Aanpak hypotheekrenteaftrek raakt modale inkomens nauwelijks

Geleidelijke aanpak van de hypotheekrenteaftrek raakt lagere inkomensgroepen en modale inkomens (32.500 euro per jaar) nauwelijks. Politieke partijen die de hypotheekrenteaftrek willen afschaffen, doen dat zo geleidelijk en onder zoveel voorwaarden dat de maandelijkse hypotheeklasten bij lagere en middeninkomens de komende tien jaar niet of beperkt zouden stijgen.

Dat blijkt uit berekeningen met behulp van een rekenmodel van de Hypotheekshop en een rondgang langs economen. De meeste partijen beperken de hypotheekrenteaftrek stapsgewijs tot een belastingtarief van dertig procent, waardoor vooral de hogere inkomens worden getroffen of beperken de aftrek tot een huizenprijs van 350.000 euro, te duur voor de modale inkomensgroepen.

Daarnaast zijn er partijen (D66 en ChristenUnie) die in hun plannen uitgaan van verplichte aflossing. Bij de meeste hypotheekvormen voor woningen onder de 350.000 euro is gedeeltelijke aflossing al verplicht, waardoor plannen om de hypotheekrenteaftrek aan te pakken minder hard doorwerken dan bij een aflossingsvrije hypotheek.

Economen stellen zelfs dat de gemiddelde Nederlander beter af is zonder hypotheekrenteaftrek, omdat de belasting op arbeid dan verlaagd kan worden. Dit jaagt weer de werkgelegenheid aan, waardoor belastingen nog eens kunnen worden verlaagd. Ook de daling van de huizenprijs door aanpak van de hypotheekrenteaftrek wordt overschat, aldus Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft en directeur van woningmarktonderzoeksinstituut OTB Delft. Geleidelijke afschaffing van de renteaftrek in Groot-Brittannië laat zien dat de huizenprijs nauwelijks daalt. In Zweden ging het fout, omdat het land de aftrek in twee jaar tijd volledig schrapte. In Nederland is er geen partij die dat van plan is.

bron: Parool

Share Button
Tagged with:
135 comments on “Aanpak hypotheekrenteaftrek raakt modale inkomens nauwelijks
 1. Juan Belmonte says:

  Terughoudendheid
  troef

  Van Lanschot Bankiers acht het momenteel geen geschikt moment om veel risico te nemen.

  We zijn terughoudend over de economische vooruitzichten. Vanaf begin dit jaar geven diverse indicatoren aan dat het economisch herstel aan kracht gaat verliezen. Zo daalde de leading indicator voor de OESOlanden in vergelijking met een half jaar terug. Daarnaast zijn er ook logische verklaringen om een groeivertraging in de tweede helft van dit jaar te verwachten.

  ….

  Het gevoerde stimuleringsbeleid legt dus een stevige hypotheek op de
  toekomst en creëert daarmee mogelijk een nieuw probleem.

  ….

  Bezuinigingen en lastenverhogingen pakken uiteraard op korte termijn ongunstig uit en kunnen de werkloosheid verhogen. Een deflatoire spiraal ligt dan op de loer.

  Kijk, een bank die reëel beeld geeft.

  http://www.vanlanschot.nl/vanlanschot/over-van-lanschot/media-en-pers/pursang/mainColumn/01/DownloadBlock/00/document/Pursang_mei_2010.pdf

 2. Juan Belmonte says:

  Als we toch aan politiek moeten doen is de stelling van diegenen die beweren dat dit een heel slecht moment is om aan HRA te morrelen waarschijnlijk waar.

  Tegelijkertijd geldt de constatering dat de huidige omstandigheden tot nu toe de enige zijn die het Taboe rondom HRA in onze polder hebben doorbroken.

  Koeienkolder of Torero-Taal ?

 3. Juan Belmonte says:

  Met het vooruitzicht van beneden trendmatige economische groei, laagblijvende inflatie en ongewijzigde tarieven van de centrale banken in Europa en de VS, zullen de lange rentes voorlopig laag blijven.

 4. Juan Belmonte says:

  Prof Dr. Peter Boelhouwer stelde (terecht) dat de overheid en de banken de huizenprijzen opdreven:
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/21-09-2008/overheid-en-de-banken-hebben-volgens-profdr-peter-boelhouwer-de-huizenprijzen-opgedreven/

  Zou (wat men van een wetenschapper mag verwachten) goed naar de randvoorwaarden gekeken zijn, is de U.K. afbouw van HRA ook gedaan ten tijde van een kredietcrisis? Nee, de U.K. case was middenin de gratisgeld-periode, dankzij kunstmatig lage rentes.

  Waarschijnlijk terecht waarschuwt hij dan ook al jaren dat het op dat moment niet het moment was om de HRA aan te pakken.

  Het zou de professor sieren als hij duidelijk kan maken waarom-i nu “om” is. Juan heeft er weer een raadsel bij… 🙂

 5. nhz says:

  @3:
  laagblijvende inflatie, voor wie het Ministry of Truth gelooft. PPI stijgt in alle westerse landen momenteel met 10-20% per jaar, wie gelooft dat er dan deflatie of stabiel zeer lage inflatie mogelijk is moet de basisprincipes van economie nog eens doornemen.

  Ik denk dat Boelhouwer de mogelijke daling onderschat, omdat hij ook de omvang van de polderbubble schromelijk onderschat (net als het Eikenhout mannetje en andere broeders is het kwaad). Onze bubble is veel groter dan die van Zweden en UK ten tijde van de HRA korrektie (gemeten in bijv. % stijging sinds de start), en de HRA was daar ook veel minder omvangrijk dan in NL, waardoor schrappen per definitie een minder groot effect heeft.

 6. Juan Belmonte says:

  Onze bubble is veel groter dan die van Zweden en UK ten tijde van de HRA korrektie (gemeten in bijv. % stijging sinds de start).

  Denkt dan dat met HRA ongemoeid de bubble ook barst ?

 7. Juan Belmonte says:

  excuus, u vergeten.

  Denkt u dan dat met HRA ongemoeid de bubble ook barst ?

 8. ll says:

  Dutch Annual GDP Groth Adjusted by Inflation.

  http://www.tradingeconomics.com/Economics/GDP-Growth.aspx?Symbol=NLG

  Dan zitten we al ruim twee jaar in de min.

 9. Juan Belmonte says:

  PPI omhoog ?

  Bij Albert Heyn, geldt nog steeds “drie halen twéé betalen” voor veel (merk-)producten, rundvlees is zo goedkoop dat de grootste slachters het hoofd niet boven water kunnen houden …

 10. ll says:

  PPI nu op 8 % t.o.v. vorig jaar, maar prijzen kunnen niet worden doorberekend, omdat niemand ze dan kan betalen.

 11. Juan Belmonte says:

  CPI is dus wat lager dan PPI ?

 12. Patrick says:

  @9 Overal overcapaciteit. Dus prijsdalingen.

  Een aantal medebloggers heeft het hier continu over prijsinflatie, maar ik zie het in mijn omgeving nog steeds niet hoor.

 13. Juan Belmonte says:

  Enige overcapaciteit lijkt herkenbaar…. als 7 miljoen meter Bedrijfs Onroerend Goed leeg staat.

  En Lexus een V6 aanbiedt vanaf 36.000 euro, die best compleet is.

 14. Patrick says:

  Bedrijven zijn ook druk doende hun overcapaciteit te verminderen, bijvoorbeeld door mensen eruit te kieperen.

  Daardoor gaan de kosten omlaag en de winsten omhoog.

  En dan denken de beleggers: hoera de winsten gaan weer omhoog, recessie voorbij 🙂

 15. Juan Belmonte says:

  Spanje: ambtenaren salarissen -5%, Ierland -20% (die – is een min mvoor de duidelijkheid)

  Vanwege de hoge inflatie ?

 16. Juan Belmonte says:

  Dankzij engekende extra geldcreatie (QE, nu ECB rechtstreeks staatsschulden koopt, was niet voor niets verboden in artikel 123 uit het stabiliteitspact van Maastricht) kwakkelen we nu voort met groei rond 0%, dat is een uitgestelde rekenening ofwel een een stevige hypotheek op de
  toekomst
  volgens Van Lanschot Bankiers.

  En die laatste zijn in de zomer van 2008 al gestopt met het actief aanbieden van hypotheken, zoals u wellicht weet uit page 23.

 17. Patrick says:

  Spijkerharde deflatie in main street volgens mij Juan, net zolang tot de overheden de munten kapot maken met al hun QE-bailout-ellende.

  Deflatie in de private sector, (hyper)inflatie in de publieke sector.

  Totdat de munt klapt.

 18. Juan Belmonte says:

  de munt = $ ?

 19. Juan Belmonte says:

  De crisis laat het Westen ziek en berooid achter, terwijl het oosten triomfeert.

 20. Juan Belmonte says:

  Deze landen spelen heel snel catch-up met de productiviteitsniveaus in het Westen en Japan. Om structurele redenen zullen ze hun munt dus moeten appreciëren, los van hun snellere conjuncturele herstel. Maar ze zullen het zo lang mogelijk tegenhouden en bedrijven in het Westen zullen moord en brand roepen.

 21. Juan Belmonte says:

  Het kan jaren duren. Maar ik hoop dat de exportgroei van China zo hard gaat, dat de autoriteiten zich meer op hun gemak gaan voelen over de toekomst van hun exportbedrijven. Dan zullen ze de yuan sneller laten appreciëren. Als ze dat niet doen, kunnen we akelige protectionistische maatregelen verwachten. Voor een deel vermomd als milieumaatregelen, zoals de Fransen al hebben gedaan met hun CO2-importheffingen. Je kunt zo een mooie groene glans geven aan iets wat eigenlijk gewoon een protectionistische maatregel is. Dat is heel gevaarlijk.

 22. Juan Belmonte says:

  Bij grote uitzondering stelt Juan dat men toch af en toe zonder poezie (19..21) kan stierenvechten

  🙂

  (niet doorvertellen, hoor, het tast lijfspreuken aan in een tijd dat het stierenvechten toch al verstierd wordt)

 23. Patrick says:

  @18 Alle westerse fiat munten.

  Maar eerst gaan we lekker het deflatie-moeras in 🙂

 24. adamus says:

  Juni 2011 wordt de Neuro geïnjecteerd? Las iets op FOFOA. NL mag misschien niet meedoen?

 25. Juan Belmonte says:

  @24 Dat zegt gevoel inderdaad. Maar dat is gevoel en geen kristallen bol.

  En attendant Godot.

  Met Godot = een nog niet gedefinieerd nieuw evenwicht in de wereldorde.

  Los daarvan lijkt het dat de huizenmarkt zwaar overgewaardeerd is obv betaalbaarheid of beter gezegd: financierbaarheid.

  Als nu, na een minimale daling (3%) volgend op 20 jarig overwaardefeest, een aflossingsvrije tophypotheek op meerdere inkomens nodig is met HRA en een starterssubsidie, dan lijkt me niet dat de woonquote (zie CPB rapport Kopers in de knel) nog verder omhoog kàn.

  In een markt zal de vraag dan dalen en gaat de prijs omlaag.

  Maar zoals OESO terecht constateerde, er zijn zoveel overheden, banken, makelaars hypotheekadviseurs, grondspeculanten, spindoctors, verkiezingenvoorspellers, projectontwikkelaars bezig de huizenprijzen krampachtig hoog te houden dat eigenlijk van een markt géén sprake is.

  Het lijkt dan ook méér op een huizenplaneconomie dan op een huizenmarkt:-)

 26. Patrick says:

  Neuro zegt me niks…. ja een vriend van mij is een neuro, die moet altijd 3 keer checken of de auto echt op slot is.

 27. Juan Belmonte says:

  Een NVM makelaar is dan ook meer een planoloog.

  De planoloog loog over de hoogte van het plan in Groningen 🙂

 28. Juan Belmonte says:

  En het werd een blauwe stad, een wat, een BLAUWE stad 🙂

 29. Juan Belmonte says:

  Maar Groningen was toch ROOD ?

 30. Juan Belmonte says:

  Ach
  debet,
  credit,

  links,
  rechts,

  rood,
  blauw,

  het onderscheid doet er niet toe, men kan het niet beinvloeden.

  Blijft de poezie over 🙂

 31. Nou, says:

  De Hypotheekshop

  Voor al u rekenmodellen

 32. Juan Belmonte says:

  Komen we weer bij de alliteratie uit 1:

  Terughoudendheid
  Troef
  (géénééns zelf bedacht, komt rechtreeks uit de bankensector en wel de private kant) 🙂 🙂

 33. adamus says:

  patrick.

  de noordelijke euro.

 34. Juan Belmonte says:

  @32 AFM, wil nu dat de hypotheekmarkt zo’n beetje opgedroogd moet zijn, tip-premies verbieden

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/6803704/__AFM_wil_van_tipgeld_af__.html?p=27,1

  Rara, het is een dier met een opvallende blik en het loeit te laat: een waakkoe 🙂

 35. Juan Belmonte says:

  Maar het is alweer laat er komt alleen nog koeienkolder uit 🙂

 36. Patrick says:

  @ adamus, O ja de Euro van de “sterke landen”…

  Kweenie, ik denk niet dat ze dat gauw zullen doen. De zwakke landen zullen dan subiet compleet failliet gaan en ik weet niet of ze dat aandurven.

  Enfin, je vais dormir, a bientot

 37. Buddy says:

  Zalm: terugbetaling staatssteun ABN onzeker

  30 miljard = 120.000 woningen a 250k.

 38. adamus says:

  patrick,

  http://fofoa.blogspot.com/ de reactie van L v Mises. zouden dan allemaal niet eurolanden meedoen???? Met Rusland??????? Ik zal het nog een keer moeten lezen.

 39. adamus says:

  Buddy zo kun je dat niet stellen. Geld is op commando (=enter) op het het beeldscherm te toveren.

 40. ll says:

  Ja, geld voor hypotheken kwam zomaar uit de lucht vallen bij de banken, alleen een beetje rente staat er tegenover. Maar hypotheken verpakt als derivaten doorverkopen, is luchtgeld omzetten in echt geld.

  Nu is de totale onderliggende waarde van luchtgeld, omgezet in echt geld 369.000 miljard, dit is tich keer de wereldomzet, en dit bedrag zal nu moeten worden afgelost, maar hoe, niemand die het weet.

  Onze regering heeft geen flauw benul wat het betekent om 30 Miljard te bezuinigen, maar dit is slechts een beginnetje, helaas.

  Let maar op, eerst 4 miljard naar Griekenland, nu 12 Miljard naar de ABNAMRO, garantstelling 200 Miljard banken, begrotingstekort, te hoge staatsschulden, en wat volg er allemaal nog.

 41. Peter2 says:

  9: Juan Belmonte,

  Als je enkel naar de prijzen bij AH kijkt, mis je een heel stuk van de economische keten die tot die producten lijd die jij wil kopen. En dan krijg je al gemakkelijk een heel verkeerd beeld.

  “rundvlees is zo goedkoop dat de grootste slachters het hoofd niet boven water kunnen houden”

  De grote supermarkten hebben veel “leverage” tegenover de voedsel producenten. Zij kan dus in deze tijden de duimschroeven enorm hard aandraaien, zelfs tot op het punt dat de leveranciers het niet overleven.

  Uiteindelijk is dan natuurlijk geen houdbare situatie en vroeg of laat gaat dit dus gecorrigeerd worden. Bijvoorbeeld als veel leveranciers koopt zijn gegaan en de verhoudingen anders komen te liggen. En dan gaat de prijzen ineens oncontroleerbaar omhoog.

  Ook zal een blijvend hoge olieprijs bijvoorbeeld alle landbouwproducten duurder maken, en geen AH die je daarvan kan of gaat afschermen. Olie is namelijk een wezenlijk deel van alles wat geproduceerd en naar je super gereden wordt.

  PS.

  Onder mijn oude email en naam “Peter” blijk ik al dagen geen post te kunnen achterlaten.

  Zeer irritant en nergens voor nodig!!! Wie daarvoor heeft gezorgd, ik zou niet weten hoe, leer eens lezen wat ik werkelijk schrijf!

 42. adamus says:

  En dan gaat de prijzen ineens oncontroleerbaar omhoog.

  dan gaan de worstjes uit Oekraïne komen. Kostprijs is dan vervoer. Maar met russische brandstof moet dat geen probleem zijn. Het echte vlees is al voor de elite of degenen die het geld er echt voor over hebben. Unilever gaat een gouden tijd tegemoet.

 43. adamus says:

  Olie is namelijk een wezenlijk deel van alles wat geproduceerd en naar je super gereden wordt.

  ook van de bio boontjes uit ethiopie 🙁

  gezien Mises zijn opmerking dat mogelijk Rusland betrokken wordt bij de nieuwe euro…….

 44. adamus says:

  heeft Polen meteen een anti-raketschild 🙂

 45. Juan Belmonte says:

  @Peter2

  We verwoorden iets soortgelijks, er komt ook inflatie, dat is onontkoombaar wel uistelbaar.

  We zijn het wel eens over onontkombaar.

  Het verschil is dat u denkt en dat snel komt en de heer Willem Buiter (topbankier van City, voormalig blogger Mavericon) stelt dat het jaren kan duren voordat de hudige deflatie-achtige tijden omslaan in inflatie. Juan denkt dat Buiter het scherp ziet en dat het dus uitstelbaar is.

 46. Juan Belmonte says:

  @7 Nhz

  La pregunta de jamon:
  Onze bubble is veel groter dan die van Zweden en UK ten tijde van de HRA korrektie (gemeten in bijv. % stijging sinds de start).

  Denkt u dan dat met HRA ongemoeid de NL huizenmarkt-bubble ook barst ?

  Mocht u overigens interese in hammen hebben: http://www.joselito.com

 47. adamus says:

  Juan heeft de vlaflip ook weer achter de kiezen.

  Inflatie of hogere prijzen?

  pag. 15 dagblad Trouw: er komen meer ambtenaren bij.

 48. Juan Belmonte says:

  Chocolate con churrus, adamus, is idd de Spaanse vlaflip 🙂

 49. Juan Belmonte says:

  Ham met meloen

 50. adamus says:

  Juan denkt dat Buiter het scherp ziet en dat het dus uitstelbaar is.

  en Buiter daarom het bezit van goud quatsch vindt. Zelf neig ik daar ook naar inmiddels. Er is een groot geloof in huidige financiële systeem. Alle drs’en en dr’en in mijn omgeving kunnnen zich niets anders voorstellen. Verder is 3/4 van mijn omgeving ambtenaar. Dus als goud een sprongetje maakt: verkopen! ?
  Taleb heeft het denk ik ook mis met zijn goud/grondstoffen en landbouwgrond. Rationeel of gevoelsmatig? Adamus is er nog niet uit.

 51. nhz says:

  @6/7:
  alle bubbles barsten, die in de polder dus ook – met of zonder HRA aanpassing.

  @10:
  in de supermarkt wordt het (nog) niet doorberekend, elders wel hoor. De marges zijn doorgaans echt niet zo groot dat ze een paar jaar lang 8% (extra) marge kunnen weggeven. Voor een deel wordt dit trouwens opgelost door kleinere verpakkingen te leveren voor dezelfde prijs of de producenten uit te knijpen. Ik denk niet dat het Ministry of Truth alle truken van producenten in de CPI berekening meeneemt, net zo goed als ze >50% water in kip/ham en vele andere vormen van oplichting van de consument niet meerekenen.

  @15:
  salarissen in de min omdat ze wat aan het begrotingstekort moeten doen. Maar in diezelfde landen is de inflatie al relatief hoog (ik dacht beide 3.5-5%). 5% inflatie en 5% loonskorting, da’s 10% minder besteden – groot verschil met de polder waar iedere ambtenaar nog steeds ‘recht heeft’ op een loonsverhoging die hoger is dan de officiele inflatie.

  @26:
  de mate van interventie in de huizenmarkt is in de polder inderdaad ongekend, maar het blijft een bubble. Dus uitstel van de hoognodige correctie, geen afstel.

  @41:
  we zijn gewoon allemaal failliet dankzij jarenlang giga schuldengroei; de politiek probeert krampachtig de aandacht op andere zaken te richten zodat het nog even rustig blijft, maar dit kan niet anders dan heel slecht aflopen.

  @47:
  al beantwoord, ik ben overigens verregaand vegetarier (maar af en toe een lekkere Serrano ham, of die bijzondere Spaanse, dat gaat er wel in).

  @48:
  meer ambtenaren, dus nog meer onproductieven, dus nog meer inflatie.

  @50:
  ook lekker 🙂

 52. nhz says:

  over bubbles gesproken:
  Beveiliging G20 Toronto kost Canadezen een miljard dollar
  http://www.nrc.nl/economie/article2553681.ece/Beveiliging_G20_Toronto_kost_Canadezen_een_miljard_dollar

  Stel je voor dat ze de volgende G20 top in Griekenland houden, dan moeten we vast 10 miljard extra ophoesten om ze niet failliet te laten gaat …

 53. Juan Belmonte says:

  @43 tsja

  weer een kunstmatige truc die de “marktwerking” op gang moet brengen.

  Generatiehypotheek, HRA, starterssubsidie, Gemeentebank Den Haag, NHG, woekerpolis, overbruggingsgarantie.

  Hele hordes planologen houden zich bezig met “de toegevoegde waarde” van kunstgrepen om de huizenprijzen maar hoog te houden:
  * Een deel van hen wordt betaald door “tipgeld”. Dat wil de waakkoe AFM nu af gaan schaffen.
  * Een deel is failiet (DSB polissen blijken nog steeds “wat problematisch” gezien de berichten van de curator)
  * Een deel is gehalveerd (NVM makelaars).
  * HRA staat onder discussie en is al reeds ingeperkt tot 30 jaar.

  Kortom de financiering van de dosis trukendoosjes loopt averij op.

  Juan gelooft in de maakbaarheid van de samenleving 🙂

 54. Juan Belmonte says:

  @51
  We zullen zien,
  men kan zich rot rekenen
  en rijk rederneren,
  de tijd zal het leren.

  Geduld, komt u met februari maar terug, dan zijn de meeste jaarcijfers opgelepeld.

 55. Juan Belmonte says:

  Tja zoals Juan Loeki de Leeuw nu mist gaan we over 10 jaar -als we allemaal wijs zijn- mijmeren over de tijden waarin “Jazeker, de Hypotheker”door de internetloze ether schalde.

  Juan is overigens ook vrijwel vegetarier, maar dan een eerste orde vegetarier, dwz: alleen beestjes die plantjes eten, uitgezonderd vis en zeefruit.

 56. nhz says:

  @43,53:
  bij mij in de stad doen ze dat al meer dan een jaar. Heb niet de indruk dat er veel interesse voor is, mede gezien de kleine lettertjes. Marktwaarde 215.000 euro volgens de WBV, voor wie het geloofd; gebouwd voor 10.000 euro hooguit en de bouwkosten zijn er vast al vele malen uit gehaald.

  Ik denk dat de huizenhooghouderij vanuit de politiek doorgaat totdat het geld echt helemaal op is. In die zin is het misschien goed als er een CDA-VVD-PVV kabinet komt, dan weet je zeker dat ze nog vier jaar lang alle belastingcentjes bij elkaar gaan schrapen om de scheefleners te steunen; daarna is het geld echt op en kan de bubble onder zijn eigen gewicht instorten. De schade zal dan nog veel hoger zijn dan wanneer ze nu de HRA radicaal zouden schrappen maar ook dat is misschien wel gepland – dan kunnen Rabo en financiele elite de rest van het land voor een prikje terugkopen, net als nu in de VS gebeurt.

 57. Juan Belmonte says:

  En voor wie van roken houdt: http://www.smokehouse.nl/

 58. nhz says:

  @55:
  eerste orde vegatarier: eerste keer dat ik dat hoor, maar uit energieoogpunt en medisch oogpunt (onreine beesten etc.) valt er wat voor te zeggen, vergeleken dan met beesten die beesten eten.

 59. Juan Belmonte says:

  @57 Wellicht dat eerste orde omnivoor beter past, Juan haalt carnivoren, omnivoren eerste, tweede en derde orde vegetariers ook regelmatig door elkaar.

  Juan denkt dat een deel van zijn lijf vroeger deels stier, deels koe, deels knoflook, deels dynosaurus was.

  Ashes-to-ashes, we moeten de leeuwen vegetatisch opvoeden, het moet kunnen lukken als men maar vroeg genoeg begint, en dat is vooruitgang.

  Juan gelooft in de maakbaarheid van de samenleving 🙂

 60. Juan Belmonte says:

  Juan zet u wellicht op het verkeerde been: hij houdt gewoon van -op zijn tijd- een lekker stukje vleesch en visch. En iedereen die daar niet van houdt: geen probleem, dan eet u toch iets anders ?

  Maak er dan graag ook geen probleem van dat Juan graag zijn smaakpapillen volgt.

  Maar terug naar de huizen-planologie …
  🙂

 61. nhz says:

  @59,60:
  ik heb niks principieels tegen vlees eten hoor; wel tegen dierenmishandeling in de bio-industrie, alle troep die daarbij in het vlees komt (antibiotica enzo en dus veel water) en de enorme energetische verspilling en milieubelasting die bij grootschalige vleesproduktie hoort (visfarms etc. zelfde verhaal eigenlijk).
  In die zin vergelijkbaar met de huizenbubbel: met (mooi, op maat) wonen is niks mis, met zwaar gesubsidieerde overconsumptie van huizen wél. Wonen (vooral huizenbouw) en vleesproduktie zijn samen verantwoordelijk voor iets van 1/4 van het totale energieverbruik en broeikasgassen. Het zou beter zijn om deze sectoren stevig te belasten gezien de negatieve bijeffecten, i.p.v. riant te subsidieren.

 62. adamus says:

  net zo goed als ze >50% water in kip/ham en vele andere vormen van oplichting van de consument niet meerekenen.

  het creme de la creme van onze kennismij. zou dan zelf ook inzien te worden opgelicht.

  En de Griekse economie heeft nog wel een ontzettende boost gehad door het organiseren van de Olypische spelen.

  en die groengerande huisjes hebben 40K guldens gekost in 1960.

  Juan, sojaschroot komt niet van plantjes?

 63. nhz says:

  @62:
  bij mij in de stad is er een woonwijk met net zulke groengerande huisjes, die zijn gebouwd eind jaren ’50 voor 18.000 gulden. Ze moeten nu ook ruim 200K kosten, maar als je zielig bent kun je ze huren van de WBV voor 280 euro per maand (dat komt overeen met een waarde van pakweg 280x12x11=37K euro).

 64. Juan Belmonte says:

  @60 eens

  Er zijn grenzen aan de bio-industrie evenals aan intensieve landbouw.

  @61 geen idee Juan heeft weinig met soja

  62 Tja, raar hè einde overwaardespiraal met enorme stijgingen van vastgoedwaarden en we doen net of opeens iedereen failliet gaat bij een daling.

 65. ll says:

  Tot einde jaar moet er 5.000 miljard hergefinancierd worden, voor kort lopende leningen….dnb

  http://www.nrc.nl/economie/schuldencrisis/article2553003.ece/Schulden_Europese_landen_een_risico_voor_banken

  Eerst risico’s van banken naar staat, nu risico’s van staat naar bank.

  Gaten met gaten blijven vullen.

  Zo wordt er natuurlijk niets opgelost, aan het oorspronkelijke probleem, schulden.

 66. nhz says:

  en nog een bubbel: vandaag is er hier weer een politiek feestje in de stad (in het teken van Roosevelt, één van de grote Amerikaanse politico-maffiosi). Voor de derde keer in een paar maanden alles afgezet, duizenden militair en politie personeel, tientallen zo niet honderden supervette limousines met geblindeerde ramen voor de grote criminelen en hun aanhang. Niemand hoeft te weten wat het allemaal kost, als je denkt dat het geld op is hoef je hier maar even op straat te kijken en je weet dat het tegendeel het geval is. Het geld spat er aan alle kanten vanaf, als het om de politici en hun vrindjes gaat is er altijd geld in overvloed 🙁

 67. adamus says:

  Jullie hebben dan ook een burgemeester die van feestjes op militaire basis houdt 😉
  Ik ken hem nog als 32 jarig knulletje en van marineman burgemeester werd. Gezag 🙂

 68. nhz says:

  @68:
  ja, het militarisme en de Balkje clan die kunnen altijd goed met elkaar overweg. Waar gaat het meeste geld om? Oorlog, stenen en vlees – het CDA en VVD zijn dan zeker van de partij. En en passant het volk nog een beetje respect bijbrengen voor de ueber burgers, dat kan ook geen kwaad, dat mag wat kosten.

 69. adamus says:

  Maar op zijn plaats gezet door de locale adviescommissie.

 70. adamus says:

  nhz de locale economie zal toch ook wel een graantje meepikken? Zo kleinburgerlijk zijn ze wel.

 71. adamus says:

  Kariz,

  http://www.inveztor.nl/pagina/blog/view/11855

  je weet Mises zit ook niet in fysiek goud; aandelen in Canadese mijnen.
  Er is m.i. teveel goud te koop, dus niet schaars.

  De goudjongens reageren ook niet meer op het glimmende spul hier op de site.

 72. Goudbelegger says:

  Grootste posten begroting. Begin nog gauw een adviesbureau op een van deze gebieden waar je vriendjes bij de overheid hebt voordat het instort, jij praatje en daarna achterover, stagiaire kopieert, schrijft rapportje, jij weer praatje, daarna drinken, rapportje gaat in de la, misschien pak je nog een paar ton mee.

  Infrastructuur.
  Defensie.
  Onderwijs.

 73. adamus says:

  patrick,

  northern union euro. (reubel?)

  https://www.kitcomm.com/showthread.php?t=62662

 74. nhz says:

  @71:
  een heel klein deel van de lokale economie profiteert mee ja, de ondernemers met goede politieke connecties; zoals overal is dat een vaste club. Maar ik denk dat de bulk van de omzet buiten de provincie valt (bijv. luxe catering uit Brabant, en zo’n vloot Mercedes S klasse limousines hebben ze hier ook nergens). Anderzijds zal al dat politie/AVID volk ook wel weer veel overuren betaald krijgen net zoals in Canada voor de G20 top, dus dat wordt dan weer voor een deel lokaal besteed 😉

 75. adamus says:

  en zoals Ger Koopmans (cda) zegt: “het kost niets, het wordt immers betaald uit de begroting”.

 76. boefke says:

  @ 71.

  Weet het nog niet zo zeker. Op kitco is de Northern Euro al zo’n beetje 100x begonnen en ook al bijna weer afgeschaft 😉

  Echter dat de Duitsers zich weer als varkens naar de slachtbank laten leiden lijkt me verre van logisch. Mocht toch ooit besloten worden tot een Noordelijke variant, vind ik 1 tot 2% backing in Gold wel errug mager.

  Het is een begin, maar tevens gedoemd tot mislukken. Het zou inderdaad wel lekker de Dollar de nek om kunnen doen, waardoor de Amerikanen iets zullen moeten verzinnen om dit te overtreffen….Wordt interessante tijd zo.

 77. MikeStrike says:

  Er komt steeds meer bovendrijven.

  Onder het motto “We zorgen goed voor elkaar”

  http://www.nu.nl/economie/2257848/bouwfonds-legde-bestuur-flink-in-watten.html

 78. nhz says:

  @74:
  het kost niets, want het staat niet eens in de begroting, niemand hoeft te weten hoeveel geld er aan zulke flauwekul op gaat 😉

 79. nhz says:

  @75:
  ja, dat had iedereen kunnen voorspellen. Zal allemaal wel comfortabel verjaard zijn na tien jaar, dus al die boeven kunnen hun streken ondertussen weer elders uitvoeren, zonder dat ze daarbij door iemand gehinderd worden.

 80. adamus says:

  mikestrike,

  met Lense Koopmans, de uitvinder van de sterfhuiscontronctie. De familie Wiegel, die voortaan de dure wijnen mag leveren. Jawel, Wiegel zat er ook met zijn tengels tussen.

 81. adamus says:

  sterfhuiscontronctie / constructie

 82. ll says:

  Bagger komt naar boven, bouwfraude grondprijzen Blauwe Stad ?

  http://nos.nl/artikel/160583-mogelijk-fraude-bij-blauwe-stad.html

 83. Goudbelegger says:

  @81 Nederland is gewoon één groot fraudeland. Kleintjes, groten, iedereen pakt z’n graantje mee, nu weer een multiculti bijeenkomst hier in Amsterdam, zit je in de gesubsidieerde ellende van trommelaars… Mooi als het allemaal instort, zal ik blij zijn.

 84. nhz says:

  in Rolling Stone staat een aardig artikel van Matt Taibbi over de ‘hervorming’ van de Amerikaanse financial sector. Vrij lang verhaal, maar ik kan het aanraden om een idee te krijgen hoe politieke hervorming in zijn werk gaat:
  http://www.rollingstone.com/politics/news/;kw=%5B36899,157778%5D

  Natuurlijk werkt de polderdemocratie een beetje anders, maar in essentie kun je hier hetzelfde verwachten t.a.v. de HRA, immers iets wat blijkbaar nog belangrijker is dan de Grondwet en net zo controversieel als hervorming van de regels voor Wall Street in de VS.

  Politici gaan veel tamtam maken rondom ‘stevige hervormingen’ van HRA, in de hoop dat het stemmen oplevert. Maar uiteindelijk gaan ze vrijwel allemaal, gesouffleerd door hun vriendjes in bedrijfsleven en talloze belangengroepen (zoals de scheefleners) zorgen dat er niks essentieel verandert. De enkeling die voet bij stuk houdt (als die er al zijn) zal met hulp van de media zoals Telegraaf en NVM journaal genadeloos worden afgeserveerd.

  Kortom, zelfs kleine aanpassingen zijn vrijwel onmogelijk; het parlement is tandeloos tegenover de enorme financiele belangen die er mee gemoeid zijn en heeft zelf ook belang bij zolang mogelijk meespelen met de leugen en bedrog van het Grote Pyramidespel. Dit systeem gaat echt door totdat het onder zijn eigen gewicht instort, en de hele poldereconomie met zich meesleept in een zwart gat.

 85. lorenzo says:

  De HRA wordt al jaren geleidelijk beperkt …..niemand op gevallen merk ik .

 86. ll says:

  Er gebeuren rare dingen op de bodem van de oceaan

  http://globalwarming.house.gov/spillcam

 87. nhz says:

  @89:
  geleidelijk beperkt, met het tempo van een slak ja zodat er zelfs over 100 jaar nog niks van te merken is. Kletspraat, heeft een invloed van nul komma nul; ook omdat via de achterdeur steeds nieuwe subsidies en steunmaatregelen voor huiseigenaars worden ingevoerd.

  @90:
  één van de vele voorbeelden waar weer eens blijkt hoe effectief campagne donaties zijn om het beleid naar je hand te zetten. Obama doet niks, net zoals hij Wall Street en het militair-industrieel complex de vrije hand geeft. Alle grote schurken vooral hun gang laten gaan, is beter voor de portemonnee van de politici. Als het zolang duurt om dit soort problemen op te lossen dan is er blijkbaar helemaal geen oplossing beschikbaar, en zouden alle diepzeeboringen direct stopgezet moeten worden.

 88. lorenzo says:

  91 , de invloed heb ik het niet over , de massa is voor of tegen de km heffing en HRA ja of nee.
  Dat kan dus niet om eerder genoemde redenen.
  De nieuwe steunmaatregelen zijn er nu ook af.
  Iets minder klagen met z”n allen , we verzuipen in ons materieel en daarom zijn we zo boos. Paris Hilton effect…

 89. Rob Heusdens says:

  “Als we toch aan politiek moeten doen is de stelling van diegenen die beweren dat dit een heel slecht moment is om aan HRA te morrelen waarschijnlijk waar.”

  Dat zegt de heroine-junk ook altijd. Ja, ik moet van de heroine af, maar op dit moment even niet, want ik zit in een crisis….

  Ja ja.
  De bevolking is gewoon verslaafd aan de HRA, en wil daar niet van af. De crisis is juist veroorzaakt door de veel te hard stijgende huizenprijs en de hoge kosten van de HRA.

  Er is geen enkel “gunstig” moment om de HRA af te schaffen, maar het zal hoe dan ook moeten, dus moet het zo snel mogelijk, want de gevolgen zijn anders niet te overzien…

 90. nhz says:

  @93:
  als je een probleem goed uit de hand wilt laten lopen moet je het aan de politiek overlaten (en de markt buitenspel zetten).

  Het lokale makelaarskrantje schermt inmiddels met enorme prijsstijgingen voor huurders na de verkiezingen, omdat het overgrote deel van de bezuinigingen waarschijnlijk bij hen terecht gaat komen (als VVD, CDA en PVV hun zin krijgen). Dus kopen voor 9 juni, want anders hebt u straks zwaar spijt! Dit overigens in één adem met het verhaal dat de koopsubsidie even op is, zal wel zijn om daar nog een mooie draai aan te geven.

  Blijkens hetzelfde krantje kost bij mij in de regio (buitengewest, krimpregio) een starterswoning nu 185-189K euro. Oftewel bijna een half miljoen gulden. Maar dan heb je ook wat, een piepklein opknappertje in de binnenstad, een 40-60m2 etage in een helemaal uitgepond oud pand of misschien wel een aftands flatje of huurwoning uit de jaren ’50 in een slechte buurt.
  Ik zie deflatie rond het begrip miljonair …

 91. floor says:

  Men moet zich niet zo druk maken over de HRA, dat probleem lost zich vanzelf op wanneer de overheid failliet is.

 92. Hugo says:

  @NHZ

  Bij mij in de buurt (Utrecht) hetzelfde. Ik ben tuig aangezien ik geen 200+k voor een huis wil betalen in een flat voornamelijk bemenst met junks, alcoholisten en andere kansvollen. Voor 10k zou ik het overwegen aangezien het wel de kanrijken onder de kansvollen zijn. Maar ja dat is niet sociaal want de WBV heeft er in de jaren 70 12k voor betaald. Zolang ik nog wat uit de failliete boedel kan halen is het mij om het even. NL is wat mij betreft afgeschreven. De komende benoemingen, ahem verkiezingen, maken dat vast duidelijk. Het is dat ik nog wat verdien en hoop mijn emigratie daarmee te kunnen betalen voordat het doek valt. Ik wens de sukkels veel plezier met hun zelf gekozen schuld slavernij.

 93. adamus says:

  Nederland is gewoon één groot fraudeland. Kleintjes, groten, iedereen pakt z’n graantje mee, nu weer een multiculti bijeenkomst hier in Amsterdam, zit je in de gesubsidieerde ellende van trommelaars… Mooi als het allemaal instort, zal ik blij zijn.

  goudbelegger, je kunt wel op het platteland gaan wonen, maar dan ze je met dit weer in de stank van de gesubsidiëerde mestuitrijder.

 94. adamus says:

  Hugo, je kunt je in overvecht nog aansluiten bij een permacultuur groepje 😉

  Vechtstreekblaadjes deze week gelezen wat er allemaal in Maarssen aan mooi appartementen in “op buren”, “overburen”, station maarssen voor ouderen en starters etc. te koop is? De Meern niet te vergeten via de WBV met starterskorting……

 95. nhz says:

  @96:
  tja, ik had ook allang weg willen zijn. Maar door medische redenen allemaal anders gelopen 🙁

  @98:
  ik hoorde afgelopen weekend diverse kennissen die zich nooit voor de huizenmarkt interesseren opmerken dat er wel érg veel huizen te koop stonden in de omgeving. Het gaat opvallen blijkbaar…

 96. adamus says:

  nhz,

  Waarom is ziek zijn in NL dan voordelig?

 97. nhz says:

  @100:
  is helemaal niet voordelig, ik heb geen inkomen of uitkering, betaal me blauw aan belasting en wordt door het medisch circuit dan ook nog van geen kant geholpen. En dan wordt je ook nog afgeperst om ziektekosten premie te betalen. Maar ja, als je flink ziek bent kun je moeilijk op de bonnefooi ergens anders opnieuw beginnen 🙁

 98. Hugo says:

  @nhz vervelend te horen dat je lijf niet wil meewerken. Je kan natuurlijk een keertje naar Duitsland gaan voor een second opinion. Het schijnt dat de gezondheidszorg daar wel redelijk werkt.

  Welke landen staan op jouw lijstje om heen te gaan? Sinds deze partij heeft gewonnen in de verkiezingen in Rijkjavik is dat ook een goede optie aan het worden. Ik ga er deze zomer een keertje kijken;
  http://www.youtube.com/watch?v=xxBW4mPzv6E&feature=player_embedded

 99. nhz says:

  @102:
  ik ben slachteroffer van een probleem dat politiek erg gevoelig ligt (gebeten door een klein beestje …), zo Middeleeuws achterlijk als in NL zijn ze bijna nergens maar echte oplossingen zijn er niet voor en als het aan de medici ligt komen die voorlopig ook niet.

  Ik zou naar Nieuw Zeeland gaan maar dat lukt me niet meer, gezien de verplichte medische keuring (alleen in NL zijn ze blij met het binnenhalen van totaal kansloze en liefst ook nog ernstig zieke asielzoekers) en de hoge kapitaaleisen voor ondernemers (> $ 2.5 miljoen). IJsland is niks voor mij, of het moest ooit voor een fotovakantie zijn 😉

 100. Hugo says:

  adamus,

  Bedankt voor de suggesties maar ik ben er echt uit. Ik denk nog 2-3 jaar nodig te hebben om voldoende middelen te verzamelen en dan ben ik weg. Bezit in NL is af te raden, kost veel te veel.

 101. floor says:

  Hugo ben je er ooit geweest, geen van nature vrolijke mensen hoor. Kan ook niet met zo weinig licht.
  Er moet toch iets beters te verzinnen zijn?

 102. floor says:

  Maar……….. zit net te bedenken dat jij het licht misschien wel gezien hebt, dus houd mij maar op de hoogte.

 103. Hugo says:

  @nhz

  Ai ik neem aan dat dat beestje teek heet? Echt heel ellendig beestje, jeugdvriendinnetje van mijn ex heeft aan een beet flinke hersenbeschadiging overgehouden.

  Nieuw Zeeland weet ik, stond hoog op mijn lijstje maar die vrij vlot (moeten) schrappen gezien mijn maatschappelijke status icm de eisen welke (grotendeels terecht) gesteld worden. Ik ben me nu +- 2 jaar in de materie aan het verdiepen en onderschrijf de middeleeuwse achtelijkheid van dit land.

 104. floor says:

  @ nhz toch niet per ongeluk ook aan de cholesterol verlagers?

 105. Hugo says:

  @ Floor

  Met de philips lichtwekker kom je een heel eind :). Ik weet dat het daar in de winter vrij duister is maar aan de andere kant heeft Ijsland best veel te bieden als ze de komende tijd de juiste keuzes maken. Ik zal na de vakantie een verslagje tikken met de ervaringen. Verwacht alleen niet dat dit er voor augustus zal zijn.

 106. nhz says:

  @104:
  2-3 jaar, dat wordt krap … je weet toch dat je voor 2012 binnen moet zijn (of buiten, moet ik misschien zeggen …)?
  😉

  @105:
  als je van de hele avond drinken houdt is het wel wat geloof ik; maar dan zijn er veel meer (en goedkopere, minder ‘coole’) lokaties te bedenken.

  @107:
  die ja, je had wellicht al gemerkt dat ik regelmatig rare typefouten maak, één van de vele gevolgen …

  NZ en ‘maatschappelijke status’ kan ik niet plaatsen. Met de juiste achtergrond (beroepen waar tekort aan is), als je de handen uit de mouwen wilt steken en als je niet te oud bent maak je een goede kans – kapitaal is dan niet nodig.

  Ik heb ook kort gekeken naar o.a. Uruguay, en de regio Maleisie/Thailand, maar nooit echt in verdiept en ik ben in die landen ook nooit echt geweest (afgezien van een tussenstop). Ik denk dat ik teveel moeite zou hebben met de sociale/economische ongelijkheid in Azie, ook als je probeert zelf een positieve bijdrage te leveren. In NZ is behalve het milieu het sociale klimaat een enorm pluspunt.

 107. nhz says:

  @108:
  nee, ik geloof niet in pilletjes; ook niet (meer) in antibiotica.

  @109:
  daar zit wat in, als het nauwelijks slechter kan dan kun je een goede nieuwe start maken; zoiets als Argentinie een aantal jaren geleden. De vraag is of ze in IJsland al op dat punt zijn, ik betwijfel het zeer.
  Dat brengt ons gelijk weer bij Nederland: het is nauwelijks denkbaar hoe het hier nog beter kan, kan voorlopig eigenlijk alleen maar achteruit voor het land als geheel. Als de hoogste stenenstapel ter wereld gaat wankelen dan zit ik liefst aan de andere kant van de wereld 😉

 108. floor says:

  @111 was maar een vraag, die shit geeft kennelijk de zelfde verschijnselen, want ook ik schijn ooit door een teek gebeten te zijn volgens het lab, maar de oorzaak lag toch echt ergens anders.

 109. nhz says:

  @112:
  hartklachten kun je er ook van krijgen, maar wat niet eigenlijk 😉
  de labtests zijn chronisch onbetrouwbaar, maar dat is een beetje mijn prive gevecht met de totaal onnozele ‘deskundigen’ die we op dat gebied in de polder hebben.

  @113:
  minstens 65 euro winst, is dat om het woekeren voorgoed af te leren? Gaat er 50 euro naar een goed doel?? Is het van goud uit mijnen die 100% mens- en milieuvriendelijk te werk gaan??
  Geen zuivere koffie, als ik het Max Havelaar keurmerk was zou ik bezwaar maken 😉

 110. adamus says:

  ook aan de cholesterol verlagers

  dat is voor 30 jarigen die gezond gaan eten met becel. De unilever generatie.

 111. adamus says:

  Tekkel of teek. Heb recent een artikel gelezen (waar?) over tekenbeten en behandeling in Duitsland. Totaal andere benadering. In bv Zeeland of IJsselmeerkant van NH hebben de doktoren er geen ervaring mee.

  bij mij wil de de zkverz. een behandeling aan handen aleen vergoeden bij operatie. Laat het nu inprikken bij arts in B. en ben zonder allerlei bijwerkingen, revalidaties etc. klaar voor een paar honderd euro. Kan dezelfde week met handschoenen weer wroeten in de modder.

  Overigens, de Zeeuwse ziekenhuizen vallen onder Rotterdam? Er gingen teveel mensen naar België! Leve de vrije markt.

 112. adamus says:

  Nee, nhz. Opdat ze niet voor niets 4500 meter ondergronds hebben moeten wroeten……

 113. floor says:

  @115 je moest eens weten hoe de huisarts je achtervolgt wanneer je het lef hebt om te stoppen met die zooi.

 114. nhz says:

  @116:
  behandeling in Duitsland was recent op TV; een grote prive kliniek in Zuid Dld heeft ruim 10% NL klantjes, dat zegt al genoeg. Helaas is er geen afdoende behandeling bekend als ze je te lang aan het lijntje hebben gehouden, de documentaire was op dat punt te optimistisch. Ze doen in NL liever alsof het hele probleem niet bestaat en hopen dan dat het vanzelf ophoudt; net zoiets als de huizenbubble dus. Waar de Zeeuwse ziekenhuizen onder vallen weet ik niet meer, het is hier doorlopend slaande ruzie en ze lijken vooral bezig met zichzelf opheffen (naast het opkrikken van de managerssalarissen, da’s vanzelfsprekend de topprioriteit).

 115. adamus says:

  Huisartsen en voeding; een contradictio i. t.

 116. floor says:

  @ nhz, wanneer het echt dat beestje is geweest valt er ook niets aan te doen hoor. Niet in Nederland, maar ook niet in Duitsland, België of elders.
  Probleem is wel dat de lab testen niet te vertrouwen zijn. Laten ze dus daar eerst maar eens aan gaan werken.

 117. adamus says:

  nhz, je lijkt me bijdehant genoeg om je eigen spoor te trekken. Mijn huisarts was ook niet blij met mijn actie. Mooi vond ik wel dat die belgische arts van me een briefje met uitvoerige omschrijving naar hem stuurde.
  Consult, behandeling, betalen en zij schreef meteen de brief toen ik de deur uitging.
  In NL moest ik een afspraak maken bij een specialist en kon na 3 mnd terecht. De rekening liet ook nog eens 4 maanden op zich wachten; had het erg druk.
  In D. hebben ze veel meer ervaring met bv teken.

 118. adamus says:

  ad 122 en: “komt u over een jaar maar terug”. Kon niet meteen een afspraak gemaakt worden voor over een jaar. Overprijsde boel, die medische zorg.

 119. adamus says:

  floor, zelfs dna testen van bv hemochromatose zijn niet te vertrouwen. Hoewel dat lange tijd wel beweerd is.

 120. nhz says:

  @121:
  ik weet hoe het zit, nu de artsen en specialisten nog. Het probleem is niet zozeer dat de testen slecht zijn, want dat komt veel vaker voor zoals adamus ook al aangeeft. Het probleem is dat de artsen dat zelf niet (willen) weten en weigeren je te behandelen totdat het te laat is. Over specialisten zoals neurologen zal ik maar niet beginnen, die hebben helemaal hopeloos achterhaalde kennis, voorzover er tenminste kennis aanwezig is. Zolang er geen dure pil voor het probleem is die je (liefst) levenslang moet slikken doet de medische sector alsof het probleem niet bestaat.

  Met die labtesten ben ik druk bezig hoor, van mij zijn ze nog niet af 😉

  @123:
  ik vrees dat in NL de gezondheidszorg pas beter wordt door eerst 90% te bezuinigen.

 121. floor says:

  Daar heb ik allemaal geen verstand van Adamus, mijn eigen ervaring was even een schot in het duister gericht aan nhz.
  Geloof ook niet dat de medische wetenschap in Duitsland, België en de rest van de wereld verder gevorderd is dan in Nederland.
  De service zou er stukken beter kunnen zijn, that’s all.

 122. adamus says:

  floor, het is er in ieder geval niet goedkoper.

  Op mises.org kwam ik recent ook nog een leuke story tegen over verzekeringen en stijging medische kosten.

 123. Hugo says:

  @nhz

  2012 geloof ik niet zo in. Wat mij betreft kan de het kaartenhuis ook morgen instorten. Ik heb, behalve als goud vertigvoudigd, helaas zo lang nodig om het verantwoord te doen.

  Geen idee wat de gebruiken in Ijsland zijn. Vandaar het even bezoeken. Avondje met vrienden kroegen kan bere gezellig zijn maar je kan overdrijven. Ga meer voor het grote land (dus ruimte zat), amper vervuiling, kleine bevolking (305k) dus (r)evolutie in samenlevingsvorm kan soepel gaan. Heeft geopperd om freedom of speach vrijhaven te worden. Vervolgt banksters actief (tm interpol). China toont interesse (prachtige strategische kans) en kan het land makkelijk bailen. Ze hebben de Janks er een paar jaar geleden uitgezet. Ik ben er inmiddels wel achter dat t lastig is om wat te vinden over emigratie inc huizenmarkt naar Ijsland :).

  Mede waarom NZ afviel is omdat de huizen daar ook zo duur zijn. Iets van 190k voor een gemiddelde woning. Ik vind hard werken en wat opbouwen helemaal niet vervelend, graag zelfs, zo onafhankelijk en zelfstandig mogelijk. Ben 34, helaas alleen middelbare school diploma’s en veel certificaten 🙂 toch dat maakt eea stukken lastiger mbt buitenland. Trouwens uni gedaan maar gevallen voor het internet, ik begon way pre bubble en heb er ruim 5 jaar in gewerkt en de rollar coaster mee gekregen. Leuke anekdote; Eerste internet ging over het communicatienet van de ns welke langs de sporen ligt. Helaas hebben de directeuren de toko verkocht aan WorldCom welke later de recordhouder boekhoudfraude bleek te zijn. Deze fraude is overtroffen door Enron, vervolgens de huizen en nu landen.

  Heeft me wat jaartjes gekost om uit dat dal te klauteren. Ik ben wat veiligers gaan zoeken en zit nu in de energiemarkt (netwerk kant). Tja daar maak je ook wat mee. Wat is erger? Had je net weer wat opgebouwd komt de huizencrisis waar ik thank god nooit ben ingestapt. Je gaat je eens verdiepen in de reden waarom dat toch gebeurt die euforie en bust. Man man man die waarheid is toch royaal anders dan wat kranten en journaals en zelfs uni’s doen geloven.

  Je typefouten zijn niet echt opgevallen. Mijn spelling en typefouten mogen er ook best zijn maar heb geen zin om elke keer alles te checken en dacht dat ook bij jou te zien ;).

  Urugauy leek me ook wel wat! Ik weet nog te weinig over Maleisie maar Thailand was al afgevallen om de reden welke je noemt.

 124. Martijn says:

  @Hugo

  Ik ben recentelijk in IJsland geweeest. Mooie natuur, heel weinig mensen.

  Daar moet je maar net van houden.

 125. Martijn says:

  @118

  Lijkt me tijd voor een andere huisarts. Er zijn er ook die het wel met je eens zijn.

 126. ll says:

  @ Hugo, tig keer door die rare beestjes gebeten, gewrichten die het bijna niet meer deden, ook prettig gestoord, maar het rare was bij mij, ging vanzelf weer over [ wel na soms een jaar ], nooit bij een dokter geweest.

  Ben nu waarschijnlijk imuum ervoor geworden, ze pakken me niet meer.

 127. ll says:

  131 is @ nhz. nou ja, prettig gestoord hoort er toch nog bij.

 128. nhz says:

  @128:
  NZ heeft inderdaad een grote huizenbubbel (opmerkelijk nietwaar, voor een extreem dunbevolkt land …) die wel harder aan het leeglopen is dan hier. En huren is er inderdaad niet zo aantrekkelijk: duur gerelateerd aan de inkomens of slechte kwaliteit. Zonder papiertjes is het moeilijk een baan te vinden ja, al is jouw ervaring (internet en energie) vermoedelijk waardevol daar, maar je moet dan een werkgever zien te vinden die het aandurft.
  Mijn situatie is niet veel anders: ik heb wel een officiele uni opleiding en werkervaring op in NZ gewenste gebieden, alleen sluiten papiertjes en ervaring niet op elkaar aan.

  Misschien vallen mijn typefouten vooral mezelf op; ik ben ooit hoofdredacteur van een tijdschrift geweest dus iedere fout stoort 🙁 Je schijnt ook zo’n 30 punten in IQ omlaag te gaan vanwege alle hersenschade, maar blijkbaar was er nog genoeg over 😉

  @131:
  die Borrelia’s daar kom je zelden vanzelf vanaf, dus ik denk dat je klachten eerder het gevolg waren van ander geniep (er zit een komplete dierentuin in een teek …). Je kunt inderdaad een soort immuniteit tegen de teken opbouwen waardoor ze na bijten weer snel er afvallen; kans is dan heel klein dat je nog de beruchte Bb’s binnenkrijgt. Maar tegen de Bb zelf is geen immuniteit mogelijk.

  @132:
  precies; nu nog 50 punten verder in IQ omlaag en ik kan zo de politiek in 🙂

 129. Hugo says:

  @Martijn

  Natuur (op teken na) ben ik gek op. Ga er het liefst 2x per week met de hond naar toe. Ik denk dat de komende periode weinig mensen welke bovendien de shit al hebben meegemaakt wel eens positief kan uitpakken. Zou wel in de omgeving van de hoofdstad gaan zitten. Maar goed we zullen zien. Mocht je nog tips hebben mbt andere landen hoor ik dat graag.

 130. Hugo says:

  @nhz

  Papier uitgegeven door overheden blijft irritant. IQ is best leuk, EQ is minstens zo belangrijk.

  Jij en politiek? Moet je wel eerst een voorkeur voor list en bedrog gaan ontwikkelen ipv spelling ;).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*