Verzekeraars noemen woekerpolissen nog steeds beleggingsverzekeringen

Verzekeringsmaatschappijen moeten de krankzinnig hoge kosten die ze afgelopen jaren stiekem in rekening brachten bij beleggingsverzekeringen, teruggeven aan hun klanten. Compensatie van deze zogeheten ’woekerpolissen’ kost de verzekeraars naar schatting niet meer dan twee miljard euro.

Wat is een woekeraar?

-aflegger -Beroepen -bloedzuiger -faiseur -geldschieter -Persoonsbenamingen -vampier -uitzuiger -sjacheraar -iemand die veel te hoge rente eist -iemand die met geld geld verdient -bloedhond -afzetter

Pure diefstal in mijn ogen. Helaas wordt er bij witte boorden criminaliteit vaak een oogje dichtgeknepen.

Hieronder kunt u een aflevering van Tros Radar over dit onderwerp bekijken.

This text will be replaced

Tagged with: , ,

Hoe is de enorme zeepbel op de huizenmarkt ontstaan?

De oorzaak volgens professor Boelhouwer:

De overheid probeert al een jaar of tien meer marktwerking in de woningbouw te krijgen. Boelhouwer: ,,Begin jaren negentig liet de politiek de teugels meer vieren. Voor die tijd bepaalde de overheid jaarlijks het aantal nieuwbouwhuizen en het percentage koop- en huurwoningen.”

Dat die marktwerking totaal mislukt lijkt, komt volgens Boelhouwer doordat de overheid tegelijkertijd allerlei bouwregels aanscherpte. ,,Neem het nieuwe Bouwbesluit – hogere plafonds, luie trappen, enzovoorts – waardoor de bouwkosten met zo’n zes procent stegen. Of de nieuwe Energie Prestatie Normering: goed voor de duurzaamheid, maar de bouwkosten gaan omhoog.” Ook op het gebied van ruimtelijke ordening zijn de regels volgens Boelhouwer fors aangescherpt. ,,Dorpen mogen nog zelden uitbreiden; alleen in stedelijke gebieden mag nog gebouwd worden. Ook moeten aannemers meer geld steken in verfraaiing van de directe omgeving. Dat milieubewegingen veel vaker dan vroeger naar de rechter stappen om bouwplannen te frustreren, komt de bouwproductie ook niet ten goede.”

Hausse

Een andere rem vormen de fors gestegen grondprijzen. ,,Gemeenten hebben die de afgelopen jaren soms wel verdrievoudigd om mee te profiteren van de huizenprijzenhausse”, zegt Boelhouwer. Die grondprijzen moeten zo snel mogelijk weer naar beneden, zegt de volkshuisvestingsprof. ,,Maar overheden hebben de neiging prijzen wel te verhogen in geval van economische voorspoed, maar niet te verlagen als het slecht gaat.” Daarnaast is versoepeling van de regels hoog nodig, vindt Boelhouwer. En er moet meer ruimte komen voor bouwen in het groen. ,,Want dat willen mensen.”

Dat iedere balans in de woningmarkt zoek is, komt ook doordat de politiek de vraag naar woningen veel te veel stimuleert. Een ‘subsidiecarrousel’, noemt Boelhouwer het. De hypotheekrenteaftrekis volgens hem de grootste boosdoener. ,,Een uiterst merkwaardige subsidie, waarmee de overheid feitelijk de inkomensverschillen in Nederland vergroot en tegelijk de huizenprijzen kunstmatig hoog houdt. Terwijl het doel van overheidsingrijpen zou moeten zijn: garanderen dat ook de economisch zwakkeren een dak boven hun hoofd hebben.”

In de rest van Europa is de hypotheekrenteaftrek de laatste jaren fors ingeperkt volgens Boelhouwer, waardoor grote verschillen zijn ontstaan tussen huizenprijzen hier en in het buitenland. Een steeds grotere trek van bemiddelde Nederlanders naar de Belgische en Duitse grensstreek is het gevolg. ,,Zeker nu je tegenwoordig de hypotheekrenteaftrek mag ‘meenemen’ naar het buitenland.”

hypotheekschuld

Toch moet de overheid op dit moment nog even afblijven van de hypotheekrente, waarschuwt Boelhouwer. ,,Vanwege de economische crisis is dat spelen met vuur.” De hypotheeklasten zijn zo enorm – in totaal 587 miljard euro, per inwoner veruit het hoogst ter wereld – moet nu côute que côute voorkomen worden dat de huizenprijs fors keldert. ,,Het is zonde dat de politiek halverwege de jaren negentig niet begonnen is met geleidelijke beperking van de renteaftrek. Dat had de oververhitte markt kunnen afkoelen.”

hypotheekschuld in verhouding tot het net national income in Nederland

hypotheekschuld in verhouding tot het net “national income” in Nederland en de USA

De banken krijgen van Boelhouwer ook een veeg uit de pan. Dat de huizenprijzen zo torenhoog zijn opgelopen, komt doordat zij met allerlei fancy hypotheekconstructies de renteaftrek maximaal uitmolken. Boelhouwer: ,,Het beleid van banken werkt vaak contra-productief. In de jaren tachtig waren ze zeer streng bij hypotheekverstrekkingen, waardoor de economische crisis extra lang aanhield. In de jaren negentig waren ze veel te coulant, waardoor de huizenmarkt en economie oververhit raakten.”

Hypotheekschuld in relatie tot inkomen en waarde eigen woning

Inmiddels heeft Nederland de eerste plaats overgenomen van Denemarken.

Tagged with: , ,

Betaalbaarheid van woningen neemt af

Hoe staat het met de betaalbaarheid van de Nederlandse koopwoning? In 2007 zijn de huizenprijzen en de financieringskosten van een hypotheek weer hoger dan in 2006. De inkomensstijging is onvoldoende om de toegenomen kosten te compensenen, waardoor de betaalbaarheid van koopwoningen verder af is genomen. Voor starters blijft het lastig om hun woonwensen te vervullen.

De betaalbaarheid van een gemiddelde koopwoning voor een gezin met een gemiddeld huishoudinkomen in Nederland wordt door de Rabobank gemeten aan de hand van de Rabobank-betaalbaarheidindex. Een indexwaarde van meer dan 100 wil zeggen dat de bruto maandlasten minder dan 30% van het bruto inkomen bedragen, waarbij wordt uitgegaan van een gemiddeld gezinsinkomen en een gemiddeld geprijsde woning. Bij een waarde minder dan 100 is de woning zonder inzet van eigenvermogen slecht betaalbaar.

Betaalbaarheidsindex

  • 2004 = 105
  • 2005 = 108
  • 2006 = 95
  • 2007 = 91

De Rabobank verwacht voor 2008 een betaalbaarheidindex van 81.

Volgens de Rabo is het ‘bijzonder slecht nieuws’ dat de kosten van nieuwbouwwoningen flink zijn toegenomen en de investeringsbereidheid bij ontwikkelaars afneemt.

Rabobank-betaalbaarheidindex

U ziet dat eind jaren 70 voor het laatst dit lage niveau behaald is.

Zie ook: Het instorten van de huizenprijzen / huizenmarkt begin jaren 80

Tagged with: , ,

Huizenmarkt wereldwijd razendsnel in verval

De ontwikkelingen op de huizenmarkt volgen elkaar in een razendsnel tempo op. Helaas, in negatieve zin. De opgeklopte prijsstijgingen hebben wereldwijd tot een zeepbel geleid. In Nederland is wat mij betreft de discussie beëindigd nadat het IMF de alarmbel luidde. Het kwaad was al geschied. De poging van het IMF om op verzoek van Wouter Bos en Nout Willink, de mening te herzien heeft in mijn ogen geen zin meer. Ook Harm van Wijk, zoals u verderop kunt lezen, bevestigt dat er sprake is van een gevaarlijke ontwikkeling op de Nederlandse woningmarkt.

1. Inleiding
Het lijkt wel alsof de Westerse wereldeconomie niet meer kan draaien zonder een steeds verder uit de hand lopend schuldencarrousel. Het is een ratrace geworden. Als de prijzen dalen heeft dit gevolgen voor de overheid, het bankwezen en de consumenten. De overheid loopt belastinggeld mis. Het bankwezen ziet de inkomsten opdrogen en wordt min of meer gedwongen om meer geld te reserveren voor de post oninbare leningen. Consumenten kunnen minder uitgeven waardoor er zelfs een recessie kan ontstaan.

Om dit te voorkomen heeft men in Amerika een gigantisch bedrag aan de bevolking uitgedeeld. Men hoopt op deze manier het uitgavenpatroon van de Amerikanen weer aan de praat te krijgen, zodat de (plaatselijke) overheidsinkomsten weer toenemen en waarmee de beleidsmakers de tendens van langzaam maar zeker oplopende werkloosheid probeert te keren.

In Nederland denken we dat het allemaal wel meevalt met onze huizenprijzen, maar vergis u niet. In Het Financieele Dagblad waarschuwt Harm van Wijk ons voor een duizelingwekkende toename van ons leengedrag. ‘Zorgwekend is ook dat de uitstaande hypotheekschuld in verhouding tot het nationaal inkomen in Nederland -120 procent – beduidend hoger is dan in Amerika, nog geen 90 procent. De schuldenlast is in Nederland steeds zwaarder geworden. Eind jaren tachtig bedroegen de schulden van Nederlanders 80 procent van de uitstaande spaartegoeden. Ofwel de Nederlanders spaarden meer dan dat ze leenden. Intussen zijn de schulden opgelopen tot 200 procent ten opzichte van de spaartegoeden (Het Financieele Dagblad, 22/04/2008).’

Hoe heeft het zover kunnen komen? Het wel lijkt alsof we in het ‘Westen’ massaal verslaafd zijn geraakt aan het maken van schulden. Om deze vraag te beantwoorden verdiepen we ons in het ontstaan van speculaties, factoren die het einde van speculaties kunnen bewerkstelligen en tot slot kijken we naar de actuele wereldwijde ontwikkelingen.

Lees hier verder

Tagged with:

Rabobank econoom geeft toe dat de kans groot is dat de huizenprijzen gaan dalen

Langzaam maar zeker moeten de banken toch toe gaan geven dat huizenprijzen ook kunnen dalen.
Dat doen ze natuurlijk liever niet, want dat schaadt het vertrouwen in de woningmarkt. Maar stel dat hun klanten staks zeggen dat ze voorgelogen zijn, dat kunnen de financiële instellingen na de woekerpolis-affaire natuurlijk echt niet meer hebben.

Lex Hoogduin is de directeur van IRIS, het gezamenlijke onderzoeksinstituut van Rabobank en Robeco. Hij combineert deze functie met zijn functie als Chief Economist van Robeco.

Tagged with:

Is de hypotheekrenteaftrek een subsidie op schuld?

  • waarom zegt men vaak hypotheekrenteaftrek een subsidie op schuld is?
  • waarom zegt men dat banken dieven of parasieten zijn?
  • waarom blijft het kapitalistische systeem alleen doordraaien als er steeds meer schulden worden gemaakt?
  • waarom?Zie het onderstaande filmpje voor een duidelijke uitleg:

Rabobank: Huizenprijzen stijgen 3 procent

Wat verrassend, de Rabobank verwacht net als de ING groep, minister Bos en de makelaars dat de huizenprijzen altijd blijven stijgen. Dit zegt men om het vertrouwen in de woningmarkt hoog te houden.

Vertrouwen is een toverwoord voor de banken en een leugentje om bestwil kan dan geen kwaad.

Men vergeet wel te vermelden dat de cijfers van het kadaster een heel ander beeld laten zien. In maart zijn de huizenprijzen gedaald. Wanneer de woningmarkt in Nederland ook maar een lichte crisis mee zou maken, zal Rabobank haar Triple-A status verliezen. Dit zou vervelende gevolgen hebben die door de kredietscrisis alleen maar versterkt zouden worden.

De Rabobank ziet bij licht stijgende rente de huizenprijzen stijgen met 3%. Dit komt overeen met de inflatie. De Nederlandse woningmarkt heeft de afgelopen periode al te kampen met een flinke daling van het aantal verkochte woningen en deze problemen zullen niet zomaar verdwijnen. Verder is er ook nog het probleem van de betaalbaarheid. De betaalbaarheidsindex staat nu op het niveau van vlak voor de laatste crash.

Mocht nu nog vragen hebben of u leest dit als de huizenprijzen al flink gedaald zijn dan kun u verhaal halen bij: Martijn de Jong-Tennekes (030 – 2164490), D.M.Jong@rn.rabobank.nl, de Rabo-econoom die dit soort mooie berichten in opdracht van zijn werkgever naar buiten brengt.

Daling huizenprijzen

Tagged with: ,

Het instorten van de huizenprijzen / huizenmarkt begin jaren 80

De laatste keer dat sprake was van een snelle prijsontwikkeling zoals de afgelopen jaren, was midden jaren 70. De prijzen waren eind jaren 70 zo ver doorgestegen dat de betaalbaarheid onder druk kwam te staan. De economie verslechterde daarnaast en de werkeloosheid steeg aanzienlijk vanwege de recessie waar Nederland zich in bevond.

Huishoudens kwamen hierdoor in betalingsproblemen terecht, waardoor zij genoodzaakt waren hun huis te verkopen. Aangezien vele gezinnen tegelijk in de problemen kwamen ontstond een overaanbod van woningen wat begin jaren 80 een forse prijsdaling tot gevolg had. Men sprak van een zogeheten ‘luchtbel’ in de woningmarkt die was doorgeprikt.

Huizenprijzen 1970 - 2002

Overzicht gebeurtenissen:
De jaren 1973-1982, waarin het prijsverloop in twee perioden uiteenvalt, die echter sterk met elkaar samenhangen. De eerste periode loopt van 1972 tot aan de tweede helft van 1978 en wordt in alle jaren gekenmerkt door een zeer forse gemiddelde prijsstijging. Zo bedroeg de gemiddelde jaarlijkse nominale prijsstijging in deze periode maar liefst 20%, met uitschieters van 29% in 1976 en 40% in 1977.

Op het hoogtepunt van de nominale prijsontwikkeling in de tweede helft van 1978 wordt uiteindelijk een gemiddelde nominale prijs bereikt van ƒ 201.800,-; een niveau dat pas in de eerste helft van 1993 geëvenaard zou worden. In reële termen bedraagt de gemiddelde verkoopprijs ƒ 292.700. Dit bedrag is nog altijd 15% hoger dan de prijs die eind 1998 bereikt werd. In de daaropvolgende periode uit de tweede fase die in de tweede helft van 1978 aanvangt en doorloopt tot aan 1983, nemen de nominale prijzen jaarlijks weer af met gemiddeld 31%, waarbij een dieptepunt wordt bereikt van ƒ 137.300,- in de tweede helft van 1982. Ook in deze periode is de afname gelijkmatig. De recessie op de markt vankoopwoningen duurt in totaal vier jaar.

De derde fase in het prijsverloop van koopwoningen betreft een korte periode van drie jaar en bestrijkt de jaren 1983-1985. In deze periode stabiliseren de nominale prijzen zich, terwijl reëel gezien de prijzen nog wat verder zakken tot ongeveer het niveau van 1972. Op dit moment is er volop discussie of er wederom sprake is van een luchtbel in de woningmarkt. De meest gehoorde mening van de ‘experts’ is dat een prijscorrectie te verwachten is.

bron financiële data: prof. dr. P.J. (Peter) Boelhouwer

Tagged with: ,

De verschillende soorten hypotheekvormen

Er zijn verschillende hypotheekvormen. De volgende 2 zijn “veilig”:

1 Annuitaire hypotheek: Je leent geld, tegen een van te voren afgesproken rente. Je lost ook af. Aan het einde van de looptijd is gegarandeerd de schuld afgelost.
2 Spaarhypotheek: Je leent geld, en daartegenover staat een spaarpolis met gegarandeerde rente. Formeel los je tijdens de looptijd niets af, maar daar tegenover staat het voordeel dat rente op hypotheken fiscaal aftrekbaar is (binnen zekere grenzen). Op het eind van de looptijd van de hypotheek is gegarandeerd de schuld afgelost

De derde is al heel wat minder veilig:
3 Aflosvrije hypotheek: Je leent geld maar lost niets af. Je gokt erop dat aan het eind van de looptijd van de hypotheek je woning zoveel meer waard is geworden dat bij verkoop alle overwaarde genoeg is om de schuld te betalen. Je gaat er dan ook van uit aan het eind van de looptijd te verhuizen. Dit is niet veilig, want de koper speculeert op eeuwig stijgende huizenprijzen. Je bent dus niet gegarandeerd van je schuld af bij het eind van de looptijd van de hypotheek.

Het onveiligste voor de koper is:
4 Beleggingshypotheek.
Je leent wel geld, tegen een vastgestelde rente. Het kapitaal wat je opbouwt wordt verkregen door beleggingen. Hoeveel deze renderen weet je niet tevoren. Aan het eind van de looptijd van de hypotheek is maar te zien of je genoeg kapitaal hebt opgebouwd om de schuld af te lossen. De vastgestelde rente op de hypotheek wordt wel door de bank geeist, maar het rendement op de beleggingen wordt door dezelfde bank niet gegarandeerd.

Verschil tussen hypotheekvorm 4 en 1/2 is dat de bank geen enkel risico loopt. Zij hoeven namelijk niets te garanderen: Zie bieden geen rentepercentage aan op je beleggingen.

Banken zijn ZEER geïnteresseerd in het verkopen van beleggingshypotheken.

Tagged with:

In Spanje wordt geen woning meer verkocht

Na een periode van enorme prijsstijgingen is Spanje in een periode van crisis terechtgekomen. De waarde van woningen is de afgelopen twaalf maanden ongeveer 5 – 10% gedaald. Dít, in combinatie met de relatief hoge hypotheekrente, maakt dat een Spanjaard zich wel twee keer bedenkt voor hij een nieuwe woning koopt. Beter is het nog even te wachten in de hoop op verdere prijsverlagingen.
Voor de onroerend goedsector is dit alles niet minder dan een ramp. Een derde van de sind 2005 gebouwde woningen (1,8 miljoen) is nog niet verkocht. De situatie is precair in Castilla-La Mancha, waar 68,5% nog in de verkoop staat. Alleen de Canarische Eilanden onttrekken zich aan de crisis.
Er zijn weliswaar geen officiële cijfers van niet-verkochte woningen, maar het aantal kan vrij nauwkeurig worden geschat door het aantal verkochte woningen af te trekken van het aantal opgeleverde woningen. Het aantal niet-verkochte woningen groeit nog steeds omdat vele projecten nog niet zijn afgerond. Experts schatten dat het aantal binnenkort rond de 750.000 zal liggen.
Waar bevinden zich deze huizen? Niet alleen aan de kust of in de bergen, waar veel Spanjaarden een tweede woning willen hebben. Nee, het zijn vooral de randen van de grote steden waar de stock zich ophoopt. Vooral de situatie rond Madrid is schrijnend. De spookstad Seseña (Toledo) heeft inmiddels nationale faam verworven.
In Catalonië valt het nog wel mee. Echter ook hier blijken inmiddels 8000 nieuwe woningen in de buurt van Barcelona onverkocht. Eén van de promotoren geeft toe dat er bijvoorbeeld in Sant Cugat, een buurgemeente van Barcelona, veel woningen alleen worden verkocht als de prijs wordt verlaagd. In Valencia en Murcia, waar zich veel projecten bevinden van vakantiewoningen, is meer dan de helft nog niet van eigenaar verwisseld.
De sector vreest dat het ergste nog niet voorbij is, en vraagt steun aan de overheid.
Tagged with: , ,
Top