Jun 26

Door: Bas Jacobs

Ik ging in het Oog op Morgen (Radio 1, dinsdag 12 april 2011) in discussie met Mevr. de Boer van de VVD over de hypotheekrenteaftrek. Zelden zo sterk het gevoel gekregen dat we in Nederland langzaam afglijden naar ‘Amerikaanse toestanden’: politici uiten zich slechts in one-liners, gaan niet langer op inhoudelijke argumenten in en spreiden groot dedain voor kennis en wetenschap ten toon.

Mevr. de Boer beweerde eerst dat afschaffing van de hypotheekrenteaftrek tot verschrikkelijke prijsdalingen in de huizenmarkt leidt. Vervolgens betoogt ze dat de hypotheekrenteaftrek geen prijsopdrijving in de huizenmarkt veroorzaakt. Mevr. de Boer toont hiermee aan helemaal niets van economie te begrijpen, maar meent zich wel forse uitspraken over economen te permitteren.

Mevr. de Boer geeft economen de schuld van de malaise in de huizenmarkt. Door over het H-woord te praten zouden zij huizenkopers bang maken. Terwijl mevrouw de Boer huiseigenaren de stuipen op het lijf jaagt door te spreken over huizenprijsdalingen van 30 procent als de hypotheekrenteaftrek wordt beperkt. Dat is een ridicuul getal en wordt door geen enkele wetenschappelijke analyse ondersteund. Sterker, in het meest extreme geval, waarin de gehele behandeling van het eigen huis fiscaal neutraal wordt (15 miljard (!) minder subsidie op huizen), en wat door niemand wordt voorgesteld, zal de prijsdaling ongeveer 17,6 procent bedragen, zie link.

Mevr. de Boer beweert zich om gewone mensen te bekommeren en verwijt daarmee economen impliciet dat niet te doen. Alsof gewone mensen niet armer worden omdat ze door de hypotheekrenteaftrek 15 miljard euro meer belasting moeten betalen. Alsof er voor gewone mensen door de hogere belastingen niet minder werk is, omdat hoge belastingen de economie verstoren en werkgelenheid vernietigen. En alsof gewone mensen niet blootstaan aan grote financiële risico’s als ze teveel schulden maken.

Iedereen met een beetje verstand van zaken vindt dat er iets met de hypotheekrenteaftrek moet gebeuren. Sterker, ik ken geen enkele weldenkende econoom die niet vindt dat er iets moet gebeuren. Ook onze beleidsinstanties zijn uni sono: het CPB, de DNB, de AFM, het IMF, de OECD, de SER, enzovoorts, enzovoorts.

Ik ben kennelijk in de onterechte veronderstelling dat de VVD haar gedachtengoed baseert op de verlichting; redelijk, rationeel en liberaal. Mevr. De Boer beukt vrolijk los op de onderbuik van de kiezer, toont geen enkel respect voor kennis en wetenschap en verdedigt beleid dat met de beste wil van de wereld niet liberaal kan worden genoemd.

Om Vasalis te parafraseren: ik voel me arm en beschaamd zo arm te zijn met zulke politici.

Jun 26

voorpagina ADDe Nederlandsche Bank (DNB) raadt mensen aan om flink te gaan sparen of de hypotheek versneld af te lossen.

 Ze wijst op donkere vooruitzichten: lagere pensioenen, dalende huizenprijzen en stijgende zorgkosten. ‘Wees bewust dat het er de komende jaren niet gemakkelijker op wordt’, waarschuwt DNB-directeur Joanne Kellermann vandaag in het AD.

Jun 25

Betty de Boer (VVD) (Bouwfonds, BAM enz)De jongeren dienden een motie in die oproept om na te denken over aanpassingen van de hypotheekrenteaftrek. Ook al mochten de 150 jongeren zelf nog niet stemmen, toch kreeg de motie 41 procent van de stemmen. ‘Met ons erbij had de motie het gehaald. Dus we kunnen meerderheden vinden om taboes te doorbreken’, zei Van Lienden tegen de NOS.

De G500 werd dit voorjaar opgericht en heeft inmiddels zo’n duizend leden. Zij zijn allemaal lid geworden van VVD, PvdA en CDA en proberen deze drie middenpartijen van binnenuit te veranderen. Ze trachten het verkiezingsprogramma te beïnvloeden en door massaal aanwezig te zijn op congressen moties en amendementen door te drukken.

 

Betty (bouwlobby) de Boer weet niet wat haar overkomt

Jun 21

In Nederland blijft het consumentenvertrouwen maar dalen. Hoe verrassend is dat? Na een heel lange tijd van meer, nog meer en nog veel meer, gaat het nu over dalende huizenprijzen, bezuinigingen, problemen op de arbeidsmarkt, de eurocrisis en het meer dan volledig uitblijven van serieuze plannen om de problemen het hoofd te bieden. Daar helpt zelfs dat oneindige geneuzel over kansen en positief zijn niet meer tegen.

Jun 21

Verkochte bestaande koopwoningen waren in mei 5,5 procent goedkoper dan in mei 2011. De prijsdaling is hiermee groter dan voorgaande maanden. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de Prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster. Deze index geeft de prijsontwikkeling weer van bestaande koopwoningen in Nederland, die aan particulieren verkocht zijn.

Net als in voorgaande maanden waren in mei de prijzen in alle provincies lager dan een jaar eerder. Ook alle woningtypen waren goedkoper dan in mei 2011.

Er wisselden in mei ruim 10 duizend bestaande koopwoningen van eigenaar. Dit is bijna 3 procent meer dan een jaar eerder. Het totaal aantal transacties van januari tot en met mei 2012 bedroeg ruim 42 duizend. Dat is ruim 12 procent minder dan in de eerste vijf maanden van 2011.

bron: CBS

Jun 19

Eric Mecking werd onlangs geïnterviewd door Gerhard Hormann over de goudprijs, Geld, goud en zilver, de euro, spaargeld en lachen.

zie ook: Deflatie in aantocht

De goudprijs is aardig gedááld sinds wij elkaar de laatste keer spraken?

“Inderdaad. Maar dat hebben Elmer Hogervorst en ik in ons boek Geld, Goud & Zilver ook aangegeven. Het boek kwam in november 2011 uit en toen voorspelden wij een tijdelijke dip in de goudprijs. Mijn verwachting is dat hij vanaf begin juli weer licht gaat stijgen tot en met september. Dan moet je erbij zijn, want dan gaat het feest pas beginnen.”

Gaat de crisis dan zijn laatste fase in?

“Wat politici de hele tijd doen is uitstellen en mooie beloftes doen. Zonder dat er echte beslissingen worden genomen. Mijn verwachting is dat na de verkiezingen de hel echt losbreekt. 2013 wordt volgens mij een rampjaar. Dan zijn alle overheden uitgeput en is het geld op. Dan valt er niks meer te rekken en is het apocalypse now. Mijn verwachting is dat de AEX uiteindelijk naar de 150 punten gaan.”

Wat is nu het allerlaatste dat je met je spaargeld zou moeten doen?

“Een huis kopen. Dat is écht het allerlaatste. In mijn vorige boek schreef ik dat er 30 tot 50% van de huizenprijs af zou gaan, maar nu neig ik meer naar dat laatste getal. Vanaf het hoogtepunt in 2008 gerekend zullen de huizenprijzen ongeveer halveren. Ik begrijp dat mensen die nog maar net een huis hebben gekocht dat niet leuk vinden om te horen, maar het is niet anders. De huizenmarkt wordt een bloedbad. Eigenlijk kun je zeggen dat de hele welvaartsstaat langzaam wordt afgebroken. Dat betekent lagere huizenprijzen, lagere pensioenuitkeringen, lagere lonen en ga zo maar door.”

Lees  hier verder

Jun 15

Vandaag even iets anders dan de Nederlandse huizenmarkt. Op internet is een filmpje opgedoken. Nigel Farage, de Britse euroscepticus met de stijfste bovenlip van Brussel, zegt even in een speech van keihardium hoe het zit. Met de EU, met de euro, met Griekenland, met Spanje, met Italië, en met lenen betalen lenen betalen. Ook met Guy Verhofstadt. Zelden was het failliet van Europa mooier in één beeld gevangen dan met deze de iconisch onderuitgezakte Vlaamse eurofiele volgevreten fopmans. Alles stort in. Athene,Madrid, Rome, Brussel, Oranje.

bron: GeenStijl

Nigel Farage speelt met de mensen die deze crisis zorgvuldig hebben ontworpen.

Jun 14

Fitch Ratings verwacht dat de Nederlandse huizenprijzen verder zullen dalen met ongeveer 7%, vanwege de verslechterende macro-economische situatie.

Daarmee zouden de huizenprijzen 18% onder de piek van 2008 uitkomen en daarmee uitkomen rond het niveau van 2004, voegt Fitch eraan toe.

Fitch stelt daarmee zijn eerdere verwachting dat de bodem in de huizenmarkt 15% onder de top zou liggen bij.

Als reden hiervoor geeft Fitch de stijging van de werkloosheid. Daarnaast zegt het bureau dat onzekerheid over de huizenmarkt en het beleid van de overheid ten aanzien van de hypotheekrenteaftrek aanleiding waren voor de neerwaartse bijstelling.

Een verdere daling van de huizenprijzen acht Fitch onwaarschijnlijk, gezien de krapte op de woningmarkt, de betere betaalbaarheid van woningen en het sociale vangnet waar mensen met een hypotheeklening op terug kunnen vallen.

Lees verder op de site van RTL Z

Jun 12

De woningmarkt komt nog steviger op slot te zitten als de afspraken in het Lenteakkoord volgend jaar doorgaan. Vooral starters zijn de klos.

De verschillende aanpak van starters en van huidige huiseigenaren zorgt grotendeels voor verdere stagnatie. Dat stelt ING in zijn Kwartaalmonitor Woningmarkt.

Starters, die cruciaal zijn om de woningmarkt weer op gang te helpen, zullen vanaf volgend jaar nog moeilijker kunnen instromen. Voor hen wordt een beperking van de hypotheekrenteaftrek voorgesteld. “Omdat er in de kabinetsplannen geen compensatie elders wordt voorgesteld, betekent dit een stijging van de hypotheeklasten”, aldus ING. Daardoor kan een starter dus minder bieden voor een huis.

bron: RTL Z

Jun 10

De vraag is niet óf maar hoe de bubble van de huizenprijzen gaat leeglopen, betoogt Gerhard Hormann. Dat is geen aangenaam vooruitzicht, maar op de lange termijn wel de enige oplossing.

De euforie rondom het lente-akkoord heb ik vanaf het eerste begin niet zo goed begrepen. Inmiddels zijn zo’n beetje alle belangrijke beslissingen en pijnlijke ingrepen van de Kunduz-coalitie verschoven tot na de verkiezingen – wanneer er waarschijnlijk toch geen meerderheid meer voor te vinden is – maar zelfs als compromis om Brussel tevreden te stellen schoot het schromelijk tekort

radio-interview BNR

Lees verder op de site van de Volkskrant

  • Pagina 1 van 2
  • 1
  • 2
  • >