Feb 10

Tientallen gemeenten gebruiken boekhoudtrucs om hun verliezen op aangekochte grond te verbergen. Naar schatting gaat het om verliezen van meerdere miljarden euro’s. Dat blijkt uit onderzoek van het FD.

Uit de jaarrekeningen van de gemeenten blijkt dat tientallen gemeenten hun verliezen maskeren door onder meer investeringen in grond onder een andere post de balans te zetten, schrijft het FD.

Sep 25

De woningmarkt is helemaal niet ziek en alle overheidsmaatregelen werken juist averechts. Dat zegt Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw bij zowel Radio 1 als BNR.  Ivo Arnold en Robin Fransman, de overige leden van het BNR economenpanel, kunnen niet veel met zijn lobby verhaal…

Taco is een gevaar voor jong Nederland…. Hij begrijpt overigens wel dat de huizenprijzen zonder nieuwe tophypotheken niet kunnen stijgen.

Sep 17

Met weinig geld kun je ruim tienduizend banen creëren in de bouw. Daarvoor moeten de startersleningen worden verruimd met 50 miljoen euro en gemeentelijke belemmeringen worden weggenomen. Dat zegt Maxime Verhagen van Bouwend Nederland tegen BNR.

Ik hoop dat de Kamer deze maatregelen oppikt. We hebben andere partijen nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer.”

Jongeren hebben geen behoefte aan subprime leningen. Als de prijzen ver genoeg gezakt zijn komt de boel vanzelf weer op gang.  Maxime vergeet dat de crisis is ontstaan door teveel schuld. Dit kan dus nooit de oplossing zijn.

schade-starterslening

bron: BNR Nieuwsradio

Sep 9

De uitbreidingsvraag naar nieuwbouwwoningen neemt na 2020 sterk af door een lagere groei van het aantal huishoudens. Tot dat jaar groeit naar verwachting het aantal huishoudens nog met meer dan 50.000 per jaar. Daarna daalt de verwachte jaarlijkse groei tot 26.000 in 2030. Op lange termijn staat de nieuwbouwproductie van woningen structureel onder druk. Dat stelt het ING Economisch Bureau in het nieuwe kwartaalbericht Bouw.

Volgens ING is er een sterk verband tussen de ontwikkeling van het aantal huishoudens en nieuwbouw. In het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw namen het aantal nieuwbouwwoningen en het aantal huishoudens jaarlijks toe met ongeveer 120.000. In 2012 nam de hoeveelheid nieuwbouwwoningen nog slechts toe met 46.000. Ook het aantal nieuwe huishoudens was veel lager.

2013-09-09 10_55_43-EBZ_lange-termijnvooruitzichten-nieuwbouwwoningen-matig_tcm7-142404.pdf

Op langere termijn is de verwachting dat de uitbreiding vraag naar nieuwbouw op basis van de huishoudprognoses daalt (figuur 3). Na 2020 gaat de verwachte jaarlijkse groei van het aantal huishoudens namelijk dalen tot 26.000 in 2030. De langjarige trend die zich al decennia voordoet zet zich voort. Ook de uitbreidingsvraag van de woningvoorraad door nieuwbouw zal hierdoor afnemen en op lange termijn een blijvende structurele druk op de nieuwbouwproductie van woningen zetten.

Lage economische groei beperkt vraag naar nieuwbouw verder De verwachte lage economische groei van de komende jaren heeft effecten op de demografische groei en zo ook invloed op de uitbreidingsvraag naar nieuwbouw. De lagere economische groei leidt tot een lagere bevolkingsgroei. Er zullen bij een lage economische groei minder immigranten naar Nederland trekken omdat hier minder banen te vergeven zijn. Bovendien stellen mensen een kinderwens uit door een onzekere financiële situatie. Zo daalde het aantal immigranten in recessiejaar 2012 met 7% en het aantal geboorten met bijna 3% ten opzichte van 2011. Een kleinere bevolkingsgroei leidt ook tot een lagere uitbreidingsvraag naar woningen en minder nieuwbouw.

bronnen: ING , Vastgoedmarkt.nl

Nov 16

Altijd mooie liberale praatjes, maar op de huizenmarkt mag geen marktwerking plaatsvinden. Daar moet vooral schulden maken gestimuleerd blijven worden. Dit om Marike en haar scheefleen-vriendjes uit de wind te houden. Hoewel er vraag is naar huizen mogen ze volgens Marike niet gebouwd worden, dat is niet goed voor de top-leners. conclusie: nepliberaal, leenkneus.

zie ook: Marike Stellinga:”Het verlagen van belastingen en subsidies is extreem links” en Roemer is een lener!

P.S. We hebben nog steeds een bubbel op de huizenmarkt….. 🙂

Oct 15

Veel Nederlandse gemeenten hebben miljoenen euro’s verlies geleden op grond die ze in het verleden hebben aangekocht. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur onder veertig gemeenten. De verliezen maken forse bezuinigingen noodzakelijk. Aan het woord komen de wethouders van de gemeente Delft en Kaag en Braassem.

Beide gemeentes hebben voor tientallen miljoenen euro’s verlies moeten inboeken. Ook commentaar van Erwin van der Krabben, hoogleraar Vastgoed aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij voorspelt dat de verliezen voor de gemeenten de komende jaren nog gaan toenemen.

Miljoenen

Van de veertig benaderde gemeenten, waaronder de dertig grootste van Nederland, hebben er 33 een verlies van een miljoen euro of meer. Elf gemeenten hadden over 2011 een verlies van meer dan twintig miljoen euro. De vijf gemeenten met de grootste verliezen zijn: Kaag en Braassem (-46 miljoen), Groningen (-63 miljoen), Den Haag (-64,8 miljoen), Heerenveen (-79,5 miljoen) en Apeldoorn (-124 miljoen).

Lees verder op de site van Nieuwsuur

Jul 2

In de woningbouw kampt 60 procent van de hoofdaannemers met ernstige stagnatie door een gebrek aan orders. Nooit eerder was het percentage dat worstelt met uitval zo hoog.

Stagnatie vanwege een gebrek aan opdrachten, is bij de bedrijven die actief zijn in de burgerlijke en utiliteitsbouw inmiddels gemeengoed. Soepel draaiende ondernemingen vormen steeds meer een minderheid. Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw is 58 procent van de utiliteitsbouwers in de problemen, slechts weinig minder dan de 60 procent in de woningbouw.

Lees morgen het hele artikel in Dagblad Cobouw

bron: Cobouw

Mar 9

Hoewel het beter gaat met de economie, is daar in de bouw nog niets van te merken. Het Centraal Bureau voor de Statistiek zegt dat bouwbedrijven ook vorig jaar minder te doen hadden.

n 2010 is de omzet van de bouw met 9% gedaald, nog meer dan het jaar ervoor. De bouwers krijgen minder opdrachten voor huizen, winkels en kantoren. Dat is de grootste tak van de bouwsector.

Doordat er minder nieuwe kantoren en huizen bijkomen, zijn vervolgens ook minder wegen, bruggen en viaducten nodig. De grond-, water- en wegenbouw zag de omzet met 7% teruglopen.

bron: ANP

Nov 4

De Nederlandse woningmarkt heeft zich de afgelopen maanden niet hersteld. Steeds meer woningbouwprojecten worden uitgesteld of stopgezet. Dat heeft bouwbedrijf BAM donderdag bekendgemaakt.

Volgens het concern is er in toenemende mate sprake van een somber perspectief voor de Nederlandse woningmarkt. Vereniging Eigen Huis (VEH) herkent zich in de constatering van BAM. ,,Nieuwbouwprojecten hebben last van vertraging. Er is de laatste tijd weinig verkocht. Dat betekent dat er in de toekomst dus minder wordt gebouwd”, aldus een woordvoerder.

bron: ANP

Sep 8

De verkoop van nieuwbouwwoningen is de laatste maanden hard teruggevallen. Vooral augustus is met een verkoop van slechts 1.300 woningen zeer zwak gebleken. Daarmee is de verkoop bijna terug op het niveau van het begin van de crisis.

Renteaftrek
Deze terugval wordt veroorzaakt door aanhoudende onduidelijkheid over de renteaftrek en over de gevolgen van forse kabinetsbezuinigingen. Ook de moeizame formatiebesprekingen doen het investeringsklimaat op de woningmarkt momenteel geen goed. Een snelle formatie is noodzakelijk, evenals een Kabinet dat duidelijke standpunten inneemt en dat de rust terugbrengt rondom de renteaftrek, wil de woningmarkt niet jaren achterop raken.

Woningmarkt
Dit concludeert NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers naar aanleiding van de Thermometer Koopwoningen. Deze halfjaarlijkse rapportage geeft een betrouwbaar beeld van de actuele stand van zaken op de woningmarkt. In de eerste helft van dit jaar verkochten de gezamenlijke ontwikkelaars in Nederland in totaal ruim 13.000 nieuwbouw koopwoningen, wat neerkomt op circa 2.300 verkopen gemiddeld per maand. Dat is 82% meer dan in het dramatische jaar ervoor. Tot zover het goede bericht.

2010
Aan het begin van dit jaar voorspelde NVB dat er in heel 2010 ongeveer 23.000 nieuwbouw koopwoningen verkocht zouden gaan worden. Dat zou 35% meer zijn dan het jaar ervoor. Dat aantal wordt gehaald, maar veel meer zullen het er – ondanks het relatief goede 1e halfjaar – echter niet worden. De vanaf dit voorjaar ontstane onzekerheid over zaken als de hypotheekrenteaftrek en de gevolgen van flinke overheidsbezuinigingen, overheersen namelijk sindsdien het sentiment op de woningmarkt zwaar. Tevens doen de moeizame formatiebesprekingen de markt momenteel geen goed. NVB verwacht daarom een terugval in de verkoop van nieuwe koopwoningen in de 2e helft van dit jaar.

Kantelende beeld
De zojuist bekend geworden verkoopcijfers over juli en augustus bevestigen reeds dit ‘kantelende’ beeld. Vooral de maand augustus is een zeer zwakke maand gebleken met slechts 1.300 verkochte nieuwbouwwoningen. Dit is nauwelijks meer dan de 1.200 verkopen in dezelfde maand van het jaar ervoor. Dit betekent dat het herstel van de nieuwbouwmarkt moeizaam gaat en dat de markt voorlopig nerveus blijft. NVB pleit er dan ook voor dat er heel snel een nieuw kabinet komt dat de rust terugbrengt en dat vooral duidelijkheid verschaft over de toekomst van de renteaftrek en tevens een antwoord geeft op de vraag met welke lastenverzwaringen de burgers straks te maken krijgen. Juist die aanhoudende onduidelijkheid op het politieke front is ‘dodelijk’ voor een vertrouwensmarkt als de woningmarkt.

Gemiddelde prijs
Naast het gebrek aan vertrouwen kampt de nieuwbouw woningmarkt nog met andere problemen. Zo is de gemiddelde prijs van een nieuwe koopwoning gedaald naar het niveau van 2002, maar de grondkosten die gemeenten in rekening brengen zijn vaak nog van de situatie van 2008. Dus veel te hoog. Hierdoor blijft er voor de bouw zelf nauwelijks ruimte over. Het is daarom van belang dat ook de gemeenten zich realiseren dat de woningmarkt sinds de crisis is veranderd en dat zij dus hun grondprijzen moeten verlagen, net als de ontwikkelaars en bouwers al met hun kosten hebben gedaan. In de praktijk betekent dit een gemiddeld 30% lagere kavelprijs ten opzichte van 2008.

NVB
NVB is een branchevereniging van projectontwikkelende bouwondernemingen en projectontwikkelaars in Nederland. Deze bedrijven behalen hun omzet in hoofdzaak uit woningbouw, commercieel vastgoed en bijbehorende infrastructuur.

bron: RTL Z

  • Pagina 1 van 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >