Bank failliet: wat gebeurt er met je spaargeld en lening?

Een Nederlandse bank, die failliet gaat, dat gebeurt niet zo snel. En als het al gebeurt, denken velen meteen aan hun spaargeld, maar wat betekent een failliete bank voor spaargeld en lening?

Depositogarantiestelsel

Kleinere spaarbanken zijn er vaak als de kippen bij, om te melden dat ze vallen onder het depositogarantiestelsel van de Nederlandsche Bank. Denk aan nieuwe prijsvechters als de Anadolubank, Yapi Kredi en zo verder. Spaarbanken met een relatief hoge rente, die spaarders over de streep willen trekken door op de garantiestelling van de Nederlandse bank te wijzen. Kortweg betekent de garantie, dat per persoon, per bank, bij faillissement van een spaarbank door de Nederlandsche Bank 20.000 euro wordt volledig vergoed, en van de 20.000 euro daarboven nog eens 90%. Het is dus zeker de moeite waard, om goed na te gaan of een bank wel onder het Nederlandsche depositogarantiestelsel valt. De Belgische Argenta Bank, bekend om zijn goedkope betaalrekening, valt bijvoorbeeld onder Belgisch recht. Bij Argenta is daarom maximaal 20.000 euro verzekerd, de rest dus niet. Bovendien zijn anonieme rekeningen uitgesloten.

Spaardeposito bij spaarbank

Ten aanzien van de spaardeposito geldt, dat die gelijk is geschakeld met een spaarrekening, tenzij het een achtergestelde spaardeposito betreft. In dat geval loopt u twee extra risico’s:

  • achtergestelde deposito’s vallen niet onder het depositogarantiestelsel,
  • achtergestelde deposito’s staan bij een failliete bank volledig achter in de rij, om eventueel uitbetaald te worden. Ze heten niet voor niets achtergesteld. Niet voor niets ook zijn de rentevergoedingen op achtergestelde deposito’s aanmerkelijk hoger dan op gewone spaardeposito’s

Bank failliet, en dan

Dat een bank failliet gaat blijft natuurlijk nooit onopgemerkt. Media en pers zullen meteen op het item springen en de Nederlandsche bank zal advertenties plaatsen. Zodra de Nederlandsche Bank zijn advertenties heeft geplaatst is het oppassen geblazen: u heeft dan vijf maanden de tijd om bij DNB een schadeformulier op te vragen en deze zo spoedig mogelijk in te vullen. Vooral als u in het buitenland vertoeft kan dit nog wel eens tricky zijn.

Een lening

Eenmaal failliet zal per aanvrager de situatie worden bekeken. Normaliter zullen schulden en spaartegoeden eerst worden gesaldeerd. Als er een positief spaarsaldo overblijft, geldt daarvoor het depositogarantiestelsel. Is de lening groter dan het spaarbedrag, dan zal door de curator worden bekeken hoe de rest van de lening bij een andere bank kan worden geplaatst.

Tips

Enkele tips zijn er wel te geven:

  • plaats nooit al uw spaargeld bij één bank, maar spreidt uw geld over enkele banken,
  • vraag u af of het wel verstandig is om zowel de lening als uw spaargeld bij dezelfde bank te hebben. Hebt u uw lening bij bank Y en het spaargeld bij bank Z dan zal bij faillissement van Y of Z niet worden gesaldeerd. Heeft u alles bij een failliete bank, dan worden lening en spaartegoed wel gesaldeerd, voordat het eventueel tot een vergoeding komt,
  • maak gebruik van een en/of rekening wanneer u met zijn tweeën bent. De vergoeding is dan maximaal het dubbele,
  • open eventueel ook rekeningen op naam van uw kinderen. Ook die hebben recht op uitkering volgens het depositogarantiestelsel,
  • let er op of banknamen niet onder hetzelfde moederbedrijf vallen, want die worden dan als één bank gezien. Stel banken X en Y vallen onder moederbank Z, die failliet gaat. Dan worden de saldi van X en Y samengeteld, en geldt het depositogarantiestelsel dus slechts eenmaal. Interessante voorbeelden zijn Fortis en ABN AMRO, na de overname ABN AMRO, en de ING en de Postbank.

Slot

Niemand hoeft, ook in onzekere tijden echt in paniek te raken waar het liquidaties van banken betreft. Maar zeg nooit nooit, en be prepared. Dat laatste is namelijk zeer eenvoudig.

update oktober 2008:

Op dinsdag 7 oktober heeft minister Bos na afloop van de Raad van de Europese ministers van Financiën bekend gemaakt, dat Nederland de garantie voor deposito’s voor een periode van 1 jaar wordt verhoogd naar 100.000 euro zonder eigen risico. Dat is dus te weinig, om een spaardeposito te nemen van 1 jaar of meer.

Depositogarantiestelsel

De deposito garantie regeling is niet aangepast op 7 oktober 2008, maar het garantiebedrag. Die is namelijk verhoogd naar 100.000 euro. Voor particulieren, en de kleinere ondernemingen met een zakelijke rekening, die een verkorte balans mogen voeren. Maar is daarmee alle kou uit de lucht. Ik denk het niet.

Garantietermijn spaarbank

Wat namelijk minder de pers heeft gehaald, is dat de garantie voor 1 jaar geldt, en daarna verlengd kan worden. Dat is dus mooi voor dit moment, en voor de ongelukkige spaarders van Icesave, maar een jaar is zo voorbij. Sterker nog: nu een spaardeposito of termijndeposito nemen met een looptijd van één jaar of meer, is alleen maar veilig als u rekening houdt met de garanties vóór de actie van minister Bos:

* 20.000 euro volledig gegarandeerd,
* de volgende 20.000 euro is gegarandeerd voor 90%,
* het geldt per persoon en per instelling voor de banken die onder het depositogarantiestelsel vallen. Ook bij de juiste buitenlandse bank

De actie tot verhoging van de garantie lijkt dan ook meer een poging om voor de komende maanden de onrust wat weg te nemen. Maar wat zal er gebeuren als het weer wat beter gaat met de banken?

Deposito of spaarrekening

Dat betekent eigenlijk dat de deposito’s met een looptijd van 1 jaar of langer al uit den boze zijn, tenzij u onder 40.000 euro blijft. Sterker nog: hoe dichterbij we bij 7 oktober 2009 komen, hoe aantrekkelijker het wordt, om een spaarrekening zonder voorwaarden te nemen en uw geld verder te spreiden.

Tagged with: ,

Totaalrendement niet-genoteerde vastgoedfondsen keldert naar -3,9%

De totaalrendementen behaald met Europees niet-genoteerde vastgoedfondsen zijn in 2007 dramatische gedaald van +21% in 2006 naar -3,9% in 2007. ‘De daling hangt samen met de waardedaling van de dollar en Britse pond ten opzichte van de euro en de slechte performance van de Britse markt voor niet-genoteerd vastgoed’, meent Lisette van Doorn, ceo van Inrev, het Europese platform voor niet-genoteerd vastgoed tijdens de jaarlijkse conferentie in Istanbul.housing bubble

Maar het beeld is niet overal hetzelfde stelt Van Doorn. ‘Continentaal Europa liet een sterk rendement zien van 12,5% over 2007 wat blijkt uit de nieuwe Europe’s ex-UK vastgoedindex van de Inrev, Dat is weliswaar lager dan de 16,1% over 2006 maar toont tevens aan dat de negatieve invloed van de kredietcrisis binnen de Europese vastgoedmarkten sterk varieert.’
Op landenniveau lieten Finland, Frankrijk en Nederland in 2007 de hoogste rendementen zien met 15,5%, 12.9% respectievelijk 12.8%. Op het niveau van de vastgoedsegmenten lieten de woningen en kantoren een outperformance zien boven winkels en bedrijfsruimten/logistiek met rendementen van 8,8% respectievelijk4,4%.
Voor de eerste keer publiceerde de Inrev de resultaten van de drie verschillende managementstijlen bij de niet-genoteerde fondsen over 2007: ‘core’ fondsen – met laagste risico – behaalden een totaalrendement van -4,7%, value-added fondsen – gemiddeld risico – behaalden -3,1% en de opportunistische fondsen – met hoogste risicograad – 20,1%.

Tagged with:

Volgens de banken worden er te veel huizen gebouwd in Nederland

Nederlandse bankenBanken voorzien dalende huizenprijzen en leegstand, doordat er de komende jaren volgens hun in het wilde weg wordt bijgebouwd. De woningmarkt zou zelfs kunnen ‘instorten’, aldus de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Maar volgens makelaarsclub VBO houden de banken een eenzijdig verhaal, en moet de woningmarkt worden opengebroken om starters een kans te geven.

Volgens de NVB, waarvan alle grote banken lid zijn, jaagt de overheid de bouwproductie onnodig op. ,,Gestreefd wordt naar een aantal van tachtig tot honderdduizend nieuwe woningen per jaar. Dat getal is verre van realistisch en we houden onszelf daarmee voor de gek. Bouwen, bouwen, bouwen is momenteel het credo. Daarbij wordt helemaal niet gekeken naar de woonwensen van consumenten. Door te focussen op aantallen die per se gehaald moeten worden, bestaat het gevaar dat de markt uiteindelijk instort’’, zegt NVB-directeur N. Rietdijk.

Volgens de NVB is het realistisch om de komende jaren in ons land te streven naar nieuwbouw van zestig tot zeventigduizend woningen per jaar. ,,Daarbij moet de verhouding tussen het aantal gebouwde appartementen en eengezinswoningen veranderen. Er zijn te veel appartementen gepland en daardoor wordt de doorstroming beperkt.’’

De NVB erkent dat er woningschaarste heerst. Hoe kunnen de prijzen dan dalen? Rietdijk: ,,Kijk eens naar het aanbod van nieuwe en bestaande woningen. Dat is de afgelopen jaren fors opgelopen en staat op een historisch hoog niveau. Daardoor dalen uiteindelijk prijzen. Het hoge aanbod is veroorzaakt doordat niet gekeken wordt naar de woonwensen van de consument.’’ Eenzijdig Michiel Goofers van makelaarsorganisatie VBO is het niet eens met de conclusies van de NVB. ,,Banken belichten het probleem te eenzijdig. Als we te weinig bouwen, verandert er niets en wordt het probleem van starters op de woningmarkt niet opgelost. Die kunnen nu niet aan een huis komen omdat woningen te duur zijn.’’ Goofers vreest niet voor dalende prijzen. ,,Zolang nog sprake is van woningnood, lijkt het risico mij zeer beperkt. Een stijgende rente en teruglopende economie kunnen wel zorgen voor een drukkend effect.’’

bron: bouwtrefpunt.nl

Tagged with: , , ,

Ook de huizenmarkt in Nederland zou kunnen instorten

Harm van Wijk, directeur van BeursBulletin, waarschuwt dat de huizenmarkt in Nederland gevaarlijke trekken krijgt. Op de vraag: huren of kopen antwoord hij dat huren verstandiger is.

Harm was eerder verantwoordelijk voor het opzetten van de beleggingssites van SNS Bank en DFT.nl. Daarna werkte hij mee aan het opstarten van onder andere BinckBank en SNS FundCoach.

De huizenmarkt anno 2008 heeft volgens Harm veel weg van de markt begin jaren 80 toen de woningmarkt zeer zware klappen kreeg.

Tagged with: , ,

IMF bezorgd over Nederlandse huizenmarkt

House Price Gap Nederland staat op de tweede plaats in de wereld als het gaat om onverklaarbare stijgingen van de huizenprijs. Bijna eenderde deel van de gemiddelde prijsstijging op de huizenmarkt tussen 1997 en 2007 heeft niets te maken met factoren die normaliter van invloed zijn op de huizenprijs.

Dit kan worden gezien als een indicatie van overwaardering van de huizenmarkt, zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het Internationaal Monetair Fonds. Volgens het IMF zijn prijsstijgingen van huizen in Oostenrijk, Zweden en Duitsland relatief evenwichtig. In de Verenigde Staten, waar prijzen in 2007 zijn gedaald, zijn huizen nog 11,2% overgewaardeerd. In Ierland werd de grootste onverklaarbare prijsstijging van woningen geconstateerd. De organisatie werkt met een model dat de invloed van diverse factoren, zoals de betaalbaarheid van koopwoningen en leeftijdsopbouw, op de prijsstijging van huizen meet.

Roberto Cardarelli de hoofdauteur van het hoofdstuk over huizenprijzen in de World Economic Outlook van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

zie ook: economist.com , mejudice.nl

Tagged with: , ,
Top