Aug 28

Studieschulden zijn van grote invloed op de hoogte van een hypotheek. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) onder de vijf grootste hypotheekverstrekkers van Nederland.

Hoewel de regels zijn versoepeld sinds de invoering van het sociaal leenstelsel, is daar te weinig van te merken bij hypotheekverstrekkers. Zo blijkt uit de inventarisatie ook dat banken de hoogte van de hypotheek berekenen met de oorspronkelijke studieschuld in plaats van de werkelijke, overgebleven schuld. ISO-voorzitter Tom van den Brink: ‘’Aan de vooravond van het nieuwe collegejaar zal de minister open kaart moeten spelen met studenten. Lenen in het ‘sociale’ leenstelsel ontneemt starters de kans op een woning.’’

Resultaten

Bij een bruto-inkomen van 40.000 en een gemiddelde studieschuld van €21.000 wordt de maximaal af te sluiten hypotheek verlaagd met €42.274 (oude stelsel) of €25.418 (nieuwe stelsel). Dit forse verschil zorgt er in veel gevallen voor dat starters geen woning kunnen kopen, wat tevens zorgt voor opstopping in de studentenhuisvesting.  Daarnaast kan een studieschuld ondanks het extra aflossen van de schuld nog tientallen jaren meespelen bij het afsluiten van een hypotheek. Dit is in strijd met de motie die in 2015 in de Tweede Kamer werd aangenomen, waarin de minister werd opgeroepen om in de afspraken met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de berekening van de hoogte van de hypotheek af te laten hangen van de actuele schuld. ISO-voorzitter Tom van den Brink: ‘’Duizenden euro’s aan studieschuld aflossen loont niet. Afspraak is afspraak: de norm moet zijn dat hypotheekverstrekkers kijken naar de actuele schuld, niet de oorspronkelijke schuld.’’

Overheid tweeslachtig

Aan de ene kant verwijst het ‘sociaal leenstelsel’ volgens het ministerie van OCW naar de gunstige terugbetaalvoorwaarden. Ook is een studieschuld niet BKR-geregistreerd, omdat dit volgens Minister Bussemaker de ‘leenangst’ zou vergroten. Aan de andere kant blijkt dat gunstiger terugbetalen (35 jaar, lagere maandlasten) ervoor zorgt dat studenten langer geen (volwaardige) hypotheek kunnen krijgen én blijkt dat de overheid de hypotheekaanvrager wijst op zijn wettelijke plicht om zijn of haar studieschuld wél te noemen bij de aanvraag van een hypotheek. ISO-voorzitter Tom van den Brink: ‘’Studenten wordt verteld ‘gunstig’ te kunnen lenen, maar lopen bij het kopen van een huis tegen een immense muur aan.’

DUO weigert studenten voor te lichten

Ondanks dat het leenstelselakkoord uit 2014 benadrukt dat studenten bewust moeten worden gemaakt van hun eigen leengedrag en de consequenties daarvan, blijkt uit de inventarisatie dat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) studenten op hun website niks uitlegt over de consequenties van lenen. De woordvoerder van de DUO zei in onderzoeksprogramma Trees van de AVRO dat voorlichten van consequenties ‘’niet aan ons is’’. ISO-voorzitter Tom van den Brink: ‘’Als je 200,- euro leent van een vriend, dan bespreek je toch ook voorwaarden en consequenties? DUO faalt in het vervullen van haar basistaak, als zij de consequenties van lenen verzwijgt.’’

bron: iso.nl

Oct 16

Vereniging Eigen Huis en de Nederlandse Vereniging van Makelaars zijn tegen speciale regelingen voor starters omdat deze prijsstijgingen in de hand werken. Door regelingen als de Starterslening stijgt volgens Eigen Huis de vraag en dus ook de huizenprijzen. De oplossing zit ‘m volgens de VEH dus vooral in meer bouwen en het verder stimuleren van de verkoop van corporatiewoningen.

Dit geluid komt uit 2007 toen de starterslening werd verzonnen om de prijzen nog verder op te drijven.

Ook de NVB was niet enthousiast: “Ook de Nederlandse Vereniging van Banken vindt speciale regelingen voor starters onverstandig. De banken hadden tot voor kort diverse regelingen om starters meer te laten lenen dan hun inkomen eigenlijk toelaat. Dit heeft volgens NVB-directeur Hein Blocks vooral geleid tot prijsstijgingen.”

Of de partijen er nog steeds zo over denken heb ik niet nagevraagd. Waarschijnlijk wel, want startersleningen zijn nog steeds marktverstorend en niemand wil starters meer laten lenen dan hun inkomen eigenlijk toelaat.

bron: NUL20

Oct 15

Veel Nederlandse gemeenten hebben miljoenen euro’s verlies geleden op grond die ze in het verleden hebben aangekocht. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur onder veertig gemeenten. De verliezen maken forse bezuinigingen noodzakelijk. Aan het woord komen de wethouders van de gemeente Delft en Kaag en Braassem.

Beide gemeentes hebben voor tientallen miljoenen euro’s verlies moeten inboeken. Ook commentaar van Erwin van der Krabben, hoogleraar Vastgoed aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij voorspelt dat de verliezen voor de gemeenten de komende jaren nog gaan toenemen.

Miljoenen

Van de veertig benaderde gemeenten, waaronder de dertig grootste van Nederland, hebben er 33 een verlies van een miljoen euro of meer. Elf gemeenten hadden over 2011 een verlies van meer dan twintig miljoen euro. De vijf gemeenten met de grootste verliezen zijn: Kaag en Braassem (-46 miljoen), Groningen (-63 miljoen), Den Haag (-64,8 miljoen), Heerenveen (-79,5 miljoen) en Apeldoorn (-124 miljoen).

Lees verder op de site van Nieuwsuur

Sep 25

De gemeente Nijmegen wil dat huiseigenaren die hun woning willen verkopen gaan meebetalen aan de financiering van startersleningen. Wethouder Jan van der Meer wil dat huizenbezitters die hun woning willen verkopen aan iemand die aanspraak maakt op zo’n starterslening maximaal 2500 euro bijdragen. Dankzij die extra bijdrage denkt de wethouder de komende drie jaar 225 in plaats van 135 startersleningen te kunnen verstrekken.

Wat een praatjesmaker…

bron: fok.nl

Aug 16

Starterslening is een gevaarlijke sub-prime hypotheekEr dreigen grote financiële problemen voor gemeenten omdat de inkomsten uit grondverkopen tegenvallen. De bouwgrondexploitatie was jarenlang een belangrijke bron van inkomsten voor de gemeenten. Inmiddels is dit dus voor veel gemeente de grootste verliespost. Het lijkt er nu meer en meer op dat gemeenten deze verliezen op de starters proberen af te wentelen. Dit door hun een starterslening te geven.

Tufkaj (@Woningnieuws) heeft van 33 Limburgse gemeenten de schuld op het grondbedrijf per inwoner vergeleken met de beschikbare startersleningen: woningmarktcijfers…/14/voor-de-starter/

Uitkomst:

  •   9 gemeenten zonder schuld, waarvan 3 gemeenten een starterslening bieden.
  •  16 gemeenten met een schuld tot 150 euro/inwoner. Hiervan bieden 8 gemeenten een regeling aan
  •  8 gemeenten met een schuld boven de 150 euro/inwoner. Hiervan bieden 7 een regeling aan.

Trek vooral je eigen conclusie. Getallen zijn allemaal na te kijken. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er een direct verband is tussen grond die niet wil verkopen en startersleningen. Deze leningen worden dan dus ingezet om grond te verkopen tegen een niet-marktconforme prijs, in plaats van de starter te helpen.

bron: Woningmarkt cijfers

 

Feb 20

Starterslening is een gevaarlijke sub-prime hypotheekStarters op de woningmarkt hebben soms alsnog hun ouders nodig om het gat te vullen tussen koopprijs en hypotheek. Zelfs met een starterslening zijn de huizen tot 2,5 ton euro vaak te duur. Dat constateert de gemeente Ermelo.

Toch is de starterslening in Ermelo succesvol te noemen. Ondanks de slechte huizenmarkt heeft Ermelo 18 leningen toegezegd. De gemeente wil starters op de woningmarkt een betaalbaar huis bieden en wil daarom naast de starterslening ook goedkope woningen bouwen in de prijsklasse 140.000 of 150.000 euro.

Een nieuw probleem ontstaat voor de middenklasse als de nieuwe huisvestingswet 2012 ingaat. Voor sociale huurwoning geldt een inkomensgrens van 33.614.00 euro. De banken stellen hun hypotheken veilig, waardoor het voor mensen met een inkomen tot 45.000 euro bijna onmogelijk is te wonen of te kopen. De gemeente houdt in de woningbouwprogrammering ook rekening met deze groep mensen.

bron: De Stentor

Nov 10

De starterslening mag niet verdwijnen, stellen gemeenten, makelaars en bouwbedrijven in een brandbrief.

CV Jan Willem van Beek (SVn)

Met de brief aan de Tweede Kamer proberen de organisaties de starterslening nieuw leven in te blazen. Vijf jaar geleden is de starterslening door de landelijke overheid in het leven geroepen om de woningmarkt op gang te helpen. Het idee was dat gemeenten na vijf jaar ‘t stokje zouden overnemen, maar die zeggen dat ze er geen geld voor hebben.

 

starterslening

bron: BNR

Jun 10

Het aantal gemeenten dat een Starterslening uitgeeft daalt in rap tempo. Bijna wekelijks raken budgetten in Nederland uitgeput en besluiten gemeenten niet opnieuw geld beschikbaar te stellen voor starters. Dat blijkt uit onderzoek naar de starterslening in Nederland dat is uitgevoerd in opdracht van StartEasy.nl.

Lees ook: Nijkerk speelt sub-prime bankje om dure nieuwbouwwoningen te slijten

ans op een starterslening. Sinds 1 juni 2011 stelt nog maar minder dan 35% van de Nederlandse gemeenten een dergelijke regeling ter beschikking. Maandelijks schrappen diverse gemeenten de regeling. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Startersleningen in Nederland’ uitgevoerd in opdracht van StartEasy.nl.

De starterslening is in 2007 in het leven geroepen door het toenmalige Ministerie van VROM. Het ministerie wilde destijds starters meer kansen geven op de woningmarkt. Nadat meer dan 9.000 starters gebruik hebben gemaakt van de succesvolle regeling, wordt de regeling vanwege uitgeput budget halverwege 2010 stopgezet.

Startersregeling verdwijnt
Diverse gemeenten in Nederland zetten de regeling zelfstandig voort, om starters te helpen bij het financieren van een woning. Onder andere vanwege bezuinigingen en het opraken van budgetten, stoppen steeds meer gemeenten met het verstrekken van een starterslening. Ondertussen geeft nog maar 34% een starterlening, terwijl dit vorig jaar nog 60% was.

Nederland kent op 1 januari 2011 in totaal 194 gemeenten met een starterslening. Begin juni is het aantal gemeenten waar starters aanspraak kunnen maken op een dergelijke lening afgenomen tot 143. Op het hoogtepunt van de regeling (mei 2010) konden starters in 250 gemeenten in Nederland gebruik maken van de starterslening.

Tevens blijkt uit het onderzoek van Starteasy.nl dat tientallen gemeenten binnen enkele maanden extra budget in de regeling moeten stoppen, omdat het gemeentelijke fonds uitgeput raakt. Het merendeel van de gemeenten heeft al aangegeven dit vanwege bezuinigingen niet te doen en automatisch te stoppen met de regeling.

Lees verder op StartEasy.nl

May 10

Nijkerk heeft een bedrag van 838.571,32 euro in kas voor het uitgeven van startersleningen. Starters zijn mensen die voor het eerst een beroep doen op de woningmarkt. Sinds de nieuwe regeling in oktober vorig jaar is vastgesteld is er nog geen enkel beroep gedaan op de financiële middelen.

zie ook:  Zeewolde blijft leverancier van subprime startersleningen

Startersleningen Nijkerk

Toch verwacht de gemeente dat in de loop van dit jaar meer starters gebruik gaan maken van de regeling. Onder meer door de realisering van nieuwbouwprojecten. Verder is de regeling uitgebreid en kan men ook bij aankoop van een bestaande woning hierop een beroep doen. Ook wil Nijkerk de regeling meer in de publiciteit brengen. Voor de lening komen starters in aanmerking die een woning tot 200.000 euro willen kopen.

bron: de Stentor

Mar 5

Zeewolde – De gemeente kent sinds 2009 Startersleningen om mensen te helpen bij het kopen van de eerste koopwoning. Ook in 2011 is er weer geld beschikbaar voor het verstrekken van Startersleningen.

Startersleningen Zeewolde

Het valt niet mee om in Zeewolde als starter op de woningmarkt een betaalbare woning te vinden. In Zeewolde zijn de starters op de woningmarkt veelal jonge mensen die aan het begin staan van hun werkzame leven. Potentie genoeg, maar bij het zetten van de eerste stap op de woningmarkt is een klein steuntje in de rug, in de vorm van een bij aanvang renteloze lening, van harte welkom.

De gemeente vindt het belangrijk dat onze jeugd een plekje in Zeewolde kan vinden als ze op eigen benen gaan staan. Door de Starterslening komen de bestaande koopwoningen meer binnen bereik van de jonge starters.

Het bereikbaar maken van bestaande koopwoningen wordt steeds belangrijker, omdat Europese wetgeving heeft bepaald dat woningzoekenden met een inkomen boven € 33.600,- niet meer terecht kunnen in sociale huurwoningen. Aangescherpte normen bij banken en de Nationaal Hypotheek Garantie maken het krijgen van een hypotheek die hoog genoeg is voor het kopen van een woning, steeds moeilijker.

De gemeente is daarom blij dat zij door een nieuw bedrag beschikbaar te stellen voor Startersleningen kan blijven bijdragen aan het huisvesten starters in Zeewolde.

bron: Flevocourant

  • Pagina 1 van 2
  • 1
  • 2
  • >