Oct 30

VVD-Kamerlid Stef Blok is beoogd programmaminister op de nieuwe post Wonen en Rijksdienst. In  het onderstaande filmpje geeft deze ietwat arrogante nep-liberaal aan hoe hij tegen de woningmarkt aankijkt.

Als het aan de SP ligt, wordt de hypotheekrenteaftrek in tien jaar tijd beperkt tot hypotheken van maximaal 350.000 euro. Dat was Samsom even vergeten…

 

Oct 29

Vanmiddag heeft het nieuwe kabinet zijn regeerakkoord gepresenteerd. De Woonbond en Vereniging Eigen Huis zijn zwaar teleurgesteld over de inhoud. Het kabinet heeft niet de kans benut om het breed gedragen plan WONEN 4.0 in te voeren.

Het nieuwe kabinet kiest er niet voor om de woningmarkt beter te laten functioneren. Huurders moeten straks fors meer huur betalen, maar dat leidt niet tot de voor de woningmarkt zo noodzakelijke investeringen in nieuwbouw, woningverbetering en energiebesparing aldus Ronald Paping van de Woonbond.

Rob Mulder, directeur VEH stelt ” met stomheid” geslagen te zijn over de plannen. Vooral dat de starters door de plannen meer worden geraakt dan al bestaande huizenbezitters noemt hij onterecht. “Zo komt de woningmarkt nooit op gang.”

 • De hypotheekrenteaftrek wordt beperkt, ook voor bestaande gevallen. Vanaf 2014 wordt de maximale aftrek elk jaar met half procent verminderd
 • Vanaf 1 januari 2013 geldt voor nieuwe hypothecaire leningen dat de rente aftrekbaar blijft, mits de lening in maximaal 30 jaar en ten minste volgens een annuïtair schema volledig worden afgelost (een maatregel uit het Begrotingsakkoord 2013). De aflossingsverplichtingen moeten bij het aangaan van de schuld zijn overeengekomen in de leningovereenkomst en moeten daadwerkelijk worden nageleefd
 • De huren gaan omhoog: voor inkomens tot 33.000 euro met 1,5 procent plus inflatie, tussen 33.000 en 43.000 met 2,5 procent plus inflatie en boven de 43.000 met 6,5 procent plus inflatie
 • De rente betaald op restschulden kan tijdelijk (maximaal 5 jaar) en onder voorwaarden blijven worden afgetrokken
 • Starters kunnen nog steeds gebruik maken van de gunstige lening van de Stichting Volkshuisvesting Nederland, de regeling wordt uitgebreid
 • De huurtoeslag blijft intact om woningen voor lagere inkomens betaalbaar te houden.
 • De duur van de WW wordt verkort van 38 naar 24 maanden. het tweede jaar heeft iemand dan nog recht op een uitkering van 70 procent van het minimumloon. Werkgever betaalt eerste half jaar

 

Oct 29

Waarom zijn de huizenprijzen zo hoog? Hoe ontstond de huizenzeepbel? Waarom is er nu een crisis? Hoe huizenbubble de echte economie om zeep helpt. via @hansdegeus

Oct 29

De eigen woning mag in z’n geheel uit de inkomstenbelasting verwijderd worden stelt Arie Rijkers, hoogleraar belastingrecht Tilburg University. De eigen woning is geen bron van inkomen, heeft wel nut voor de eigenaar maar geen periodiek inkomen. Het huurwaardeforfait en de hypotheekrenteaftrek kunnen op termijn afgeschaft worden.

“Arie Rijkers over de eigen woning”, Me Judice, 29 oktober 2012.

Oct 26

De experts Kees de Kort, Hans de Geus en Jos Koets zijn niet onder de indruk van de nieuwe plannen voor de hypotheekrenteaftrek. Vanaf 2014 wordt de maximale aftrek jaarlijks met een half procent verminderd. In 28 jaar wordt de fiscale stimulans beperkt van de huidige maximale 52 procent naar 38 procent. Dit is pas het begin volgens zelfstandig hypotheekadviseur Jos Koets


Oct 24

Half ‘Telegraaf Nederland‘ is sinds vandaag boos op Rutte. De krant van ‘hardwerkend’ Nederland meldt namelijk vandaag dat de renteaftrek ook voor bestaande gevallen aangepast gaat worden.

Je moet toch wel heel erg naïef/ongeïnteresseerd zijn als je dit niet zag aankomen? Het was al jaren bekend en noodzakelijk dat dit zou gaan gebeuren, schulden subsidiëren in een schuldencrisis gaat nu zelfs de VVD te ver.

rutte-vvd-hypotheekrenteaftrek

Peter Boelhouwer: “Wanneer jullie zeepbel inderdaad leeg loopt is dit redelijk dramatisch voor de jonge gezinnen die de afgelopen tien jaar een huis gekocht hebben.” 

sitestat

Oct 22

Verkochte bestaande koopwoningen waren in september 7,9 procent goedkoper dan in september 2011. Dat is nagenoeg dezelfde prijsdaling als in de twee voorgaande maanden. Toen waren de huizenprijzen 8,0 procent lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster. Deze index geeft de prijsontwikkeling weer van geregistreerde bestaande koopwoningen in Nederland, die aan particulieren verkocht zijn.

Prijzen van bestaande koopwoningen

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen lagen in september op het niveau van begin 2004. Ten opzichte van augustus 2008, toen de huizenprijzen een piek bereikten, bedraagt de prijsdaling ruim 16 procent.

In de eerste drie kwartalen van 2012 wisselden 81 duizend woningen van eigenaar. Dit is 8,0 procent minder dan in dezelfde periode van 2011.

Prijsindex bestaande koopwoningen

bron: CBS

Oct 21

President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank dringt aan op hervormingen van onder meer de woningmarkt, de arbeidsmarkt en de zorg, want alleen dan kan het Nederlandse consumentenvertrouwen weer aantrekken. Knot wijst erop dat het consumentenvertrouwen sinds 2008 is gedaald als gevolg van de eurocrisis en problemen op de woningmarkt.

Naast de woningmarkt, ziet hij de arbeidsmarkt en de zorg als probleemdossiers waar een nieuwe regering zou moeten ingrijpen. “Zonder oplossingen blijft het consumentenvertrouwen blijvend achter bij omringende landen”, aldus de centraal bankier in het programma Buitenhof.

In Nederland  staan de banken er volgens Knot relatief goed voor. “Op dit moment zijn de Nederlandse banken veilig”, aldus de bankpresident. Verliezen op hypotheekportefeuilles vallen mee, voegt hij eraan toe.

Nout dacht er in 2010 nog iets anders over 😉

bron: Buitenhof

Oct 17

Nederlanders die zeggen dat ze hun huis niet kunnen verkopen moeten gewoon de prijs verlagen.  Alles draait om de simpele wet van vraag en aanbod volgens Kees de Kort. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat Nederland anders is. 

bron: BNR Nieuwsradio

Oct 17

Een aantal veelzeggende afbeeldingen uit het interimrapport van de Commissie Inkomstenbelasting en toeslagen.

Schulden van huishoudens als percentage van BBP

Schulden van huishoudens als percentage van BBP

Ontwikkeling van de koop- en huurprijzen (koopindex en huurindex) en het aantal woningverkopen (transactie-index) in de periode 1995-2011

Ontwikkeling van de koop- en huurprijzen (koopindex en huurindex)
en het aantal woningverkopen (transactie-index) in de periode 1995-2011

Langlopende leningen huishoudens

Langlopende leningen huishoudens

Hypotheekvormen

Hypotheekvormen

Aantal huishoudens met potentiële restschuld als percentage van het totaal aantal huizenbezitters per leeftijdscategorie

Aantal huishoudens met potentiële restschuld als percentage van het
totaal aantal huizenbezitters per leeftijdscategorie

bron: rijksoverheid.nl

 • Pagina 1 van 3
 • 1
 • 2
 • 3
 • >