May 4

Alexander Pechtold was gisteren te gast in het actualiteiten programma Pauw & Witteman. De D66-leider had daarin veel kritiek op bezuinigingen van kabinet Rutte 1. De regeringspartijen hebben zoals bekend besloten vrijwel geen hervormingen door te voeren in de woningmarkt. Jongeren zijn volgens Pechtold de dupe van deze angst voor structurele hervormingen. Hij pleit voor een verbod op aflossingsvrije hypotheken en het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek.

bron: Pauw & Witteman

May 23

De woningmarkt is de afgelopen decennia volledig op slot geraakt. Dit geldt zowel voor de huur- als voor de koopmarkt. Hierdoor krijgen starters op de woningmarkt geen kans om een goed huis te huren of te kopen en zitten mensen vast in hun woning. De prijzen van koopwoningen zijn in de afgelopen decennia fors gestegen en de gemiddelde starter kan zich geen koophuis veroorloven. Daarnaast kampt Nederland met een woningvoorraad die niet voldoet in kwantiteit en kwaliteit. Het gebrek aan toegang en aan doorstroming leidt niet alleen tot maatschappelijke onvrede, maar ook tot economische schade.

Lees verder op de site van D66