Dag pensioentje

http://youtu.be/3FiPXDpu8nI

De Commissie Structuur Nederlandse Banken wil de banken gaan redden met de Nederlandse pensioenbesparingen. De commissie schrijft: Om de hypotheekmarkt op korte termijn vlot te trekken adviseert de commissie bestaande en nieuwe onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gegarandeerde hypotheken… Continue Reading

Overmatige prijsstijging of beheerste prijsstijging?

http://youtu.be/J3jnxCvQ7w8

Wanneer kun je nu eigenlijk spreken over een huizenzeepbel? Kees Verhoeven, commissievoorzitter van de tijdelijke commissie huizenprijzen, gaf vandaag een eenvoudige uitleg. De Starter geeft nog wat extra uitleg: Volgens @keesvee is >1% stijging boven inflatie risico op terugval. Tussen… Continue Reading

Rehn:”De hypotheekrente-aftrek moet versneld worden afgebouwd”

http://youtu.be/uEKLkPgC7As

Eurocommissaris Rehn heeft in Den Haag aangegeven structurele hervormingen belangrijker te vinden dan de 3 procentsregel.  De hypotheekrenteaftrek moet ook voor bestaande huizenbezitters versneld worden afgebouwd. Blijkbaar hebben vrijwel alle Nederlandse journalisten een tophypotheek. Geen enkele krant vindt dit interessant… Continue Reading