Dec 10

MeeusMeeùs, de grootste huizenmakelaar van Nederland, stopt als makelaar van woningen. Het bedrijf wil alleen nog verzekeringen en pensioenen verkopen. En actief blijven als bedrijfsmakelaar.

Informeren
Het besluit heeft gevolgen voor 200 medewerkers van de groep. Meeùs informeert op dit ogenblik het personeel.

Verkoopt activiteiten
Het bedrijf hoopt de activiteiten te kunnen verzelfstandigen. Het is zelfs de bedoeling dat het personeel het makelaarsbedrijf overneemt. Als daar geen animo voor is, gaat Meeus op zoek naar een koper van buiten. Als ook die niet is te vinden, dan worden de activiteiten gestaakt.

bron: RTL Z

Dec 9

Sinds de jaren dertig is deflatie in Nederland één keer voorgekomen. Dit was in 1987. Dit blijkt uit een overzicht van het Centraal Bureau voor de Statistiek van de ontwikkeling van de inflatie in Nederland sinds 1900.

Olieprijs
In 1987 bedroeg de deflatie 0,5 procent. De oorzaak van het dalende prijspeil destijds was een sterke daling van de olieprijs. Als gevolg daarvan daalde de benzineprijs, maar ook de gasprijs. Vooral de enorme daling van de gasprijs leidde destijds tot deflatie, legt CBS-econoom Michiel Vergeer uit.

Deflatie was toen sinds 1936 niet meer voorgekomen. Alleen in 1953 en 1954 kwamen prijsdalingen in zicht toen de inflatie terugnam tot nul procent.

Eerste Wereldoorlog
De hoogste deflatie sinds 1900 vond plaats in 1921. De prijsdalingen volgden toen echter op enorme prijsstijgingen in de jaren daarvoor als gevolg van voedsel en woningtekorten in de Eerste Wereldoorlog.

Eerder verwachtte het Centraal Planbureau (CPB) voor 2009 nog een inflatie van 3,25 procent. Maandagmiddag presenteert het CPB echter bijgestelde verwachtingen voor 2009 en 2010.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de inflatie in Nederland in juli en augustus van dit jaar nog 3,2 procent bedroeg. In november daalde hij echter tot 2,3 procent. De kans op deflatie in Nederland wordt steeds groter…

Inflatie en deflatie

De inflatie van de afgelopen jaren is vooral zo laag omdat centrale banken tegenwoordig alleen nog maar oog hebben voor de consumenteninflatie die door de opkomst van de Aziatische economieën lang laag bleef. De geldgroei verstopte zich in huizenprijzen en de prijzen van obligaties, aandelen en derivaten.

De huidige crisis heeft dus mee gemeen met de crisis van begin vorige eeuw dan de  grafiek doet vermoeden.

bron: Z24.nl

Dec 7

logo ELQ hypothekenIn Nederland zijn in de afgelopen jaren achtduizend risicovolle hypotheken verkocht door ELQ, een dochterbedrijf van de Amerikaanse bank Lehman Brothers. Net als in de Verenigde Staten richtte ELQ zich met haar hypotheken op een doelgroep van mensen die bij reguliere banken geen hypotheek konden krijgen.

Veel van deze mensen zijn de afgelopen maanden in de problemen geraakt, doordat zij hun hypotheeklasten door de stijgende rente nauwelijks meer konden betalen. Een ex-directeur van ELQ in ZEMBLA: “Ik weet honderd procent zeker dat er fouten zijn gemaakt.”

De Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers was hét voorbeeld van een risicobank. Op 15 september ging de bank failliet, het startsein voor de wereldwijde kredietcrisis. Lehman Brothers verkocht in Amerika via dochterondernemingen zogenaamde subprime hypotheken, hypotheken met stijgende lasten, gericht op lage inkomensgroepen.

In 2004 besloot Lehman Brothers ook in Nederland hypotheken aan deze doelgroep te gaan aanbieden. De speciaal daarvoor opgerichte dochteronderneming ELQ richtte zich op mensen zonder vast inkomen, kleine zelfstandigen en mensen met een BKR-notering; een ‘gat in de markt’ volgens ELQ. Een groot deel van de hypotheken die ELQ aanbood hebben een variabele rente: iedere maand opnieuw wordt de rente bepaald, aan de hand van de zogeheten Euribor, de rente van leningen tussen banken onderling. Die rente steeg vanaf september met grote sprongen.

Niet goed voorgelicht
Verschillende cliënten vertellen in ZEMBLA dat zij door de tussenpersonen die voor hen een hypotheek bij ELQ afsloten, niet goed zijn voorgelicht over de risico’s van de variabele rente. Daarnaast sloten tussenpersonen tegelijkertijd verzekeringen met hoge kosten af, waarover geen duidelijke afspraken waren gemaakt.

Volgens ex-directeur E. de Jong van ELQ waren sommige tussenpersonen meer geïnteresseerd in de aantrekkelijke provisies, dan in de vraag of cliënten wel in staat waren om aan hun hypotheekverplichtingen te voldoen.

De Jong stelt ook dat de AFM (Autoriteit Financiële Markten), die toezicht houdt op het werk van hypotheekverstrekkers en tussenpersonen, nauwelijks van zich liet horen. “Ik heb verbijsterend weinig van activiteiten van de AFM gemerkt.” Maar AFM-bestuurder Th. Kockelkoren vindt dat de toezichthouder wel degelijk haar werk heeft gedaan.

klik hier voor de gehele uitzending

bron: ZEMBLA

Dec 7

hypotheekshopHuizenkopers storten zich massaal op overbruggingsverzekeringen. Daarmee willen zij zich indekken tegen de financiële gevolgen van dubbele woonlasten. De verzekeringsproducten zijn zo’n succes dat de Hypotheekshop na vier maanden alweer stopt met ze aan te bieden.

De hypotheekbemiddelaar leverde sinds augustus de overbruggingsverzekering. ”Je kunt stellen dat het product aan succes ten onder is gegaan,” zegt directeur Ron Bavelaar van de Hypotheekshop. ”We kunnen geen verzekeraar meer krijgen waar wij de verzekering kunnen onderbrengen. Aantallen kan ik niet noemen, maar de toeloop op een overbruggingsverzekering is de laatste maanden enorm.”

Nu de woningmarkt stagneert, wil geen verzekeraar garant staan voor dubbele woonlasten van een koper. Huizenkopers die zich willen indekken, kunnen vanaf januari nog wel terecht bij het Centraal Bureau Overbruggingsgarantie (CBO), een initiatief van makelaars.

Ook deze stichting ziet een enorme toestroom van klanten. Het aantal consumenten dat een overbruggingsgarantie afsloot bij CBO is vanaf oktober verdubbeld van duizend naar tweeduizend.

Vereniging Eigen Huis bevestigt dat er sinds het stagneren van de woningmarkt veel vraag is naar verzekeringsproducten die de dubbele woonlasten dekken.

Er is een duidelijk verschil tussen een overbruggingskrediet van banken en een overbruggingsverzekering of overbruggingsgarantie. Een overbruggingskrediet is een lening die niet dekt tegen dubbele woonlasten, maar de huizenkoper de mogelijkheid geeft om inrichting of verbouwing aan het nieuwe huis mogelijk te maken. De garantie en verzekering zijn nieuwe producten om consumenten door een periode van dubbele woonlasten te loodsen.

Met de overbruggingsgarantie delen verkoper en koper samen de dubbele woonlasten van de koper. De verkoper stopt 2,5 procent van de verkoopprijs in een pot. De koper accepteert daarvoor een iets hogere prijs dan de overeengekomen verkoopprijs. Uit die pot wordt maximaal een jaar een gedeelte van die dubbele woonlasten vergoed.

”Voor zowel de koper als de verkoper is dit voordelig,” zegt directeur Marco van Driel van CBO. ”De koper weet zich gedekt tegen tegenvallers die hem anders zou tegenhouden een woning te kopen. Verkopers betalen mee, maar raken wel hun huis kwijt.”

bron: parool.nl

Dec 7

Minister Wouter Bos (Financiën) sluit voor de inrichting van het financiële stelsel na de crisis niets uit, ook een genationaliseerd bankwezen niet.

“Begrijp me goed, ik zit niet te wachten op een genationaliseerd bankwezen. De publieke belangen kunnen ook op een andere manier gewaarborgd worden. Alleen is de vraag: op welke manier. Daarop heb ik het antwoord nog niet”, aldus Bos zaterdag in een interview met Trouw.

Nieuwe steunoperaties
Volgens hem is nu alle aandacht nodig om de gevolgen van de crisis te bestrijden, nieuwe steunoperaties aan financiële instellingen zijn niet uitgesloten.

Bos noemt een genationaliseerd bankwezen de “meest extreme variant”. Het is in zijn ogen ook mogelijk dat meer en beter toezicht op banken volstaat. “Ik weet echter wel dat de variant waarin ik vertrouw op de blauwe ogen van de bankiers niet meer zal worden toegepast. Voor het overige sluit ik op dit moment niets uit.”

Bos maakt in het interview opnieuw duidelijk veel meer zelfkritiek te verwachten bij bankiers over de lessen die te trekken zijn uit de financiële crisis. “Ik zou willen dat iedereen duidelijk was dat het nooit meer kan worden, zoals het was. Zeker in de wereld van de banken.”

Nederigheid past banken
Met een houding zoals bankiers die laatst hadden tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer lukt het volgens Bos niet. “De banken moeten hun maatschappelijke functie zien. Ze zullen zich wat nederiger moeten opstellen en opener moeten opereren.”

In het interview gaf Bos ook aan dat de Nederlandse economie in 2009 met een half procent gaat krimpen.

krijgt Willem Middelkoop toch gelijk over de Nationalistie van alle banken?

bron: anp

Nov 28

Renteopslag1) Hoe wordt de rente eigenlijk bepaald?

Voor hypotheken met een variabele of een kortlopende rente wordt naar de euribor-rente gekeken. Dat was tot voor kort een goede maat voor de rente die de banken zelf betaalden. Banken berekenden de variabele rente voor de huizenkoper daarom door een vaste opslag bovenop die euribor-rente te leggen.

De euribor ging na het omvallen van Lehman Brothers fors omhoog, maar sinds begin oktober gaat hij zo mogelijk nog sneller omlaag – van 5,2 procent voor een 1-maandslening naar 4,0 procent, waardoor hij ver onder het pre-15 september-niveau is uitgekomen. Dit is vooral te danken aan de renteverlagingen die Centrale Banken over de hele wereld hebben doorgevoerd.

2) Goed nieuws voor huizenbezitters met een variabele rente, dus?

Dat valt tegen, want de ‘vaste opslag’ op de euribor-rente blijkt ineens helemaal niet meer zo vast. Obvion, een dochter van Rabobank en pensioenfonds ABP, was de eerste die de opslag fors verhoogde van 0,65 naar 1,35 procent. De meeste andere banken zijn dat aan het overwegen. De verhoging zal niet bij iedereen even duidelijk zichtbaar zijn, omdat bij veel banken niet precies duidelijk is hoe ze de variabele rente berekenen. Nieuwe klanten betalen al meer, maar ook bestaande klanten worden getroffen.

3) Kan dat zomaar?

Ja, dat blijkt te kunnen. De meeste banken hebben in de kleine lettertjes opgenomen dat ze de opslag kunnen verhogen, mochten de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

4) Verdwijnt die extra opslag in hun eigen zakken?

De banken zeggen van niet. Zij betalen ook veel meer rente als zij geld moeten lenen, is hun verweer. Het euribortarief, dat door middel van een enquête wordt bepaald, is blijkbaar geen goede maat meer voor de interbancaire rente. In werkelijkheid rekenen de banken hogere tarieven, blijkt nu, zeker op leningen die worden gebruikt om hypotheken te financieren. Hoe hoog, is niet duidelijk. Het hangt ook af van de soliditeit van de onderneming. Fortis Bank Nederland rekent de hoogste opslag, waaruit zou kunnen worden afgeleid dat Fortis zelf ook een forse risicopremie betaalt op zijn leningen.

5) De centrale banken hebben de tarieven fors verlaagd. Ik heb altijd geleerd dat de variabele rente dan ook omlaag gaat.

Dat was tot voor kort zo, voorheen zakten alle rentetarieven – voor bedrijven, maar ook veel huizenkopers – mee omlaag. Lenen werd daardoor voor iedereen goedkoper. Tegenwoordig zijn de touwtjes tussen de ecb-rente en de andere rentes doorgeknipt, een renteverlaging van de centrale banken heeft vrijwel geen invloed meer.

Banken zijn veel kritischer geworden in het uitlenen van geld. Ze houden het bij voorkeur zelf of zetten het op een rekening bij de centrale bank. Als ze al lenen aan andere banken, willen ze een hoge risicopremie. Veel banken zijn bang voor een daling van de huizenprijs.

Dat besef is overigens nog niet bij iedereen doorgedrongen. De Britse minister van Financiën, Alistair Darling, riep Britse banken deze week op de hypotheekrente te verlagen. Toen de Britse Centrale Bank de rente met 1,5 procentpunt verlaagde, konden de banken niet achterblijven.

Voor Darling staat er wel veel meer op het spel. Veel Britten hebben hun hypotheekrente voor twee jaar vastgezet en worden binnenkort dus geconfronteerd met een nieuwe fors hogere rente. Nederlanders hebben in meerderheid voor een lange rentevasteperiode gekozen. Het percentage huizenbezitters dat voor een variabele rente kiest is afgenomen van 44 procent drie jaar geleden naar 19 procent, dit jaar. Op dit moment kiest bijna niemand nog voor een variabele rente..

6) Zijn ook de langlopende tarieven opgelopen?

Alle tarieven zijn de laatste tijd omhoog gegaan. Tot voor kort was de hypotheekrente ongeveer gelijk aan de rente op staatsobligaties. Er zat slechts een opslag van een paar tienden van procentpunten op. Nu loopt het verschil hard op. De rente op een 10-jaars-staatsobligatie bedroeg gisteren bijvoorbeeld 4,1 procent. De hypotheekrente op een hypotheeklening voor 10 jaar bedraagt in de meeste gevallen rond de 6 procent.

Volgens banken is dat nodig, omdat zij ook een hogere rente betalen op hun leningen. Ze moeten dat doorberekenen aan de klant om te voorkomen dat ze verlies maken.

Die lezing wordt door sommigen betwist. Volgens Bas Millenaar van De Hypotheker zijn banken vooral bezig om stroppenpotten te vullen. Ze zijn bang dat veel huizenbezitters door de kredietcrisis straks hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen en hun huis met verlies moeten verkopen.

7) Wie heeft gelijk?

De waarheid ligt waarschijnlijk ergens in het midden.

bron: de Volkskrant

Nov 24

Adjiedj BakasAls een echte waarzegger was Adjiedj Bakas twee jaar geleden al bezig met een boek over de financiële wereld.
De kredietcrisis kwam wat dat betreft als een welkom geschenk. Sinds zaterdag ligt zijn boek The Future of Finance in de boekhandel.

De huidige crisis verbaast trendwatcher Bakas niet. ,,De afgelopen 200 jaar zijn er vijf grote crises geweest die allen zijn gevolgd op technologische ontwikkelingen. De industriële revolutie, het tijdperk van spoorwegen, het tijdperk van zware machinebouw, het tijdperk van de auto en het huidige tijdperk van informatie en telecommunicatie.’’

Wat daar logisch aan is? Bakas: ,,De essentie is dat de mens hardleers is. Kapitalisme is het rondpompen van schulden, is de definitie van Karl Marx. Zolang dat goed gaat, is er niets aan de hand. Maar door op- en neerwaartse bewegingen leidt dat eens in de zoveel tijd tot een financiële zeepbel en moeten we weer terug naar onze wortels. Geld is uitgevonden om handel te bevorderen. Banken, verzekeraars en pensioenfondsen zijn opgericht om ondernemerschap te stimuleren en om mensen te helpen met geld meer geld te maken.’’

De crisis van 1929 in Amerika is volgens Bakas een goed voorbeeld van een op hol slaande economie. ,,De auto, radio en tv werden uitgevonden en de banken leenden geld om deze industrieën tot volle wasdom te laten komen. Totdat opportunisme voor een op drift rakende economie zorgde en er een depressie ontstond. Die was nodig om de financiële markten tot rust te laten komen.’’

De huidige crisis is een antwoord op het multimediale tijdperk van internet, mobiele telefonie en gadgets. ,,Er is gekocht, geleend, gespeculeerd en verloren. Dat komt het beste tot uiting in de huizenprijzen in Amerika,’’ vindt de trendwatcher. ,,Een huis van 18.000 dollar met een hypotheek van 80.000 dollar is een signaal dat het consumentengedrag en de economie uit de pas lopen.’’

De eerste foto in het boek van Bakas is een tot pijltje gevouwen Amerikaanse dollar die door een New Yorkse straat fladdert. ,,Het pijltje kan alle kanten opgaan. Banken hebben nu de neiging hun blik te vernauwen, maar ze zouden beter op een creatieve manier lange termijnstrategieën kunnen ontwikkelen. De financiële dienstverlening zal nog meer global worden dan ze al is. Zij zal een nog grotere invloed krijgen. Haar beslissing om te investeren in duurzaamheid en alternatieve bronnen van energie is bijvoorbeeld cruciaal voor de nieuwe economie.’’

De westerse financiële wereld zal volgens Bakas ook plaats moeten maken voor investeerders uit Azië, Rusland en het Midden-Oosten. ,,Het westen zal zijn dominante houding moeten opgeven.’’

Ook op microniveau zal de globalisering zich voortzetten. Bakas: ,,Wij noemen de Floridaïsering, vernoemd naar de migratie van Amerikaanse ouderen naar de staat Florida waar ze na hun pensioen een plek zoeken waar het warm en aangenaam is. Die grijze emigratie zal in Europa ook toenemen en dat heeft consequenties voor het financiële verkeer.’’

Bakas is allesbehalve somber over de toekomst. ,,Er gaat een nieuwe geld-ethiek komen die alleen maar gunstig zal zijn voor de consument. De geldwereld moet terug naar zijn wortels, waarbij eenvoud het sleutelwoord is. In een complexer wordende wereld willen consumenten eigenlijk nog maar een ding en dat is rust en openheid. De kredietcrisis maakt duidelijk dat complexiteit leidt tot risico’s en onbeheersbaarheid.

Dus de bank die zijn organisatie tot in alle vezels helder en inzichtelijk maakt zal zich onderscheiden van de rest. Niet op producten, maar op dienstverlening zal de focus komen te liggen. Hiervoor is een open geest nodig en dat betekent dat bedrijven dwarsliggers in hun organisaties zouden moeten koesteren. Levensverzekeraar Zürich heeft bijvoorbeeld een aantal critici in dienst die constant lastige vragen stellen. En Google laat zijn medewerkers één dag per week nadenken over nieuwe oplossingen. Alles wordt in het werk gesteld voor een tevreden consument.’’

Voorlopig moet de wereld volgens Bakas nog even puinruimen. ,,We moeten nog even zorgen dat we voldoende geld op de bankrekening houden, energie sparen en bezuinigen op kleding en bloemetjes. Maar de oogst zal groot zijn. Van een irreële, schimmige economie zal de industrie weer teruggaan naar zijn oorspronkelijke rol, transparant en eenvoudig. Het geheim van de future of finance is back to the roots.

presentatie The Future of Finance

Adjiedj Bakas over de Nederlandse Huizenmarkt

bron: AD.nl

Nov 18

Woningen in aanbouwProjectontwikkelaars hebben veel minder nieuwe woningen verkocht. In oktober is het aantal met 70% gedaald ten opzichte van 2006. Daardoor zal de komende jaren de helft minder worden gebouwd.

bron: Het Financieele Dagblad

Nov 16

Burgers beseffen niet dat hun pensioen op geen enkele manier gegarandeerd is. In de komende jaren van recessie zullen deelnemers van pensioenfondsen zich dat gaan realiseren. Daardoor zal het consumentenvertrouwen fors teruglopen, wat de recessie weer verder zal versterken.

Die voorspelling doen vier economieprofessoren in een door de Volkskrant georganiseerd debat. Arnoud Boot, Sylvester Eijffinger, Henriëtte Prast en Sweder van Wijnbergen hielden een rondetafelgesprek naar aanleiding van de kredietcrisis-conferentie dit weekeinde in Washington.

Systeem
Werknemers en werkgevers hebben volgens SER-kroonlid Boot het gevoel dat het pensioensysteem gegarandeerd is. ‘Nee, er is helemaal geen garantie.’ Hij wijst erop dat pensioenen zonder meer verlaagd kunnen worden wanneer de rendementen tegenvallen als gevolg van de crisis. Volgens Boot realiseert niemand zich dat Nederland een pensioensysteem heeft waar alle risico’s bij de pensioengerechtigden liggen.

In een reactie waarschuwt directeur Felix Cohen van de Consumentenbond er voor dat ‘de malaise in de financiële wereld overslaat naar de zekerheden van ons pensioen’.

Verdampen
Vakbonden en werkgevers hebben volgens hoogleraar persoonlijke financiële planning Prast echter niet door dat ‘het pensioendomein naar het individu verschuift’. Volgens Van Wijnbergen lopen pensioenen nu gevaar doordat de bezittingen van pensioenfondsen verdampen. ‘En tegelijk moeten ze hun schulden hoger waarderen door de lage rente.’

De pensioenproblemen vallen volgend jaar samen met een fors oplopende werkloosheid, stelt Boot, waarna de huizenmarkt zwaar onder druk komt te staan.

bron: de Volkskrant

Nov 14

De kredietcrisis heeft banken voorzichtiger gemaakt bij het verstrekken van hypothecaire leningen. Die stellige indruk krijgt directeur Jan Fokkema van de belangenorganisatie voor projectontwikkelaars Neprom. ,,Banken zitten zo sterk op hun geld. Dat is erg onhandig voor de woningmarkt”, zo stelde hij donderdag.

Strenger
Volgens Neprom zijn banken de laatste zes tot acht weken strenger geworden in het navolgen van de anderhalf jaar geleden opgestelde gedragscode voor banken. Daarin werden extra strenge inkomenscriteria opgenomen. ,,Het zijn richtlijnen, die ruimte voor interpretatie overlaten. Onze indruk is dat banken ze nu meer naar de letter naleven.”

Ontbonden contracten
Bij de Neprom aangesloten projectontwikkelaars zien onder meer een sterke stijging van het aantal ontbonden contracten. Fokkema is ervan overtuigd dat dat aan de banken ligt, hoewel het koopproces ook door consumenten afgebroken kan worden. ,,Wij gaan af op geluiden die we horen van onze leden.”

Terughoudendheid onnodig
De terughoudendheid van banken is onhandig, omdat het ervoor zorgt dat er minder koopcontracten worden gesloten en daardoor minder mensen doorschuiven. Nieuwe projecten komen door de bancaire voorzichtigheid niet van de grond en de woningproductie zakt in. ,,Het inzakken van de productie zal in de toekomst weer leiden tot stijgende huizenprijzen, aangezien er nog steeds sprake is van een tekort”, aldus Fokkema.

bron: ANP