Veel failissementen onder tussenpersonen

Het aantal faillissementen van financieel tussenpersonen is vorig jaar met 35 procent gestegen. Vooral in het laatste kwartaal, toen de economie zeer sterk afkoelde, gingen veel bedrijven bankroet.

Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau IG&H Consulting. Vorig jaar gingen 76 bedrijven failliet, tegen 55 het jaar daarvoor. Intermedairs – die consumenten adviseren op het gebied van financiële producten als hypotheken en beleggingen – zitten in zwaar weer nu de vraag naar zulke producten terugloopt. Zo worden er veel minder hypotheken afgesloten nu de huizenmarkt vrijwel is stilgevallen. ‘Dat betekent minder provisie’, aldus Matthijs Mons, partner bij IG&H Consulting. Volgens hem zal de situatie nog verder verslechteren.

Klanten mondiger
Bijkomend probleem voor de intermediairs is de aangescherpte regelgeving. Sinds 1 januari moet voor de klant duidelijk zijn wat zijn adviseur precies doet en hoeveel daarvoor in rekening wordt gebracht(zie: De beloningstransparantieregels financiële dienstverlening). Aanleiding voor de verscherpte regels is de ophef over woekerpolissen, waaraan tussenpersonen veel geld hebben verdiend. Financieel adviseur Dennis Uriot merkt nu al dat klanten mondiger worden en zich eerst goed oriënteren. ‘We kunnen tegen elkaar worden uitgespeeld.’

Bonusprovisie
Van de intermediairs die actief zijn op de hypotheekmarkt ziet de helft het zeer somber in, blijkt uit het onderzoek. Ook stappen veel adviseurs over op een vast uurtarief en laten ze provisies voor wat ze zijn. ‘De nieuwe regelgeving brengt dat mee. Een kwart van de adviseurs denkt dit jaar meer via advisering per uur dan aan provisie te verdienen’, aldus Mons. Sinds 1 januari is ook de zogeheten bonusprovisie wettelijk verboden, die door aanbieders werd uitgekeerd als tussenpersonen hun producten in grote volumes verkochten. Ook dat scheelt inkomsten.

Overheidssteun?
Het ministerie van Financiën erkent dat door de economische crisis en de strengere regels tussenpersonen ‘in zwaar weer zitten’. Volgens plaatsvervangend thesaurier-generaal Bernard ter Haar zou overheidssteun niet verstandig zijn. ‘Ze moeten nu een slag maken, laten zien wat ze waard zijn en er rekening mee houden dat de consument mondiger wordt. Overheidssteun zou een stap achteruit zijn.’

Share Button
Tagged with: ,
One comment on “Veel failissementen onder tussenpersonen
  1. Joop Kl; says:

    Dit was eigenlijk gewoon een soort van “verborgen werkloosheid” mijn ziens. Veel meer dan een paar cijfers inkloppen in hun rekensheetje en dat was het dan wel. Echt kennis van de aangeboden financiële produkten hebben er maar weinig.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*