Sep 9

De Schulden van de Nederlandse bevolking blijken sinds 2008 sterk te zijn toegenomen. De totale Nederlandse hypotheekschuld bestaat op dit moment uit een schuld van € 630 miljard. Dit is meer dan het bruto nationaal product.

Meer en meer bewoners zullen afhankelijk worden van banken en hun negatief vermogen zien groeien. Zo stond in 2009 de groep van 10 procent minstvermogenden (717.000 huishoudens) voor een bedrag van 62,8 miljard  euro in het rood. In 2008 was dit nog slechts 36 miljard. Een toename met 74 procent. Iets meer dan de helft van deze minstvermogenden, 52 procent, heeft een eigen huis met een waarde van gemiddeld 223.000 euro, maar met een hypotheekschuld van gemiddeld 377.000 euro. Tegenover toename van het eigen woningbezit zal een toenemende afhankelijkheid van banken ontstaan. Banken hebben er belang bij dat burgers zo min mogelijk aflossen en zo lang mogelijk rente blijven betalen. Hierdoor zal de Nederlandse schuldeconomie alleen maar toenemen.

bron: Nicis