May 4

Alexander Pechtold was gisteren te gast in het actualiteiten programma Pauw & Witteman. De D66-leider had daarin veel kritiek op bezuinigingen van kabinet Rutte 1. De regeringspartijen hebben zoals bekend besloten vrijwel geen hervormingen door te voeren in de woningmarkt. Jongeren zijn volgens Pechtold de dupe van deze angst voor structurele hervormingen. Hij pleit voor een verbod op aflossingsvrije hypotheken en het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek.

bron: Pauw & Witteman

Apr 8

Als bestaande aflossingsvrije hypotheken niet worden omgezet in een of andere variant, waarbij een deel van de schuld wordt afgelost, dan komen zeer veel gezinnen in financiële problemen. Om die reden moeten banken en woningbezitters met elkaar om de tafel gaan zitten om hun hypotheken om te zetten.

Dat zegt voorzitter Hans Hoogervorst van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hij wil nu al veel verder gaan dan minister De Jager, die kortgeleden aankondigde dat per 1 augustus er geen nieuwe volledig aflossingsvrije hypotheken meer mogen worden afgesloten. Het aflossingsvrije deel mag dan maximaal de helft van de marktwaarde zijn.

Hoogervorst maakt zich grote zorgen over het enorme aantal aflossingsvrije leningen dat de afgelopen decennia is afgesloten. Bij deze hypotheekvorm betalen huizenkopers weliswaar maandelijks rente, maar geven ze geen cent uit aan aflossing. Zij hebben zo een optimaal fiscaal voordeel.„Heel veel woningeigenaren beseffen helemaal niet dat ze zo’n hypotheek hebben”, zegt de vertrekkende AFM-voorzitter in een afscheidsinterview met deze krant. Hij benadrukt dat na de looptijd de hypotheekschuld nog helemaal openstaat. „Die som moet echt wel afgelost worden.” De vraag is af men daartoe dan in staat is. Als grote groepen huizenbezitters in problemen komen en er gedwongen verkopen volgen, zou dit op termijn een bom onder de huizenmarkt betekenen.

bron: Telegraaf.nl

Aflossingsvrij helemaal weg - Binnenland | Het laatste nieuws uit Nederland leest u op Telegraaf.nl [binnenland]
Feb 18

TROS Radar

De aflossingsvrije hypotheek heeft de huizenbezitter meer kwaad dan goed gedaan. Vroeger werd je huiseigenaar als je een huis kocht. Nu word je in veel gevallen alleen maar eigenaar van een hypotheek. Veel hypotheken zijn tegenwoordig namelijk aflossingsvrij: je leent geld van de bank, betaalt rente en aan het einde van de looptijd is het huis nog steeds van de bank.

Veel mensen weten nog niet dat de hypotheekrenteaftrek sinds 2001 is beperkt tot 30 jaar. Wie na die tijd een restschuld heeft mag gaan lenen tegen een marktconforme rente: je bruto lasten worden zo je netto lasten.

De gemiddelde woningprijs in Nederland, is na jarenlange stijging, de afgelopen 2 jaar met ruim 7 % gedaald. Daarmee is de kans op een restschuld voor mensen met een aflossingsvrije hypotheek fors toegenomen. Volgens het CBS moeten 3 op de 10 huizenbezitters rekening houden met een (forse) toekomstige restschuld.

Radar laat een aantal huizenbezitters aan het woord die in een lastige situatie zitten. In de studio spreekt Antoinette met Ronald Plasterk, Tweede Kamerlid van de PvdA.
Maandag 21 februari in Radar, 20.30 uur op Nederland 1

bron: TROS Radar

Sep 12

GroenLinks-leider Femke Halsema wil dat bij de komst van een rechts minderheidskabinet de oppositiepartijen zoveel mogelijk samenwerken en proberen noodzakelijke hervormingen op bijvoorbeeld de woningmarkt voor elkaar te krijgen.
In het tv-programma Buitenhof zei Halsema zondag te vrezen dat VVD, PVV en CDA elkaar vooral vinden in ,,wrok en emotie” tegenover linkse partijen, maar dat hervormingen niet tot stand zullen komen. Om die reden bepleitte Halsema gezamenlijke initiatieven vanuit het parlement rond onder meer de kilometerheffing en de aanpak van aflossingsvrije hypotheken. Ze hoopt daarmee dan de steun van het CDA voor die plannen te winnen.

“In 2009 bestaat 69 procent van alle hypotheken uit één hypotheekvorm. Hiervan is de helft een aflossingvrije hypotheek van gemiddeld 120 duizend euro”  bron: CBS

Mar 18

Logo Autoriteit Financiële Markten

Begin 2008 was de totale uitstaande hypotheekschuld van alle hypotheekvormen in Nederland 568 miljard euro volgens het TOF onderzoek van GfK Panel Services. Bijna de helft (48%) van het aantal van deze uitstaande hypotheken is grotendeels aflossingsvrij. In totaal 264 miljard euro van de hypotheekschuld is dus aflossingsvrij. In 1996 was slechts 9% van de uitstaande hypotheken aflossingsvrij. Sinds 1996 neemt het aandeel aflossingsvrij ieder jaar ruim drie procentpunt per jaar toe, blijkt uit deze tweejaarlijkse meting.

Het aandeel aflossingsvrije hypotheken verschilt per aanbieder. Op basis van aantallen, ligt het aandeel aflossingsvrij bij de vijf grootste aanbieders tussen de 41% en 54%. Op basis van uitstaande hypotheekschuld ligt het aandeel aflossingsvrij tussen de 38% en 58%. Ongeveer vier van elke vijf hypotheken wordt bij de vijf grootste aanbieders afgesloten.

In de AFM Consumentenmonitor 2008 is een representatieve steekproef van 485 recente sluiters van een hypotheek ondervraagd. Deze groep heeft in de periode april tot september 2008 een hypotheek afgesloten. In totaal heeft 69% van de recente hypotheeksluiters een deels aflossingsvrije hypotheek en voor 43% is de nieuwe hypotheek zelfs volledig aflossingsvrij.
Ongeveer de helft (56%) van de recente sluiters van een deels aflossingsvrije hypotheek weet dat er geen vermogen wordt opgebouwd met een aflossingsvrije hypotheek. Bij een andere kennisvraag zegt 44% te weten dat er een restschuld kan overblijven.

Anders gezegd: bijna de helft van de bezitters van een aflossingsvrije hypotheek realiseert zich niet dat ze aan het eind van de looptijd van hun hypotheek nog een schuld hebben. Het zou kunnen dat daar op een andere manier vermogen voor wordt opgebouwd. Bijvoorbeeld op een spaarrekening die los staat van de hypotheek. Maar het kennisniveau van de sluiters van aflossingsvrije hypotheken suggereert dat er gedurende de looptijd niet anderszins vermogen wordt opgebouwd om de hypotheek mee af te lossen.

bron: AFM

Dec 22

Logo AFMToezichthouder AFM maakt zich ‘grote zorgen’ over het grote aantal aflossingsvrije hypotheken, waarbij het geleende bedrag meer is dan de executiewaarde van een huis. Banken hebben te makkelijk leningen verstrekt aan huizenkopers en te weinig aangedrongen op aflossing van de hypotheek. Nu door de kredietcrisis de huizenprijzen dalen, vormt die zogenoemde overcreditering een probleem voor huizenbezitters.

Dat zegt voorzitter Hans Hoogervorst van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een interview met de Volkskrant. ‘Van alle hypotheken is bijna de helft aflossingsvrij. Dat is heel veel. Als dat ook nog een tophypotheek is, wordt dat een probleem door een samenloop van omstandigheden, zoals oplopende werkloosheid en dalende huizenprijzen. Maar je ziet in deze kredietcrisis dat alle plagen van Egypte tegelijk kunnen komen.’

Zeer kritisch
De AFM is al een jaar zeer kritisch over het gemak waarmee banken en andere financiële instellingen hypotheken verstrekken. De partijen lenen daarbij aan huizenkopers meer geld uit dan op basis van het inkomen mogelijk zou zijn. ‘En dat gebeurt nog steeds’, zegt Hoogervorst.

Deze overcreditering pakt de AFM onder leiding van Hoogervorst sinds begin 2008 actief aan. ‘We hebben inmiddels enkele partijen, waaronder ook grote aanbieders op de korrel. Dat vinden ze niet leuk.’

De liberale oud-minister van Financiën en later van Volksgezondheid, die in september 2007 bestuursvoorzitter van de AFM werd, is echter tot de ontdekking gekomen dat de Autoriteit nog te weinig middelen heeft om de hypotheekverkopers te beteugelen. ‘Ik wil niet de indruk wekken dat ik met mijn handen geboeid de problemen moet aanpakken. Dat is niet zo. Maar ons instrumentarium is soms wel te licht. We zouden bijvoorbeeld hogere boetes willen uitdelen.’

Tophypotheek
Er is sprake van een tophypotheek als een huizenkoper een hypotheek afsluit die meer waard is dan de gekochte woning. De afgelopen jaren was twee derde van alle nieuwe hypotheken een tophypotheek.

In de Verenigde Staten was het uitlenen van geld aan armlastige huizenkopers een belangrijke oorzaak van de kredietcrisis. In Nederland zijn banken van oudsher veel terughoudender, omdat ze zich moeten houden aan richtlijnen, waarbij iemand vier en een half keer zijn inkomen mag lenen.

Die richtlijnen worden echter overtreden als de partijen te veel krediet geven. Vorig jaar stelde de AFM vast dat één op de vier hypotheekadviezen niet toereikend was. Samen met De Nederlandsche Bank bekijkt de AFM of de regels voor hypotheekverstrekking strenger moeten worden.

bron: de Volkskrant