Aug 14

De ECB heeft voor vele miljoenen aan Nederlandse rommelhypotheken opgekocht. Het gaat om NHG hypotheken van bankverzekeraar Delta Lloyd.

De Arena-securitisaties van Delta Lloyd zijn innovatief: ze dekken niet zoals gebruikelijk risico´s af met een renteswap, maar met een rentecap en andere voorwaarden.

Het Arena II-pakket van EUR787 miljoen aan hypotheken met Nationale Hypotheekgarantie werd in november voor 42% opgekocht door de Europese Centrale Bank (ECB), in het kader van diens monetaire verruimingsprogramma, meldde het Financieele Dagblad.

Waar zou de Nederlandse staat zijn zonder de ECB?

Lees ook: Karel Schiffer: 2 miljard staatssteun voor NHG

bron: wallstreetweb.nl

lenen om te sparen

A. prima dat u zich als Risk Officer van een grote verzekeraar in de strijd mengt 😉 U neemt natuurlijk wel enig risico…

Nov 26

Lex hoogduin legt in de onderstaande video de oorzaak van de crisis uit. Volgens Lex gaat steeds meer stimuleren  ook niets helpen en hij geeft aan dat de problemen mede zijn veroorzaakt doordat de huizenprijzen niet werden meegenomen in de CPI.

Oct 4

In het derde kwartaal werden er 1.336 verliesdeclaraties ingediend bij stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, de uitvoerder van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Dit is zestien procent meer dan een jaar geleden in het derde kwartaal (1.149) en het hoogste aantal sinds de start van NHG in 1995.

Dat dit in absolute aantallen het slechtste kwartaal ooit was voor de NHG vertelt echter niet het hele verhaal. Dat in de eerste drie kwartalen van dit jaar 5% meer declaraties werden ingediend dan in dezelfde periode van vorig jaar -zoals het persbericht meldt- is ook niet het volledige verhaal.

Samenhang met aantal verkopen

Om een verliesdeclaratie in te dienen moet eerst een woning zijn verkocht. En dit jaar werden in de eerste acht maanden (cijfers september zijn nog niet beschikbaar) bijna 38% meer woningverkopen geregistreerd door het kadaster. Omdat huizenprijzen vrij vlak waren in die periode staan er nu niet veel minder mensen onder water dan een jaar geleden. De werkloosheid verschilt ook niet significant van vorig jaar en ik heb geen berichten gehoord dat mensen ineens niet meer zouden scheiden, wat de belangrijkste reden van gedwongen verkoop is.

Dat betekent dat er in plaats van de 3.603 declaraties in de eerste negen maanden er ongeveer 4.750 hadden moeten zijn, een verschil van bijna 1.150, of 24%

Bij een gelijkblijvend beleid van NHG zou je dus verwachten dat er in de eerste drie kwartaal van dit jaar ongeveer 38 procent meer verliesdeclaraties zouden zijn ingediend bij WEW, niet slechts 5 procent. Dat betekent dat er in plaats van de 3.603 declaraties in de eerste negen maanden er ongeveer 4.750 hadden moeten zijn, een verschil van bijna 1.150, of 24%.

Stichting WEW maakte vorig jaar een aantal maatregelen bekend die de verliezen uit gedwongen verkopen moesten terug dringen. Zo is onder andere  de definitie van wat een maximaal verantwoorde lening is, wanneer na een scheiding de hypotheek door 1 persoon moet worden gedragen enorm opgerekt. Ook stelde WEW 20 miljoen uit eigen middelen beschikbaar om leningen deels af te schrijven zodat er niet tot verkoop hoeft te worden over gegaan. Deze maatregelen lijken dus effect te sorteren, want het aantal gedwongen verkopen ligt inmiddels bijna een kwart lager dan ik zou verwachten op basis van de ontwikkelingen in de markt.

De wonderbaarlijke trendbreuk in het fondsvermogen waar ik vorig kwartaal al vrij uitgebreid vraagtekens bij had zet in het derde kwartaal door. Stichting WEW benadrukt in haar persbericht zelf ook meermaals dat het ondanks deze stijging van het vermogen verwacht dat er nog een daling in het verschiet licht. De grafiek met een prognose voor de komende jaren is flink aangepast ten opzichte van die in het bericht over het eerste kwartaal van dit jaar. In onderstaande grafiek heb ik beide prognoses naast elkaar gezet.

In deze grafiek kun je zien dat de stichting inmiddels een minder snelle daling van het vermogen verwacht, maar ook een minder snel herstel. Waar in april nog werd gedacht aan een fondsvermogen van zo’n 900 miljoen euro in 2023, is dat inmiddels bijgesteld naar zo’n 800 miljoen in 2024. Dit is overigens niet hoe FTM de toekomst van het fondsvermogen ziet.

herzieningNHG

 

Kleiner deel schade uitgekeerd

Van de gehonoreerde verliesdeclaraties werd afgelopen kwartaal gemiddeld 92,2% van de geleden schade vergoed, ruim lager dan de 95,7 procent van voorgaand kwartaal. Door deze lagere uitbetaling daalde het gemiddelde uitgekeerde verliesbedrag vrij fors van 38.747 naar 36.699 euro. De gemiddelde ingediende (gehonoreerde) verliesdeclaratie bedroeg echter 39.803 euro tegen 40.541 vorig kwartaal, wat een aanzienlijk kleinere daling betekent.

bron: Woningmarktcijfers

Dec 15

De afgelopen week kreeg Mathijs Bouman kritiek van Kees Verhoeven op zijn artikel in het FD. Bouwman vindt het een goed idee om een securitiseermachine te bouwen die van hypotheken hypotheek­obligaties maakt waar langetermijnbeleggers in willen investeren.

“In wens ‘funding gap’ via NHI te dichten, gaat Mathijs Bouman snel voorbij aan goede concurrentie en toezicht”  luidt de kritiek van Verhoeven.

Volgens Mathijs is het een probleem dat de NHG Nederlandse hypotheken niet 100% garandeert, en er dus geen gesecuritiseerde obligaties van te bouwen zijn. Doordat de NHI nu alleen nieuwe NHG hypotheken opkoopt blijft het ‘big bang effect’ voor de banken uit.  Hij geeft nog wel toe dat een uitgekleed NHI wellicht goed voor nieuwe toetreders, en dus de marktwerking is, maar toch is het erg ‘jammer dat de oude er niet onder vallen’.

Ik vond het toch een beetje een vreemd verhaal en vroeg Bouman te reageren op de de onderstaande video van Piet Moerland. De voormalig bestuursvoorzitter van de Rabobank geeft hierin aan dat banken zelfredzaam moeten zijn en dat securitisaties de huidige problemen hebben veroorzaakt.

Verder kreeg ik het vermoeden dat Bouman zelf een erg hoge hypotheek heeft. Is hij op zoek naar ‘The Greater Fool’? Waarom zou hij anders zo voor een plan zijn dat de concurrentie verminderd en misschien zelfs tot een hogere hypotheekrente zal leiden?

Mathijs weigerde te antwoorden op mijn vraag of hij een hoge hypotheek heeft. Hij noemt dat ‘verdachtmakingen‘ en weet niet zo goed hoe hierop te reageren… Dus ben ik zelf maar even gaan zoeken.

Mathijs wist al jaren dat dit fout moest gaan

 

Jan 18

De Nederlandse woningmarkt ligt onder vuur van internationale regelgevers, waardoor de hypotheekverstrekking kan vastlopen en de rentes nog verder kunnen oplopen, zo bericht De Telegraaf vandaag. Het ministerie van Financiën en DNB moeten meer hun best doen om de Nederlandse belangen te beschermen, vinden directievoorzitter Joost Melis en financieel topman Gilbert Pluym van Delta Lloyd Bankengroep.

Volgens hen trekken investeerders zich terug van de Nederlandse hypotheekmarkt, die voor zo’n € 300 mld wordt gefund door onder meer securitisering. Stokt dat proces, dan loopt de hypotheekmarkt op een drempel, stellen Melis en Pluym. Opmerkelijk is de interesse die Delta Lloyd laat zien voor het verstrekken van hypotheken: waar andere banken zich terugtrekken heeft Delta Lloyd met een volume van € 1,4 mld in de eerste negen maanden van 2011 43% meer hypotheken verkocht ten opzichte van het jaar ervoor. Naast spaargeld en verzekeringspremies is securitisatie daarvoor een onmisbaar fundinginstrument. Sinds 2000 heeft Delta Lloyd voor € 12,5 mld aan woninghypotheken gesecuritiseerd.

De dreiging komt van Europese (financiële) regelgevers, het Basel Committee voor banken (Basel3) en vanuit het Europees Parlement voor verzekeraars (Solvency2). Door die nieuwe regels, die nog niet definitief zijn maar waarop beleggers en investeerders al wel anticiperen, worden securitisaties veel minder interessant voor investeerders, merkt Delta Lloyd. Melis: “We zien nu al een terugtrekkende beweging. En als er minder vraag is, dan zal de prijs van geld voor ons omhoog gaan. En ieder bedrijf zal uiteindelijk zijn kostprijs doorberekenen aan zijn consument.” Nederlanders dreigen daardoor straks dubbel de consequenties te moeten verduren van de slechte naam die securitisaties inmiddels hebben gekregen. “Voor mij staat het vast als de voorgestelde regelgeving doorgaat, de hypotheekrente verder zal oplopen. Met hoeveel kan ik niet zeggen. Ik kan alleen maar vaststellen dat de prijs van securitisaties nu 1,5% hoger is dan voor de kredietcrisis.”

(De Telegraaf, pag. 23)

 AssurantieMagazine

Dec 20

Een financieringsvorm die voor Nederlandse banken cruciaal is maar die tijdens de kredietcrisis vrijwel droog is komen te vallen, krijgt mogelijk een nieuwe kans.

Lees verder op de site van Het Financieele Dagblad

Oct 18

Kredietbureau Standard and Poors blijft optimistisch over de Nederlandse markt voor hypotheekbeleggingen.

zie ook: Goudzoekers: DOEN ZE HET NOU WEER?! Risicovol bankieren , De invloed van securitisaties op de statistieken van kredietverlening

 Hij bestaat nog altijd: de markt voor hypotheekpakketjes, waarbij banken verstrekte hypotheekleningen van de balans halen en als bundel doorverkopen aan beleggers.

Nederlandse hypotheken zijn relatief gewild vanwege de doorgaans hoge kwaliteit van de leningen, constateert kredietbureau Standard and Poors dinsdag 18 oktober in een rapport over de Nederlandse markt voor hypotheekbeleggingen.

lees verder op Z24.nl

Jun 27

Waar halen banken hun geld vandaan? Het verpakken en doorverkopen van hypotheken was tot de bankencrisis een beproefd fenomeen, maar is acuut gestopt toen de banken éen voor éen omvielen. Securitiseren, zoals dat verpakken wordt genoemd, bestaat sindsdien niet meer. Behalve in Nederland, zo blijkt in Goudzoekers. En is dat nou goed of juist niet? De banken moeten natuurlijk wel érgens hun geld vandaan halen. Dat gebeurt nu weer op allerlei andere manieren, waar De Nederlandse Bank nogal bezorgd over is, maar waar de economen het niet over eens raken. In Goudzoekers houden we ‘het nieuwe bankieren’ tegen het licht en bekijken of dat zo veilig wel is. Want dat wordt ons wel beloofd..

bron: Goudzoekers

Jan 6

De hypotheekrente in Nederland is niet te hoog. Dat stelt Rabobank, de grootste hypotheekverstrekker in Nederland, in reactie op kritiek van de NMa en consumentenorganisaties dat de hypotheektarieven in Nederland te duur zijn.

Volgens Rabobank zijn de hypotheektarieven na de kredietcrisis sterker gestegen dan in omringende landen omdat Nederlandse banken voor de kredietcrisis sterk afhankelijk waren van de securitisatiemarkt als financieringsbron. Met het bundelen van hypotheken en weer doorverkopen werd in 2007 volgens Rabobank ruim een kwart van alle hypotheken in Nederland gefinancierd. Die markt raakte tijdens de crisis volledig opgedroogd, waardoor de tarieven stegen.

Rabobank baseert zich op de,,nog altijd lastige” securitisatiemarkt, waar Nederlandse banken in sterkere mate van afhankelijk zijn als financieringsbron vergeleken met andere landen. Het securitiseren, het bundelen van hypotheken en ze weer doorverkopen, vond voor het uitbreken van de kredietcrisis op grote schaal plaats. Volgens Rabobank werd in 2007 ruim een kwart van alle Nederlandse hypotheken via securitisaties gefinancierd.

Tijdens de crisis

Omdat deze markt tijdens de crisis volledig opgedroogd raakte, gingen de hypotheektarieven in Nederland sterker omhoog dan in andere landen. Rabobank vind de tarieven in dat licht zelfs aan de lage kant. Voor een hypotheek met een rentevasteperiode vanaf een jaar zouden de tarieven tussen de 5,5 en 6,5 procent mogen liggen. In werkelijkheid liggen deze tarieven tussen de 4,75 en 5,25 procent.

Rabobank reageert met zijn onderzoek op eerdere kritiek van de Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond. Dat resulteerde in een onderzoek naar de Nederlandse hypotheekmarkt van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

bron: AFN

Sep 7

Friesland Bank wil euro 646 mln aan Nederlandse hypotheken verpakken en doorverkopen. Rabobank-dochter Obvion denkt aan een verkoop van euro 855 mln.

Nederlandse hypotheken behoren tot de weinige soorten schuldpapier die nog kunnen worden verpakt en doorverkocht sinds de financiële crisis de bodem onder de markt wegsloeg. Dat is te danken aan de solide reputatie van Nederlandse hypotheken, die het kleinste aantal wanbetalers kennen in Europa.

Lees verder op de site van  Het Financieele Dagblad

  • Pagina 1 van 2
  • 1
  • 2
  • >