Feb 24

Nederlands grootste pensioenfonds ABP is niet enthousiast over het plan van 22 topeconomen om pensioenfondsen meer te betrekken bij het financieren van hypotheken. “Wij zijn er niet om nationale problemen op te lossen”, zegt een woordvoerder.

De economen zeggen in een plan om de woningmarkt in beweging te krijgen dat pensioenfondsen banken moeten helpen bij de financiering van hypotheken.

“We hebben het al eerder gezien”, zegt de ABP-woordvoerder, “als er geld nodig is kijkt men naar de grote zakken van de pensioenfondsen. Als er wegen moeten komen, scholen (…). Als onze investeringen kunnen samengaan met een nationaal belang, dan is dat mooi. Maar ons eerste belang is altijd dat van de deelnemers van het fonds. Onze afwegingen zijn simpel: we kijken bij nieuwe beleggingen naar risico en rendement. We zitten al vrij zwaar in hypotheken. Aan Nederlandse hypotheken hebben we al zeven miljard in portefeuille. Dat is aanzienlijk. We zitten wat hypotheken betreft eigenllijk al aan onze max.”

Niet aantrekkelijk

Ook de Rabobank verwacht niet dat pensioenfondsen willen investeren in Nederlandse hypotheken. “Het is voor Nederlandse pensioenfondsen helemaal niet aantrekkelijk om hypotheken van banken over te nemen, dat levert op de lange termijn veel te weinig op.

bron: NOS

Jul 15

“Stichting Pensioenfonds ABP is het pensioenfonds voor werknemers en werkgevers in de sector overheid en onderwijs. Met een belegd vermogen van € 217 miljard (eind 2007) is ABP één van de grootste pensioenfondsen ter wereld”.

Willem Middelkoop weet te melden dat ABP minstens 5% van dit bedrag in derivaten heeft belegd. Het is dus maar de vraag over er nog wel voldoende geld is als u met pensioen gaat.

Ook Aegon zit met 27 miljard in de Amerikaanse huizenmarkt. Het ploffen van de Amerikaanse economie zal dus ook grote gevolgen hebben voor de Nederlandse economie.

bron:Willem Middelkoop – 27 maart 2003