Nov 30

Kotsmisselijk word ik van de grote mond van mevrouw Marike Stellinga. Gisteren zei ze dat de kredietbeoordelaars de “kneuzen van de crisis” zijn. Ze heeft zeker een punt, maar zelf gaat ze ook lang niet vrijuit.

Aan het begin van de crisis dacht Marike nog dat het erg onwaarschijnlijk was dat de huizenprijzen zouden gaan dalen. Dit omdat er een structureel tekort is aan woningen. “Weinig aanbod, veel vraag betekent stijgende prijzen.”

Toen in 2012 bleek dat de prijzen wel onderuit konden gaan vond zijn plotseling dat er niet meer gebouwd moest worden omdat de prijzen daalden. Maar er was toch schaarste Marike? Als econoom, voormalig Elsevier journalist en en adjunct-hoofdredacteur NRC  zou je toch beter moeten weten? Of doen liberalen ook aan price fixing?

In augustus 2012, net voor de verkiezingen, zei ze bijvoorbeeld bij Knevel en Van den Brink ook nog dat het verlagen van belastingen en subsidies extreem links is.

stellinga1

Alles wijst erop dat Marike met haar kleine 6 ton aan hypotheekschuld in haar maag zit, en hierop haar verhaal heeft aanpast. Daarom nomineer ik Marike Stellinga tot kneus van de schuldencrisis. Zij is pas echt totaal door de mand gevallen ..

Nov 29

Hoogleraar Arnoud Boot is erg kritisch over de  de politiek van voor 2008. Jaren geleden waarschuwde Boot al voor een Boom en Bust economie in Nederland. Nu is het te laat:

”We moeten ons schamen, niet voor het beleid van de afgelopen paar jaar, maar voor de politiek van vóór de crisis. Korte termijn partijbelangen kregen de voorkeur boven het aanpakken van zaken als de hypotheekrenteaftrek. Die aftrek is de wortel van al deze problemen”. ”Het fiscaal faciliteren van schulden is volstrekt onverantwoord. Het is niet goed voor de economische groei. Vanuit elk perspectief bekeken is het verkeerd beleid”

”Eigenlijk zou er een parlementaire enquête moeten komen naar het falen van de Nederlandse politiek in de jaren vóór het begin van de crisis in 2008/2009. Keer op keer heeft de Nederlandse politiek geweigerd de fiscale facilitering van de hypotheekschuld aan te pakken. Dat is de bron van alle problemen. Als je onderzoek doet naar woningcorporaties en bankiers, zou je daar ook een enquête naar moeten instellen.”

“Consumenten uitgaven zijn de belangrijkste component van ons nationale inkomen.” Daarom is het volgens Boot van cruciaal belang dat het vertrouwen terugkomt. Onzekerheid over de hypotheekschuld en de waarde van het huis zorgt ervoor dat dit nog lang kan gaan duren.

“Lage economische groei en oplopende werkloosheid”

Rutte Ziet het anders… Hier het hele kletsverhaal

Nov 26

Ik krijg nogal eens de vraag of ik weet hoe ver de huizenprijzen uiteindelijk gaan dalen. Hier heeft natuurlijk niemand het precieze antwoord op. Zelf denk ik dat Maartje Martens met haar voorspelling het meest dichtbij gaat komen. Zij verwacht rond de -40% vanaf de top in 2008. Het ‘herstel’ van de huizenprijzen kan dan nog tot na 2030 duren.

ScreenShot001

ScreenShot002

ScreenShot003

Nov 24

Dirk Bezemer legt in de onderstaande video uit hoe economische crises ontstaan. Veel mensen proberen het grote publiek wijs te maken dat het alleen met vertrouwen te maken heeft. Dirk laat zien dat het in systeem zit. “Bubbels en crises zitten in ons economisch systeem gebakken.”

“Wat de bubbel zal eindigen is dat door de stijgende schulden mensen steeds meer inkomsten moeten gebruiken voor het terug betalen van de schulden plus rente. “

ondertiteling

Nov 22

Gisteren kwam het het achtuurjournaal van de Nederlandse staat met een verhaal over stijgende huizenprijzen. Iedereen die het nieuws had gevolgd, wist al dat volgens het CBS de bestaande koopwoningen in oktober 4 procent goedkoper waren dan in oktober 2012. Beetje vreemde opening dus..

“De prijzen van bestaande koopwoningen lagen in oktober 2013 op hetzelfde niveau als begin 2003. Ten opzichte van augustus 2008, toen de huizenprijzen een piek bereikten, bedraagt de prijsdaling 20,3 procent.In de eerste 10 maanden van 2013 zijn 84 055 woningen van eigenaar gewisseld. Dat is een daling van 6,7 procent in vergelijking met een jaar eerder” Dat staat in het bericht van het CBS.

Vanwaar dan dit optimisme? Had het CBS wat gemist?

Ons Journaal had bij de NVM de gespecificeerde cijfers voor Amsterdam opgevraagd, omdat dit de enige plek in Nederland is waar de huizenprijzen licht stegen. Ook was men in jubelstemming over de werkloosheid, al zag Vergeer van het CBS daar weinig aanleiding toe. Volgens hem zijn veel jongeren zonder baan gaan studeren en gaan mensen die hun baan verliezen niet direct op zoek naar een andere baan. In oktober is het aantal WW-uitkeringen dan ook met achtduizend gestegen.

Nog geen week geleden had ik op Twitter al voorspeld dat het Staatsjournaal binnenkort weer aan een reclamecampagne van de NVM zou meewerken. Dat is bij de NOS gebruikelijk aan het eind van het jaar.

Ik kan er dan ook geen traan om laten dat de NOS stopt het met het uitzenden van het achtuurjournaal, al hoop ik hoop wel dat Marjolein haar nieuwe Volvo mag houden.

Gelooft u de overheid, de banken en de makelaars nog?

Het appartement was niet binnen een week verkocht en de gebruikte NVM-cijfers waren ook niet van 21 november. Hoe kan zoiets het belangrijkste nieuws van de dag zijn? RTL journalist Erik Rezelman beweert verder dat de gedane uitspraken over een aantrekkende markt niet kloppen. Ik had al eerder een discussie met Jeroen Wollaars over de misleidende praktijken van de NOS.

Nov 21

Politici haten dit soort uitspraken, maar voor starters zijn ze een lot uit de loterij. De echte woningmarkt experts.

In chronologische volgorde: Willem Middelkoop, Maartje Martens, Jaap van Duijn, Paul Schnabel, Piet Moerland en Stef Blok

Nov 20

“Het moment van kredietverlening is echt het instappen in een heel groot risico wat bij een woninghypotheek 30 jaar gaat lopen.” Dat was vanavond de waarschuwing van woningmarkt-minister Stef Blok. Verder waarschuwde hij wanneer er eenmaal getekend is, je er echt helemaal aan vast zit:  “Als je eenmaal een te hoge schuld op je nek hebt, dan kom je daar niet makkelijk vanaf, is de les van de afgelopen jaren”

Goed dat de VVD-minister er toch voor kiest om jonge naïeve starters te waarschuwen. Zeker nu ook De Nederlandsche Bank inziet dat in de opgaande fase stijgende huizenprijzen en ruime kredietverstrekking elkaar hebben versterkt en geleid tot onhoudbare prijs- en schuldniveaus.

Het kabinet heeft besloten de LTV ratio stapsgewijs te verlagen naar 100% in 2018. DNB vindt een verdere daling van de LTV limiet op termijn wenselijk en ziet gevaren in maatwerk hypotheken. “De norm is nu voor huishoudens hetzelfde ongeacht de gezinssamenstelling, waardoor zij mogelijk voor bepaalde groepen te krap dan wel te ruim uitvalt.”

Een hypotheek is een heel groot risico - VVD slogan - zeker nu

BZXy039CUAAfNDO.jpg largebron: Bubbelonia

Nov 20

Jacques Monasch wil de inkomensgrens voor sociale huurwoningen ‘tijdelijk’ verhogen naar 43.000 euro. In het voorstel van Monasch staat beschreven dat mensen die tussen de 35.000 en de nieuwe grens van 43.000 verdienen een contract voor 5 jaar krijgen, waarna zou worden geëvalueerd of ze nog steeds recht hebben een sociale huurwoning. Naast de VVD is ook D66 tegen.

Het kabinet probeert mensen met hogere inkomens uit goedkope sociale huurwoningen te krijgen door woningcorporaties toe te staan inkomensafhankelijke huren te vragen. Monasch komt er nu achter dat dit niet gaat werken en dat de kans groot is dat zijn partij bij de volgende verkiezingen door de huurders wordt afgestraft.


Nov 20

‘Vox populi-ondersteuning van het Rabo-bashen’. Anders kan BNR’s economiecommentator Kees de Kort de opmerkingen van minister Jeroen Dijsselbloem aan het adres van de Rabobank niet omschrijven.

Eerst uitgebreid commentaar op de bonussen van de Rabotopman, en nu zeuren over een rapport van de Rabobank waar hij het niet mee eens is; als het aan Kees de Kort ligt, mag ‘Jeroen D.’ wel een toontje lager zingen. “Dat mag hij als méns vinden, maar hij is minister van ons allemaal. Het is een goed gebruik dat ministers niet praten over individuele gevallen. Óf hij gooit olie op het vuur, óf hij is echt boos, en dan is ‘ie gewoon incompetent. Stadsdeel Amsterdam, dat niveau. Als er een crisis komt, moeten we dan met die man de crisis in?”

lees ook: Dijsselbloem: Groeicijfers Rabobank kloppen niet

BZbvQwYCIAIuRV2.jpg large

Slechte timing ook, vindt De Kort. “Eindelijk toont Rabobank wat intellectuele integriteit en durven ze te zeggen dat het wel meevalt, en nu zegt Dijsselbloem: ‘jullie moeten wel positief zijn’. Hij wil dus blijkbaar dat de banken het publiek blijven bedonderen met het verhaal dat het binnenkort beter gaat. Dus je wilt meer integriteit bij de banken, maar je wilt ook dat ze het publiek voor de gek houden. Ik ben benieuwd wat meneer Dijsselbloem te zeggen heeft over de economen van OECD, want die zijn ook niet zo positief over de Nederlandse economie.”

Nov 18

Dat de bodem van de woningmarkt is bereikt, is wat minister Blok van Wonen betreft een feit. “Sinds een aantal maanden zie je dat het aantal transacties toeneemt en dat de prijzen alweer aan het stijgen zijn.” en “De cijfers illustreren dat het vertrouwen weer terugkomt. Dat zie je toch om je heen gebeuren? Dat is een constatering op basis van de cijfers die maand op maand naar buiten komen”

Dat Stef Blok niet tegen kritiek kan bleek toen BNR’s Paul van Liempt met de visie van de Rabobank economen kwam. Zij verwachten ook voor de komende kwartalen een minnetje. “Het lijkt wel of u het herstel niet wilt zien” snauwde Blok.

De kenmerkende narcistische ondertoon van onze Stef

Voormalig VVD-gedeputeerde en vastgoedmaffia-maatje Ton Hooijmaijers mag waarschijnlijk zitten

  • Pagina 1 van 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >