Het stimuleringsbudget woningbouw ontvangt een overschot aan aanvragen

Het stimuleringsbudget voor de woningbouw heeft in de eerste ronde een grote belangstelling opgeleverd. Voor de eerste ronde in juni 2009 is door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) maximaal honderd miljoen euro aan subsidie uitgetrokken, maar er is voor 220 miljoen euro door gemeenten ingetekend. Projecten met de kleinste bijdrage per woning komen als eerste in aanmerking voor een bijdrage. De toekenning vindt plaats totdat het budget voor de eerste ronde is uitgeput. Voor projecten die in de eerste ronde zijn ingediend gelden een aantal criteria, waarvan hieronder de belangrijkste staan beschreven.Het project dient startklaar te zijn.Vanwege economische factoren is het project nog niet gestart of gestagneerd.De maximale bijdrage is per project gelimiteerd tot tienduizend euro per woning.Uitgangspunt is dat de inzet zo snel mogelijk effect heeft op de werkgelegenheid in 2009 en 2010. De subsidie moet daarbij overwegend worden ingezet in stedelijke gebieden, omdat met name hier de noodzakelijke uitbreiding van de woningvoorraad in de knel komt.De laatste twee rondes waarbij gemeenten zich kunnen inschrijven zullen plaatsvinden in de tweede helft van 2009 en het voorjaar van 2010.

Bron: ANP, het Ministerie van VROM.

Links
Download hier de kamerbrief en de Regeling Stimuleringsbudget voor meer informatie.

Share Button
Tagged with:
25 comments on “Het stimuleringsbudget woningbouw ontvangt een overschot aan aanvragen
  1. Boefke says:
  2. huizenhyper says:
  3. Onderwaarde says:
  4. huizenhyper says:
  5. chantal says:
  6. Martin says:
  7. Fustus says:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*