Apr 1

De ambtelijke werkgroep Wonen komt met vijf bezuinigingsvarianten. In allemaal wordt de hypotheekrenteaftrek geleidelijk afgeschaft en verandert de overdrachtsbelasting in een bezitsbelasting. Ook wordt scheefwonen aangepakt.

Wonen: Rapport brede heroverwegingen

Het is mogelijk om 20 procent (= 2,5 miljard) te bezuinigen op het terrein van wonen, concludeert de ambtelijke werkgroep die naar dit terrein heeft gekeken in haar eindrapport. Dit kan op meerdere manieren. Sommige varianten leveren zelfs een grotere bezuiniging op. In dat geval kan een deel van de “winst” worden teruggesluisd, aldus het rapport.

Wat zijn de mogelijkheden?Ā  Z24 zet ze op een rijtje..