Kabinet: aanvullende steun woningmarkt

logo rijksoverheid Het kabinet verruimt de mogelijkheden voor corporaties om bouwprojecten van marktpartijen, die niet door dreigen te gaan, over te nemen en als huurwoningen in de markt te zetten. Ook helpt het kabinet bewoners met een hypotheek met NHG-borging die door de kredietcrisis hun huis niet kunnen verkopen en die door bijzondere omstandigheden zoals arbeidsongeschiktheid, echtscheiding of werkloosheid in betalingsproblemen gekomen zijn. Het kabinet benadrukt de eigen verantwoordelijkheden van de verschillende partijen op de woningmarkt, maar is bereid daarbij te ondersteunen.

De situatie op de woningmarkt heeft uiteraard ook aandacht van het kabinet bij de voorbereiding van de voorjaarsbesluitvorming over de uitvoering van de begroting 2009 en de voorbereiding van de begroting 2010. Hierop zal – zoals eerder besproken met de Kamer – uiterlijk bij Voorjaarsnota worden teruggekomen.

De borgingsgrens van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) wordt tijdelijk verhoogd. Deze verhoging maakt het voor corporaties mogelijk om, onder strikte voorwaarden, duurdere koopwoningen van commerciële partijen over te nemen en deze (tijdelijk) te verhuren. Momenteel borgt het WSW leningen van corporaties voor sociale nieuwbouwwoningen tot een maximale kostengrens van 200.000 euro. De hoogte van de nieuwe grens zal nog nader worden bepaald, evenals de duur van deze tijdelijke maatregel in overleg met de VNG en de Europese Commissie.

Bewoners met een hypotheek met een, door de Nationale Hypotheek Garantie geborgde lening, die buiten hun schuld in betalingsproblemen komen, kunnen een beroep doen op de Woonlastenfaciliteit (WLF). Deze faciliteit zorgt ervoor dat tijdelijk (een deel van de) rente- en aflossingsverplichting van eigenaarbewoners wordt overgenomen zodat bewoners de tijd krijgen om uit de financiële problemen te komen.

In de praktijk blijkt de uitvoering, die nu is belegd bij de leningverstrekkende banken, niet goed te werken. Voor banken staat de kredietopbrengst in geen verhouding tot de administratieve lasten. Als gevolg hiervan maken slechts enkele consumenten van de WLF gebruik. Dit leidt tot meer gedwongen verkopen met lage veilingopbrengsten. Door de structuur te veranderen moet het makkelijker worden om gebruik te maken van de WLF.

bron: Kabinet: Regering.nl

Share Button
Tagged with: ,
6 comments on “Kabinet: aanvullende steun woningmarkt
 1. Kapotjeplov says:

  …[i]die door bijzondere omstandigheden zoals arbeidsongeschiktheid, echtscheiding of werkloosheid in betalingsproblemen gekomen zijn[/i]…

  …[i]Bewoners met een hypotheek met een, door de Nationale Hypotheek Garantie geborgde lening, die buiten hun schuld in betalingsproblemen komen[/i]….

  Echtscheiding hoort IMHO niet in het rijtje thuis. Als je wilt scheiden, ok, maar niet op de kosten van anderen.

 2. martin says:

  In sommige landen is het heel normaal dat gescheiden mensen nog jaren bij elkaar blijven wonen, omdat ze financieel geen andere optie hebben, soms zelfs in 1 of 2kamer flats.
  Waarom moet de belastingbetaler er hier voor opdraaien?
  Man boven, vrouw onder.
  Bij werkeloosheid verkoop je je pandje.
  Elke keer maar weer de hand op houden bij de schatkist?

 3. Bouke says:

  OK, meer nieuws bij de Voorjaarsnota. Die moet de Minister van Financiën voor 1 juni naar de Tweede Kamer sturen. De komende vier maanden dus nog maar geen huis kopen, misschien gaat de overdrachtsbelasting omlaag. Die gekke verhuisbelasting is immers helemaal niet in lijn met de rest van het woningmarktbeleid.

  Enneh, inderdaad, scheiden doe je maar van je eigen geld. Niet van dat van mij!

 4. Marktfundamentalist says:

  Zoek de tegenstelling in de kop van dit artikel: “Aanvullende STEUN woningMARKT”

  Welke markt??

 5. johnny says:

  En dan de woningcorporaties , ze krijgen steun . Ach gut.
  Zijn gezamenlijk in staat de staatsschuld af te lossen…
  linkse regering ?

 6. Jeff says:

  niks geen steun.. Als ik mensen vertel dat ik binnenkort ga verhuizen hoor ik standaard: heb je gekocht? altijd als ik weer zeg” nee gehuurd”, dan is het: waarom niet kopen? dat is beter en blabla..

  Dus in algemeen wordt beschouwd dat kopen zeer verstandig is en dat er dus geen risco’s aan verbonden zijn.. Ik hoop dan ook dat mensen weer eens met neus op de feiten worden gedrukt en dat er wel degelijk risco’s aan het kopen van een huis zit. Dus overheid doe niks en laat de markt zijn werk doen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*