Mar 30

De Nationale Hypotheek Garantie, de NHG, moet zo snel mogelijk worden afgeschaft. Dat bepleiten economen die onderzoek deden in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

zie ook:  Regels overstelpen hypotheekmarkt

De garantieregeling voor huizenkopers heeft louter negatieve economische effecten, stellen de onderzoekers van SEO Economisch Onderzoek. Hij drijft de huizenprijs op en betekent dus voor de de belastingbetaler, die uiteindelijk garant staat voor de leningen, een enorm risico.

Verlies vergoed
Wie een huis koopt met NHG krijgt het verlies vergoed als hij zijn woning gedwongen met een restschuld moet verkopen. Medio 2009 werd onder invloed van de kredietcrisis de grens voor zulke hypotheken verhoogd van 265.000 naar 350.000 euro. Mede daardoor steeg het aantal NHG-hypotheken. Van alle hypotheken onder de 350.000 euro die vorig jaar werden afgesloten was 80 procent met ING.

‘De NHG schiet niet met scherp, zeker niet meer na de verhoging’, legt directeur Barbara Baarsma van SEO uit. ‘Hij was bedoeld als steuntje in de rug voor specifieke groepen die moeilijk een hypotheek konden krijgen, starters of mensen met een laag inkomen. Nu komt de koopgrens overeen met twee keer modaal. Dat werkt enorm marktverstorend. Kortom: NHG, weg ermee!’

Als het waarborgfonds dat achter de garantie zit onvoldoende blijkt, is het uiteindelijk de overheid die garant moet staan. Daardoor stimuleert de NHG banken en huiseigenaren tot het nemen van te grote risico’s, vinden de onderzoekers. De overheid krijgt bij de groei van het aantal NHG-hypotheken steeds meer van die risico’s op het bord. De Nederlandsche Bank waarschuwt regelmatig voor dit gevaar.

Onrust
Vorige week zei NHG-directeur Karel Schiffer nog in deze krant dat hij verwacht dat de regeling ook volgend jaar uitgebreid zal blijven tot 350.000 euro. ‘Pas als de onrust in de markt ten einde is, kan en moet de grens weer verlaagd worden.’

In reactie op het onderzoek van SEO zegt Schiffer dat de NHG juist een perfecte rol heeft gespeeld in het stabiliseren van de woningmarkt. ‘Kijk naar landen waar ze geen vergelijkbare garantieregeling hebben. Daar zijn de prijzen met 20 tot 25 procent gedaald en wordt er geen huis meer gebouwd of verkocht. Ook het aantal executieverkopen ligt daar hoger.’

De NVB gaat niet zo ver voor afschaffing van de NHG te pleiten. ‘Maar we vinden wel dat die terug moet naar wat de garantie was: een volkshuisvestingsinstrument’, zegt hoofd Consumentenzaken van de NVB, Edward Feitsma. ‘Het was bedoeld voor kopers die niet zonder hulp kunnen, maar het is een algemene financieringsmogelijkheid geworden.’

bron: vk.nl