Apr 13

Halbe Zijlstra maakt de geesten rijp voor een afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Als het aan de VVD ligt, gaat het ingewikkelde Nederlandse belastingstelsel volledig op de schop. Alle toeslagen eruit en ook de hypotheekrenteaftrek staat bij de VVD niet meer als een huis. ‘op den duur zal de hypotheekrenteaftrek ook verdwijnen’

Volgens Zijlstra zouden belastingen niet meer gebruikt mogen worden om de samenleving te prikkelen, te sturen en te beïnvloeden. In 2013 kwam de Commissie Van Dijkhuizen al met een advies voor een simpeler belastingstelsel met lagere belastingtarieven, minder aftrekposten en eenvoudiger toeslagen.

Nov 20

“Het moment van kredietverlening is echt het instappen in een heel groot risico wat bij een woninghypotheek 30 jaar gaat lopen.” Dat was vanavond de waarschuwing van woningmarkt-minister Stef Blok. Verder waarschuwde hij wanneer er eenmaal getekend is, je er echt helemaal aan vast zit:  “Als je eenmaal een te hoge schuld op je nek hebt, dan kom je daar niet makkelijk vanaf, is de les van de afgelopen jaren”

Goed dat de VVD-minister er toch voor kiest om jonge naïeve starters te waarschuwen. Zeker nu ook De Nederlandsche Bank inziet dat in de opgaande fase stijgende huizenprijzen en ruime kredietverstrekking elkaar hebben versterkt en geleid tot onhoudbare prijs- en schuldniveaus.

Het kabinet heeft besloten de LTV ratio stapsgewijs te verlagen naar 100% in 2018. DNB vindt een verdere daling van de LTV limiet op termijn wenselijk en ziet gevaren in maatwerk hypotheken. “De norm is nu voor huishoudens hetzelfde ongeacht de gezinssamenstelling, waardoor zij mogelijk voor bepaalde groepen te krap dan wel te ruim uitvalt.”

Een hypotheek is een heel groot risico - VVD slogan - zeker nu

BZXy039CUAAfNDO.jpg largebron: Bubbelonia

Nov 11

Bij Buitenhof ging het gisteren over de vraag of ons huidige bancaire stelsel wel tot echte veranderingen in staat is. Dirk Bezemer, onderzoekster Helen Toxopeus en René Frijters gingen hierover in discussie. Volgens  Bezemer (monetair econoom) zijn de Nederlandse private schulden het grote probleem. Presentator Kees Driehuis wil het niet horen, hij leutert liever met mevrouw Toxopeus over idealistische dromen.

Het is net alsof ze over een alcoholist praten, die zijn lever en hersenen al half kapot gezopen heeft. Goede voeding en wat minder drinken gaat hem er binnenkort weer helemaal bovenop helpen..

Alles is de schuld van de banken en die gaan we nu dankzij slimme plannetjes links laten liggen. Dream on Kees…

Sep 26

Al ruim 5 jaar bestaat  deze website nu. Destijds ben ik deze site begonnen omdat vele belanghebbenden in 2008 de toenmalige starters volop aan het misleiden waren. Het CPB voorop!

Het bijhouden en beheren van deze website doet we met heel veel enthousiasme en energie. Het beheren en hosten van deze website kost echter wel geld. Vooral om dit blog mogelijk te blijven maken, vraag ik nu om jouw steun. Als jij de anti-zeepbel, anti-schuldslaaf gemeenschap ook een warm hart toedraagt, kan je ook een bijdrage leveren.

Vind jij mijn bijdragen aan het debat waardevol en belangrijk? Door een online donatie te doen (via onderstaande knop), kunt u helpen deze website in stand te houden.

doneer_nu_met_PP1

Direct online doneren gaat via PayPal. Ook als je zelf geen PayPal account hebt, kun je via PayPal vanaf je bankrekening of met een creditcard geld overmaken.

Alvast bedankt voor je steun!

Sep 17

Met weinig geld kun je ruim tienduizend banen creëren in de bouw. Daarvoor moeten de startersleningen worden verruimd met 50 miljoen euro en gemeentelijke belemmeringen worden weggenomen. Dat zegt Maxime Verhagen van Bouwend Nederland tegen BNR.

Ik hoop dat de Kamer deze maatregelen oppikt. We hebben andere partijen nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer.”

Jongeren hebben geen behoefte aan subprime leningen. Als de prijzen ver genoeg gezakt zijn komt de boel vanzelf weer op gang.  Maxime vergeet dat de crisis is ontstaan door teveel schuld. Dit kan dus nooit de oplossing zijn.

schade-starterslening

bron: BNR Nieuwsradio

Sep 13

Holland is een schokkend voorbeeld van wat de Riksbank en  Finansinspektionen willen vermijden. De Nederlandse huizenprijzen zijn in vijf jaar met ongeveer 20 procent gedaald en de daling versnelde zich de afgelopen jaren.

Net als in het huidige Zweedse debat waren de Nederlandse experts het lang oneens over de vraag of er lucht in de Nederlandse woningmarkt zat. Marc K Francke, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, beweerde februari 2010 in een marktanalyse dat deze niet overgewaardeerd was. Hij kon niet uitsluiten dat de prijzen zouden kunnen dalen, maar dat zou dan te wijten zijn aan negatieve externe factoren, zoals de stijgende rente, maar zeker niet door scheve prijzen.

Francke verwachtte dat in 2014 de prijzen weer op het niveau van het topjaar 2008 zouden belanden. Dit gaat niet gebeuren. Sterker nog, de meeste mensen met inbegrip van het ratingbureau Standard & Poor’s verwachten dat de prijzen zullen blijven dalen.

Tot op zekere hoogte is het self-fulfilling. Veel van de factoren die ervoor zorgde dat de prijzen daalden bestaan nog steeds, zoals strengere kredietverlening, zegt de onafhankelijke Britse econoom Shaun Richards. Richards heeft de ontwikkelingen in Nederland bestudeerd en vergelijkt de Nederlandse woningmarkt met die van Ierland.

- In Ierland stabiliseerde de markt nadat de prijzen met ongeveer 50 procent waren gedaald. Hierbij vergeleken heeft de Nederlandse markt nog een lange weg te gaan voordat de bodem wordt bereikt.

Kenmerkend voor de Nederlandse woningmarkt was dat men er niet in slaagde om tijdig de kredietverstrekking aan huishoudens te beperken. In Nederland was het niet ongebruikelijk om tot 120 procent van waarde van het huis te lenen, terwijl de rentekosten (maximaal 30 jaar) aftrekbaar waren van de inkomstenbelasting.

Klanten werden vaak aangemoedigd hun hypotheken te verhogen om een hogere fiscale aftrek te krijgen. Velen gebruikte het geld voor heel andere dingen, zoals pensioensparen.

De aangescherpte regels hebben bijgedragen aan een versterkte daling. De gedragscode hypotheken, geïntroduceerd in 2007 (is aangepast in de tussentijd) beveelt aan dat nieuwe woningen maximaal een hypotheek van 104 procent van de waarde mogen hebben. In Zweden is dit 85 procent.

Ondertussen zijn de aflossingsvrije hypotheken nagenoeg verdwenen. Het gevolg is dat het aantal huizenverkopen is gehalveerd en de prijzen met 20 procent zijn gedaald.

Het Nederlandse voorbeeld toont aan dat het zeer moeilijk is om zonder negatieve prijsontwikkeling een oververhitte huizenmarkt te hervormen. Dit kan de harde lijn van de Zweedse Riksbank inzake leningen aan huishoudens verklaren, hoewel de woningmarkt stabiel lijkt te zijn.

De ervaring uit Nederland toont aan dat beperkingen op de hypotheekmarkt in een al dalende markt de situatie verergeren.

bron: Svenska Dagbladet

Aug 21

Robin Fransman is te gast bij het BNR Economenpanel en praat over de sterke daling van de koopkracht die de krimp van de economie veroorzaakt. Hij geeft aan de de Nederlandse economie er helemaal niet goed voor staat. ‘We zitten in een eindeloze spiraal naar beneden. Dit kan nog heel lang duren.’

Jun 26

hand op de knipNederlanders zijn lang niet zulke spaarders als weleens gedacht wordt. De Nederlandsche Bank schreef eerder dit  jaar:

“Nederland staat te boek als een land van spaarders. Door de verplichte pensioenvoorziening zijn er inderdaad hoge ‘collectieve besparingen’. Maar op vrijwillige basis zijn gezinnen al langere tijd verre van spaarzaam. Hun ‘vrije besparingen’ zijn sinds 2003 zelfs negatief; sinds dat jaar ligt het inkomen waar zij zelf over kunnen beschikken – dus na betaling van belastingen en pensioen- en andere premies – lager dan de consumptie. Zo beschouwd, houden gezinnen dus geenszins de hand op de knip”

lees ook: We houden de hand niet op de knip

Ondanks dalende huizenprijzen bleven Nederlandse gezinnen de overwaarde op hun huizen verzilveren om meer van hun inkomen te gebruiken voor consumptie. Dat feestje lijkt nu voorbij en dus begint de politiek te liegen over de spaarzame Nederlander. De  ´levensgenieters´ met de ´ik leef nu´dus ik wil ´leuke dingen doen´mentaliteit zullen binnenkort dus wel beginnen te huilen om schuldkwijtschelding. Met  ‘zonder ons kan de economie niet groeien´ als slap excuus.

Grafiek 1 - Individuele besparingen en spaartegoed_tcm46-284831

BNlnFLhCcAArYeo.png largebron: De Nederlandsche Bank

May 14

De koopkracht van pensioenuitkeringen staat onder druk en de eigen bijdrage in de zorg gaat steeds verder omhoog. Het probleem zal zich meer en meer laten voelen: veel gepensioneerden zijn ‘steenrijk’ maar ‘geldarm’: ze kunnen de stenen niet gebruiken om het inkomen aan te vullen of om grote uitgaven te financieren, bijvoorbeeld om de woning aan te passen of extra zorg aan huis te regelen.

De Taskforce Verzilveren, een initiatief van maatschappelijke organisaties, financiële partijen en overheidsinstellingen komen nu met een plannetje om de ruim 500 miljard euro ‘papieren’ overwaarde af te romen. De Taskforce ziet onder andere kansen in een zorghypotheek en in besteding van het pensioen voor grotere uitgaven. Voor het benodigde vertrouwen in de vereiste complexe financiële producten, moeten publieke en private partijen samenwerken. Het eindrapport werd vandaag aangeboden aan Minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst.

14-5-2013 23-28-53

Hoe ouder men wordt, hoe hoger het bedrag aan eigen geld is dat in het eigen huis vastligt. De 50-plussers hebben een aandeel van bijna 80% in de totale overwaarde in Nederlandse huizen. De huidige gepensioneerden hebben circa 38% van de totale overwaarde in bezit, met een gemiddelde overwaarde per huis van 257.000 euro. De financiële dienstensector ziet hierin na de woekerpolissen en beleggingshypotheken een nieuwe goudmijn.

cash

De 50-plussers hebben een aandeel van bijna 80% in de totale overwaarde in Nederlandse huizen.

In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk wordt de mogelijkheid om te verzilveren wel aangeboden en benut. Veelal via een omkeerhypotheek of ‘verkoop-en-terughuur’ constructie. In beide gevallen krijgt de huiseigenaar een voorschot op de toekomstige verkoopopbrengst van zijn huis. De huiseigenaar ontvangt een bedrag ineens en kan deels de toekomstige rente of huur financieren. Bij de omkeerhypotheek blijft de bewoner de eigenaar, en bij ‘verkoop-en-terughuur’ verandert het eigendom, waardoor de voormalige huiseigenaar huurder wordt. In het buitenland zijn er vele variaties op de twee verzilverproducten. Waarom kan dit in het buitenland wel, maar lukt het in Nederland niet?

408344

*Samenstelling Taskforce Verzilveren
Twaalf partijen hebben zich aangesloten bij de Taskforce Verzilveren. Zij steunen de Taskforce Verzilveren onder meer door inbreng van eigen deskundigheid.

• Achmea
• Aedes
• APG
• Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland
• CSO ouderenorganisaties
• Ministerie van Binnenlandse Zaken
• MN
• Obvion Hypotheken
• PGGM
• Rabobank Nederland
• SPF beheer
• Vereniging Eigen Huis

De Taskforce Verzilveren heeft gebruik kunnen maken van de deskundigheid vanuit de toezichthouder Autoriteit Financiële Markt (AFM). Verder zijn de volgende wetenschappers aan de Taskforce Verzilveren verbonden: Lans Bovenberg (Universiteit van Twente), Marja Elsinga (Technische Universiteit Delft),  Kees Koedijk (Universiteit van Tilburg) en Jan Rouwendal (Vrije Universiteit). Paul Tang is één van de initiatiefnemers en heeft als trekker gefungeerd.

zie ook:  Radar – De opeethypotheek

Dit alles kan alleen een succes worden als jongeren zich gewoon tot hun strot in de schulden blijven steken. Ken uw plicht!

bron: boercroon.nl

May 11

   Huishoudens met hoge schulden, banken met problemen en een huizenmarkt die vastzit. Dat zijn volgens het Internationaal Monetair Fonds de belangrijkste oorzaken van de beperkte economische groei in Nederland.11-5-2013 12-15-50

In een vrijdag gepubliceerd landenrapport zegt het IMF dat Nederland te maken heeft met hoge schulden, grote problemen in de financiële sector, huizenprijzen die steeds verder naar beneden gaan en een dalende binnenlandse consumptie. Daardoor doet Nederland het minder dan andere relatief sterke eurolanden qua economische groei en werkgelegenheid.

BJ7MU8ICQAA59Wa.png large

Consumenten die hun schulden terugdringen en banken die hun balansen op orde brengen blijven voorlopig een rem zetten op de Nederlandse economie, stelt het IMF. Het fonds wijst er daarbij op dat de huizenprijzen sinds de piek wel 18 procent zijn gedaald, maar dat de te verwachten verdere daling het consumentenvertrouwen en de uitgaven van consumenten zal blijven drukken.

loantovalue

Het IMF voorspelt dat de Nederlandse economie dit jaar met 0,5 procent krimpt. Voor volgend jaar wordt een groei van 1,1 procent voorspeld. De werkloosheid loopt volgens het IMF zowel dit jaar als in 2014 op.11-5-2013 12-16-31

bron: nos.nl