Jan 29

Binnen een maand komt de AFM met regels om tophypotheken in te perken. Dat zei AFM-voorzitter Hans Hoogervorst in de marge van zijn optreden voor de commissie De Wit.

Met dank aan de Nederlandse politiek

 

bron: Het Financieele Dagblad

Oct 6

Logo Autoriteit Financiële Markten

De AFM is door de bocht. Voor de aankoop van een huis mag toch meer worden geleend dan alleen de aanschafwaarde van de woning, ook de overige kosten mogen worden gefinancieerd. Er moet dan wel worden afgelost of extra vermogen worden opgebouwd.

Verantwoorde hypotheken
Met het oog op een verantwoorde (toekomstige) hypothecaire kredietverstrekking is de Autoriteit Financiële Markten (AFM) wel van mening dat het huidige toetsingskader zou moeten worden aangescherpt. Dat stelt de AFM vandaag voor aan marktpartijen. Alle betrokken partijen kunnen nogmaals hun mening geven over het voorstel en dan beslist de AFM.

De AFM stelt voor om het toetsingskader op de volgende punten aan te passen:

  • 1. de huidige norm wordt gedifferentieerd naar vier typen huishoudens en voor elk type huishouden wordt een zelfde financiële buffer ingebouwd;
  • 2. de mogelijkheid om af te wijken van de GHF (de zogenaamde explain-mogelijkheden) wordt beperkt;
  • 3. er wordt een LTV-ratio voor de hoogte van de lening geïntroduceerd die gerelateerd is aan de aankoopwaarde van het huis. Het uitgangspunt daarbij is een maximumratio van 100% van de aankoopwaarde. De AFM stelt wel een aantal afwijkingsgronden voor, die het mogelijk maken in bepaalde gevallen meer dan 100% aankoopwaarde te lenen.
  • 4. de normen voor hypothecair en consumptief krediet worden beter op elkaar afgestemd.

112%
Om negatieve effecten voor de woningmarkt zoveel mogelijk te voorkomen, stelt de AFM een algemene overgangsmaatregel voor.

Deze houdt in dat er meer geleend kan worden dan het bedrag van 100% van de woningwaarde (maximaal 112%), wanneer het meerdere boven de 100% wordt afgelost, danwel als extra vermogen wordt opgebouwd in maximaal 5 à 7 jaar na het aangaan van de lening. Deze overgangsmaatregel wordt na twee jaar geëvalueerd.

Input
Ook wat betreft de overgangsmaatregel ontvangt de AFM graag input van de geconsulteerde partijen. Met deze consultatie geeft de AFM belanghebbenden de gelegenheid commentaar te leveren op de voorstellen tot aanpassing van het toetsingskader. De AFM vraagt in elk geval uw input en zienswijze op de onderstaande vragen.

Lees hier het hele consultatiedocument van de AFM:
TOETSKADER HYPOTHECAIRE KREDIETVERLENING (pdf, 51 pagina’s)

bron: RTL Z