Mar 7

U heeft het vast al wel gehoord, volgens vrijwel alle Nederlandse commentatoren en journalisten zijn we uit de crisis. Zoals John Bird and John Fortune ooit zeiden: ‘We are back to happy days, again‘. Zelf geloof ik daar helemaal niets van.

Na lang zoeken heb ik in William White en Deze video is openbaar.Robert Prechter een aantal medestanders gevonden ;-)

)

)

Permabeer Robert Prechter  voorspelt een beurscrash in 2014…

 

S&P 500 2014 chart

Dow Jones 2014 chart

AEX 2014 chart

)

Misschien zie ik het wel helemaal fout. Wat denken jullie dat er dit jaar gaat gebeuren?

Oct 12

Volgens een raming van het IMF komt het Nederlandse begrotingstekort de komende jaren boven de Europese norm van 3 procent uit. Voor 2015 wordt een tekort verwacht van 4,8 procent. Het IMF is met de berekeningen somberder dan het Centraal Planbureau.

zie ook: De leugens van het CPB en het staatsjournaal

Dit bericht komt natuurlijk erg ongelegen voor alle Nederlandse belanghebbenden die juist nu net bezig zijn met een goed nieuwsshow. Het werd dan ook weer direct ontkend. “Het IMF baseert zich op oude ramingen en doet andere aannames dan het CPB”, zei Klaas Knot voorafgaand aan de jaarvergadering van het IMF in Washington.

Dit is namelijk aan het begin van de crisis ook al eens gebeurd. Toen was het IMF bezorgd over Nederlandse huizenmarkt. Het hoofdpunt van kritiek van de NVM, minister Bos, Wellink en het CPB was destijds dat het IMF geen rekening had gehouden met specifiek Nederlandse factoren als de hypotheekrenteaftrek of de beperkte toename van het woningaanbod. De Nederlandse belanghebbenden denken het dus net als toen weer beter te weten.

De IMF economen voorspellen overigens ook nog een tekort van 4,9 procent in 2016, 4,7 procent in 2017 en 4,4 procent in 2018…..

 

Oct 9

Wir haben es nicht gewußt. Jawel de politiek wist het echt wel, het is een keuze. De Banken zullen de pensioenfondsen leegzuigen.

Oct 8

Hans de Geus geeft uitleg over de private schulden in Nederland

Marx: “De accumulatie van het kapitaal heeft tot gevolg een neiging tot onbeperkte uitbreiding van de productiecapaciteit, inclusief deze van verbruiksgoederen, die periodisch stuit op de grens van de koopkracht van de bevolking.”

Oct 3

De economen Rens van Tilburg, Alfred Kleinknecht en Roel Janssen over Nederlandse en de Britse huizenbubbel

Sep 17

Met weinig geld kun je ruim tienduizend banen creëren in de bouw. Daarvoor moeten de startersleningen worden verruimd met 50 miljoen euro en gemeentelijke belemmeringen worden weggenomen. Dat zegt Maxime Verhagen van Bouwend Nederland tegen BNR.

Ik hoop dat de Kamer deze maatregelen oppikt. We hebben andere partijen nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer.”

Jongeren hebben geen behoefte aan subprime leningen. Als de prijzen ver genoeg gezakt zijn komt de boel vanzelf weer op gang.  Maxime vergeet dat de crisis is ontstaan door teveel schuld. Dit kan dus nooit de oplossing zijn.

schade-starterslening

bron: BNR Nieuwsradio

Aug 21

Robin Fransman is te gast bij het BNR Economenpanel en praat over de sterke daling van de koopkracht die de krimp van de economie veroorzaakt. Hij geeft aan de de Nederlandse economie er helemaal niet goed voor staat. ‘We zitten in een eindeloze spiraal naar beneden. Dit kan nog heel lang duren.’

Aug 14

Nederlanders kunnen binnenkort eenvoudiger hun levensverzekering opnemen. Met het geld dat daarmee vrijkomt, kunnen zij hun hypotheek aflossen. Deze maatregel maakt mogelijk deel uit van het bezuinigingspakket van het kabinet.

In een interview in het FD komt Bovenberg met een ander plan. Het tijd is voor onorthodoxe maatregelen, omdat het economische herstel in Nederland beduidend langzamer gaat dan in andere Europese landen. De Nederlandse economie wordt volgens de hoogleraar geplaagd door onderbestedingen van consumenten, wat het gevolg is van de stijgende werkloosheid en de dalende huizenprijzen. Consumenten zijn onzeker en sparen meer dan voor de crisis, terwijl er tegelijkertijd veel geld opzij gezet moet worden voor het pensioen.

Volgens Bovenberg wordt onze economie geplaagd door de ‘spaarparadox’ van Keynes. Burgers en bedrijven willen hun schulden omlaag brengen en consumeren en investeren daarom minder. Voor huishoudens die ‘onder water’ staan met hun eigen woning moeten volgens de hoogleraar ook maatregelen getroffen worden. Hij stelt voor dat deze huishoudens hun pensioenvermogen gebruiken om de restschuld weg te werken. “Ik zie wel dat dit uitvoeringsproblemen geeft, maar het macro-economische belang is nu zo groot, dat het kabinet naar onorthodoxe maatregelen moet kijken”, aldus Bovenberg.

Door restschulden af te lossen verkleinen huishoudens niet alleen hun eigen schulden, ook versterken ze de balans van banken. Nederland telt inmiddels al een miljoen huishoudens die onder water staan. Dat is een groeiende risicofactor op de balans van Nederlandse bankensector.

Hans de Geus gaf op RTL Z een reactie op de plannen van Bovenberg en het kabinet, hij vindt dat de banken ook maar eens moeten gaan meebetalen omdat zij zich niet aan de normen hebben gehouden:

Hans de Geus: Nederlanders besteden al jaren meer dan ze dat verdienen

Aug 7

Paul Schnabel, socioloog en voormalig directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) is somber over de economische toekomst van Nederland. ‘Mensen moeten de snelle groei van de welvaart vergeten en de tering naar de nering gaan zetten’, dat zegt Paul Schnabel dinsdag in Knevel en Van den Brink.

Structureel
Volgens Schnabel is het belangrijk dat mensen beseffen dat we in een situatie zitten die ook structurele kanten heeft. ‘Mensen moeten beseffen dat het niet alleen crisis is, maar dat ook inkomens en pensioenen naar beneden gaan. Dat de uitkeringen tenderen in de richting van de bijstand, dit betekent niet alleen dat je sneller in de bijstand komt, maar ook dat de hoogte van de uitkeringen richting bijstandsniveau gaan’, aldus de socioloog.

Bruto nationaal product
Een andere belangrijke ontwikkeling is volgens Schnabel is dat het bruto nationaal product van Nederland al jaren rond de 600 miljard zit, terwijl dit volgens Schnabel tien procent hoger zou moeten liggen. ‘Vergeet niet dat in die vijf jaar dat het nu crisis is, er een paar honderdduizend mensen zijn bijgekomen. Die mensen moeten ook allemaal eten, en hebben een baan nodig. Dat moet allemaal van datzelfde geld’.

Levensonderhoud
Daarnaast worden de kosten van levensonderhoud duurder. ‘Mensen hebben steeds meer vaste lasten die niet lager worden maar hoger worden, ook als hun inkomen naar beneden gaat’, zo zegt voormalig directeur van SCP.

Economische groei rond nulpunt
De verwachting van Schnabel is dan ook dat de komende tien vijftien jaar de economische groei in Nederland zich steeds rond het nulpunt zal bewegen. Het lijkt de Schnabel dan ook verstandig dat mensen ‘de sfeer van een snelle groei van de welvaart vergeten’. En dat betekent volgens de socioloog dat mensen ‘de tering naar de nering moeten zetten’. ‘Maar voor een heel belangrijk deel is de tering hen opgelegd door de overheid. Meer BTW betalen, meer voor de kinderopvang betalen, hoger eigen risico, enzovoorts’, aldus Schnabel.

Zegeningen
Maar we moeten volgens Schnabel ook onze zegeningen tellen. ‘Nederland behoort nog steeds tot de top 3 landen van Europa wat betreft inkomen per hoofd van de bevolking.  En we doen het nog steeds uitstekend op het gebied van opleidingsniveau en gezondheidszorgniveau. Maar als ik kijk naar de huidige situatie en hoe die zich ontwikkeld dan ben ik bezorg over of we dat kunnen volhouden’, aldus de voormalig directeur van het SCP.

bron: Knevel en Van den Brink

Mar 20

De economie krimpt, want de Nederlandse consument laat het afweten. Dat is volgens het CPB een direct gevolg van de dalende huizenprijs.

bron: RTL Z