Starterslening jongeren

Dave is blij met een toenhoge schuld

Wethouder Scholten heeft de eerste starterslening uitgereikt aan een Diemense jongere, Dave Moen. Met een starterslening kan het voor jongeren net even makkelijk worden om een woning te kopen.

Wethouder Scholten: Voor veel starters is een koopwoning moeilijk betaalbaar geworden. De gemeente Diemen vindt dit een ongewenste ontwikkeling en heeft daarom besloten om leningen aan jonge starters op de woningmarkt te verstrekken. Er hebben 32 personen een formulier bij de gemeente aangevraagd, maar nog slechts een persoon heeft de aanvraag ook echt bij ons ingediend. Dat heeft geresulteerd in deze starterslening. Ik hoop dat meer jongeren de weg naar deze voorziening weten te vinden. De starterslening is de eerste drie jaar een renteloze lening. Er is dan geen aflossing verschuldigd. Na drie jaar wordt de gewone marktrente gevraagd, tenzij de koper een hertoets aanvraagt.

De financiële draagkracht van de koper wordt dan opnieuw getoetst. Afhankelijk van het financiële draagvlak wordt de hoogte van de rente bepaald. Is de financiële draagkracht niet groter geworden, dan blijft de rente van 0 % de daarop volgende drie jaren staan.

Daarna kan een hertoets plaatsvinden in het zesde, het tiende en het vijftiende jaar.

bron: echo.nl

Share Button
Tagged with:
54 comments on “Starterslening jongeren
  1. michzelluf says:
  2. Marketwatch says:
  3. bankschroef says:
  4. Joselito says:
  5. Joselito says:
  6. bankschroef says:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*