Nov 2

Hieronder een aantal conclusies uit de nieuwe Woningmarktmonitor van de ABN AMRO bank:

  • De korte opleving van de huizenmarkt in juni is al snel in de kiem gesmoord door de tegenvallende resultaten in het derde kwartaal
  •  De woningmarkt ondervindt hinder van de zwakke economische situatie in binnen- en buitenland
  •  Ondanks de verbeterde betaalbaarheid is de woningmarkt in historisch perspectief nog hoog gewaardeerd
  •  De nieuwe regering beperkt de hypotheekrenteaftrek, maar biedt tevens de mogelijkheid om de rente op restschuld af te trekken
  •  Het valt te bezien of hypotheekgevers met een restschuld kunnen profiteren van deze laatste regeling
  •  ABN AMRO houdt vast aan de oorspronkelijke prijs- en transactieprognoses omdat de aanpassing van de renteaftrek beperkt is
  •  De creatie van de ministerpost voor wonen door de VVD en de PvdA sluit aan bij de trend van centralisatie van het woonbeleid
  •  De marktwerking op de huurmarkt verbetert, doordat de hoogte van de huur wordt gekoppeld aan de waarde van de woning
  •  Hoewel banken uiterst voorzichtig zijn met krediet verstrekken, neemt het hypotheekvolume vooralsnog toe
  •  De woningvoorraad blijft krap door de terugval van de woningbouw

En natuurlijk nog een aantal mooie afbeeldingen:

Huizenprijzen royaal boven langetermijngemiddelde

Alle type woningen beleven een terugslag

Groot aantal hypotheekgevers staat onder water

bron: ABN AMRO

Jul 25

Economen van ABN Amro Bank verwachten dat de prijzen van Nederlandse koopwoningen hun daling in 2013 zullen versnellen en dat herstel pas in 2014 gloort.

In de Woningmarktmonitor van juli van het Economisch Bureau van de bank stellen de economen vooral hun raming voor 2013 sterk neerwaarts bij, mede vanwege de geplande aanpassingen in de hypotheekrenteaftrek. Voor volgend jaar verwachten ze nu een daling van 8%, ofwel 5 procentpunten meer dan de prijsdaling van 3% die ze in april voorzagen.

Inclusief de verwachte prijsdaling van 5% dit jaar, die de economen al eerder aankondigden, komt het prijspeil eind 2013 in totaal 12,5% onder het niveau van 2011 uit. Indien de economie in de tussentijd opveert, zo stellen ze, kan de huizenmarkt in 2014 weer verbeteren.

Lees verder bij RTL Z

netto woonlasten

Jul 14

Alle huizenbezitters, dus niet alleen de starters, moeten hun hypotheek direct gaan aflossen. Wie dat niet doet, raakt zijn belastingvoordeel kwijt. Dat bepleit Gerrit Zalm, topman van ABN Amro, zaterdag in een vraaggesprek met het AD.

Zalm vindt dat er sprake is van ongelijke behandeling tussen nieuwkomers en mensen die al een hypotheek hebben. Die eerste groep moet vanaf volgend jaar in 30 jaar de hypotheek aflossen. De tweede groep hoeft dat niet, en kan hypotheekrente aftrekken zonder af te lossen.

Van de 4,3 miljoen Nederlandse woning¬eigenaren heeft 80 procent een hypotheek. Het grootste deel daarvan is volgens het AD een spaarhypotheek

Dec 13

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft ABN Amro een bestuurlijke boete opgelegd van 30.000 euro voor ”niet-passend advies” bij het verstrekken van kredietbeschermingsverzekeringen in de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 juli 2009.

Dat heeft de toezichthouder maandag bekendgemaakt.

Het ging om verzekeringen die de consument dekking biedt tegen een inkomensterugval in geval van arbeidsongeschiktheid of overlijden.

Volgens de wet zijn financiële ondernemingen verplicht om consumenten passende adviezen te geven. Ze moeten daarom informatie over de consument inwinnen en hiermee rekening houden bij het advies.

De AFM onderzocht in totaal zestien dossiers van de bank. ”ABN Amro heeft in acht van de onderzochte dossiers onvoldoende informatie ingewonnen met betrekking tot de financiële positie en de risicobereidheid van consumenten”, aldus de AFM.

Geen beroep

ABN Amro laat weten niet in beroep te gaan tegen het besluit van de AFM, maar dat het gegeven advies wel passend is geweest. De bank geeft toe dat de ingewonnen informatie over de betreffende verzekeringen niet in alle gevallen volledig correct schriftelijk is vastgelegd.

”Een boete krijgen is een serieuze zaak. Helaas is gebleken dat in deze dossiers de vastlegging van risicoverzekeringen niet helemaal goed is gebeurd. We hebben de kritiek dan ook ter harte genomen en onze procedures al in 2009 verder aangescherpt”, aldus John Smeets, directeur producten bij ABN.

bron:  ANP

Sep 26

De verzelfstandiging van ABN Amro gaat de staat nog vele miljarden extra kosten. De geldreserves in het Nederlandse deel van de bank voldoen bij lange na niet aan de eisen van DNB en dus zal Wouter Bos veel geld bij moeten storten. ABN Amro noemt het echter onzin.

Dat melden bronnen dicht bij het verzelfstandigingsproces van ABN Amro en Fortis tegenover Z24. Het officiële commentaar van ABN Amro is echter: ”onzin, kletskoek”.

Laag
Het Nederlandse deel van ABN Amro Groep heeft zeer lage kapitaalbuffers. De zogenoemde tier-1 ratio, die de eigen middelen van de bank meet als percentage van de naar risico gewogen bezittingen, is in het bijzonder erg laag. Bronnen melden aan Z24 dat die zich tussen de 1 en 4 procent bevindt.

Lees verder op de financiële website www.z24.nl

Feb 23

Nederlandse bankenBanken dwingen consumenten bij een hypotheek, ondanks een verbod, nog altijd een dure verzekering uit eigen schap af te sluiten. Ook voor zakelijke kredieten sturen veel banken klanten door naar ’verplichte’ verzekeringen, steevast uit eigen huis en altijd duurderFinancieel adviseurs constateren dat deze gedwongen koppelverkoop, ondanks een verbod, weer op grote schaal voorkomt. Vereniging Eigen Huis bevestigt de praktijken. Met deze dwang proberen de banken hun inkomstenverlies op te krikken.„We krijgen steeds meer klachten over koppelverkoop bij banken”, verklaart de zegsman van brancheverenigingen NBVA en NVA van adviseurs de noodkreet. „Klanten mogen volgens de wet altijd vrij kiezen waar ze zo’n verzekering willen kopen. Maar veel banken dwingen ze om verzekeringen bij de bank te kopen waar ze krediet krijgen.”

NBVA en NVA hebben dertig gedetailleerde dossiers gemeld bij Tweede Kamerleden, in de hoop dat die het kabinet dwingen tot keiharde maatregelen tegen deze hypotheekverstrekkers.

VVD-Kamerleden hebben het kabinet gevraagd de koppelverkoop aan te pakken. Zij zien ‘frequente meldingen van misbruik’. Kartelwaakhond NMA moet de illegale verkoop insnoeren om consumenten te beschermen.

Vereniging Eigen Huis constateert dat banken vooral de dure zogeheten woonlastenverzekeringen proberen mee te verkopen. Die verzekeren een huizenbezitter, tegen verdiensten van soms 35 procent over de premie, tegen inkomstenverlies bij ziekte of werkloosheid.„Dat banken consumenten in deze slechte periode op de gevolgen van werkloosheid wijzen is goed. Dat ze daarbij zeer gericht en uitsluitend doorleiden naar eigen verzekeringen is volstrekt fout”, zegt de VEH-woordvoerder.

Ondernemers krijgen slechts een bedrijfskrediet als ze al hun verzekeringen naar de geldverstrekkende bank overzetten, zo blijkt uit verzamelde dossiers. Zulke gedwongen winkelnering is verboden.

In het dossier met klachten komen grote banken als DSB Bank, Rabobank en ABN Amro voor. DSB Bank zegt de aanklacht „verre van ons te werpen”, aldus de woordvoerder. „Op elke offerte staat dat je de verzekering niet bij ons hoeft te kopen. De klant kan dat overduidelijk lezen. Het hoort ook niet.”

ABN Amro ontkent en Rabobank reageert niet. Bankenvereniging NVB wil geen commentaar geven op het dossier met aanklachten.

bron: De Telegraaf