Apr 26

Er is een kamermeerderheid behaald voor een nieuw begrotingsakkoord. De belangrijkste maatregelen uit het akkoord voor de woningmarkt:

  • Nieuwe aflossingsvrije hypotheken vallen niet langer onder de hypotheekrenteaftrek. De huren voor huishoudens met een inkomen van 33.000 tot 43.000 euro per jaar mogen verhoogd worden met de inflatie plus 1 procent.
  • Ā Overdrachtsbelasting blijft op twee procent. Deze kopersbelasting was sinds medio 2011 voor een jaar verlaagd van zes naar twee procent, en dit blijft nu gehandhaafd.

Het niet meer aftrekbaar maken van de rente op nieuwe aflossingsvrije hypotheken gaat in per 1 januari 2013 .