Feb 10

Tientallen gemeenten gebruiken boekhoudtrucs om hun verliezen op aangekochte grond te verbergen. Naar schatting gaat het om verliezen van meerdere miljarden euro’s. Dat blijkt uit onderzoek van het FD.

Uit de jaarrekeningen van de gemeenten blijkt dat tientallen gemeenten hun verliezen maskeren door onder meer investeringen in grond onder een andere post de balans te zetten, schrijft het FD.

Nov 13

no-prostitution-prostitutes-signVolgens Barbara Visser moet worden voorkomen dat huren ook kunnen dalen, dat zou namelijk niet goed zijn voor de verdiencapaciteit van beleggers.

Lobbyist Barbara Visser (VVD) heeft alleen oog voor belangen van beleggers.

Barbara Visser, voormalig Wethouder Economische Zaken van Zaanstad heeft zeer waarschijnlijk nog steeds goede banden met de projectontwikkelaars uit haar regio..

Syp Wynia: “De VVD zit vol met lobbyisten”

Oct 7

In 2005 waren de huizenprijzen in evenwicht ten opzichte van huur en rentes. Er was geen bubble in de markt stelt Piet Eichholtz, hoogleraar vastgoedfinanciering Maastricht University. Ondertusen zijn de koopprijzen 10% gedaald en de huren met 20% gestegen. Er is een gat van 30% tussen huur en koop; huren is te duur en kopen is relatief goedkoop. Nu geen verdere restricties op de “goedkope” woningmarkt.

lees ook: De vastgoedprofessor en zijn belangenconflicten | Follow the Money

Nederland is een gidsland qua hypotheekschuld

Werk van Piet uit de tijd dat hij zich nog niet bezighield met vastgoedfinanciering :

huizenprijzen afgelopen 300 jaar

Prijsontwikkeling van panden aan de Herengracht sinds 1650, gecorrigeerd voor inflatie

Meer Piet Eichholtz:

vastgoed deskundige Piet M.A. Eichholtz

Vastgoedhandelaar Piet Eichholtz wil verhoging Nationale Hypotheek Garantie

‘Afschaffen hypotheekrenteaftrek is immoreel’

Barst de huizenmarkt als een zeepbel uiteen?

Piet Eichholtz: ‘Huizenprijzen zullen niet kelderen’

Hoe onafhankelijk is hoogleraar vastgoedfinanciering Piet Eichholtz?

Hoogleraar: sloop van huizen nodig in Zuid-Limburg

Roer moet volledig om op woningmarkt

 

 

May 2

Nederland staat vol met grote gebouwen en kantoren die leeg staan. Met die lege panden kan een oppervlakte van 8 miljoen vierkante meter bebouwd worden. Dat zijn 1600 voetbalvelden, maar er zijn voor deze panden geen huurders te vinden. Grote zorgen voor De Nederlandse Bank want het zijn vooral de banken en pensioenfondsen die miljarden hebben gestoken in deze inmiddels lege gebouwen waarvan de waarde nu minder is dan de hypotheek die er op rust. Toch gaan vooral gemeenten onverstoorbaar verder met hun bouwdrift. ZEMBLA onderzoekt waarom.

ZEMBLA – ‘Luchtkastelen in de polder’ donderdag 2 mei 2013 om 21.10 uur bij de VARA op Nederland 2

Bekijk de video in andere formaten.

Apr 6

Als de huizenmarkt in de Amersfoortse wijk Vathorst volledig instort en er voorlopig geen verbetering optreedt, dan gaat dat de gemeente 47 miljoen euro kosten. Projectontwikkelaars kunnen zo’n elf miljoen euro verliezen. Dat heeft Ontwikkelings Bedrijf Vathorst (OBV) berekend.

In het ergste scenario wordt er vanuit gegaan dat alle huizen boven de 300.000 euro niet worden verkocht door de economische crisis. Vanwege afspraken uit 1996 over de financiering van Vathorst, komt de grootste rekening in dat geval bij de gemeente te liggen.

De crisis vraagt volgens wethouder Boeve een andere aanpak voor de wijk. “We moeten nog veel scherper realiseren wat mensen wel en niet willen kopen in de woningmarkt.” Er worden nu al minder woningen gebouwd, en de huizen die in de toekomst worden opgeleverd, zullen goedkoper zijn dan eerder gepland.

Boeve wil voor de zomer een plan hoe de woningbouw in Vathorst goed afgerond kan worden.

bron: RTV Utrecht

Feb 15

Steeds meer gemeenten kunnen hun financiën niet meer rond krijgen. Door de verliezen op de aankoop van te grote hoeveelheden grond raken ze in geldnood. Zo’n 25 gemeenten dreigen onder verscherpt toezicht van de provincie te komen. Dat schrijft het Financieele Dagblad woensdag.

bron: Nederlands Dagblad

Sep 5

De gemiddelde prijs van landbouwgrond met een mogelijke bouwbestemming is in 2010 met 23% gedaald en komt uit op € 290.000 per ha. Dit blijkt uit de Grondprijsmonitor van de Dienst Landelijk Gebied (DLG), een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Landbouw dat verantwoordelijk voor de aankoop van grond in het landelijk gebied. In twee jaar tijd zijn zowel het aantal transacties voor bouwgrond als het oppervlakte gehalveerd.

Volgens DLG komt dit door het stilvallen van de woningbouw en kantorenmarkt als gevolg van de kredietcrisis. In 2010 werd in totaal 1157 ha grond aangekocht met een ‘rode bestemming’. De hoogste gemiddelde prijs werd betaald in de regio Westelijk Holland (€ 855.582) en de laagste in Groningen (€ 128.941).
De prijs van alle aangekochte landbouwgrond is wel gestegen, met 57%.

bron: PropertyNL 

Aug 13

Langs iedere snelweg zie je ze in overvloed: borden met “TE HUUR KANTOORRUIMTE”.

Inmiddels staat zo’n 7 miljoen vierkante meter leeg in Nederland; een vijfde van de totale oppervlakte aan kantoorruimte. Het zijn vooral bestaande kantoren. Er kwam maar tienduizend vierkante meter nieuwe kantoorruimte bij.

Leegstand

Op enkele bedrijfsterreinen loopt de leegstand al op tot ruim boven de 30 procent, zoals in delen van Amsterdam Zuidoost. Projectontwikkelaars, gemeenten en gebruikers gaan, ondanks de gigantische hoeveelheid aan leegstaande gebouwen, vrolijk door met het neerzetten van nieuwe kantoorkolossen. Daarmee veroordelen ze soms nog piepjonge ‘oude’ panden tot leegstand.

Lucratief

Het is voor projectontwikkelaars, gemeenten en gebruikers gekgenoeg lucratiever om een nieuw kantoorgebouw te bouwen, dan in het eigen kantoor te blijven zitten. Dit komt door regels die de – bizarre – uitwerking hebben dat speculeren en een pand leeg laten staan, aantrekkelijker kan zijn dan iets met een pand te doen. Hierdoor ontstaan hele spookbuurten van lege kantoorpanden die zeer waarschijnlijk nooit meer behuisd zullen worden.

Neerwaartse spiraal

Wat moet er met deze panden gebeuren? Een nieuwe huurder zal moeilijk te vinden zijn. Transformatie in bijvoorbeeld woningen is maar in sommige gevallen mogelijk. In sommige gebieden lijkt de neerwaartse spiraal richting verpaupering onomkeerbaar.

Zeepbel

De crisis op de vastgoedmarkt is nauw verweven met die op de financiële markten. Beide markten waren ervan overtuigd dat ze eindeloos geld konden verdienen met geld. Gevreesd wordt voor het uit elkaar spatten van een nieuwe zeepbel; de vastgoed-zeepbel.

Vragen en/of opmerkingen? Mail de makers Hein Hansen (Hein.Hansen@Nieuwsuur.nl) en/of Eveline Rethmeier (Eveline.Rethmeier@Nieuwsuur.nl) of volg Eveline op Twitter.

bron: Nieuwsuur

httpv://www.youtube.com/watch?v=Lh7TXwNKuEk

Feb 16

Huurprijzen verhogen wordt onbegaanbare weg; uitzetten kan al ‘voor eigen gebruik’

Om scheefwonen aan te pakken wordt weer veel overhoop gehaald. Laat woningcorporaties gewoon de huizen vorderen voor ‘eigen gebruik’, zoals is bepaald in de statuten, bepleiten Casper Schouten en Merijn Veldman

Met enige scepsis hebben wij het nieuws gevolgd over een wetswijziging die het mogelijk zou moeten maken om de huurprijzen van woningen te verhogen. Scherper geformuleerd – woningcorporaties zouden de huurprijzen van sociale huurwoningen mogen laten stijgen met meer dan het inflatietempo voor huishoudens met een jaarinkomen van 43.000 euro of meer.

Het beleid beoogt, zo mag worden aangenomen, een probleem op te lossen. Dat probleem heet ‘scheefwonen’. Scheefwoners zijn huishoudens die een woning huren uit de sociale woningvoorraad, maar een relatief hoog inkomen hebbben. Zij willen – of kunnen – hun lage maandlasten niet opgeven, omdat de stap naar een huurwoning uit de vrije sector of een koopwoning – te – groot is. Doorstroming bestaat dus nauwelijks, waardoor goedkope huurwoningen schaarser worden.

De politiek probeert dit probleem al jaren aan te pakken, maar zonder succes. Wetsvoorstellen daartoe halen geen politieke meerderheid of worden – door een nieuwe politieke meerderheid – weer teruggedraaid. Ook nu weer worden verwachtingen omtrent het in te voeren beleid steeds bijgesteld. Wie durft nog te verwachten dat het daadwerkelijk zal lukken?

Wij vragen ons ook af of van een dergeljke maatregel niet te veel wordt verwacht. Een huurverhoging kan niet ertoe leiden dat de huurpijs komt te liggen boven de maximaal redelijke huurprijs-grens, zoals die geldt conform het Woningwaarderingsstelsel. Een ‘marktconforme’ huurpijs kan dus niet zomaar tot stand komen. Het is niet erg aannemlijk dat de maatregel tot gevolg zal hebben dat de scheefwoners massaal in beweging zullen komen en zullen besluiten door te stromen.

Het is goed om nog eens te kijken naar de mogelijkheden die de bestaande wet- en regelgeving nu al bieden. Een van die mogelijkheden is het recht van de verhuurder om de huurovereenkomst op te zeggen, omdat hij de woning dringend nodig heeft voor eigen gebruik.

Het beëindigen van de huurovereenkomst is natuurlijk een ingrijpende maatregel, ook voor de categorie huurders die wel degelijk de finaciële mogelijkheden heeft om door te stromen. Dit wordt gerechtvaardigd door de noodzaak om een klemmend, maatschappelijk probleem op te lossen. Dan ontstaat immers weer ruimte voor mensen die dat dringend nodig hebben – jongeren, beginnende ondernemers enzovoorts.

Het huurrrecht biedt een verhuurder de mogelijkheid om een huurovereenkomst op te zeggen, als de verhuurder aannemelijk maakt dat hij het gehuurde dringend nodig heeft voor eigen gebruik en bovendien blijkt dat de de huurder andere passende woonruimte kan verkrijgen. Dat hoeft geen soortgelijke woning te zijn. Het kan ook gaan om een koopwoning of een huurwoning met een aanmerkelijk hogere huurprijs. Voor de categorie huurders die voldoende financiële middelen heeft om in de vrije sector te huren of een woning te kopen, geldt: passende woonruimte is genoeg aanwezig.

Het dringende eigen gebruik is niet beperkt tot de situatie dat de verhuurder de woning zelf voor bewoning in gebruik wil nemen. Het eigen belang van de verhuurder kan ook een statuair of ideëel belang betreffen. Het ‘Besluit beheer sociale-huursector’, dat geldt voor woningcorporaties, bepaalt dat zij uitsluitend werkzaam zijn in het belang van de volkshuisvesting en dat zij bij het verhuren van haar woningen uit de sociale voorraad zoveel mogelijk voorrang geven aan huishoudens met een laag inkomen. Corporaties zouden met dat belang hun beroep op dringend eigen gebruik kunnen onderbouwen. Zij zouden daarmee de ergste scheefwoners kunnen bewegen tot doorstroming. Het grote voordeel is dan ook nog dat zij met het inzetten van dit instrument hun beleid zelf bepalen, zonder steeds hoopol te hoeven kijken naar de overheid.

Casper Schouten en Merijn Veldman zijn advocaten in Amsterdam

bron: NRC Handelsblad

Nov 3

Tegenvallende opbrengsten van grondexploitatie kost de Nederlandse gemeenten minimaal 2,4 miljard euro. Dat is een gevolg van de crisis op de bouwmarkt. Het blad Binnenlands Bestuur bericht daar woensdag over op zijn website.

Het magazine baseert zich op een nog vertrouwelijk onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het voormalige ministerie van VROM.Door de crisis in de bouwsector wordt er minder gebouwd, waardoor gemeenten minder bouwvergunningen hoeven af te geven en dus minder leges ontvangen.
Verder kampen gemeenten met lagere ozb-opbrengsten (onroerendezaakbelasting). Als dat laatste aspect wordt meegerekend, kan het tekort oplopen tot 3,5 miljard.Vorig jaar hadden de gemeenten nog te kampen met een financiële strop van 1,8 miljard en voor dit jaar was een negatief resultaat van 1,3 miljard euro voorspeld.

bron: ANP

  • Pagina 1 van 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >