May 29

Stemvolk gijzel je met de hypotheekrenteaftrek - VVD - Zeker nu - slogan De Europese Commissie wil dat Nederland de hypotheekrenteaftrek sneller beperkt. Dat werd vandaag bij de presentatie van economische aanbevelingen voor de lidstaten bekend gemaakt.

Volgens de commissie gaat de aanpak van de hypotheekrenteaftrek niet snel genoeg. Nieuwe huizenkopers zijn sinds dit jaar verplicht om hun hypotheek af te lossen, als zij nog aanspraak willen maken op de renteaftrek. Volgens de commissie zijn de huidige plannen echter niet genoeg om de hoge hypotheekschuld terug te dringen.

Een belangrijk probleem is de huizenmarkt, waar in de afgelopen tientallen jaren steeds meer starheden en verstorende prikkels zijn ontstaan die hun stempel hebben gedrukt op de woningfinancierings en sectorale besparingspatronen. De neiging van huishoudens om steeds meer schulden aan te gaan voor een eigen woning hangt voor een groot deel samen met langdurige fiscale prikkels, en met name de volledige fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente. Sinds april 2012 is een reeks maatregelen deels ten uitvoer gelegd. Bij een aantal daarvan gaat het om de aanpassing van de fiscale behandeling van de woningfinanciering. De geleidelijke beperking van de hypotheekrenteaftrek en versterking van de prikkel om af te lossen, is op zich nodig, maar deze maatregel wordt te traag ingefaseerd om het aflosgedrag in de komende jaren significant te beïnvloeden.

De huurmarkt wordt afgeremd door de regulering en de aanwezigheid van een zeer grote socialewoningsector die ook met lange wachtlijsten te kampen heeft. De recente invoering van enige huurdifferentiatie in de socialewoningsector op basis van het inkomen is een stap in de goede richting, maar het effect ervan is beperkt. Hoewel de maatregelen stappen in de goede richting zijn, verlopen de hervormingen om de onderliggende problemen aan te pakken derhalve over het geheel genomen in een traag tempo en moet er bijgevolg meer vaart achter worden gezet, terwijl er tegelijk voor moet worden gezorgd dat sociale woningen, ook op gewilde locaties, beschikbaar blijven voor kansarme burgers die geen huisvesting tegen marktvoorwaarden kunnen vinden.

Volgens Mark Rutte moeten mensen die het zich financieel kunnen veroorloven de aanschaf van een huis niet langer uitstellen. Dit omdat zijn deskundigen zeggen dat de prijzen niet veel meer zullen zakken.

Waarom niet gewoon op het laagste punt instappen ? Je praat precies als Piet Moerland van de Rabobank, zelfde toon, zelfde woordkeuze. Ingefluisterd?

bron: ec.europa.eu

May 28

Economen geven het kabinet Rutte een een 4,7 voor het economisch beleid, zo blijkt uit een enquête onder 22 vooraanstaande economen door BNR Newsroom. Macro-econoom Kees de Kort vindt het cijfer nog te hoog. “Laten we eerlijk zijn. Een regering is verantwoordelijk voor het hier en nu, maar ook voor de langere termijnontwikkelingen in de Nederlandse samenleving.

Als je er daarvan een aantal op een rijtje zet, zie je dit. Op de arbeidsmarkt was sprake van hervormingen: die zijn teruggedraaid. Daar gebeurt niks. En ze denken dat de huizenprijzen gaan herstellen als je de huren maar genoeg verhoogt. Want als die maar hoog genoeg worden, gaan we huizen kopen. Dat is ook geen verbetering.”

Er gebeurt niks

Hij gaat verder: “We hebben de vergrijzing en de zorg. Daar gebeurt ook niets fundamenteels. We hebben sparen en pensioenen: geen verbetering. En het belangrijkste van allemaal: de financiële sector zit op z’n knieën. Daar moet geherkapitaliseerd worden, maar er gebeurt niks.” De Kort vat samen: “Op alle terreinen gebeurt helemaal niks. Daarom zou ik zeggen dat een 4,7 nog een hoog cijfer is.”

Niet aanpakken maar doorschuiven - VVD slogan - poster

bron:  BNR Nieuwsradio

May 27

Gerhard is journalist en schrijver. In 2012 schreeft hij het boek ‘Hypotheekvrij! Je Huis Aflossen In 10 Simpele Stappen’.

In dit autobiografische verslag lees je hoe je in tien stappen (en in maximaal 10 jaar tijd) je hele hypotheek versneld kunt aflossen. Vol tegendraadse adviezen en bruikbare tips. Neem zelf weer de touwtjes in handen als het om geld gaat!

May 21

Bestaande koopwoningen waren in april 7,6 procent goedkoper dan in april 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is iets groter dan in de voorgaande maand. Toen waren de huizen 7,0 procent goedkoper. De index van het CBS en het Kadaster geeft de prijsontwikkeling weer van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland.

De prijzen van bestaande koopwoningen lagen in april 2013 op hetzelfde niveau als in het voorjaar van 2003. Ten opzichte van augustus 2008, toen de prijzen een piek bereikten, bedraagt de prijsdaling 19,5 procent.

In de eerste vier maanden van 2013 wisselden 29 644 woningen van eigenaar. Dat is 7,9 procent minder dan in dezelfde periode een jaar geleden.

bron: CBS

May 17

Huizenbezitters die denken veilig te zitten met de Nationale Hypotheekgarantie, komen bedrogen uit. De regels zijn ineens een stuk strenger gemaakt.

Wie zijn huis met verlies moet verkopen, krijgt zijn restschuld lang niet altijd meer vergoed.

Lees verder bij RTL Z

`een addertje onder het gras`

May 17

Wie dacht dat de misère op de woningmarkt voorbij was, zal bedrogen uitkomen. De Nederlandse huizenprijzen zijn nog 33% te hoog ten opzichte van ons inkomen. Dat stelt The Economist.

zie ook: The Economist, (2003): House of cards

De vrije val van de huizenprijzen in landen als Nederland en Frankrijk zal daarom nog wel even aanhouden, waarschuwt het blad.

20130518_FNC624_1

Lees verder op DFT.nl

May 15

De dagelijkse nieuwsshow Panache werpt een satirische blik op de woningmarkt. Een mooie opsomming van al het goede dat Stef Blok ons heeft gebracht. Goed bezig Stef!

May 14

De koopkracht van pensioenuitkeringen staat onder druk en de eigen bijdrage in de zorg gaat steeds verder omhoog. Het probleem zal zich meer en meer laten voelen: veel gepensioneerden zijn ‘steenrijk’ maar ‘geldarm’: ze kunnen de stenen niet gebruiken om het inkomen aan te vullen of om grote uitgaven te financieren, bijvoorbeeld om de woning aan te passen of extra zorg aan huis te regelen.

De Taskforce Verzilveren, een initiatief van maatschappelijke organisaties, financiële partijen en overheidsinstellingen komen nu met een plannetje om de ruim 500 miljard euro ‘papieren’ overwaarde af te romen. De Taskforce ziet onder andere kansen in een zorghypotheek en in besteding van het pensioen voor grotere uitgaven. Voor het benodigde vertrouwen in de vereiste complexe financiële producten, moeten publieke en private partijen samenwerken. Het eindrapport werd vandaag aangeboden aan Minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst.

14-5-2013 23-28-53

Hoe ouder men wordt, hoe hoger het bedrag aan eigen geld is dat in het eigen huis vastligt. De 50-plussers hebben een aandeel van bijna 80% in de totale overwaarde in Nederlandse huizen. De huidige gepensioneerden hebben circa 38% van de totale overwaarde in bezit, met een gemiddelde overwaarde per huis van 257.000 euro. De financiële dienstensector ziet hierin na de woekerpolissen en beleggingshypotheken een nieuwe goudmijn.

cash

De 50-plussers hebben een aandeel van bijna 80% in de totale overwaarde in Nederlandse huizen.

In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk wordt de mogelijkheid om te verzilveren wel aangeboden en benut. Veelal via een omkeerhypotheek of ‘verkoop-en-terughuur’ constructie. In beide gevallen krijgt de huiseigenaar een voorschot op de toekomstige verkoopopbrengst van zijn huis. De huiseigenaar ontvangt een bedrag ineens en kan deels de toekomstige rente of huur financieren. Bij de omkeerhypotheek blijft de bewoner de eigenaar, en bij ‘verkoop-en-terughuur’ verandert het eigendom, waardoor de voormalige huiseigenaar huurder wordt. In het buitenland zijn er vele variaties op de twee verzilverproducten. Waarom kan dit in het buitenland wel, maar lukt het in Nederland niet?

408344

*Samenstelling Taskforce Verzilveren
Twaalf partijen hebben zich aangesloten bij de Taskforce Verzilveren. Zij steunen de Taskforce Verzilveren onder meer door inbreng van eigen deskundigheid.

• Achmea
• Aedes
• APG
• Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland
• CSO ouderenorganisaties
• Ministerie van Binnenlandse Zaken
• MN
• Obvion Hypotheken
• PGGM
• Rabobank Nederland
• SPF beheer
• Vereniging Eigen Huis

De Taskforce Verzilveren heeft gebruik kunnen maken van de deskundigheid vanuit de toezichthouder Autoriteit Financiële Markt (AFM). Verder zijn de volgende wetenschappers aan de Taskforce Verzilveren verbonden: Lans Bovenberg (Universiteit van Twente), Marja Elsinga (Technische Universiteit Delft),  Kees Koedijk (Universiteit van Tilburg) en Jan Rouwendal (Vrije Universiteit). Paul Tang is één van de initiatiefnemers en heeft als trekker gefungeerd.

zie ook:  Radar – De opeethypotheek

Dit alles kan alleen een succes worden als jongeren zich gewoon tot hun strot in de schulden blijven steken. Ken uw plicht!

bron: boercroon.nl

May 14

Ter info: Lezing met Albert Spits in Café Heffer (Amsterdam)

Sinds 1 januari 2013 is het op papier mogelijk om de restschuld mee te laten financieren in een nieuwe hypotheek. Nu mogen banken huizenverkopers met een restschuld meer lenen dan 105 procent van de woningwaarde. Banken hebben dus de mogelijkheid om een restschuld mee te financieren, alleen is een lening zonder onderpand voor een bank natuurlijk een groot risico, dus ze hebben hier geen trek in.

Unbenannt8

Nederlandse huishoudens zijn nu al wereldkampioen lenen.

De Vereniging Eigen Huis wil nu dat de overheid banken gaat verplichten dit toch te doen, politici moeten dus maar op de stoel van de kredietbeoordelaar gaan zitten. Zij zijn blijkbaar vergeten dat alle problemen door niet tijdig ingrijpen van de politiek zijn veroorzaakt en dat politici geen verstand van bankieren hebben. Vreemd dus dat daar de oplossing wordt gezocht.

bron: Trosradar.nl

May 11

   Huishoudens met hoge schulden, banken met problemen en een huizenmarkt die vastzit. Dat zijn volgens het Internationaal Monetair Fonds de belangrijkste oorzaken van de beperkte economische groei in Nederland.11-5-2013 12-15-50

In een vrijdag gepubliceerd landenrapport zegt het IMF dat Nederland te maken heeft met hoge schulden, grote problemen in de financiële sector, huizenprijzen die steeds verder naar beneden gaan en een dalende binnenlandse consumptie. Daardoor doet Nederland het minder dan andere relatief sterke eurolanden qua economische groei en werkgelegenheid.

BJ7MU8ICQAA59Wa.png large

Consumenten die hun schulden terugdringen en banken die hun balansen op orde brengen blijven voorlopig een rem zetten op de Nederlandse economie, stelt het IMF. Het fonds wijst er daarbij op dat de huizenprijzen sinds de piek wel 18 procent zijn gedaald, maar dat de te verwachten verdere daling het consumentenvertrouwen en de uitgaven van consumenten zal blijven drukken.

loantovalue

Het IMF voorspelt dat de Nederlandse economie dit jaar met 0,5 procent krimpt. Voor volgend jaar wordt een groei van 1,1 procent voorspeld. De werkloosheid loopt volgens het IMF zowel dit jaar als in 2014 op.11-5-2013 12-16-31

bron: nos.nl

  • Pagina 1 van 2
  • 1
  • 2
  • >