Deflatieangst

Jarenlang was er grote vrees voor inflatie, de geldontwaarding. Nu de rente op een dieptepunt staat en de economische groei naar het nulpunt is gezakt, hebben veel deskundigen de angst dat er deflatie zal komen. De gevolgen voor de economie zijn zeer schadelijk, zo is de algemene conclusie. Maar wat betekent deflatie voor uw portemonnee, uw hypotheek en uw beleggingen?

Met inflatie zijn we allemaal wel bekend: in de loop der tijd neemt de koopkracht van de euro steeds verder af. Het brood waar u vandaag twee euro voor betaalt, zal over 25 jaar en bij drie procent inflatie in prijs zijn verdubbeld. Deflatie is voor velen een onbekend verschijnsel. Kort gezegd houdt het in dat de prijzen niet stijgen maar juist dalen. De wasmachine die u nu koopt zal over een jaar tegen een lagere prijs in de winkel worden aangeboden. Op zich lijkt dat geen onaantrekkelijke ontwikkeling, want wie is erop tegen dat de prijzen dalen? Toch blijkt deflatie schadelijk voor de economie te zijn. Een belangrijke motor van de economische groei zijn de bestedingen van consumenten.

Bij deflatie zult u uw aankopen echter zo lang mogelijk uitstellen, want de prijzen zullen verder dalen. Als iedereen dat doet, dan valt dus een belangrijke motor van de economische groei weg. Wat betekent deflatie voor uw eigen portemonnee? Uw hypotheekschuld zal per saldo in waarde toenemen en ook de maandelijkse rentebetaling vormt een steeds grotere last gemeten in koopkracht. Ook uw aandelenbeleggingen zullen last krijgen van de deflatie. Door het wegvallen van de consumentenbestedingen neemt de economische groei af en daarmee de omzet en winst van de bedrijven.

In de regel betekent een lagere winst ook een lagere beurskoers. De ideale belegging in geval van deflatie is een staatsobligatie. U krijgt immers een vaste rentebetaling en een zekere aflossing. De koopkracht van deze uitbetalingen neemt in de loop der tijd alleen maar toe. Deflatie zal daarom leiden tot een grotere vraag naar obligaties en de aandelen worden minder interessant. Deflatie zal ook leiden tot nog lagere rentes. Zo is in Japan de rente al gedaald tot minder dan één procent. Daar kent men ook al acht jaar deflatie. Uw spaargeld levert dus ook nauwelijks rendement op. De vraag is natuurlijk hoe groot de kans is op deflatie. Daarvoor moeten we weer terug naar u als consument. Stijgen de consumentenbestedingen en nemen daarmee de omzetten en winsten van bedrijven toe, dan is de kans op deflatie beperkt. Daarnaast zijn de internationale ontwikkelingen van groot belang. Groeit de economie in de Verenigde Staten, dan zal dat land ook meer importeren uit Europa. Dat is gunstig voor de economische groei in Europa en dus ook voor de werkgelegenheid. Hoe groot de kans is dat er daadwerkelijk deflatie komt, is moeilijk in te schatten. Blijft u in ieder geval wel alert, want de gevolgen kunnen ingrijpend zijn. De beste remedie heeft u zelf in handen: als we allemaal meer gaan consumeren zal het deflatiespook vanzelf verdwijnen.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Comments to this post