Bedrijven hebben te veel schuld

Renteaftrek verkeerde prikkel voor bedrijven

Het aantal faillissementen begon al toe te nemen, toen de crisis in Nederland nog maar net was uitgebroken. Hoe kan dit? Hebben bedrijven dan zo weinig vet op de botten?

Kroymans is failliet. Net als Oilily, Golden Tulip, Autodrôme en nog vele andere bedrijven.

Sinds de kredietcrisis in oktober vorig jaar uitbrak, gaat het ene na het andere bedrijf op de fles. Natuurlijk heeft de crisis geleid tot een enorme vraaguitval, maar hadden bedrijven ook niet moeten zorgen dat ze wat meer reserves hadden?

Z24 vraagt het aan hoogleraar Ondernemingsfinanciering Piet Duffhues, verbonden aan de Universiteit van Tilburg.

Te veel vreemd vermogen
“De vraag of een bepaald bedrijf niet wat conservatiever met zijn geld had moeten omgaan en wat minder had moeten lenen, is te beantwoorden door naar onder andere de balans van dat bedrijf te kijken,” zegt Duffhues.

“Je kijkt dan naar de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemde vermogen, naar de solvabiliteit van een bedrijf. Over het algemeen zie je dat de solvabiliteit van bedrijven niet goed is. Bedrijven hebben in de crisissituatie die we nu eenmaal hebben veel te veel vreemd vermogen, of niet voldoende eigen vermogen in verhouding tot hun vreemde vermogen.”

Dat het nu met veel bedrijven zo snel mis gaat, komt volgens Duffhues doordat aan de ene kant het eigen vermogen slinkt omdat de vraag naar de goederen en diensten afneemt, terwijl de kosten niet overeenkomstig afnemen (dus er wordt verlies geleden). Aan de andere kant wordt het vreemde vermogen duurder. De bank vraagt immers meer rente omdat hij het risico hoger inschat. De verhouding tussen eigen en vreemd vermogen komt hierdoor (nog) schever te liggen dan hij al was.

Fataal
“Voor bedrijven die voor de crisis al veel schuld hadden, kan dit zo fataal worden”, aldus Duffhues.

Bedrijven hadden deze situatie kunnen voorkomen door minder dividend uit te keren en zelf te bepalen hoeveel ze wilden lenen in plaats van te lenen wat de bank bereid was te geven.

Vuistregel
Als gezonde vuistregel zou moeten gelden dat een bedrijf tweederde eigen vermogen en een derde vreemd vermogen mag hebben, vindt Duffhues. Het is noodzakelijk voor de bescherming van je bedrijf en de bescherming van je werknemers tegen ontslag.”

Veel bedrijven hebben echter veel minder eigen vermogen. “De meeste bedrijven hebben 40 procent eigen vermogen en 60 procent vreemd vermogen”, zegt Duffhues. “Maar er zijn er ook met 20 procent eigen vermogen hoor, en de banken, die hebben nog geen 10 procent eigen vermogen.”

De hoogleraar: “Raden van commissarissen hadden hier, indien aanwezig, veel eerder tegen op moeten treden. Nu is het te laat.”

Verkeerde prikkel
En de wetgever, die heeft wat Duffhues betreft ook boter op het hoofd. “Rente op schulden mag je wel van de belasting aftrekken, maar betaalde dividenden op de aandelen niet, terwijl dividenden gezien moeten worden als een belangrijke component van de kosten die je betaalt voor het aanhouden van eigen vermogen. Het is door deze fiscale discriminatie dus aantrekkelijker geld te lenen, dan eigen vermogen te hebben Dat geeft een verkeerde prikkel.”

bron: z24.nl

Share Button
0 comments on “Bedrijven hebben te veel schuld
1 Pings/Trackbacks for "Bedrijven hebben te veel schuld"
  1. […] Het systeem stimuleert mensen om extreem veel te lenen, terwijl zij meer moeten sparen. Ook bedrijven krijgen een uitgebreide subsidie op schuld. De kredietcrisis en de economische recessie zullen er […]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Comments to this post