Flappentap van de gemeente raakt leeg

De crisis in de bouwsector woekert verder. In Amsterdam kondigde wethouder Van Poelgeest op 2 juli  een complete ‘bouwstop’ – of liever projectenstop – af. Het zogeheten Vereveningsfonds zou namelijk Bij ongewijzigd beleid afstevenen op een tekort van 700 miljoen euro. Daarmee komt alle planvorming op losse schroeven te staan. Dezer weken komt wethouder Van Poelgeest waarschijnlijk met zijn Salomonsoordeel over elk project: doorgaan, stoppen of aanpassen.
Nu in NUL20: de achtergronden van het tekort.

Share Button
Tagged with:
59 comments on “Flappentap van de gemeente raakt leeg
 1. nhz says:

  leuk stukje op NUL20, geeft een goede indruk van het ambtelijke en politieke gekonkel dat zich nu ongetwijfeld ook elders in Nederland afspeelt.

  Hoornstra (hoofd van het Amsterdamse ontwikkelingsbedrijf) pleit voor veel meer overheidssteun voor woningbouw en vastgoed ontwikkeling.

  `Het is al jaren mijn stokpaardje dat woningbouw het Rijk per saldo veel geld oplevert, zo’n 80.000 euro aan directe belastingen en btw per woning. Het gemiddelde tekort op de grondexploitatie voor een woning is 30.000 euro. `

  het is duidelijk dat goedkoper bouwen of lagere grondprijzen niet ter discussie staat …

 2. ll says:

  @ 2 nono, dat is niet mis, 200 per maand minder, en dat ook nog structureel [ maar dat staat er niet bij ]

  Keynesiaanse ” gekochte ” groei, en redding banken helpen de inkomens om zeep. Wat was dan het nut ervan ?

  Ik snap er niets meer van.

 3. nhz says:

  @2,3:
  ik zie nog niemand zeggen dat ze minder geld gaan uitgeven aan wonen … in het stukje staat ook dat de lonen de prijsstijgingen niet bijhouden, maar voor de meeste ambtenaren geldt dat zeker niet. En ook volgend jaar willen ze weer 2.5-3% erbij, da’s meer dan de CPI (volgens het Ministry of Truth).

  overigens kun je best meer uitgeven als je 200 euro minder per maand te besteden hebt, het afgelopen tijdperk heeft laten zien dat inkomen en uitgaven niks met elkaar te maken hebben, zolang centrale banken en overheden met de economie knoeien. Ik vermoed daarom dat de uitgaven veel minder dan die 200 euro gaan dalen, we gaan lekker inflateren en probleem opgelost.

 4. Martijn says:

  Toevallig ben ik deze week wat wetenschappelijk onderzoek over de woningmarkt aan het bekijken.

  Daar liegt men er niet over.

  In meerdere publicaties (zelfs een in opdracht van de NVM) kom ik aannames/berekeningen voor het prijsopdrijvend effect van de HRA tegen van 20 à 25 procent.

 5. Martijn says:

  Uit bijvoorbeeld: “De dubbele kloof tussen koop en huur” (Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars)

  Hier zit echter een vertekening in; de WOZ-waarde is namelijk gebaseerd op de waarde van koopwoningen. Hierin wordt dus het prijsopdrijvende effect ten gevolge van de fiscale behandeling van de eigen woning meegenomen. Hiervoor wordt gecorrigeerd door de WOZ-waarde te verlagen. De verlaging die is toegepast is een neerwaartse correctie van 25%. Deze omvang ligt in lijn met diverse onderzoeken naar het prijseffect van het fiscale beleid in de koopsector.

 6. Martijn says:

  Uit 2008: De combinatie van aanbodrestricties en vraagsubsidies bracht de prijzen op het huidige niveau, dat niet alleen historisch maar ook in internationaal perspectief uitermate hoog is. In de periode 1990-2006 stegen de huizenprijzen gemiddeld nominaal met 8% per jaar, reëel 5½%. In verhouding tot het gemiddelde huishoudinkomen zijn huizenprijzen in Nederland nu even hoog als in New York of Londen.

 7. adamus says:

  Van Poelgeest is wel de leider van het Amterdamse incassobureau van Financiën. Nu de inkomsten wegvallen zullen er forse klappen gaan vallen. Instellingen zijn al op de hoogte gebracht. Het eerste geld van het Rijk, stelt dat er geld komt, zal direct naar de overhead gaan en dan pas naar het werkveld, over een jaar of 3 of zoiets.
  Zal mij benieuwen wat de prioriteiten worden van de hoofdstad. Theedrinken is gratis.

 8. adamus says:

  in New York of Londen.

  NL doet financiëel ook niet onder voor ze.

 9. nhz says:

  @5:
  20-25% extra door HRA? lijkt me zeer voorzichtige schatting, ik kan allerlei redenen geven waarom het best ruim boven de 100% kan zijn. Economen zijn clueless als het over economie gaat, academisch onderzoek naar de huizenmarkt daar heb ik bij voorbaat ook geen hoge pet van op. Je kunt ook liegen met bedrieglijke modelletjes.

  @8:
  de hoogste prioriteit zijn de eigen ambtenaren, en dan vooral de baasjes. Ik denk niet dat er nog veel werk verzet gaat worden als er minder geld komt (niet dat er zoveel werk verricht werd, als je alle verhalen over die deelraden volgt).

 10. Juan Belmonte says:

  @ artikel.

  Zie hier de voorspelling van Prof Dr. Willem Buiter in de praktijk:
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/willem-buiter-wereld-wordt-spannend-chaotisch-en-verwarrend/

  En Juan’s bescheiden commentaar
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/09-05-2010/standpunten-hypotheekrenteaftrek/#comment-38935

  Maar laten we het vooral stil houden, anders kunnen er vervelende vragen van komen 🙂

 11. Dawg says:

  @4 nzh

  Je uitspraken over ambtenarensalarissen zijn niet op feiten gestoeld. Je praat vanuit je onderbuik.

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37543&D1=138-145&D2=(l-11)-l&VW=T

 12. adamus says:

  Juan, heb je Buiter al bevraagd?

 13. Goudbelegger says:

  @12 heb zelf bij de overheid gewerkt, de salarissen liggen er zeker veel hoger, gemiddeld en modaal, niet de groenink en rijke mkb’ers uitschieters, dan in het bedrijfsleven. Zo’n statistiekje van de overheid zelf zegt niks. En werken hoeft bijna niet..

  Daarbij hebben ze geen onzekerheid, betere ziektekosten en pensioenregeling dan de meeste zzp’ers, mkb’ers en werknemers in het mkb.

  Nee, ambtenaar is wat betreft geld en zekerheid voor de meesten het beste werk wat je kan doen.

 14. adamus says:

  Dawg Zegt:
  23 September 2010 om 9:49 pm
  @4 nzh

  Je uitspraken over ambtenarensalarissen zijn niet op feiten gestoeld. Je praat vanuit je onderbuik.

  statline.cbs.nl/St…D2=(l-11)-l&VW=T

  nou, de 50+ ambtenaren bij mij in de familie ga je echt de oorlog niet mee winnen hoor. Voor zover ze al niet met wachtgeld vrij man en vrouw zijn 🙂

  “handhaving” gaat erg belangrijk worden bij de overheid en het grappige is dat ambtenaren dat zomaar uit zichzelf gaan doen. Hoe zal dat nou kunnen?
  Ik ben met wat bouwdingetjes voor mezelf bezig, maar ze kunnen me hier precies zeggen wat niet mag en nemen daar uitgebreid de tijd voor. Ik heb ook nog iets een paar km over de grens en daar lijkt het wel anders te werken; tot tevredenheid.

 15. Juan Belmonte says:

  @13 ja, indirect, via Mejudice. Maar tot op heden willen ook de economen het debat niet aan. Er zijn belangrijker thema’s dan een Schuldvraag.

  Kijk Juan loopt nu al een jaar te leuren met vragen over die totale hypotheekschuld. Te sappel heeft-i zich gemaakt zou Juan zeggen, maar Ich habe es nicht gewusst is er nu niet meer bij voor de partijen aan wie de vragen zijn gesteld.

  Eenvoudige antwoorden zijn er kennelijk ook niet, anders waren ze wel gegeven?

  Iedereen die J.i. op de hoogte zou moeten zijn is op de hoogte van wat Juan niet begrijpt in de vorm van vijf vragen.

  Juan wacht het verloop van de tijd gewoon af, er is NU dus geen reden en geen aanleiding om nog eens kritisch naar hypotheekschulden te kijken. Dat is hiermee wel vastgesteld.

  Het gaat allemaal niet zo hard in de polder, in Spanje zeggen we manjana manjana, alhier:

  Geduld, komt u volgend jaar maar weer eens terug 🙂

 16. FT says:

  Behalve van Poelgeest heeft zijn collega in Eindhoven ook een klein probleempje:

  http://www.propertynl.com/producten-old/nieuwsbrief/default.asp?id=30107

  EINDHOVEN – De grondopbrengsten in Eindhoven blijven door de stagnerende nieuwbouwplannen in de stad fors tegenvallen. Met nog vier maanden te gaan ontving de gemeente dit jaar tot nu toe ruim € 14,1 mln aan opbrengsten uit grondverkoop, terwijl een opbrengst van ruim € 89,9 mln was geraamd. Dat blijkt uit antwoorden van het college van B en W op vragen van raadslid Dré Rennenberg van Ouderen Appèl Eindhoven.

  Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Dat de grondopbrengsten dit jaar tot nu toe bijna € 76 mln tegenvallen, wil volgens B en W nog niet zeggen dat die opbrengsten überhaupt niet meer aan de gemeente toekomen. Volgens de gemeente zeggen deze balansgegevens ‘alleen iets over de boekwaarde van projecten die in exploitatie zijn’, en dus niets over ‘opbrengstpotentie of winstgevendheid’.
  De tegenvallende resultaten die de gemeente Eindhoven boekt bij de verkoop van bouwgrond, staan niet op zichzelf. Het aantal gemeenten dat met slechte resultaten van het grondbedrijf kampt, is zo groot dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onderzoek verricht naar de ernst van de verliezen. Over twee weken worden de resultaten van dat onderzoek gepresenteerd.

 17. Dawg says:

  @15 adamus

  De overgrote meerderheid van de ambtenaren en de werknemers in de gesubsidieerde sector doet werk op uitvoerend niveau. Pliesie, verpleging, onderwijs, reinigingsdienst, gemeentelijke vervoersbedrijf. Dat werk, vaak matig en soms zelf, in mijn ogen, vrij lullig betaald. Kijk bijvoorbeeld maar eens wat een concierge op een middelbare school verdient en wat ie daarvoor moet doen.

  Darnaast heb je dan nog de beleidsambtenaren. Daar zullen ongetwijfeld de nodige gruwelverhalen over op te hangen zijn (bijvoorbeeld m.b.t. wachtgeldregelingen), maar het is allemaal niet maatgevend.

  Realiteit is dat de overheid sinds het begin van de jaren ’80 een van de gierigste werkgevers is geweest in Nederland. Sinds het begin van deze eeuw is die trend een beetje omgebogen. Ik dacht dat de totale loonstijging bij de overheid in de afgelopen jaar zo’n 1 a 2 procent hoger is geweest dan in de marktsector.

 18. Dawg says:

  @14 Goudbelegger

  Lekker makkelijk GB. Statistiekjes van het CBS zeggen niets, want van de overheid zelf. Dus moeten we het maar doen met de persoonlijke ervaringen en vooroordelen van GB zelf.

  Zo kan ik het ook. Jarenlang een relatie gehad met een dame die lerares was in het voortgezet onderwijs. Ze had niet eens een fulltime baan, maar werkweken van 50 uur leken soms eerder regel dan uitzondering. (Wordt trouwens jaar in jaar uit bevestigd door OECD publicatie “Education at a glance”. Er is in Europa geen leraar die zoveel uren per week draait als de Nederlandse.)

  En dan het jaarlijks terugkerende treurspel van de CAO onderhandelingen. Na een loopgravenoorlog van maanden kopten de kranten dan met chocoladeletters: 5% meer loon voor onderwijs. Ging dan wel om een CAO met een looptijd van 2 jaar, of nee 28 maanden. Waarbij de feitelijke loonstijging dan weer zo gestaffeld was in de tijd dat uiteindelijk een stijging van tussen de 1,5 of 2% op jaarbasis overbleef. Of nog minder. En in ieder geval altijd weer lager dat de inflatie bleek te zijn geweest.
  En daarmee beschrijf ik dan een realiteit die net zo goed gold voor andere ambtenaren en veel werknemers in de marktsector.

  Je kan het allemaal zelf na gaan door zelf eens op onderzoek uit te gaan i.p.v. hier je ongestaafde vooroordelen te plempen.

  De constante van het sociaal economische beleid in de afgelopen 30 jaar is “loonmatiging”. Verklaart mede (dus zeker niet uitsluitend) waarom de hypotheekschuld in Nederland vijf maal zo snel is toegenomen als het inkomen.

 19. Goudbelegger says:

  @19 wanneer was dat? 1975? Ik ken heel veel ambtenaren en allemaal verdienen ze zo tussen de Euro 3000 en Euro 6000 netto voor niets doen, liegen, liegen, liegen en liegen.

  Dat het bij leraren op de lagere school en middelbare school allemaal niet zo extreem is geloof ik dan wel. Heb het over die andere ambtenaren.

 20. Adamus says:

  De constante van het sociaal economische beleid in de afgelopen 30 jaar is “loonmatiging”. Verklaart mede (dus zeker niet uitsluitend) waarom de hypotheekschuld in Nederland vijf maal zo snel is toegenomen als het inkomen.

  Die matiging is wel aardig gelukt.
  Ik vraag me nog steeds af waarom er marktconform beloond moet worden. Gaat de ambtenaar anders naar het bedrijfsleven?
  Banken schaar ik niet onder bedr.l. , daar wordt ook 80k ex bonus binnengeharkt met nonsenswerk door 35 jarigen.

 21. nhz says:

  @12:
  wat wil je met die link zeggen? Ik zie al jaren achter elkaar (sinds eind jaren 90 denk ik) steeds opnieuw forse salaris verhogingen voor ambtenaren, en dan ook nog bijna ieder jaar allerlei extra’s voor grote groepen. Die eenmalige extraatjes komen overigens mooi niet in de statistiek terecht. Als ik hoor wat een gemiddeld ambtenaartje hier verdient dan sla ik steil achterover, dat ligt doorgaans ver boven wat ze in het bedrijfsleven bij vergelijkbare opleiding/ervaring betalen.

  @18:
  over concierges kunnen we het wellicht eens zijn (ik weet dat ze 25 jaar terug schandalig slecht betaald werden) maar onderwijzers hebben m.i. een goudgerand salaris (bovenop de 6 weken vakantie enz.).

  @16:
  ach ja, tegen de tijd dat de bubble geklapt is zullen de dames en heren ‘deskundigen’ in koor verklaren dat het onhoudbaar was en dat ze gewaarschuwd hebben (maar dat ze dat niet in het openbaar konden doen etc.).

  @17:
  Eindhoven verkeert duidelijk nog in de denial fase.

 22. Martijn says:

  Kennis van me hebben net voor het eerst een woning gekocht. Kindje is op komst, en ze willen toch een eigen huis, en de rente is laag.

  Dat laatste is dan wel waar, en de kosten van de hypotheek zijn dankzij HRA lager dan wat ze aan huur kwijt zijn.

  Onderhoud etc. wordt dan natuurlijk niet meegerekend.

  Ik laat ze dan maar. Een eigen huis is meer dan een investering en ik heb geen zin me vanuit zuiver financieel oogpunt met het woongenot/de thuishaven (die toch belangrijk is voor een kleine) in te laten.

  Vrienden kennen me en verstaan me ook als ik dingen zachtaardig neerleg, maar met kennissen ligt dat toch anders en zou het gesprek te fel worden.

  Los daarvaan gaan we hoe dan ook een deel met inflatie moeten goedmaken; ook in Europa is zuivere deflatie vanwege de grote schuldenberg simpelweg onmogelijk.

  We gaan het probleem vooruitschuiven en koopkracht weghalen bij pensioenfondsen etc.

 23. Martijn says:

  Los daarvaan gaan we hoe dan ook een deel met inflatie moeten goedmaken; ook in Europa is zuivere deflatie vanwege de grote schuldenberg simpelweg onmogelijk.

  Prijzen gaan dus nog wel wat zakken, maar ergens zal een golf van geldontwaarding die neerwaartse krachten wegspoelen.

 24. nhz says:

  @24:
  tja, de politiek zal wel heel blij zijn met die krachtige looneisen van de vakbonden overal in Europa. Zo krijg je een echte loon/prijsspiraal, en kun je iedereen jaarlijks een leuke loonsverhoging geven die eigenlijk niks kost. En, mede met hulp van Europa, kkunnen de huren de komende jaren flink omhoog. Alleen bij het Ministry of Truth moeten ze wel overwerk maken, voor produktie van nieuwe modellen die de inflatie nog verder omlaag rekenen. En ondertussen iedereen bang maken voor deflatie natuurlijk, zodat men 1-2% spaarrente accepteert.

 25. Adamus says:

  Kennis van me hebben net voor het eerst een woning gekocht. Kindje is op komst, en ze willen toch een eigen huis, en de rente is laag.

  Martijn, ik zag dit weekeinde in het blaadje van veh dan ook een advertentie van jonge ouders (30+) met kindje op de arm. Is de te pakken doelgroep, vooral via de moeder.

  Nhz de contributie zal toch wel opwaarts worden bijgesteld of financiert de vakbond het uit de beleggingen?

 26. Patrick says:

  @24 Martijn,

  Je weet wat er in de US gebeurd is met de huizenprijzen… in een omgeving met stevige monetaire inflatie…

 27. Martijn says:

  @26

  Yep, een eigen plek is toch veilig, en met een eigen huis doe je mee.

  Of de kennissen in kwestie hun baan behouden durf ik zeker niet te garanderen, maar een intentieverklaring van de werkgever was genoeg voor de bank.

  Wat ze wel hebben gedaan is de rente voor 20 jaar vastgezet; heel onverstandig of dom zijn ze dan ook niet.

  Ik heb eerder ook al gezegd dat er een verschil zit tussen cash kopen (geen goed moment) en gefinancieerd kopen.

  Persoonlijk zie ik de zwarte verhalen van Meike (70 procent van de top af) als volstrekte larie en nagenoeg onmogelijk, maar aan de andere kant zie ik ook niemand die nu een huis koopt er rijk van worden.

  Een al te zware crash gaan we voorkomen, maar ik vraag me wel terdege af hoezeer je straks aan de kant zal blijken te staan als je nu niet koopt. Dat gaat volgens mij wel meevallen. Ook wie moet financieren en nu niet koopt kan straks volgens mij nog gemakkelijk, en misschien zelfs voordeliger, instappen.

  Nu kopen is vastzitten. Je gaat de komende tijd niet meer kunnen verhuizen zonder daarvoor kosten te maken denk ik. Persoonlijk zou ik daarom in praktisch iedere situatie de kat liever nog even uit het huis kijken door te huren.

 28. J.Homan says:

  Als de ambtenarensalarissen achter zouden blijven/ lager zouden liggen t.o.v. vergelijkbare functies in het bedrijfsleven , waarom is er dan altijd zoveel verzet van de vakbonden tegen verzelfstandiging/ privatisering van deze overheidsdiensten zoals reiniging en vervoer ? Als je bijvoorbeeld zou weten hoeveel een stadsreiniger in dienst van een gemeente netto voor 36 uur per week krijgt incl. 13 e maand, betaald ouderschapsverlof, levensloopbijdrage, pensioenregeling, toeslagen en andere extra’s (en bovendien de ambtenarenstatus met alle bescherming tegen ontslag en met wachtgeld indien toch geen werk) t.o.v iemand die onder gewoon onder de schoonmaak CAO valt en die 40 uur per week moet werken voor een netto lager bedrag per maand en zonder de genoemde extra’s die een ambtenaar heeft, dan is duidelijk dat ambtenaren, vooral in lagere en middenfuncties hun handen mogen dichtknijpen met hun inkomen !

 29. Martijn says:

  27

  Niets is onmogelijk inderdaad Patrick. Een verdere daling sluit ik niet uit, een steiging wel en een daling van +30% eigenlijk ook.

 30. nhz says:

  @27:
  ja, maar daar kon een deel van de markt nog enigszins zijn werk doen waardoor de huizenprijzen weer teruggingen naar realistische nivo’s; daar is in de polder geen sprake van. Sommigen denken dat het verloop in de VS allemaal gecalculeerd beleid is: het overgrote deel van de strop komt zo terecht bij huiseigenaars (degenen die netjes blijven betalen of waar wat te halen valt) en vooral belastingbetalers (via TARP, Fannie & Freddie etc.) en spaarders (via inflatie), NIET bij de hypothekers en banken. De grote spelers hoeven vrijwel niets af te boeken en kunnen straks voor een appel en een ei het hele huizenbestand terugkopen. Ook de lonen zijn daar trouwens gedaald ondanks flinke monetaire inflatie.

  Het is duidelijk dat het beleid in de EU anders is: we zien hier (i.t.t. de VS) nauwelijks dalende huizenprijzen. In het Noorden stijgen de lonen nog stevig, in het zuiden is sprake van een daling.

 31. nhz says:

  @30:
  een daling van meer dan 30% lijkt mij heel goed mogelijk; alle bubbles corrigeren tot de trendlijn en meestal een stuk dieper, dat is nu zo’n 75% omlaag. Alleen is duidelijk wat de prioriteiten van de politiek zijn, ze zullen desnoods de hele economie kapot maken om dit te voorkomen. Dus het zou kunnen dat de correctie vooral gaat komen in de vorm van (hyper)inflatie en dat de nominale prijzen op peil blijven.

 32. Patrick says:

  @30 Martijn, kun je me uitleggen waarom je geen grote daling van tientallen procenten verwacht terwijl dat is de US reeds is gebeurd en nog steeds verder gaat?

  Ik meen me te herinneren dat wij in NL qua schuld versus besteedbaar inkomen nog slechter zitten dan in de US…

 33. Dawg says:

  @22 nzh

  De contactlonen bij de overheid stegen van 2000 tot 2009 in totaal met 27,8 % en in de marktsecor met 24,6%. Afgezet tegen een gemeten inflatie van 20% in diezelfde periode resulteert dan een stijging van de koopkracht voor overheidspersoneel van 6,5% (= [127,8/120 – 1] x 100%) en voor werknemers in de marktsector van 3,8% (=[124,8/120 – 1] x 100%) Anders gezegd in het afgelopen decennium steeg de koopkracht van ambtenaren jaarlijks 0,3% sneller dan die van werknemers in de marktsector. Een percentage wat in het niets zinkt bij wat overheidspersoneel in de jaren ’80 en ’90 aan koopkracht inleverde.

 34. Dawg says:

  @ 29 J.Homan

  Dat je de schoonmaak CAO als vergelijkingsmaatstaf neemt is veelzeggend.

  Over welke toeslagen en extra’s heb je het overigens?

 35. Dawg says:

  @21 Adamus

  “Ik vraag me nog steeds af waarom er marktconform beloond moet worden. Gaat de ambtenaar anders naar het bedrijfsleven?”

  If you feed them peanuts, you’ll
  get monkeys. Moet je externe deskundigen gaan inhuren tegen 1.000 euro per dag. En die zadelen de overheid dan bijvoorbeeld weer op met niet werkende automatiseringsprojecten. Levert jaarlijks een strop op van vele miljarden.

 36. floor says:

  Denk dat het tij tav zo’n beetje alles, dus ook huizenprijzen pas gaat keren wanneer de werkeloosheid op gaat lopen.
  Werkeloosheidscijfers in Nederland zijn een farce, er is ooit een instantie geweest die in alle europese landen langs dezelfde lat de werkeloosheid gemeten heeft. Nederland 12,5%, geen idee precies welk jaar, maar was niet zo gek lang geleden.
  We worden hier dom gehouden in dit land, onze journalisten zijn ook liever lui dan moe.
  De klap gaat echt wel komen en als ie komt gaat het heel hard.

 37. Martijn says:

  @33

  30 procent max, geen 70 is wat ik zei.

  Maar ik verwacht dat het wel gaat lukken de boel wat verder uit te stellen tot de inflatie van de andere kracht gaat werken.

  Die laatste hebben we toch wel nodig om mensen wat op hun pensioen te korten (laten we de indexering nog wel voor los denk ik), dus die zal er nog wel gaan komen.

  Er zijn zeker deflationaire krachten aan het werk op dit moment (die zijn er altijd als er schulden zijn en die zijn er genoeg), maar er wordt ook wel genoeg bijgedrukt zoals we kunnen zien. En juist vanwege het feit dat deflatie geen optie is en bijdrukken wel zal dat ergens gaan omslaan.

 38. floor says:

  @39 Hangt ook allemaal af van de werkeloosheid. Indien in een situatie zoals nu, de werkeloosheid ook nog op gaat lopen, komt er echt deflatie.

 39. adamus says:

  Een percentage wat in het niets zinkt bij wat overheidspersoneel in de jaren ’80 en ’90 aan koopkracht inleverde.

  daar reken je onderwijzend personeel ook bij? In die sector hebben de nieuwkomers de lasten gedragen voor de nog staande ouwe hap. Groensector? Kantoormensen gebleven en functies opgeschaald, handwerk uitbesteed naar particuliere bedrijven en werkvoorzieningen. Vuilnis idem. ZBO’s zoals CBP? Daar blijven ze lachen.

  Automatiseringsprojecten? Hoe zou het er uit zien als het door internen zou worden opgezet en uitgevoerd? Dan zou er niets van de grond gekomen zijn.

 40. adamus says:

  dawg, waar ik eigenlijk ooit van geschrokken ben is toen ik hoorde dat wetten door externen werden geschreven. Nu verbreeuw ik nergens meer van.

 41. gerit says:

  @29 “t.o.v iemand die onder gewoon onder de schoonmaak CAO valt en die 40 uur per week moet werken voor een netto lager bedrag per maand” Je bedoelt waarschijnlijk BRUTO lager bedrag maar netto verdien je meer in het bedrijfsleven. Er gaat bij die ambtenaren behoorlijk wat sociale kosten vanaf

 42. FT says:

  @Martijn

  Persoonlijk zie ik de zwarte verhalen van Meike (70 procent van de top af) als volstrekte larie en nagenoeg onmogelijk

  Als ik kijk naar de stand van vandaag, dan zie ik een groite tweedeling. Dat is deze week al eerder ter sprake gebracht.

  Het zijn op dit moment de COURANTE HUIZEN (vaak de betere buurten) die de prijzen op pijl houden en verkocht worden.
  Wat nu al zichtbaar is, is dat de prijzen in slechtere buurten zwaar aan het kelderen zijn en in de betere buurten op niveau lijken te blijven.

  Voor de betere buurten zijn we het eens, 30% is realistisch, maar voor de slechte wijken en buurten in nederland zou een daling die de 100% gaat naderen zelfs wel eens de waarheid kunnen worden, vergelijk Detroit.
  Die 100% komt er natuurlijk niet, want voordat het zover is worden de panden plat gegooid door de overheid om dat ze “plaats moeten maken” voor een nieuwbouw projectje om de buurt een facelift te geven.

 43. FT says:

  DAWG

  Moet je externe deskundigen gaan inhuren tegen 1.000 euro per dag. En die zadelen de overheid dan bijvoorbeeld weer op met niet werkende automatiseringsprojecten.

  Hier zit je helemaal fout.
  Het zijn niet de externen die het probleem zijn, het probleem ligt bij de opdrachtgever.
  Ten eerste geeft de opdrachtgever zelf geen sturing, hij benoemd een buitenstaander om het project op te leveren. Juist hier moet de opdrachtgever een belangrijke rol spelen en de juiste mensen selecteren die weten wat er opgeleverd moet worden. Dat kan per definitie geen buitenstaander zijn.

  En verder, grote projecten bij de overheid worden via een “poolse land dag” bestuurd. Iedereen moet er een plasje overdoen, en al die plasje woren ook in het eind product gerealiseerd. Gekscherend zeg ik altijd dat de koffie juffrouw kan bepalen hoe een automatiseringsproject er uitziet en wat er opgeleverd moet worden. Idem met politiek, er ligt een goed plan, maar iedere partij moet zijn/haar specifieke uitzonderingen er ook nog even in verwerkt krijgen. Resultaat: kind met een waterhoofd! (overlevings kans klein, maar altijd met complicaties).

 44. FT says:

  Even een familie bezoekje afgelegd, het volgende kwam op tafel:

  Mijn nicht heeft haar huis te koop staan voor 525.000 in een zeer goede buurt in Friesland.
  Het huis staat nu 1.5 jaar te koop. Ze heeft al wat van de prijs afgedaan (ik weet niet hoeveel).
  Ze heeft aan de makelaar voorgesteld om de prijs maar weer eens te verlagen. De makelaar weigert om hier aan mee te werken. Het huis is namelijk veel meer waard dan ze er nu al voor vraagt, dus een nieuwe verlaging “staat hij niet toe”.

  Er staan nog 3 (dezelfde?) huizen te koop. Die van mijn nicht staat het kortst (eigenlijk minst lang) te koop. Een heel hoog percentage (zoveel huizen in die prijs klasse zijn er niet.

  Het huis van de buren staat nu ca 3 jaar te koop. In het begin was de vraagprijs 560.000. Binnen een halfjaar hebben ze een bod gehad van 535.000. De makelaar heeft dit gewijgerd en blijkbaar de buren ook overtuigd hier niet op in te gaan. Een dergelijk bod was namelijk een belediging.

  Het betreft verschillende makelaars, blijkbaar willen ze geen van allen meewerken aan lagere prijzen.

 45. Dawg says:

  @45 FT

  Klopt. Wat ik bedoelde te zeggen is dat vanwege het ontbreken van voldoende deskundigheid bij de overheid zo’n project al snel een speelbal wordt van deelbelangen.

 46. lorenzo says:

  FT : de makelaar heeft het in deze niet te vertellen , de verkoper wil dus de woning niet verkopen (gezien de doorlooptijd..) maar max. vangen.
  En 3 de : het verhaal KAN onzin zijn , wat ik denk om redenenen.

 47. bart says:

  ook ik heb een bod op een huis gedaan, staat al 2 jaar te koop en al anderhalf jaar leeg. Vraagprijs is 399.000 euro en er moet ondanks dat het huis pas 12 jr oud is enorm veel aan gebeuren. Bod was 325.000 euro en makelaar stuurde alleen een mailtje dat hij niet voor dit bedrag tot overeenstemming wenste te komen (cc naar eigenaar). Neemt niet eens de moeite om mij ervan te overtuigen dat het huis echt meer waard is. Crisis is het dus nog niet in de makelaardij

 48. FT says:

  @Lorenzo,

  Het verhaal is geen onzin.
  Het is 1 kant vn het verhaal, dus het zou een beetje gekleurd kunnen zijn.

  @Bart,

  Ik denk dat de makelaardij een probleem heeft met de prijzen, immers de laatste transactie bepaald de waarde voor een hele buurt. Dus door 1 huis te verkopen, zou hij eigenlijk de hele buurt moeten afprijzen.

 49. Claude says:

  @50 “Dus door 1 huis te verkopen, zou hij eigenlijk de hele buurt moeten afprijzen.”

  En dan nog? Boeien zou ik zeggen. Liever 10x iets verkopen tegen 3 ton dan 3x tegen 3,5 ton. Los van de constante goed-nieuws-show vind ik dat geklaag op makelaars een beetje vreemd. Het zijn toch echt de verkopers die een huis niet verkopen tegen een bepaalde prijs. Zolang het niet verkocht wordt hebben ‘wij’ het gelijk aan onze zijde, mochten ze het wel verkopen tegen een hoge prijs die ze vooraf in gedachten hebben dan hebben zij gelijk. Makelaars faciliteren slechts en worden, om je voorbeeld in 46 aan te halen, zo te zien ook als een soort schild gebruikt voor de eigen hebzucht/fantasie. “De makelaar zei dit dus ik deed dat dus ook”, dat gaat er bij niet in.

 50. spongebob says:

  @ bart,

  Er zijn ook opdrachtgevers die tegen hun makelaar zeggen : ‘dit bedrag wil ik (minimaal) hebben en voor minder doe ik het niet en hoef je me niet te bellen’

  Wat kan de makelaar dan anders doen als
  ‘ makelaar stuurde alleen een mailtje dat hij niet voor dit bedrag tot overeenstemming wenste te komen (cc naar eigenaar).’

  Deze verkoper weet zich gesteund door de regering, hij kan 3 jaar lang dubbele HRA genieten.

  Gewoon wachten tot de prijs weer verlaagd wordt en dan nog eens dat bod doen.

 51. lorenzo says:

  51 , zo is het : ook volwassenen spelen nog graag verstoppertje.
  50 . ik verwacht toch wel een iets betere motivatie waarom de makelaardij een probleem heeft ( als dat al het belangrijkste is nu..)

 52. nhz says:

  @34:
  maar nogmaals, eenmalige extra’s zitten niet in die statistiek; en statistiek van het Ministry of Truth vertrouw ik voor geen cent, al helemaal niet als het over de ambtenaren zelf gaat of over andere politiek gevoelige zaken.

  @38:
  yep, NL heeft de laagste werkeloosheid en tegelijk de allerziekste beroepsbevolking van Europa (of van de wereld, vermoedelijk). Creatief tellen, dat is het.

  @46:
  bizar; zouden die makelaars zelf dure huizen in de buurt hebben? Anders is het toch niet in hun belang om verkoop tegen te houden, of betaal je daar de makelaar misschien per maand dat het pand te koop staat ?
  De verklaring van Claude (51) lijkt me toch het meest aannemelijk.

 53. Dawg says:

  @54 nzh

  “maar nogmaals, eenmalige extra’s zitten niet in die statistiek;”

  En over welke extra’s hebben we het dan? Auto met chauffeur, huisvesting tegen symbolische prijzen, snoepreisjes? Die dingen komen inderdaad voor bij bestuurders en topambtenaren. Het werkvolk, en dat is de overgrote meerderheid van de ambtenarij, moet het doen met wat in de CAO is vastgelegd.

  “…en statistiek van het Ministry of Truth vertrouw ik voor geen cent, al helemaal niet als het over de ambtenaren zelf gaat of over andere politiek gevoelige zaken.”

  Is je goed recht, maar zonder nadere bronvermelding blijft je mening dan niet meer als een vooroordeel.

 54. adamus says:

  CBS is in staat onderzoek te doen naar het keuren van eigen vlees door CBS?

 55. Okkie says:

  Ik zag net op het journaal dat de bibliotheek van Mook waarschijnlijk gesloten gaat worden omdat de gemeente teveel geld over de balk heeft gesmeten via de vastgoedzeepbel.

 56. Dawg says:

  @56 adamus

  Ik heb niet zo veel op met al die onbewezen verdachtmakingen. Je zou bovendien net zo goed het omgekeerde kunnen beweren: een overheid die wil bezuinigen op ambtenarensalarissen, zal in publicaties van het CBS het liefst loonstijgingen terug willen zien die de zaken rooskleuriger voorstellen dan ze in werkelijkheid zijn.

 57. Martijn says:

  Ik denk toch dat veel mensen een makelaar zien als deskundige. En hij is vaak de enige ‘deskundige’ die ze spreken. Familie en vrienden kunnen natuurlijk tips geven, maar veel autoriteit hebben die niet. Als hun tips niet bevallen kan je ze zo naast je neerleggen (want ondeskundig). Los daarvan zullen veel vrienden een koophuis hebben dat ze niet willen verkopen, en die vinden prijsverlagen natuurlijk onzin en stompzinnig (want rekenen zichzelf nog graag rijk).

  Ik zou een huis van 525 trouwens op 499 zetten. Is toch weer onder het ronde bedrag, afgedongen wordt er toch en je kan dus altijd bepalen tot hoe ver je uiteindelijk wil zakken (in het geval van 499 wellicht een stuk minder dan bij 525).

  Hangt er natuurlijk wel vanaf hoe dringend de zaak is en van waar je komt/hoeveel je al gezakt bent om bij 525 te komen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*