Voordeel NHG verdwijnt

Fitch RatingsHet voordeel van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), een beduidend lagere rente dan een hypotheek zónder NHG, gaat grotendeels verdwijnen. De reden is dat banken onder de nieuwe, zogeheten Basel II regels meer kapitaal moeten aanhouden voor hun NHG-portefeuille dan in de oude situatie en juist mínder voor hypotheken zonder deze garantie.

Daarnaast wordt NHG sinds kort wat lager gewaardeerd door kredietbeoordelaars als Fitch, waardoor het voor banken duurder wordt deze hypotheken te financieren.

Dat zegt Edward Feitsma, hypotheekexpert van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Zijn lezing wordt bevestigd door deskundigen van de verschillende geldverstrekkers in ons land. „Voor banken is het lastig een rentevoordeel door te geven aan hun klanten dat ze zelf niet meer genieten. Op termijn is dat economisch niet te verantwoorden”, aldus Feitsma. Hij kan niet aangeven wanneer het renteverschil precies zal verdampen en wat er van over zal blijven. „Maar het kan niet zo zijn dat het verschil zoals bij sommige banken 0,5 of 0,6% blijft. Eén à twee tienden van een procent? Ja, het zal meer in die richting gaan.”

Dat het verschil tussen hypotheken met en zonder NHG nu juist historisch groot is, verklaart hij doordat „we nu in een heel aparte situatie zitten”. Als gevolg van de economische crisis zit de huizenmarkt op slot en om de zaken enigszins vlot te trekken zijn de laatste maanden diverse initiatieven genomen. Zo werd de grens om in aanmerking te komen voor de NHG – waarbij het risico van het niet-terugbetalen van de lening wordt overgenomen door de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en banken daarom een lagere rente durven te rekenen – onlangs opgetrokken van €265.000 naar €350.000.

Verder is er de Woonlastenfaciliteit, die mensen die door de crisis niet aan hun woonlasten kunnen voldoen tijdelijk ontziet, en stellen sommige banken zich soepeler op als huizenbezitters hun woning willen verhuren. „Niemand heeft er belang bij dat dit schip op de klippen loopt”, verklaart Feitsma de toeschietelijkheid van de banken. „Maar we moeten geen wonderen verwachten van de maatregelen die tot dusver genomen zijn.” De ’psychologie rond de woningmarkt wat verbeteren’, veel meer zit er wat de NVB-deskundige betreft niet in.

Daarnaast zetten de banken zich samen met de notarissen in om, als het onverhoopt tóch tot een gedwongen huisverkoop komt, de veilingen beter te laten verlopen en „minder in een sfeer van groezelige achterkamertjes” terecht te komen. Feitsma zegt echter niet te verwachten dat het aantal veilingen – momenteel een kleine 2000 per jaar op een huizenvoorraad van vier miljoen – de komende tijd fors gaat toenemen. „Een deel van die gedwongen verkopen komt voort uit echtscheidingen, een ander deel uit mensen die écht niet met geld om kunnen gaan en dan heb je ook nog een stukje fraude. De overige, nu circa 600 gevallen is een gevolg van werkloosheid en dat aantal zal wat gaan stijgen.”

Dat voor wat betreft de korte („iedereen kijkt elkaar aan”) en middellange termijn („de gevolgen van de crisis en de groeiende werkloosheid worden meer voelbaar”). Voor de lánge termijn voorziet Feitsma dat de woningmarkt weer een vraagoverschot zal laten zien. „Het woningtekort blijft bestaan. Maar daardoor verwacht ik hier ook geen dramatische toestanden als in de VS, Spanje, Engeland en Ierland.”

bron: de Telegraaf

Share Button
Tagged with: ,
28 comments on “Voordeel NHG verdwijnt
  1. Huurder 24 Jaar says:
  2. chantal says:
  3. Jeroen says:
  4. chantal says:
  5. william says:
  6. Knospe says:
1 Pings/Trackbacks for "Voordeel NHG verdwijnt"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*