Jul 29

Professor Bezemer legt uit waarom de huizenmarkt in Nederland een ponzi scheme is, en hoe dit de economie instabiel maakt.

bron: Youtube

Jul 25

Economen van ABN Amro Bank verwachten dat de prijzen van Nederlandse koopwoningen hun daling in 2013 zullen versnellen en dat herstel pas in 2014 gloort.

In de Woningmarktmonitor van juli van het Economisch Bureau van de bank stellen de economen vooral hun raming voor 2013 sterk neerwaarts bij, mede vanwege de geplande aanpassingen in de hypotheekrenteaftrek. Voor volgend jaar verwachten ze nu een daling van 8%, ofwel 5 procentpunten meer dan de prijsdaling van 3% die ze in april voorzagen.

Inclusief de verwachte prijsdaling van 5% dit jaar, die de economen al eerder aankondigden, komt het prijspeil eind 2013 in totaal 12,5% onder het niveau van 2011 uit. Indien de economie in de tussentijd opveert, zo stellen ze, kan de huizenmarkt in 2014 weer verbeteren.

Lees verder bij RTL Z

netto woonlasten

Jul 25

Wij hebben een aflossingsvrije hypotheek van €400.000 en daarnaast €95.000 spaargeld. We willen dit jaar €20.000 aflossen. Toch twijfel ik, want we hebben drie jonge kinderen en dus veel kosten in het vooruitzicht. Zit ons geld eenmaal in stenen, dan kun je er niet meer bij. Wat is verstandig?

 Vier ton schuld, maar toch dubben of je zal aflossen. Het is typisch iets van deze tijd. Pakweg de helft van alle huishoudens heeft een hypotheek. Dus hoor je je zus, ouders en vrienden praten over netto woonlasten, collega’s pochen over hun renteaftrek, de overburen discussiëren over de beste hypotheek, en je tante verhalen van haar verbouwing, betaald met geleend geld. Half Nederland leent. En wat iedereen doet, geldt als normaal en is dus verstandig. Je hebt iets uit te leggen als je aflost, of –nog erger- een woning huurt.

De verheerlijking van hypotheekschuld doet denken aan het geloof in homeopathische middelen. Driekwart van onze huishoudens meent dat het werkt. Maar het kan niet werken, want het bevat geen werkzame stof. Daarom mogen de producenten niet meer melden waar het spul voor dient. Maar homeopathie-fans blijven geloven. “Het werkt gewoon” zei er een in het NOS-journaal. “En als het werkt, dan is het dus wetenschappelijk onderbouwd.”

Ook lenen is een geloof geworden. We doen het, zoals hier, zelfs voor extra armslag in de toekomst. Iets rationeler zijn mensen die het voor- of nadeel van lenen berekenen. Ze zetten hun spaarrente tegenover hun netto hypotheekrente. En bepalen, rekening houdend met vermogensrendementsheffing, wat het voordeligste is.

Lees verder op de site van Erica Verdegaal

Jul 22

Makelaar Ed van de Bijl schrijft op zijn blog dat de huizenprijzen in Nederland altijd blijven stijgen. Helemaal zeker is Ed niet, maar hij heeft  toegang tot informatie en documentatie die bij de beeldvorming van toegevoegde waarde is. Een ander voordeel is volgens Ed dat hij beroepsmatig met deze materie bezig is.

zie ook: Ed van de Bijl verwacht prijsexplosie nieuwbouwwoningen (2013, 2014)

Ed noemt in zijn samenvatting 6 punten waarom de prijzen wel moeten stijgen:

  •  Inflatie zal een toekomstige wetmatigheid blijken en zorgen voor generieke prijsstijgingen
  •  Bevolkingsgroei stagneert, maar aantal huishoudens groeit. Hierdoor een verhoogde vraag / behoefte.
  •  Nieuwbouw stagneert, onttrekking consolideert tot stijgt. Hierdoor verhoogde vraag / behoefte.
  •  Corporaties hebben minder investeringskracht, waardoor huuraanbod daalt en vraag naar koop stijgt
  •  Distributie woningvoorraad is niet in overeenstemming met werkgelegenheid, waardoor daar waar bevolkingsgroei optreedt woningaanbod achterblijft.
  •  Woningaanbod komt niet overeen met woningbehoefte

Tel dit allemaal op en wie dan concludeert dat de prijzen van huizen zullen dalen: leg het mij maar uit!

Kunnen jullie het makelaar Ed even uitleggen?

 

Jul 20

Verkochte bestaande koopwoningen waren in juni 4,4 procent goedkoper dan in juni 2011. De prijsdaling is hiermee kleiner dan in de drie voorgaande maanden. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de Prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster. Deze index geeft de prijsontwikkeling weer van bestaande koopwoningen in Nederland, die aan particulieren verkocht zijn.

huizenprijzen CBS

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen lagen in juni van dit jaar 12 procent onder het niveau van augustus 2008. Toen bereikten de huizenprijzen een piek.

Het totaal aantal transacties in het eerste halfjaar van 2012 bedroeg bijna 59 duizend. Dat is 1 procent meer dan in de eerste zes maanden van 2011.

prijsindex bestaande koopwoningen

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen

De animatie huizenmarkt in beeld toont de regionale ontwikkeling van de verkoopprijzen en transacties van bestaande koopwoningen.

In de korte methodebeschrijving Prijsindex Bestaande Koopwoningen kunt u meer informatie vinden over de methode.

bron: CBS

Jul 14

Alle huizenbezitters, dus niet alleen de starters, moeten hun hypotheek direct gaan aflossen. Wie dat niet doet, raakt zijn belastingvoordeel kwijt. Dat bepleit Gerrit Zalm, topman van ABN Amro, zaterdag in een vraaggesprek met het AD.

Zalm vindt dat er sprake is van ongelijke behandeling tussen nieuwkomers en mensen die al een hypotheek hebben. Die eerste groep moet vanaf volgend jaar in 30 jaar de hypotheek aflossen. De tweede groep hoeft dat niet, en kan hypotheekrente aftrekken zonder af te lossen.

Van de 4,3 miljoen Nederlandse woning¬eigenaren heeft 80 procent een hypotheek. Het grootste deel daarvan is volgens het AD een spaarhypotheek

Jul 12

Het tweede kwartaal van 2012 werden er 20,2 procent meer woningen verkocht dan in het voorgaande kwartaal. De verkoopprijs van de gemiddelde verkochte woning daalde in het tweede kwartaal met 6,3 procent ten opzichte van vorig jaar. Gemiddeld wordt een woning voor 215 duizend euro verkocht. Dat blijkt uit de nieuwste kwartaalcijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

zie ook: Huizenprijs daalt 6,3 procent in tweede kwartaal 2012

De omzet in de woningmarkt is nog maar 5,3 miljard. Dit is 19,8% minder dan in het 2de kwartaal van 2011.  De makelaars zien desondanks wederom lichtpuntjes op de woningmarkt. Ger Hukker is zelf  wel wat pessimistischer:  “Dit kwartaal was een klein lichtpuntje, zo een die extra opvalt als het buiten heel donker is. We hebben geen indicatie voor een structureel herstel. Veruit de meeste seinen staan op rood.”

Jul 9

Het piramidespel van bouwers, projectontwikkelaars, beleggers en inhalige gemeentes gaat vrolijk door met gemeenschapsgeld via sloopfondsen. Dat is onverteerbaar voor gemeente,huurders en het milieu, stelt Hans de Geus.

Met open ogen loopt de Amsterdamse wethouder Maarten van Poelgeest in de valkuil die gewiekste vastgoedjongens hebben uitgezet om hun heilloos bijplempen van kantoren voort te kunnen zetten. Als eerste gemeente in Nederland wil Amsterdam publiek geld inzetten om invulling te geven aan het recent gesloten ‘convenant leegstand kantoren’ oftewel een speciaal sloopfonds voor lege kantoren.

Dit convenant kwam op landelijk niveau tot stand onder leiding van Hoogleraar Vastgoedontwikkeling Hans de Jonge. Althans, met deze nevenfunctie presenteert hij zich graag; in het dagelijks leven is De Jonge gewoon directeur van bouwadviesbedrijf Brink Groep.

 Het handig selecteren van de hoogleraarsfunctie valt in het niet bij de creativiteit die de Jonge aan de dag legt met debiteren van belachelijke argumenten waarom een sloopfonds in ieders belang zou zijn, eervorige week donderdag in De Volkskrant: ‘Nederland wordt steeds lelijker met al die leegstaande kantoren’.

 Maar wie heeft die dan toch neergezet, de kaboutertjes? En wie weet wat voor lelijks er wel niet voor in de plaats komt als het sloopfonds in werking treedt?

Lees verder op  Follow the Money

Jul 9

Steeds meer mensen hebben betalingsproblemen. Het Bureau Krediet Registratie (BKR) verwacht dat eind dit jaar 720.000 mensen een betalingsachterstand hebben bij het aflossen van schulden bij bijvoorbeeld banken en internetwinkels of het betalen van de hypotheekrente.

Dat is 8 procent van de mensen met een lening. In 2008 kon ruim 6 procent niet op tijd aflossen, blijkt uit de BKR Kredietbarometer.

Spookschulden

Het BKR sluit niet uit dat de problemen nog groter zijn, omdat achterstanden bij bijvoorbeeld de Belastingdienst, woningcorporaties en zorgverzekeraars niet zijn opgenomen in het overzicht.

Deze ‘spookschulden’ vormen volgens het BKR een bedreiging, omdat ze niet worden meegenomen bij het afsluiten van een nieuwe lening. Zo kunnen de problemen zich opstapelen, vreest het BKR.

Een probleem is dat veel mensen geen zicht hebben op hun financiële situatie. Consumenten die dat wel hebben, zijn volgens het BKR beter te behoeden voor langlopende geldzorgen.

bron: NOS Nieuws

vvd-populisten-narcisten

Jul 4

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, die de Nationale Hypotheek Garantie regelt, wil dat huizen met zo’n garantie niet meer geveild worden omdat ze dan te weinig opleveren. Directeur Schiffers van het fonds zegt dat in de Volkskrant.

Lees ook: Karel Schiffer: 2 miljard staatssteun voor NHG

Schiffers zegt dat het verlies kan worden voorkomen als mensen langer de tijd krijgen om hun huis te verkopen of door de huizen zelf op te kopen.

In het laatste kwartaal zijn 780 huizen met een NHG geveild;vorig jaar waren dat er 470. Bij een veiling compenseert de NHG het verlies voor huiseigenaren en banken.

bron: NOS

  • Pagina 1 van 2
  • 1
  • 2
  • >