Apr 6

Als de huizenmarkt in de Amersfoortse wijk Vathorst volledig instort en er voorlopig geen verbetering optreedt, dan gaat dat de gemeente 47 miljoen euro kosten. Projectontwikkelaars kunnen zo’n elf miljoen euro verliezen. Dat heeft Ontwikkelings Bedrijf Vathorst (OBV) berekend.

In het ergste scenario wordt er vanuit gegaan dat alle huizen boven de 300.000 euro niet worden verkocht door de economische crisis. Vanwege afspraken uit 1996 over de financiering van Vathorst, komt de grootste rekening in dat geval bij de gemeente te liggen.

De crisis vraagt volgens wethouder Boeve een andere aanpak voor de wijk. “We moeten nog veel scherper realiseren wat mensen wel en niet willen kopen in de woningmarkt.” Er worden nu al minder woningen gebouwd, en de huizen die in de toekomst worden opgeleverd, zullen goedkoper zijn dan eerder gepland.

Boeve wil voor de zomer een plan hoe de woningbouw in Vathorst goed afgerond kan worden.

bron: RTV Utrecht

Jan 19

De gemeenteraad is op 11 januari akkoord gegaan met het voorstel om de starterslening weer mogelijk te maken. Deze lening maakt het makkelijker voor starters om een huis te kopen. Hierdoor krijgt de huidige stagnerende woningmarkt een impuls. De gemeente Amersfoort heeft besloten om hiervoor € 3,5 miljoen gefaseerd beschikbaar stellen aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Het gaat om een bedrag dat de gemeente leent om de regeling voort te zetten.

De kosten van de lening worden verdeeld tussen de gemeente en marktpartijen. De Alliantie Eemvallei, Portaal Eemland, Heilijgers Projectontwikkeling en de Vathorst Beheer Partners, Bouwfonds Ontwikkeling, AM, Dura Vermeer en Heijmans Vastgoed, hebben aangeboden tot maximaal € 200.000,- bij te dragen. Met Schoonderbeek bouw- en aannemingsbedrijf worden er momenteel gesprekken gevoerd om ook aan te sluiten.

lees verder op de site van Gemeente Amersfoort

Sep 4

De recessie op de woningmarkt komt in Amersfoort erg hard aan. Dat blijkt uit cijfers van het ontwikkelingsbedrijf Vathorst.

Amersfoort kent een afzetdaling in de nieuwbouw van zeventig procent. Landelijk is dat vijftig procent. En dat terwijl het bestaande aanbod van koopwoningen is gestegen met 28%.

Verder zijn de prijzen gedaald met bijna zes procent en staan huizen in de verkoop vaak maanden in de etalage. Door de recessie heeft Amersfoort besloten 22 miljoen euro te bezuinigen in Vathorst. Vooral de Venetiaanse wijk wordt versoberd.

bron: RTV Utrecht

Jan 28

De gemeente Amersfoort verwacht dat de helft van geplande woningen in de wijk Vathorst de komende twee jaar niet verkocht kunnen worden. Dat blijkt uit een analyse van de gevolgen van de kredietcrisis voor de woningmarkt die de gemeente Amersfoort heeft laten maken.

In de nieuwbouwwijk was Amersfoort van plan om 1200 woningen te bouwen. Slechts 600 hiervan kunnen naar verwachting worden afgezet. De bouw wordt daarom over een langere termijn uitgespreid. Ook overweegt de gemeente meer starterswoningen te bouwen of de woningen eerst te verhuren.

De gemeente wil in ieder geval de startersregeling verruimen, zodat ook het meerwerk, zoals de aanschaf van een keuken of badkamer, in de financiering wordt meegenomen. Amersfoort ziet ook heil in de komst van een provinciale startersregeling.

Vathorst is daarmee na het Eemplein het tweede grote woningbouwproject in de stad waar problemen zijn ontstaan.

Vernieuwt-wijken
Bouwprojecten in de Amersfoort Vernieuwt-wijken, waar woningcorporaties De Alliantie en Portaal willen bouwen, gaan wel door. De huizen daar vanwege de prijsklasse wel gewild. Eventueel gaan de woningbouwverenigingen eerst de nadruk leggen op de bouw van geplande huurhuizen.

Ook wordt het project Amorforte in het centraal stationsgebied gewoon gebouwd, net als de nieuwe woningen op de Beringstraat in de Kruiskamp gaan door. In deze projecten worden met name woningen voor starters gebouwd.

bron: RTV Utrecht

Dec 2

Arnoud Ashouwer Amersfoort is flink het schip ingegaan door een lekkende topambtenaar. De gemeente heeft een strop geleden van tenminste 10 miljoen euro.

Een voormalige topambtenaar van die gemeente heeft opzettelijk een aantal projectontwikkelaars getipt dat ze snel grond moesten kopen in een bepaalde wijk, zo schrijft het Financieele Dagblad.

Een paar dagen voordat de gemeente in het diepste geheim recht van eerste koop vestigde, bleek het merendeel van de grond daardoor al te zijn opgekocht door de ontwikkelaars. Ze hadden het dubbele betaald van wat de gemeente voor de grond zou betalen.

Een voormalige topambtenaar van de gemeente Amersfoort heeft in april 2006 doelbewust vijf projectontwikkelaars getipt dat ze snel grond moesten kopen in Vathorst-West. Dankzij de tip waren zij de gemeente voor, toen die een wettelijk voorkeursrecht vestigde.

De ambtenaar die zijn geheimhoudingsplicht schond, is jurist en deskundige op het gebied van de Wet voorkeursrecht gemeenten, aldus het FD. Uit een in oktober 2006 voltooid onderzoek van bureau Omniplan blijkt dat de projectontwikkelaars zijn gebeld door het hoofd van de afdeling Grondzaken en Planeconomie, Arnoud Ashouwer. Dit onderzoek werd kort geleden openbaar gemaakt op aandringen van de Burger Partij Amersfoort, zo schrijft de krant.

De jurist Ashouwer staat bekend als zeer deskundig op het vakgebied. Hij is redactielid van het handboek Grondzaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en van het blad Vastgoedrecht. Als docent geeft hij al jaren trainingen, congressen, seminars en cursussen op dit gebied. ‘Als er iemand weet hoe de Wvg werkt en dat je absolute geheimhouding moet betrachten, dan is hij het’, zegt Hans van Wegen, fractievoorzitter van de BPA tegen het FD.

Inmiddels heeft Arnoud Ashouwer een nieuwe baan bij Inbo Adviseurs

bron: De Telegraaf