Wouter Bos werkt aan ‘eerlijker fiscaal stelsel’

Wouter BosWouter Bos werkt niet alleen aan nieuwe bezuinigingen. Ook aan de invoering van een nieuw belastingstelsel met een andere structuur van tarieven en aftrekposten dat de lasten ‘eerlijker verdeelt dan nu nog het geval is’. Bos: ,,Bezuinigingen raken de zwaksten het hardst, omdat veel overheidsuitgaven op de zwaksten zijn gericht.”

De minister van financiën zei dat maandagavond in Haarlem, waar hij op uitnodiging van oecumenisch centrum Stem in de Stad een, voor zijn doen, ongewoon sterk ideologische speech hield over ‘Sociaaldemocratie en de crisis’.

Anders dan bij de begrotingsbehandeling van afgelopen week, waar Bos zich moest verbijten achter de rug van premier Balkenende die naar eigen zeggen niet in vorm het kabinetsbeleid verdedigde, kon de PvdA-voorman voor een bomvolle Paterskerk zelf uithalen.

Bos vertelde dat de PvdA terdege de urgentie beseft van forse bezuinigingen op de overheidsuitgaven vanaf 2011: ,,Niets doen is geen optie, ook niet voor sociaal-democraten. De rente-uitgaven (over de gegroeide schuld) bedragen al meer dan de uitgaven aan het basisonderwijs en de kinderopvang tezamen.”

Het h-woord, de hypotheekrenteaftrek, viel niet letterlijk, maar het scheelde niet veel. Bos: ,,De komende jaren gaat het niet slechts om besparen via minder uitgaven, maar ook via minder aftrekposten. Dat komt het inkomenspolitieke evenwicht zeker ten goede.” Daarnaast herhaalde hij het voornemen tot het invoeren van een bankenbelasting.

bron: Gooi en Eemlander

Share Button
Tagged with: ,
30 comments on “Wouter Bos werkt aan ‘eerlijker fiscaal stelsel’
 1. kees says:

  Eén van de twintig ambtelijke werkgroepen, die door het kabinet zijn ingesteld om rond twintig procent aan besparingen te vinden op de overheidsbegroting, buigt zich over een nieuw belastingstelsel. Dat stelsel zal volgens Bos moeten uitgaan van een eerlijker verdeling van de lasten. Dat kan via een ander stelsel van tarieven en aftrekposten. De grootste, althans voor de overheid duurste, aftrekpost is de hypotheekrenteaftrek. “””””

  Aldus Bos vlgs een dagblad vanochtend.

  Ook is hij sterk voor vlaktax waarbij rijkeren meer moeten bijdragen.

  Hoe lang houden we het nog kunstmatig op halftwaalf?

 2. House says:

  Tering naar de nering zetten en vooral weer met beide voeten op de grond, dat zal de basis moeten zijn voor heen gezond herstel.

  En alle sociale wetgevingen zal het woord ingezetene gewijzigd dienen te worden in Nederlands Staatsburger.

  En dan met zijn alle er gewoon voor gaan!

 3. kees says:

  no2 vlakke tax en allemaal even hard werken. Straks zijn we ook nog allemaal even slim.

 4. Henri says:

  Benieuwd hoe hij dat wil gaan aanpakken.

  Ineens afschaffen: levert voor veel te veel mensen veel problemen op: dat gaat er politiek nooit doorkomen.

  Alleen afschaffen voor nieuwe hypotheken? Los van de vraag of dat juridisch mogelijk is: je zet de markt die nu heel mager is flink op slot. Een hypotheek oversluiten voor een nieuwe woning kost je dan je aftrek.

  Aftoppen dan waarschijnlijk. Aftrek in box 1 ofzo, of tot een maximum bedrag. Ik denk dat alleen deze beperking politiek haalbaar is.

  Iemand andere ideeen?
  (graag geen verongelijkte reacties over hoe het zou moeten zijn, of hoe de graaiers gepakt moeten worden, maar gewoon nuchter: wat is mogelijk en wat is politiek realistisch?)

 5. chantal says:

  Vanaf inflatie vormen aanneemt van 7-8% dan is er veel mogelijk. In principe kan je dan ineens stoppen. Want ons loon stijgt dan genoeg om het verlies van hra te dragen.

 6. chantal says:

  en al bij al, gaan ze over die afschaffing hra nog jaren overleggen alvorens er stappen gaan genomen worden, zo kennen we de politiek.

 7. tinus says:

  Met een inflatie van 7-8% over een aantal jaren en dienovereenkomstige stijging van de lonen, zonder vergelijkbare stijging van de productiviteit, is het defintief gedaan met de concurrentiepositie (en dus met de economie) van Nederland.

  Het weginfleren van onze schulden gaat ons niet verder helpen, integendeel.

 8. chantal says:

  @tinus
  Maar mensen in de ondergang duwen door afschaf hra zal zeker ook niet bevorderlijk zijn voor onze concurentie positie. Vergeet niet, dat vooral de huizenbezitters de werkmensen zijn, wie niet werkt kan (kon) niet kopen.

 9. John says:

  Ik denk aan de volgende maatregelen:

  1.
  Al het vermogen dat nu in een spaarhypotheekpotje zit moet gebruikt worden om de hypotheekschuld te verminderen.
  Over dat deel kan dus geen rente meer afgetrokken worden. (Het is natuurlijk raar dat je binnen een spaarhypotheek netto rente vangt op je spaardeel, niets aflost, rente betaalt over het volledige originele leenbedrag en dit dan weer aftrekt inkomen)

  2. Hypotheekrenteaftrek in 25 jaar afbouwen, ieder jaar is 4% van de totale restschuld minder aftrekbaar (dus na 2 jaar kun je nog rente aftrekken die je hebt betaald over 92% van je restschuld). Dit is de enige manier om van het HRA gedrocht af te komen zonder de woningmarkt als een plumpudding in elkaar te laten zakken, dit zou de economie namelijk ernstig ontwrichten.

  3. Hypotheek rente aftrek boven 300K of 500K versneld in 5 jaar (20% per jaar) terugbrengen naar 0.

  4. Huursubsidie ook afbouwen.

  5. Overdrachtsbelasting in 6 jaar terugbrengen naar 0%.

 10. Niels says:

  @Henri: ik denk ook dat in eens afschaffen niet mogelijk is. Hoewel ik wel meen dat in Zweden de HRA op deze wijze is afgeschaft.

  Iedere methode waarbij een gedeelte van de bevolking wel HRA geniet en een ander gedeelte niet, zal voor problemen zorgen.

  Als er geen HRA voor nieuw aangekochte huizen mogelijk is, betekend dit enkel ‘uitstel van executie’ voor bestaande huizenbezitters. Het huis zal namelijk minder waard worden en bij verkoop blijft de huizenbezitter in veel gevallen met een restschuld zitten.

  Als je alleen tot een bepaald niveau HRA kan toepassen (tot 300.000) ofzo, zal dit ook leiden tot prijzendaling voor woningen boven deze limiet. Ik neem aan dat dit vervolgens ook de prijs van goedkopere woningen zal drukken.

  De regering zal waarschijnlijk zoeken naar een methode waarbij de ‘rijken’ mogen bloeden en de ‘armeren’ volledige HRA behouden.

  Dat lijkt wel de insteek te zijn van Nederland. Kijk nu naar alle toeslagen e.d. die ‘armeren’ genieten. Lijkt soms niet in verhouding te staan als je het mij vraagt, maar goed dat is een andere kwestie.

 11. Henri says:

  @10
  “Als er geen HRA voor nieuw aangekochte huizen mogelijk is, betekend dit enkel ‘uitstel van executie’ voor bestaande huizenbezitters. Het huis zal namelijk minder waard worden en bij verkoop blijft de huizenbezitter in veel gevallen met een restschuld zitten.”

  Eens. Ik denk dat mensen er alles aan gaan doen om maar niet dat huis te hoeven verkopen.
  Misschien wel heel ver: toch maar bij elkaar blijven, toch maar niet die andere baan aannemen, of voorlopig maar heen-en-weer blijven forensen.

 12. hans says:

  @henri,

  Ik denk ook dat het compleet ineens afschaffen politiek nooit haalbaar zal zijn.
  Haalbaar lijkt mij het wel om de aftrekbaarheid bijvoorbeeld te beperken tot 15 jaar voor bestaande huizenbezitters. De oudere generatie heeft al tig jaar geprofiteerd van deze dwaze subsidie voor de leners. Hun overwaarde kan wel een stootje hebben. Mensen die pas gekocht hebben kunnen dan nog dik 10 jaar hun aftrekbaarheid behouden. Voor nieuwe kopers geen hra (dus zullen de prijzen dan snel een nieuw evenwicht opzoeken.) Verder van de besparing op de hra de overdrachtsbelasting zo snel mogelijk afschaffen om het plaatje politiek beter te kunnen verkopen.

 13. xandr says:

  ik herhaal:
  – _nieuwe_ hypotheek aftrekken in box 3, met alle andere bezittingen, tegen 30%.
  – afschaffen/flink verminderen overdrachtsbelasting ter compensatie.
  – aftoppen hra op 500k – 1 miljoen (ofzo).

  De 6% overdracht streept aardig weg tegen de 30% ipv 42-52% hra, en legt kosten vooral bij mensen die aardig verdienen. Zie ook Bos’ “sterke schouders”.

  Politici zullen vervolgens “inflatie zijn werk laten doen”, zodat over 10-15 jaar de HRA effectief niets meer voorstelt.

  Ik zit alleen zelf stevig in het “deflatie” kamp, maar dat is een kleinigheid (en geen politicus die daar hardop over na zal durven denken).

 14. tinus says:

  @Chantal,

  Integendeel. Ik meen mij een onderzoek te herinneren waaruit blijkt dat het afschaffen van de hra in combinatie met een verlaging van de inkomstenbelasting juist een impuls geeft voor de economie.

  Werken gaat dan namelijk meer lonen.

  Vergeef me dat ik geen traantje wegpink voor de “werkende mens” voor wie je opkomt. De meeste tegenstanders van afschaffing van de hra zullen niet eens in de buurt komen van de afgrond. Zij hebben hun huis vrij op naam of deels afgelost. Voor hen gaat het alleen om behoud van de overwaarde.
  Hoe nobel!

 15. Douwe says:

  Chantal denkt aan het weg laten inflateren van schulden.
  Dat betekent dan ook dat pensioenen door inflatie gaan verdampen. En spaargelden.
  En dat betekent dan weer dat gepensioneerden en spaarders minder hebben te besteden.
  Als gevolg daarvan zal de economie vertragen. En als de economie vertraagt komen we weer in een deflatoire spiraal terecht, met alle gevolgen van dien, ook voor de woningmarkt.

  Dus: het weg laten inflateren van schulden is geen oplossing, maar eerder een probleem.

 16. Jeroen says:

  Dat beperken voor woningen boven een bepaalde WOZ is onzinnig, want prijzen kunnen veranderen. Beter is het, volgens mij, om de HRA in elk geval los te koppelen van de inkomstenbelasting en een apart schijvenstelsel te introduceren. Bijvoorbeeld 30 % aftrek voor de eerste 5000 euro, 10 % voor de volgende 5000 euro, en nog 5 % aftrek voor de rest…

  Op die manier voorkom je het onevenredig voordeel voor grootverdieners, en starters worden ermee vooruitgeholpen. Als je dan de aftrekbare percentages in een aantal jaren naar nul laat lopen, dan heb je ook meteen een mooi instrument voor gefaseerd afschaffen.

 17. Henri says:

  @15
  Inflatie leidt tot deflatie???
  Dat lijkt me een heel stugge conclussie.
  Eerder lijkt het me dat inflatie leidt tot consumptief gedrag (en een ‘pluk de dag’ mentaliteit), omdat sparen zo weinig oplevert.

 18. chantal says:

  @15 ik ben eens met henri17
  En waar zou je het geld anders halen? Bij de niet-spaarders? Dat lijkt me zeer moeilijk, want die hebben niets om te halen.

 19. Douwe says:

  17@ Hadden we tot voor kort dan geen inflatie? Tot 2009 hebben we juist een buitenproportioneel consumptief gedrag gezien. Kopen op krediet was het motto. En toch zitten we nu in een deflatoire periode. Rara….hoe kan dat?

 20. option trader says:

  Heel goed Douwe,
  Inflatie hebben we gehad. De kondratieff winter waar we nu inzitten is deflatoir. Het beste is geen bezit te hebben want dat daalt in prijs. Hoe minder sleutels hoe minder zorgen. Nu zullen velen gaan vertellen dat de kapitaalmarkt rente stijgt en dat is inflatie. Als de economie echt gaat herstellen is dat zo, maar dat gaat niet gebeuren. Alles krimpt. Een ding helpt misschien en dat is net als de boeren hun melk vernietigen. Laten we onze huizen en alle nieuwe auto’s die in de havens van rotterdam en ijmuiden staan gewoon in de fik steken. Omhoog met die prijzen. Mensen die nu een huis kopen op crediet in een crediet crisis zijn aan de paddo’s of zwaar aan de drugs. 60 vierkante meter voor 220.000 euro, neem nog een snuifje. Rijkman Groenink is mijn held. Een bank zo duur verkopen en een jaar later blijkt het geen hol waard te zijn. Mensen die in deze tijd hun huis flink verkopen zijn goed bezig. Koop over een jaar of vier een huis als iedereen tegen je zegt dat het een slechte deal is.

 21. Spaarvarken says:

  Onze Wouter zal het niet uitvoeren. Zijn partij wordt bij de gemeenteraadsverkiezingen gehalveerd en in de kamer blijft er nog 1/3 over. Die ideeën worden nooit uitgevoerd !!

 22. Henri says:

  Wouter Bos wil de hypotheekrenteaftrek aanpakken (al durft hij dat nog niet te zeggen). Hoera! Maar Wouters partij gaat komende regeringsperiode niet meer reageren volgens Spaarvarken.
  Is er nog meer steun voor aanpak van de HRA in de politiek?
  Van de VVD hoeven we wat dat betreft niet veel te verwachten, denk ik.

 23. Henri says:

  Typo: reageren -> regeren

 24. kees says:

  wordt cda de allergrootste 🙂
  de betrouwbaarste chr.dem.angst

 25. allert says:

  Nogmaals de regering heeft NU geld nodig, henri @12 komt na afschaffing in 1x waarschijnlijk bij de politiek meest verantwoorde variant.

 26. Boefke says:

  d66 is ook voor aanpak rente aftrek 😉

 27. Peter says:

  Mensen…als er 7% inflatie is zullen de lonen echt niet 7% meestijgen. De officiële inflatiecijfers worden met “fraude” laag gehouden. Vrijwel iedereen levert dus in, zelf bij behoud van je baan.

 28. Woger says:

  Ik zie meerdere malen geroepen worden dat de rijken moeten opdraaien voor alle ellende, want die hebben toch geld zat.
  Daar ben ik het niet mee eens.
  Ten eerste betalen ze al jaren voor alle ellende door ons belasting systeem.
  Ten tweede zijn het (meestal) wel de mensen die 80 uur per week werken en daarmee de economie draaiende houden.
  Daarbij wordt er van uitgegaan dat de rijken hun huis niet met een maximale hypotheek gekocht, maar waarom zou dat zo zijn? Ik denk dat als je de hypotheekrente zou toppen op bijvoorbeeld 300k of 500k dat er behoorlijk wat rijken in de problemen zullen komen. Blijkbaar is dat wel toegestaan.
  Dat vervolgens deze mensen hun bedrijf gaan opeten om uit de problemen te komen zal de economie niet ten goede komen.
  Gelukkig hoor ik niet tot de rijken in dit land, anders was ik al lang vertrokken.

 29. Hugo says:

  Belasting eerlijk(er)? *proest*. Belasting is en blijft diefstal afgedwongen door een geweldsmonopolie. De opbrengensten worden gebruikt om zieltjes te kopen en zichzelf te verrijken. Dat noemen we ook wel maffia.

 30. kees says:

  Wager, Dat vervolgens deze mensen hun bedrijf gaan opeten om uit de problemen te komen zal de economie niet ten goede komen.””””

  het is in NL juist gebruik om ook je bedrijf vol te zuigen met fiscaal aantrekkelijk, vreemd kapitaal. Er zal dus niet veel op te eten zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*