Consumptie in Nederland hangt sterk samen met de huizenprijs

Uit een internationaal vergelijkende analyse volgt dat Nederland behoort tot een groep landen met een relatief sterk verband tussen huizenprijzen en particuliere consumptie. De sterkte van dit verband hangt vooral samen met de relatieve omvang van het aandeel eigenwoningbezitters met een hypotheek. Dit suggereert dat de institutionele verschillen tussen hypotheekmarkten, zoals verschillen in de fiscale behandeling van de hypotheekrentelasten, waarschijnlijk in belangrijke mate bepalen waarom de relatie tussen huizenprijzen en particuliere consumptie in het ene land zoveel sterker is dan in het andere.

Huizenprijs belangrijkste onderdeel gezinsvermogen

Huizenbezit is voor huiseigenaren vaak het belangrijkste onderdeel van het vermogen. Sinds de eeuwwisseling hebben de huizenprijzen in Nederland sterke veranderingen laten zien. Dit roept de vraag op hoe deze schommelingen de particuliere consumptie hebben beïnvloed. Grafiek 1 geeft de ontwikkelingen van de reële huizenprijzen en de reële particuliere consumptie sinds 2000 weer en suggereert dat beide ontwikkelingen met elkaar samenhangen.

Grafiek 1 – Verband tussen reële huizenprijs en particuliere consumptie
Index; 2008K3 = 100

bron:dnb.nl

Tagged with: ,

De woningmarkt is kapot! :Sven Hulleman en Arno Wellens

Een gesprek over het failliet van de woningmarkt. Volgens de BIS zijn de prijzen in de woningmarkt veel te hoog. Betaalbare woningen zijn niet meer te krijgen. Sociale woningen werden door de corporaties afgestoten en zijn boven het niveau van van de sociale huur gestegen. Internationale beleggers spelen daarbij een belangrijke rol. Het grondrecht van wonen is daarmee farce geworden. De sociaal maatschappelijke consequenties zijn enorm!

bron: Cafe Weltschmerz

Tagged with: , ,

prof. dr. D.J. (Dirk) Bezemer legt het geheim van geld uit

Dirk Bezemer Legt in eenvoudige bewoordingen uit wat geld is en hoe het geschapen wordt.

Ik het kort komt het hier op neer: Geld is schuld dat uit het niets verschijnt. Commerciële banken creëren het meeste geld. Ze doen dat in de vorm van hypotheken. Als een hypotheek wordt afgelost verdwijnt dat geld ook weer in het niets.

Dit is ook de reden dat de schuldenberg/economie moet blijven groeien. Anders is er ook niet genoeg geld voor de rente die betaald moet worden. Als u uw hypotheek niet langer kunt betalen mag de bank al uw bezit afpakken. Daarom wordt gezegd dat schuld de moderne zweep van de slavendrijver is. Dit geeft ook de waarde aan het geld. U zult er alles aan doen uw bezit te behouden.


Tagged with: ,

Waarom wil Stientje van Veldhoven (D66) niet praten over de betaalbaarheid van woningen?

De Nederlandse huizenmarkt is totaal verziekt. De hele economie leunt op de huizenmarkt en de banken zijn enorm kwetsbaar voor dalende huizenprijzen. Daarom worden jongeren door de VVD, het CDA en D66 gedwongen om een schuldslaaf van de staat te worden en wil men niet over de betaalbaarheid van huizen praten.

In dit filmpje eerst een uitleg over wat geld is en hoe dat uit het niets geschapen wordt. En hoe het komt dat banken hier vrijwel onbeperkt mee door kunnen gaan. Het gevolg is dat bezit naar de banken verschuift en een groot deel van de bevolking schuldslaafjes zijn. Aan het eind van dit filmpje legt Arnoud Boot uit hoe de huizenmarkt er in de toekomst uit komt te zien.

bron:nos.nl

Zelfs deze VVD wethouder begrijpt dat:

https://twitter.com/willemjoustra/status/1231172396125691904

Tweede Kamerleden: @SandraBeckerman @danielkoerhuis @KopsPVV @carladikfaber @JessicaVanEijs @ErikRonnes @PaulSmeulders @BisschopRoelof

topambtenaren die achter dit beleid zitten:

@josvandalenBZK @ErikJanvKempen @RogerPlanje @woningmarktBZK

Tagged with: ,

VVD: beleggers zijn belangrijker dan starters

Gisteren werd in het debat “Tekort aan woningen” weer pijnlijk duidelijk dat de VVD er alles aan doet om de de winsten van de leden van Kamminga’s Vastgoedbelang zo hoog mogelijk te houden. Jan Kamminga is een prominent VVD’er en voorzitter van dé Nederlandse vereniging van particuliere verhuurders.

mevrouw Dik-Faber van de ChristenUnie stelde hier een aantal vragen over. Koerhuis wil er liever niet over praten. Koerhuis heeft altijd heel veel stoere taal. We kennen ook allemaal zijn mantra: bouwen, bouwen, bouwen. Met dit mantra probeert hij alle andere vragen te ontwijken. Maar dit keer kwam hij niet zo makkelijk weg.

mevrouw Dik-Faber :”Ik krijg wekelijks, bijna dagelijks, e-mails van mensen die zeggen: ik wil graag starten op
de woningmarkt, maar bouwen is niet het probleem, ook al worden er inderdaad weinig huizen gebouwd, maar beleggers zijn het probleem, want daar moet ik tegen opbieden.
Hij schrijft: “Ik wil ook een huis kopen.”

“Ik wil mijn vermogen willen opbouwen.” Dat zijn toch woorden die een liberaal, zoals de heer Koerhuis, warm in de oren moeten klinken? “Ik wil vermogen opbouwen, maar ik kan het niet. Ik ben overgeleverd aan de middenhuur, maar ook die woningen zijn er niet. Ik wil een huis kopen. Zorg nou dat die zelfbewoningsplicht er komt.” Is de heer Koerhuis bereid om nu ruimhartig mee te werken aan een zelfbewoningsplicht en daar samen de schouders onder te zetten, zodat we dit nu gewoon gaan regelen, voor Robert en voor al die anderen?”

Koerhuis:”Het klinkt sympathiek: de belegger. Maar in de praktijk weten we dat 80% van de particuliere huurwoningen in handen is van iemand die één woning heeft. Nog eens 10% is in handen van iemand die twee woningen heeft. Dat is niet die enge grote belegger van mevrouw Dik-Faber. Dat zijn ondernemers die geen rente op de bank krijgen, die niet mogen sparen in een pensioenfonds en die hun pensioenvoorziening in dat eerste of tweede huis hebben dat ze in de verhuur doen.”

Mevrouw Dik-Faber, tot slot. Het is duidelijk waar de VVD voor staat.
Zij staat niet aan de kant van de starter op de woningmarkt die smeekt om een zelfbewoningsplicht. De hele Kamer heeft hier een uitspraak over gedaan, behalve de VVD.
Ik vind dat buitengewoon teleurstellend.

Tagged with: , , ,

Is CDA-Tweede Kamerlid Erik Ronnes corrupt inzake Rijnenburg Utrecht?

De kamerleden Erik Ronnes (CDA) en Daniel Koerhuis (VVD) willen minister Stientje van Veldhoven dwingen huizen te bouwen op Rijnenburg. Het Utrechtse college van burgemeester en wethouders willen dat er in Rijnenburg acht windmolens en circa 230 hectare aan zonnepanelen komen.

Volgens Ronnes is de situatie op de Utrechtse woningmarkt zodanig dat de minister er niet aan ontkomt in te grijpen. ,,We zien daar forse tekorten, de huidige doelstellingen worden ternauwernood gehaald en dat leidt tot forse prijsstijgingen. De nood is hoog, we moeten meters maken. In Rijnenburg kan dat.” 

Klinkt nobel, maar is dat wel de echte reden dat hij de minister wil dwingen? Wat is hierin de rol van directeur BPD gebiedsontwikkeling en voormalig CDA wethouder grondzaken Harm Janssen?

Servaas van der Laan: “Als het rijk locaties aanwijst gaat de prijs van de grond daar ontzettend omhoog, en dat wil je niet”
“Nieuwbouw heeft landelijk gezien nauwelijks invloed” #prijsstijgingen Paul de Vries is gepromoveerd op de verbetering van het huizenprijsmodel
Tagged with: , , ,

Klaas Knot: De Nederlandse huizenmarkt zorgt voor een boom-bust economie

Klaas Knot mocht gisteren bij Buitenhof weer zijn ingestudeerde toneelstukje opvoeren. Veel nieuws had hij niet te vertellen. Maar hij gaf wel heel duidelijk aan dat de stimulering van het bezit van een eigen woning verstorend werkt voor de stabiliteit van de economie.

Het bevoordelen van de huisbezitter ten opzichte van de huurder zorgt voor een boom-bust economie. Waarin onwenselijk hard wordt gehold in goede tijden, maar waarin de neergang ook extra groot is in tijden van recessie.

The horrible housing blunder..

De fiscale aftrek van de hypotheekrente moet volgen Knot geleidelijk in zijn geheel worden afgebouwd. Het is niet de eerste keer dat Knot zegt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgebouwd. Deze keer zei hij wel expliciet dat die geheel moet worden afgebouwd.

Tagged with: , , ,

Huizenprijzen in 2020

Wat denkt u dat de huizenprijzen gaan doen in 2020? Ben je straks de sukkel die de rest van zijn leven tot zijn strot in de schulden zit, of is een hypotheek van 450.000EUR voor een nieuw rijtjeshuis een topinvestering?

Wat gaan de huizenprijzen doen in 2020?

View Results

Loading ... Loading ...

Tagged with: , ,

‘Nederland kwetsbaar voor nieuwe crash huizenmarkt’

Nederland is kwetsbaar voor een crash op de woningmarkt. Als dat gebeurt komt de economie tot stilstand. Dat concludeert kredietbeoordelaar Moody’s op basis van eigen onderzoek.

The report simulates the impact of three scenarios where house prices fall, based on previous downturns in more than 40 countries, ranging from a 29% price decline over six years to a 53% drop.

“Our study found that the Netherlands would be more exposed to a house price correction than Germany, but both countries’ sovereign credit profiles would be resilient,” said Heiko Peters, a Moody’s AVP-Analyst and one of the report’s co-authors. “Their overall economic and fiscal strengths and expected policy responses would likely mitigate outright downward pressure on their Aaa ratings.”

In the event of a house price downturn, the study showed that annual real GDP growth in the Netherlands would be on average 1.0 to 1.9 percentage points (pps) lower than Moody’s baseline forecasts. The fiscal balance would be on average 0.6 to 1.2 pps weaker, and the debt-to-GDP ratio would be 6.2 to 12.6 pps higher after six years.

For Germany, annual real GDP growth would be 0.7 to 1.4 pps lower, the fiscal balance would be 0.4 to 0.7 pps weaker, and debt-to-GDP 4.3 to 8.5 pps higher.

A house price correction would weaken the operating environment for German and Dutch banks, but contingent liability risks would be limited.”

bron: moodys.com

Tagged with:

Maartje Martens: We moeten naar een systeem van hurende starters en af van het kwetsbare model van doorstroming.

Maartje Martens is woningmarkt expert. Nadat ze zes jaar onderzoek heeft gedaan in Engeland naar internationale vergelijking van woningmarkten en systemen van woningfinanciering, is ze zich gaan toeleggen op de Nederlandse woningmarkt. Paul van Liempt vraagt haar hoe de Nederlandse woningmarkt er momenteel voorstaat. Volgens Martens zitten we onmiskenbaar in een huizenzeepbel. Hoe komen we eruit en wat kunnen we leren van andere landen?

Nederland heeft een systeem van doorstroming. Daardoor is de woningmarkt heel kwetsbaar. Als het ergens stokt, valt het hele systeem in elkaar. We moeten volgens Martens naar een systeem waarbij er door starters eerst gehuurd wordt, om vervolgens met spaargeld een huis te kopen. Wat moet er gebeuren om tot dit systeem te komen? “Het belangrijkste is dat er een huurbeleid komt waardoor de particuliere huurmarkt niet zo vogelvrij en overgeleverd is aan particuliere beleggers die vooral het maximale willen halen uit huurders. Woonbehoeften moeten voorop staan.”

Gespreksonderwerpen

0:39 Je hebt promotieonderzoek gedaan in Essex, kan je dat onderzoek toelichten?|
5:31 Wat is jouw waardering van het Nederlandse systeem van woonvoorziening?
8:09 “Dat heeft tot een markt geleid die heel erg volatiel is.”
9:30 “We zitten momenteel in een huizenzeepbel.”
9:48 Hoe komen we uit die huizenzeepbel?
13:14 Wat moest je in 2014 aanpassen aan je model?
14:57 Hoe zorg je weer voor een goede doorstroming?
16:13 “Monetair beleid van ECB heeft enorme invloed op wat beleggers doen.”
19:35 Wat is de oplossing voor het grote woningtekort in de steden?
23:46 “Je krijgt geen architecten, maar industriële ontwerpers die nadenken over hoe een
25:04 Worden de verschillen op woningmarkt niet nog veel meer vergroot dan ze nu al zijn?
27:42 Als we naar een ander systeem willen, wat hebben we daar voor nodig?
30:36 “In principe is er geen ontkomen aan dat de woningprijzen gaan dalen.”

Tagged with: ,
Top