Nov 29

Een opmerkelijk bericht. De Europese Commissie start een “diepgaand onderzoek” naar de Nederlandse economie, vanwege “economische onevenwichtigheden”. De Commissie doelt op de gemiddeld hoge hypotheekschulden in relatie tot de dalende huizenmarkt. De evaluatie maakt deel uit van een nieuw waarschuwingsinstrumentarium, om economische problemen bij lidstaten eerder te signaleren.

Van Persbureau Reuters:

The European Commission will launch an in-depth investigation into the Dutch economy to assess the risks of a housing bubble in the country, the executive arm of the European Union said on Wednesday. “There is a need to investigate more in-depth the potential risks stemming from a very elevated level of private sector debt in combination with high house prices,” the Commission said in a statement.

Lees verder bij Blikopdebeurs.com

Nov 27

Om de kredietverlening weer op gang te krijgen, moeten banken weer pakketjes hypotheekleningen kunnen doorverkopen, zoals voor het uitbreken van de kredietcrisis. Dat stelt hoogleraar financiën en investeringen Dennis Vink.

I also worked on applied research / consultancy projects for ABN-AMRO, Ballast Nedam, Essent, NIBC, Kroymans Corporation, Ministerie van Verkeer & Waterstaat, SHV, and Stork, among others. These projects included asset-backed securitization issues, value-based management and cost of capital issues, to name but a few.

Nov 24

De twee grootste pensioenbeleggers van Nederland, APG en PGGM, zijn bereid grootschalig in hypotheken te stappen. Zij pleiten voor de oprichting van een “Nationale Hypotheek Bank”. Deze bank zou door de overheid moeten worden gesteund. Die kan voor tientallen miljarden aan hypotheken overnemen van banken, zodat die weer lucht krijgen. Mocht dit doorgaan gaat het  waarschijnlijk nog jaren duren om de plannen om te zetten naar actieve hypotheekverstrekking.

zie ook: Pensioenbeleggers: geld in Nationale Hypotheekbank

Daaaaag pensioengeld…..

Nov 21

De Zweedse publieke omroep (SVT) heeft in een uitzending over de financiële crisis uitgebreid aandacht besteed aan de enorme private schulden in Nederland.  De conclusie is dat zowel Nederland als Zweden een huizenzeepbel hebben. Niet iedereen is het hier natuurlijk mee eens, de Scandinavische Nordea Bank blijft ontkennen.

Dirk Bezemer in gesprek met Jens Ergon

De hele uitzending kunt u terugzien op de site van Vetenskapens värld (erg goed!)

Nov 21

Verkochte bestaande koopwoningen waren in oktober 7,8 procent goedkoper dan in oktober 2011. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is al vier maanden nagenoeg hetzelfde. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster. De index geeft de prijsontwikkeling weer van geregistreerde bestaande koopwoningen in Nederland, die aan particulieren verkocht zijn.

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen lagen in oktober op het niveau van begin 2004. Ten opzichte van augustus 2008, toen de huizenprijzen een piek bereikten, bedraagt de prijsdaling ruim 16 procent.

In de eerste 10 maanden van 2012 wisselden 90 duizend woningen van eigenaar. Dit is ruim 8 procent minder dan in dezelfde periode van 2011.

bron: CBS

Nov 19

De huizenprijzen dalen  volgend jaar gemiddeld met 7 procent. Dat verwachten economen van de Rabobank, zo blijkt uit het maandag verschenen Kwartaalbericht Woningmarkt.

zie ook: Kwartaalbericht Woningmarkt van de Rabobank is erg onrealistisch

De aangekondigde beleidsmaatregelen op de woningmarkt,samen met de algehele bezuinigingsoperatie, zullen in 2013 naar verwachting wel tot druk op de woningprijzen leiden. Ten eerste zorgen de algemene bezuinigingen voor een daling van de koopkracht, en daarmee voor een daling van de leencapaciteit waardoor huishoudens minder geld kunnen uitgeven aan de aanschaf van een woning. Ten tweede zullen de specifieke woningmarktmaatregelen een extra duit in het zakje doen. Zo zal de per 1 januari 2013 ingaande verplichting om nieuwe hypotheken volledig en annuïtair af te lossen om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek leiden tot hogere maandlasten en een lagere leencapaciteit. Deze factoren worden deels gecompenseerd doordat ook de restschuld vanaf 2013 in aanmerking komt voor hypotheekrenteaftrek. Per saldo verwachten wij een prijsdaling van bestaande koopwoningen in 2013 van 7%, waarbij deze per segment en regio kan verschillen en dat meer dan de helft van deze prijsdaling al in 2012 is gerealiseerd.

bron : Rabobank

Nov 16

Altijd mooie liberale praatjes, maar op de huizenmarkt mag geen marktwerking plaatsvinden. Daar moet vooral schulden maken gestimuleerd blijven worden. Dit om Marike en haar scheefleen-vriendjes uit de wind te houden. Hoewel er vraag is naar huizen mogen ze volgens Marike niet gebouwd worden, dat is niet goed voor de top-leners. conclusie: nepliberaal, leenkneus.

zie ook: Marike Stellinga:”Het verlagen van belastingen en subsidies is extreem links” en Roemer is een lener!

P.S. We hebben nog steeds een bubbel op de huizenmarkt….. 🙂

Nov 13

De Rabobank voorspelt een groei van Nederlandse economie van 0,25 procent in 2013. Het CPB verwacht voor volgend jaar een groei 0,75 procent. Daarmee zal de economie in 2013 na 5 jaar crisis nog steeds niet terug zijn op niveau van voor 2008, een situatie die zich het laatst voordeed tijdens de Grote Depressie.

Hans de Geus legt uit  waarom de voorspelling van de Rabobank realistischer is en waar de fouten in de modellen van het CPB zitten.

Nov 9

De Vereniging Eigen Huis, het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Makelaars (maar niet de Nederlandse Vereniging van Banken!) willen dat de nieuwe hypotheekregels – waarbij de renteaftrek wordt gekoppeld aan een aflossingsverplichting – worden uitgesteld. In een brandbrief aan de regering rekenen zij voor dat starters te maken krijgen met oplopende maandlasten (van 18% in meer het eerste jaar tot 65% meer aan het einde van de looptijd van de hypotheek). Ook vrezen zij waardedaling in de woningmarkt.

Het FD van vandaag biedt ook volop ruimte aan de klagers:

Als het kabinet nieuwe kopers vanaf 1 januari dwingt annuitair af te lossen, zakt de woningmarkt volledig in. “De huizenprijzen zullen nog verder dalen dan waar we nu al rekening mee houden”, zegt directeur Ron Bavelaar van de Hypotheekshop.

Even verderop in het FD-artikel beweert diezelfde Bavelaar dat de maandlasten voor starters met zo’n 20% zullen stijgen.

Het probleem met deze klachten is dat ze niet tegelijkertijd waar kunnen zijn. Als Bavelaar gelijk krijgt en de markt verder daalt door deze maatregel, dan kloppen de sommetjes in de brandbrief niet meer (en zijn eigen 20% ook niet). Tegenover de duurdere hypotheekvorm komt dan immers een goedkopere woning te staan. Afhankelijk van de waardedaling kan het netto resultaat positief of negatief uitpakken. Het geklaag over de starters is dan ook inconsistent.

nos-staatsjournaal

Het startitem in het NOS journaal van gisteren was op dit punt ook onvolledig (om niet te zeggen misleidend). De boodschap was dat een huizenkoper die dit jaar nog vlug een hypotheek afsluit duizenden euro’s belastingvoordeel behoudt. Maar iemand die wacht kan natuurlijk profiteren van de verdere daling van de huizenprijs.

De starter wordt in de huidige discussie ten onrechte gebruikt als het zielige geval dat te lijden heeft onder de nieuwe hypotheekregels. Maar als de woningprijs zich maar voldoende aanpast valt de schade voor de starter wel mee. Het echte probleem is natuurlijk dat vele bestaande woningbezitters de waarde van hun woning verder zien dalen en onder water komen te staan.

bron: Weblog Ivo Arnold

Nov 9

De overheid heeft de overdrachtsbelasting verlaagd om doorstroming van de woningmarkt te verbeteren. Ook worden de regels voor hypotheken strenger, zodat minder mensen door hun hypotheek in de financiële problemen komen. Dit staat in de Rijksbegroting van 2013.

Plannen kabinet-Rutte-Asscher voor hypotheekrenteaftrek 4e schijf

Het kabinet-Rutte-Asscher wil de hypotheekrenteaftrek voor bestaande en nieuwe hypotheken aanpassen. Vanaf 2014 wordt het maximale aftrektarief (4e schijf) stapsgewijs verlaagd naar het tarief van de 3e schijf. Dit gebeurt in stappen van 0,5% per jaar.

Overdrachtsbelasting definitief verlaagd naar 2%

De overdrachtsbelasting is permanent verlaagd van 6% naar 2%. Hierdoor zijn de aankoopkosten lager. Dat kan ervoor zorgen dat mensen sneller een huis kopen. Op die manier komt er meer beweging in de woningmarkt, bijvoorbeeld omdat starters makkelijker een woning kunnen kopen.

Hoogte hypotheek beperkt

Om huiseigenaren te beschermen tegen te zware hypotheeklasten is sinds 1 augustus 2011 de hoogte van de Loan-to-Value waarde beperkt tot 106% (inclusief 2% overdrachtsbelasting). Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde van de woning.

Vanaf 2013 wordt de Loan-to-value geleidelijk verlaagd naar 100% (inclusief overdrachtsbelasting). Dit betekent dus dat u geen hogere hypotheek meer kan krijgen dan de waarde van het huis. Om vooral starters tegemoet te komen en de tijd te geven om te kunnen sparen, gebeurt de afbouw in 6 stappen van 1% per jaar. In 2018 wordt dan een Loan-to-Value ratio van 100% bereikt. De Loan-to-Value ratio mag wel hoger zijn als het extra bedrag gebruikt wordt voor duurzame, energiebesparende investeringen.

Maximaal 50% aflossingsvrij

Huizenkopers zijn sinds 1 augustus 2011 verplicht de hypotheek tijdens de looptijd gedeeltelijk af te lossen. Maximaal 50% van de waarde van de woning mag aflossingsvrij blijven. De rest moet verplicht worden afgelost. Daarmee wordt voorkomen dat huiseigenaren aan het einde van de looptijd van de hypotheek een te grote restschuld hebben. Deze regels gelden niet voor hypotheken die zijn afgesloten vóór 1 augustus 2011.

Hypotheekrenteaftrek alleen bij volledige aflossing

Vanaf 1 januari 2013 is hypotheekrenteaftrek alleen nog mogelijk bij hypotheken die gedurende de looptijd volledig en externe link: annuïtair worden afgelost Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken. De aflosperiode met renteaftrek blijft 30 jaar.

Grensbedrag Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verhoogd

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) geeft kopers korting op de hypotheekrente en beschermt tegen gedwongen verkoop als zij hun hypotheek niet meer kunnen betalen. In 2011 is het grensbedrag voor het kopen van een woning met NHG tijdelijk verhoogd van € 265.000 naar € 350.000. De verhoging gold tot 1 juli 2012. De verhoging wordt geleidelijk afgebouwd:

  • per 1 juli 2012: € 320.00;
  • per 1 juli 2013: € 290.000;
  • per 1 juli 2014: € 265.000.

Rijksbegroting 2013

De verlaging van de overdrachtsbelasting, de gewijzigde voorwaarden om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek en het verlagen van de Loan-to-Value ratio staan in de Rijksbegroting voor 2013.

bron: rijksoverheid.nl

  • Pagina 1 van 2
  • 1
  • 2
  • >