prof. dr. D.J. (Dirk) Bezemer legt het geheim van geld uit

Dirk Bezemer Legt in eenvoudige bewoordingen uit wat geld is en hoe het geschapen wordt.

Ik het kort komt het hier op neer: Geld is schuld dat uit het niets verschijnt. Commerciële banken creëren het meeste geld. Ze doen dat in de vorm van hypotheken. Als een hypotheek wordt afgelost verdwijnt dat geld ook weer in het niets.

Dit is ook de reden dat de schuldenberg/economie moet blijven groeien. Anders is er ook niet genoeg geld voor de rente die betaald moet worden. Als u uw hypotheek niet langer kunt betalen mag de bank al uw bezit afpakken. Daarom wordt gezegd dat schuld de moderne zweep van de slavendrijver is. Dit geeft ook de waarde aan het geld. U zult er alles aan doen uw bezit te behouden.


Tagged with: ,

Waarom wil Stientje van Veldhoven (D66) niet praten over de betaalbaarheid van woningen?

De Nederlandse huizenmarkt is totaal verziekt. De hele economie leunt op de huizenmarkt en de banken zijn enorm kwetsbaar voor dalende huizenprijzen. Daarom worden jongeren door de VVD, het CDA en D66 gedwongen om een schuldslaaf van de staat te worden en wil men niet over de betaalbaarheid van huizen praten.

In dit filmpje eerst een uitleg over wat geld is en hoe dat uit het niets geschapen wordt. En hoe het komt dat banken hier vrijwel onbeperkt mee door kunnen gaan. Het gevolg is dat bezit naar de banken verschuift en een groot deel van de bevolking schuldslaafjes zijn. Aan het eind van dit filmpje legt Arnoud Boot uit hoe de huizenmarkt er in de toekomst uit komt te zien.

bron:nos.nl

Zelfs deze VVD wethouder begrijpt dat:

https://twitter.com/willemjoustra/status/1231172396125691904

Tweede Kamerleden: @SandraBeckerman @danielkoerhuis @KopsPVV @carladikfaber @JessicaVanEijs @ErikRonnes @PaulSmeulders @BisschopRoelof

topambtenaren die achter dit beleid zitten:

@josvandalenBZK @ErikJanvKempen @RogerPlanje @woningmarktBZK

Tagged with: ,

VVD: beleggers zijn belangrijker dan starters

Gisteren werd in het debat “Tekort aan woningen” weer pijnlijk duidelijk dat de VVD er alles aan doet om de de winsten van de leden van Kamminga’s Vastgoedbelang zo hoog mogelijk te houden. Jan Kamminga is een prominent VVD’er en voorzitter van dé Nederlandse vereniging van particuliere verhuurders.

mevrouw Dik-Faber van de ChristenUnie stelde hier een aantal vragen over. Koerhuis wil er liever niet over praten. Koerhuis heeft altijd heel veel stoere taal. We kennen ook allemaal zijn mantra: bouwen, bouwen, bouwen. Met dit mantra probeert hij alle andere vragen te ontwijken. Maar dit keer kwam hij niet zo makkelijk weg.

mevrouw Dik-Faber :”Ik krijg wekelijks, bijna dagelijks, e-mails van mensen die zeggen: ik wil graag starten op
de woningmarkt, maar bouwen is niet het probleem, ook al worden er inderdaad weinig huizen gebouwd, maar beleggers zijn het probleem, want daar moet ik tegen opbieden.
Hij schrijft: “Ik wil ook een huis kopen.”

“Ik wil mijn vermogen willen opbouwen.” Dat zijn toch woorden die een liberaal, zoals de heer Koerhuis, warm in de oren moeten klinken? “Ik wil vermogen opbouwen, maar ik kan het niet. Ik ben overgeleverd aan de middenhuur, maar ook die woningen zijn er niet. Ik wil een huis kopen. Zorg nou dat die zelfbewoningsplicht er komt.” Is de heer Koerhuis bereid om nu ruimhartig mee te werken aan een zelfbewoningsplicht en daar samen de schouders onder te zetten, zodat we dit nu gewoon gaan regelen, voor Robert en voor al die anderen?”

Koerhuis:”Het klinkt sympathiek: de belegger. Maar in de praktijk weten we dat 80% van de particuliere huurwoningen in handen is van iemand die één woning heeft. Nog eens 10% is in handen van iemand die twee woningen heeft. Dat is niet die enge grote belegger van mevrouw Dik-Faber. Dat zijn ondernemers die geen rente op de bank krijgen, die niet mogen sparen in een pensioenfonds en die hun pensioenvoorziening in dat eerste of tweede huis hebben dat ze in de verhuur doen.”

Mevrouw Dik-Faber, tot slot. Het is duidelijk waar de VVD voor staat.
Zij staat niet aan de kant van de starter op de woningmarkt die smeekt om een zelfbewoningsplicht. De hele Kamer heeft hier een uitspraak over gedaan, behalve de VVD.
Ik vind dat buitengewoon teleurstellend.

Tagged with: , , ,

Is CDA-Tweede Kamerlid Erik Ronnes corrupt inzake Rijnenburg Utrecht?

De kamerleden Erik Ronnes (CDA) en Daniel Koerhuis (VVD) willen minister Stientje van Veldhoven dwingen huizen te bouwen op Rijnenburg. Het Utrechtse college van burgemeester en wethouders willen dat er in Rijnenburg acht windmolens en circa 230 hectare aan zonnepanelen komen.

Volgens Ronnes is de situatie op de Utrechtse woningmarkt zodanig dat de minister er niet aan ontkomt in te grijpen. ,,We zien daar forse tekorten, de huidige doelstellingen worden ternauwernood gehaald en dat leidt tot forse prijsstijgingen. De nood is hoog, we moeten meters maken. In Rijnenburg kan dat.” 

Klinkt nobel, maar is dat wel de echte reden dat hij de minister wil dwingen? Wat is hierin de rol van directeur BPD gebiedsontwikkeling en voormalig CDA wethouder grondzaken Harm Janssen?

Servaas van der Laan: “Als het rijk locaties aanwijst gaat de prijs van de grond daar ontzettend omhoog, en dat wil je niet”
“Nieuwbouw heeft landelijk gezien nauwelijks invloed” #prijsstijgingen Paul de Vries is gepromoveerd op de verbetering van het huizenprijsmodel
Tagged with: , , ,

Klaas Knot: De Nederlandse huizenmarkt zorgt voor een boom-bust economie

Klaas Knot mocht gisteren bij Buitenhof weer zijn ingestudeerde toneelstukje opvoeren. Veel nieuws had hij niet te vertellen. Maar hij gaf wel heel duidelijk aan dat de stimulering van het bezit van een eigen woning verstorend werkt voor de stabiliteit van de economie.

Het bevoordelen van de huisbezitter ten opzichte van de huurder zorgt voor een boom-bust economie. Waarin onwenselijk hard wordt gehold in goede tijden, maar waarin de neergang ook extra groot is in tijden van recessie.

The horrible housing blunder..

De fiscale aftrek van de hypotheekrente moet volgen Knot geleidelijk in zijn geheel worden afgebouwd. Het is niet de eerste keer dat Knot zegt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgebouwd. Deze keer zei hij wel expliciet dat die geheel moet worden afgebouwd.

Tagged with: , , ,

Huizenprijzen in 2020

Wat denkt u dat de huizenprijzen gaan doen in 2020? Ben je straks de sukkel die de rest van zijn leven tot zijn strot in de schulden zit, of is een hypotheek van 450.000EUR voor een nieuw rijtjeshuis een topinvestering?

Wat gaan de huizenprijzen doen in 2020?

View Results

Loading ... Loading ...

Tagged with: , ,

‘Nederland kwetsbaar voor nieuwe crash huizenmarkt’

Nederland is kwetsbaar voor een crash op de woningmarkt. Als dat gebeurt komt de economie tot stilstand. Dat concludeert kredietbeoordelaar Moody’s op basis van eigen onderzoek.

The report simulates the impact of three scenarios where house prices fall, based on previous downturns in more than 40 countries, ranging from a 29% price decline over six years to a 53% drop.

“Our study found that the Netherlands would be more exposed to a house price correction than Germany, but both countries’ sovereign credit profiles would be resilient,” said Heiko Peters, a Moody’s AVP-Analyst and one of the report’s co-authors. “Their overall economic and fiscal strengths and expected policy responses would likely mitigate outright downward pressure on their Aaa ratings.”

In the event of a house price downturn, the study showed that annual real GDP growth in the Netherlands would be on average 1.0 to 1.9 percentage points (pps) lower than Moody’s baseline forecasts. The fiscal balance would be on average 0.6 to 1.2 pps weaker, and the debt-to-GDP ratio would be 6.2 to 12.6 pps higher after six years.

For Germany, annual real GDP growth would be 0.7 to 1.4 pps lower, the fiscal balance would be 0.4 to 0.7 pps weaker, and debt-to-GDP 4.3 to 8.5 pps higher.

A house price correction would weaken the operating environment for German and Dutch banks, but contingent liability risks would be limited.”

bron: moodys.com

Tagged with:

Maartje Martens: We moeten naar een systeem van hurende starters en af van het kwetsbare model van doorstroming.

Maartje Martens is woningmarkt expert. Nadat ze zes jaar onderzoek heeft gedaan in Engeland naar internationale vergelijking van woningmarkten en systemen van woningfinanciering, is ze zich gaan toeleggen op de Nederlandse woningmarkt. Paul van Liempt vraagt haar hoe de Nederlandse woningmarkt er momenteel voorstaat. Volgens Martens zitten we onmiskenbaar in een huizenzeepbel. Hoe komen we eruit en wat kunnen we leren van andere landen?

Nederland heeft een systeem van doorstroming. Daardoor is de woningmarkt heel kwetsbaar. Als het ergens stokt, valt het hele systeem in elkaar. We moeten volgens Martens naar een systeem waarbij er door starters eerst gehuurd wordt, om vervolgens met spaargeld een huis te kopen. Wat moet er gebeuren om tot dit systeem te komen? “Het belangrijkste is dat er een huurbeleid komt waardoor de particuliere huurmarkt niet zo vogelvrij en overgeleverd is aan particuliere beleggers die vooral het maximale willen halen uit huurders. Woonbehoeften moeten voorop staan.”

Gespreksonderwerpen

0:39 Je hebt promotieonderzoek gedaan in Essex, kan je dat onderzoek toelichten?|
5:31 Wat is jouw waardering van het Nederlandse systeem van woonvoorziening?
8:09 “Dat heeft tot een markt geleid die heel erg volatiel is.”
9:30 “We zitten momenteel in een huizenzeepbel.”
9:48 Hoe komen we uit die huizenzeepbel?
13:14 Wat moest je in 2014 aanpassen aan je model?
14:57 Hoe zorg je weer voor een goede doorstroming?
16:13 “Monetair beleid van ECB heeft enorme invloed op wat beleggers doen.”
19:35 Wat is de oplossing voor het grote woningtekort in de steden?
23:46 “Je krijgt geen architecten, maar industriële ontwerpers die nadenken over hoe een
25:04 Worden de verschillen op woningmarkt niet nog veel meer vergroot dan ze nu al zijn?
27:42 Als we naar een ander systeem willen, wat hebben we daar voor nodig?
30:36 “In principe is er geen ontkomen aan dat de woningprijzen gaan dalen.”

Tagged with: ,

Minister Stientje van Veldhoven (D66): meer lenen is goed voor de starter!

Sinds 1 november 2019 hebben we een nieuwe Minister voor Milieu en Wonen. Stientje van Veldhoven (D66) is haar naam. Tijdens de commissievergadering van Wonen en Ruimte werd duidelijk dat we van haar niet veel hoeven te verwachten.

In één minuut tijd zegt ze al twee totaal tegenstrijdige dingen. Eerst zegt ze dat meer lenen de starter helpt… Nog geen minuut later stelt ze dat de LTV op 100% blijft om de toegankelijkheid voor starters niet onnodig te belemmeren. Begrijpt u het nog?

Waarom denken politici altijd dat meer lenen de problemen op de woningmarkt oplost? We hebben al de hoogste hypotheekschuld ter wereld. Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) en De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwen al jaren dat de hypotheekschuld in Nederland omlaag moet. Klaas Knot was hier ook erg duidelijk over.

Hieronder alle Politici die voor meer schuld voor starters hebben gepleit:

Erik Ronnes (CDA)
Daniel Koerhuis (VVD)
Jessica Van Eijs (D66)Als straks jonge mensen weer met enorme restschulden blijven zitten kunt u altijd vragen of de politici van de VVD, Het CDA of D66 die voor u willen betalen.

Tweeverdieners kunnen volgend jaar meer hypotheek krijgen op basis van het gezamenlijke inkomen. In 2020 mag namelijk het hoogste inkomen vermeerderd worden met 80% van het lagere inkomen, bij de bepaling van het toetsinkomen. Nu is dit nog 70%. Volgens Stientje vergroot dit de leenruimte niet. Volgt u het nog?

Tagged with: , , ,

Banken moeten miljarden achter de hand houden om mogelijke daling huizenprijzen

Banken worden verplicht om meer buffers achter de hand te houden voor de hypotheken die ze verstrekken. Toezichthouder De Nederlandsche Bank is bang voor zware klappen voor de banken mochten de huizenprijzen instorten. Daarom moeten ze zich van de toezichthouder beter voorbereiden.

Het komt erop neer dat Nederlandse banken in totaal 3 miljard euro extra aan kapitaal moeten aanhouden. De maatregel gaat volgend jaar in.
De Nederlandsche Bank wijst erop dat de huizenprijzen de afgelopen jaren hard zijn gestegen, de afgelopen drie jaar gemiddeld met bijna 8 procent per jaar. Maar de inkomens van huizenbezitters groeiden minder hard mee. Steeds meer mensen, zowel starters als doorstromers, lenen het maximale bedrag dat ze kunnen krijgen.

Als de huizenprijzen instorten, kunnen consumenten in problemen komen. Als ze bij een crisis hun baan verliezen, kunnen ze mogelijk hun hypotheek niet meer betalen. De banken moeten dan op de leningen afschrijven en zitten met een huis wat minder waard is geworden.

Forse verliezen
Uit zwaarweerscenario’s van toezichthouders blijkt dat de verliezen bij banken fors kunnen oplopen. Daarom vindt De Nederlandsche Bank het dus beter om extra buffers aan te leggen. Dat kan wel gevolgen hebben voor de hypotheekrente. Die zou kunnen oplopen, maar volgens de toezichthouder is dat een beperkt effect. Volgens een schatting stijgt de rente met 0,02 procent door de maatregel.

Vorige maand kwam het European Systemic Risk Board met het advies aan elf landen om maatregelen te nemen, waaronder Nederland. Daarin werd ook geadviseerd om het maximumbedrag dat consumenten kunnen lenen verder te verlagen.
In Europees verband zijn er al strengere regels afgesproken, maar die gaan naar verwachting pas in 2022 in. De banken zeggen in een reactie dat de maatregel past bij de voorzichtigheid die je van een toezichthouder mag verwachten. Ze zeggen nu al meer buffers aan te houden dan minimaal is vereist.

bron: nos.nl

Tagged with: ,
Top