In de bijstand met een koopwoning

Gemeentelijke kredietbanken verwachten na de zomer een forse toename van mensen met schulden. Het zijn vooral de jonge hoger opgeleiden die dan door werkloosheid in de problemen komen. Gemeenten en banken staan voor een dilemma; hoe lang help je iemand met een tophypotheek?

Niet zozeer de armen, maar juist de jonge hoogopgeleiden, dreigen na de zomer sneller in de schulden te komen. Ze hebben vaak een kort arbeidsverleden, waardoor ze maar enkele maanden een werkloosheidsuitkering krijgen. Wie dan nog geen baan heeft gevonden, valt terug naar de bijstand. Dat terwijl ze vaak ook een tophypotheek en andere kredieten op hun naam hebben staan. ,,Het is de generatie van de voorspoed. Het kon niet op om kredieten aan te vragen. Het was zelfs raar als je geen geld leende. Leef nu, betaal later, was hun motto”, legt secretaris Aant de Jong van de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening, uit. Maar nu krijgen juist deze jong volwassenen de rekening gepresenteerd.

Volgens uitkeringsinstantie UWV kregen in mei dit jaar ruim tienduizend jongeren onder de 25 jaar een werkloosheidsuitkering. In de leeftijdsgroep van 25 tot 35 jaar ging het om 37.000 werklozen. Diezelfde maand verloren bijna negenduizend werklozen het recht op hun uitkering omdat de maximale termijn er op zat.

Sinds de invoering van de nieuwe Werkloosheidswet krijgen werknemers nog maar drie maanden standaard een werkloosheidsuitkering. Afhankelijk van het aantal jaren dat iemand heeft gewerkt, komt daar een maand uitkering per gewerkt jaar bij. Daarna rest de bijstand. Dit kan honderden tot ruim duizend euro per maand schelen.

Huizenbezitters

De NVVK ziet de groep met zorgen komen. Dit omdat er ook steeds meer woningbezitters in de schulden komen. Huizenbezitters kunnen alleen een bijstandsuitkering krijgen wanneer de overwaarde op hun woning, ofwel het verschil in de verkoopwaarde en de aankoopprijs, minder dan 46.000 euro is. Wie daar boven zit, moet eerst dat bedrag aan uitkeringen lenen.

Maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. Veel huizenbezitters hebben een te hoge hypotheek om te kunnen betalen van een bijstandsuitkering. Wie daarnaast ook nog andere kredieten uit heeft staan, komt al snel in de problemen. Een uitkering voor een alleenstaande is bijvoorbeeld 609 euro per maand. In de gemeente Alkmaar zien ze nu al een groei van huiseigenaren met schulden. ,,Vroeger zei men dan meteen: verkoop je woning maar. Maar dat is in deze tijden niet de oplossing. Dan zadel je mensen alleen maar met meer schulden op”, zegt een woordvoerder.

Huiseigenaren die zich in Alkmaar melden voor een bijstandsuitkering kunnen een woonkostentoeslag krijgen of bijzondere bijstand om hun hypotheeklasten te betalen. Daarnaast wordt gekeken of budgetbeheer een oplossing kan bieden. Maar dit zijn geen permanente oplossingen. ,,Er wordt per individu gekeken hoe hoopvol de situatie is. Vindt iemand snel weer een eigen inkomen of niet?”

In Amersfoort limiteren ze dergelijke financiële hulp in principe voor een jaar. ,,Maar daarbij leveren we wel maatwerk. Als we zien dat iemand er echt alles aan doet om weer uit de bijstand te komen, dan proberen we ze langer te helpen.” Maar hoe lang iemand hulp krijgt, durft geen gemeente te zeggen.

Sinds 1 juli kunnen woningbezitters die onder de Nationale Hypotheek Garantie vallen tot negen procent van hun hypotheekwaarde aan achterstallige hypotheek opbouwen. Ook zijn banken bereid de rente tijdelijk stil te leggen. ,,We proberen tot een oplossing te komen met huiseigenaren. Want gedwongen verkoop van een woning is ook niet in ons belang”, aldus een zegsman van de Nederlandse Vereniging van Banken. Maar ook voor banken is er een grens. ,,Hoe lang gaat de crisis duren. Komt het herstel begin 2010 of duurt het nog jaren? In dat laatste geval wordt het toch een ander verhaal.”

bron: Nederlands Dagblad

Share Button
Tagged with:
18 comments on “In de bijstand met een koopwoning
  1. Victorino says:
  2. Boefke says:
  3. Frouke says:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*