Jul 31

Woningbezit leek lang het ideaal; als je huurde was je immers een dief van je portemonnee. Jarenlang was het kopen van een woning fiscaal aantrekkelijk, hypotheken waren makkelijk te krijgen en aflossen ervan was niet noodzakelijk. Mensen verruilden daarom massaal hun huurwoning voor een koopwoning. Dat is veranderd; een eigen huis is nu vaak een last. Is het niet beter het huurhuis weer te omarmen?

Vandaag een gesprek met emeritus hoogleraar volkshuisvesting (TU Delft) Hugo Priemus

bron: NTR | Lijn1

Jul 23

Het NOS Staatsjournaal maakte gisteren geen melding van de recorddaling van de huizen prijzen. Dit is natuurlijk weinig verrassend, de NOS is al jaren bezig met het misleiden van starters. Nog geen twee weken geleden opende ze het journaal met makelaars reclame over de lage rente en de lagere prijzen. Een daling van 10% is echter geen nieuws.

De filmpjes hieronder bewijzen dat de NOS systematisch starters aan het misleiden is.  Waarom doen jullie dat Jeroen Wollaars ?

Jul 22

Bestaande koopwoningen waren in juni 9,6 procent goedkoper dan in juni 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is groter dan in de voorgaande maand. Toen waren de huizen 8,2 procent goedkoper. De index van het CBS en het Kadaster geeft de prijsontwikkeling weer van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland.

22-7-2013 9-44-49

De prijzen van bestaande koopwoningen lagen in juni 2013 op hetzelfde niveau als eind 2002. Ten opzichte van augustus 2008, toen de prijzen een piek bereikten, bedraagt de prijsdaling 21,0 procent. Meer over de prijsontwikkeling van de woningtypen is te lezen in “Prijzen vrijstaande woningen het sterkst gedaald’.

In de eerste helft van 2013 wisselden 45 201 woningen van eigenaar. Dat is 22,8 procent minder dan in dezelfde periode een jaar geleden.

bron: cbs.nl

Jul 15

Zalvende woorden spreekt de NHG in haar kwartaalberichten. De risico’s voor de Nederlandse staat zijn gering. FTM gaat het na en constateert anders. Er is niet veel voor nodig om het garantiefonds om te duwen.

Ruim 159 miljard euro aan gegarandeerde hypotheken op een buffer van slechts 787 miljoen euro. Nee, het is geen Amerikaanse cowboybank, maar het Waarborgfonds Eigen Woning (WEW), de uitvoerder van de nationale hypotheekgarantie (NHG). Een gewone kredietverzekeraar met zo’n hefboom zou al lang zijn gesloten, maar niet het WEW. Mocht de buffer namelijk niet toereikend blijken, dan staat de overheid garant.

Lees verder bij Follow the Money

Jul 8

Terugkeer naar de woningmarkt van voor 2008 is niet alleen onwaarschijnlijk, maar ook onwenselijk, stelt de Rabobank. De doorstroming zal steeds meer gaan haperen, mede doordat de groeiende groep ouderen langer in een koopwoning blijft wonen. De huidige woningbezitters zullen volgens de rabo-onderzoekers hun verlies moeten nemen.

Jul 3

De pensioenfondsen gaan Nederlandse NHG-hypotheken opkopen. Speciaal voor de fondsen worden Nederlandse NHG-hypotheken omgezet in hypotheekobligaties. Alle hypotheken worden al gegarandeerd door de Nationale Hypotheek Garantie, maar de obligaties als geheel nog een keer door de overheid en zelfs de eerste verliezen worden genomen door de banken. De belastingbetaler moet dus garant staan voor dit hypotheekvehikel.

lees ook: Karel Schiffer: 2 miljard staatssteun voor NHG

kut-karel

Dit terwijl Karel Schiffer van het NHG vandaag bekend maakte dat de gedwongen huizenverkopen met helft omhoog zijn gegaan. Begrijpt u het nog?

Jul 3

Op huizenmarkt-zeepbel worden al jaren inzichtvolle dingen gepost onder de topics. Zo nu en dan kom je alleen iets tegen dat niet thuishoort in een reactie nummer 150.947 151.022, maar een iets beter vindbare plek verdient. Zo ook onderstaande plaat van ‘snorkel’, over 400 jaar huizenprijzen in Nederland. De data was al bekend van Eichholz en de TU Delft, maar wmb wordt ‘het verhaal’ zo krachtig verteld:

(klik voor groot)

400jaar_compressed-1

bron: Woningmarkt cijfers

Jul 1

Het aantal huizenbezitters in Nederland met een betalingsachterstand van meer dan drie maanden is kleiner dan 1%. Waarom maakt iedereen zich dan zo druk over de stabiliteit van de huizenmarkt?  Er is wel degelijk iets aan de hand met onze huizenmarkt. Maar iets anders dan vaak wordt gedacht.

Voor de financiële crisis van 2007/2008 leek de Nederlandse huizenmarkt gezond. Prijzen en verkochte aantallen stegen.

Nederlanders leenden vaak de gehele waarde van het aangeschafte huis of meer. Aflossingsvrije hypotheken waren aantrekkelijk door het bestaan van hypotheekrenteaftrek. Een relatief groot deel van de balans van de Nederlandse banken bestaat uit hypotheken op Nederlandse huizen. Banken kunnen hun Nederlandse activiteiten niet geheel financieren uit Nederlandse spaargelden. En zijn aangewezen op buitenlandse financiering. Voor de crisis leek dit geen probleem. Buitenlanders kochten graag gebundelde pakketjes hypotheken uit het solide Nederland. Securitisatie noemen we dat.

Na de crisis is alles anders. Securitisatie is uit. Buitenlanders worden zenuwachtig van de relatief hoge hypotheekschuld van Nederlanders. En van de relatief grote omvang van de Nederlandse hypotheekportefeuille van Nederlandse banken. En van het grote aantal aflossingsvrije hypotheken. Met hoge verhoudingen van de waarde van de hypotheek tot de waarde van het huis. Risico’s die voor de crisis onvoldoende waren ingeprijsd.

En inmiddels dalen de huizenprijzen. De bodem lijkt nog niet bereikt. Er heerst nog steeds onzekerheid over het toekomstige belastingregiem voor de huizenmarkt. Het is  logisch dat buitenlanders niet meer staan te springen om Nederlandse hypotheken in portefeuille te nemen. In ieder geval moet de compensatie voor het risico aanmerkelijk hoger zijn dan voor de crisis.

Nederlandse banken zelf hebben vermoedelijk geen grote behoefte aan het uitbreiden van hun Nederlandse hypothekenportefeuille. Die portefeuille moet eerder kleiner dan groter worden.

Dat zijn de problemen van de Nederlandse huizenmarkt. Ondanks dat inderdaad lage cijfer van de betalingsachterstanden.

Bron: lexhoogduin.com