Oud-minister van Financiën Hoogervorst ( VVD’er): “De VVD is veel te lang achter de heilige koe van de eigen woning blijven aanlopen”

Oud-minister van Financiën Hoogervorst ( VVD’er): “Er past mij als voormalig VVD politicus een zeker boetekleed. Wat ik ook al eerder in het openbaar heb aangetrokken, namelijk dat wij als  VVD veel te lang achter de heilige koe van de eigen woning zijn blijven aanlopen. Wat mede een oorzaak is geweest van hoge hypotheekleningen, hoge LTV ratio’s, en dat is wat een groot probleem voor Nederland heeft gecreëerd. Wat er nog steeds bestaat.”

https://vimeo.com/260942914

Alleen in instabiele economieën als Portugal, Spanje en Italië had je een even grote consumptiebubbel in de late jaren negentig en vroege jaren 2000. Alleen daar en in Nederland zag je een navenant diepe val van de consumptie. België, Duitsland en Frankrijk waren veel stabieler de afgelopen decennia. Nederland ligt eigenlijk in Zuid-Europa.

Ook andere symptomen van financialisering, en dus kwetsbaarheid, zijn in Nederland evident: hoge huishoudschulden, stijgende ongelijkheid, lage belastingen op kapitaal en dus hogere belastingdruk op arbeid en economische activiteit. Het werd in Nederland steeds aantrekkelijker om vermogen te bezitten en steeds onaantrekkelijker om te werken, te investeren en te innoveren. De Paradise Papers laten zien hoeveel moeite we daarvoor gedaan hebben. Piketty’s schrikbeeld werd aan de Zuidas werkelijkheid.

Dirk Bezemer

 

Share Button
Tagged with: , ,
26 comments on “Oud-minister van Financiën Hoogervorst ( VVD’er): “De VVD is veel te lang achter de heilige koe van de eigen woning blijven aanlopen”
 1. Steven says:

  “like” op zijn facebooks

 2. Steven says:

  weinig aan to te voegen. 😉

 3. Steven says:

  iedereen weet dat je een loeidure nieuwe BMW alleen kan kopen als je te veel geld hebt. Maar bij het lenen van een duur huis denkt men stiekem nog steeds dat het toch ook een investering is. Alleen als die foute utopie echt landelijk begrepen wordt gaan de huizenprijzen weer netjes dalen.

 4. Frans says:

  Maria:
  Helemaaloff-topicmaarzeerdemoeitewaard:

  vrt.be/vrtnws/nl/2…at–ga-ik-ook-/

  Dat zeg ik! de EU is het pad naar minder democratie en zelfbeschikking.
  De comissarisen worden niet democratisch benoemd. Zij mogen wetsvoorstellen indienen, het parlement mag geen voorstellen tot amendatie (wijziging) indienen en zelf ook geen wetsvoorstel indienen.
  Corporate fascism bitchez!!
  En ten slotte: allemaal pedo’s in de hogere rangen of course.

 5. Frans says:

  Steven:
  iedereenweetdatjeeenloeidurenieuweBMWalleenkankopenalsjeteveelgeldhebt.Maarbijhetlenenvaneenduurhuisdenktmenstiekemnogsteedsdathettochookeeninvesteringis.Alleenalsdiefouteutopieechtlandelijkbegrepenwordtgaandehuizenprijzenweernetjesdalen.

  De huizenprijzen gaan pas dalen als je moeilijker en tegen hogere rente een lening krijgt. En niet te vergeten natuurlijk belachelijke belastingconstructies worden afgebroken. (you know which)
  Verder is natuurlijk in de grote steden er sprake van vlucht kapitaal. Ik zou wel eens willen weten hoe de verdeling is van nationaliteiten die kopen in Amsterdam bijvoorbeeld: welk precentage chinezen? Onlangs gelezen dat er een erg groot deel cash wordt gekocht, lees geen hypotheek. Dat gaat dus om investeerders, niet om mensen die een woning zoeken.

 6. Nico de Geit says:

  Dirk Bezemer praat wel erg makkelijk over ‘herverdelen’. Zelf herverdelen betekent dat je je spaargeld van de bank haalt en uitdeelt op straat. Waarom zou je überhaupt nog gaan werken als wat je verdient en niet uitgeeft uiteindelijk wordt herverdeeld?

 7. Steven says:

  Nico de Geit,

  De dividendbelasting is maar 10 procent (of zoiets). Als je miljoenen aan aandelen hebt en daarover dividend vangt dan betaal je dus maar 10 procent over die winst (zonder iets te doen).
  Iemand die werkt betaalt veel meer over wat hij verdiend heeft. Beatrix loopt bijvoorbeeld binnen met haar koninklijke olie aandelen zonder iets te doen behalve wat zwaaien naar het gepeupel.

 8. Nico de Geit says:

  Steven: dan betaal je dus maar

  De superrijken betalen belasting waar dat voordelig is. Dirk heeft het dus over het plunderen van hardwerkende mensen. Hij wil hun appeltje voor de dorst ‘herverdelen’.

  De kans is groot dat wat je aflost op je woning straks wordt herverdeeld. Eigen woning naar box 3 of iets dergelijks en een korting op de AOW, de AOW inkomensafhankelijk. Dat vooruitzicht is niet motiverend iets op te bouwen.

 9. Nico de Geit says:

  Waarom niet de herverdeling aan het eind van het jaar doen? Wat er op 31 december nog op je rekening staat ben je kwijt? Dan heeft iedereen duidelijkheid. Maar dan moet de overheid ook niet komen zeiken dat je zelf had moeten sparen, of zelf pensioen had moeten opbouwen. Want alles is immers al herverdeeld.

  Als het per 31/12 herverdeeld wordt zal er niet veel op de rekening blijven staan. Dan gaat alles op.

  Dat kan je ook met bedrijven en investeringen doen: herverdelen. Tot er niks meer te verdelen is. Opnieuw opbouwen is zinloos, het wordt toch meteen herverdeeld.

  Herverdeling betekent grotere afhankelijkheid van de overheid. Iedereen die herverdeling tegenwerkt door het appeltje voor de dorst veilig weg te zetten is natuurlijk een boef.

  Hoe de woorden eruit komen bij Dirk. Zal wel hoogleraar zijn met 80k+ per jaar en een hypotheek van 850k+. Zijn pensioen hoeft natuurlijk niet herverdeeld te worden.

  ————-

  Er was eens een varken, een kat, een eend en een kleine rode hen, die samen in een huisje woonden. Het varken, de kat en de eend waren alle drie erg lui en wilden nooit met het werk in en om het huis helpen. Dus moest de kleine rode hen alles zelf doen.

  Op een dag, toen de kleine rode hen de tuin aan het bijharken was, vond zij zaadjes. “Wie helpt mij om deze graankorrels te planten?” vroeg zij.

  “Ik niet,” zei het varken.

  “Ik niet,” zei de kat.

  “Ik niet,” zei de eend.

  “Dan zal ik het zelf wel doen,” zei de kleine rode hen. En dat deed zij dan ook.

  Al gauw groeide het graan en kreeg een prachtige gouden kleur. “Wie wil mij helpen om het graan te maaien?” vroeg de kleine rode hen.

  “Ik niet,” zei het varken.

  “Ik niet,” zei de kat.

  “Ik niet,” zei de eend.

  “Dan zal ik het zelf wel doen,” zei de kleine rode hen. En dat deed zij dan ook.

  Toen het graan gemaaid was en klaar was om tot meel gemalen te worden, vroeg de kleine rode hen: “Wie wil mij helpen om het graan naar de molen te brengen?”

  “Ik niet,” zei het varken.

  “Ik niet,” zei de kat.

  “Ik niet,” zei de eend.

  “Dan zal ik het zelf wel doen,” zei de kleine rode hen. En dat deed zij dan ook.

  Toen het meel van de molen terug kwam, vroeg de kleine rode hen: “Wie wil mij helpen om brood van dit meel te bakken?”

  “Ik niet,” zei het varken.

  “Ik niet,” zei de kat.

  “Ik niet,” zei de eend.

  “Dan zal ik het zelf wel doen,” zei de kleine rode hen. En dat deed zij dan ook. Zij maakte deeg van het meel. Zij rolde het deeg van het meel. Zij rolde het deeg tot een brood en deed het in de oven om te bakken.

  Toen het brood gebakken was, nam zij het uit de oven. Mmmmm! Wat rook dat lekker!

  “Wie wil mij helpen om dit brood op te eten?” vroeg de kleine rode hen.

  “Ik,” zei het varken.

  “Ik,” zei de kat.

  “Ik,” zei de eend.

  “O nee, hoor, daar komt niets van in!” zei de kleine rode hen.

  “Ik heb de zaadjes gevonden. Ik heb ze geplant. Ik heb ze geoogst. Ik heb het graan naar de molen gebracht. Ik heb brood van het meel gemaakt en jullie hebben mij geen van drieën geholpen. Ik heb alles alleen gedaan en nu eet ik het brood ook helemaal alleen op.”

  En dat deed zij ook.

  http://www.vrijspreker.nl/wp/wp-content/media/2010/01/henplaatje02-505×393.jpg

  http://www.vrijspreker.nl/wp/2010/01/de-kleine-rode-hen/

  En daar kwam Dirk aan, wilde het brood herverdelen.

 10. Nico de Geit says:

  ‘Herverdelen’ is hetzelfde als een reset. Roekelozen hebben schulden opgebouwd en die willen ze wegstrepen tegen de bezittingen van spaarzame mensen.

 11. adamus says:

  Steven:
  iedereenweetdatjeeenloeidurenieuweBMWalleenkankopenalsjeteveelgeldhebt.Maarbijhetlenenvaneenduurhuisdenktmenstiekemnogsteedsdathettochookeeninvesteringis.Alleenalsdiefouteutopieechtlandelijkbegrepenwordtgaandehuizenprijzenweernetjesdalen.

  BMW bank. Er wordt geen enkele nieuwe BMW contant afgerekend. Duitsland draait op krediet, zowel Nrd als ZdEU. Hoe dat allemaal reilt en zeilt met Target2? #balletjeballetje

 12. adamus says:

  adamus: BMWbank.ErwordtgeenenkelenieuweBMWcontantafgerekend.Duitslanddraaitopkrediet,zowelNrdalsZdEU.HoedatallemaalreiltenzeiltmetTarget2?#balletjeballetje

  sorry, correctie: RealEstate bedrijven betalen wel contant, lenen immers goedkoop 😉

 13. adamus says:

  Nico de Geit,

  de predator never sleeps, maar luiert (nieuwe nl’er: niet associëren met pamper!).

 14. adamus says:

  Steven:
  NicodeGeit,

  Dedividendbelastingismaar10procent(ofzoiets).Alsjemiljoenenaanaandelenhebtendaaroverdividendvangtdanbetaaljedusmaar10procentoverdiewinst(zonderietstedoen).
  Iemanddiewerktbetaaltveelmeeroverwathijverdiendheeft.Beatrixlooptbijvoorbeeldbinnenmethaarkoninklijkeolieaandelenzonderietstedoenbehalvewatzwaaiennaarhetgepeupel.

  de Oranjeschool geeft ook eigen -welliswaar een beperkt aantal- diploma’s uit.

 15. adamus says:

  https://www.1limburg.nl/nedcar-stuwt-omzet-van-vdl

  duitsland is ons steeds meer verschuldigd…..

 16. adamus says:

  adamus,

  ohjee, veel kekke aurootjes worden verkocht via Spanje.

 17. adamus says:

  Nico de Geit:
  ‘Herverdelen’ishetzelfdealseenreset.Roekelozenhebbenschuldenopgebouwdendiewillenzewegstrepentegendebezittingenvanspaarzamemensen.

  verjubelen.

 18. Latida says:

  Waarom een begrotingsoverschot heel erg slecht is voor Nederland

  https://www.youtube.com/watch?v=J-bPj28n0FE

 19. Latida says:

  “,,We zijn het enige land waar de vrije huursector klein is en waar de woningen in de sociale huursector vrij prijzig zijn.””

  Het is zelfs nog uitzonderlijker, Nederland is het enige land ter wereld waar de overheid netto winst draait op sociale huurwoningen.

  https://www.ad.nl/economie/huurders-met-hogere-inkomens-laten-zich-niet-uit-huis-jagen~a640ec8fb/

 20. washuurdertot2016 says:

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/1836561/huurder-zit-muurvast
  Ik weet zeker dat ‘geit’ bij die 15% zit.

 21. Nico de Geit says:

  washuurdertot2016:
  telegraaf.nl/nieuw…huurder-zit-muurvast
  Ikweetzekerdat‘geit’bijdie15%zit.

  Dat is dus weer die koop-propaganda van de Telegraaf. Of beter: leen-propaganda. Volgens de Telegraaf worden mensen gelukkig van veel lenen, zie het artikel.

 22. adamus says:

  ps:
  maff,

  …nietiederkuddedieriseenmeeloper!
  1.bp.blogspot.com/…SI/s1600/woc1507.gif

  maar wel een potentiële prooi van de predator.

 23. adamus says:

  washuurdertot2016:
  telegraaf.nl/nieuw…huurder-zit-muurvast
  Ikweetzekerdat‘geit’bijdie15%zit.

  fakenieuws van de Telegraaf.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*