Apr 27

Vereniging Eigen Huis is blij dat er een akkoord is gekomen om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Maar het akkoord zorgt voor hogere hypotheeklasten voor starters en verhuizers. De doorstroming op de woningmarkt wordt hierdoor eerder afgeremd dan gestimuleerd.

Het donderdagavond bereikte akkoord bevat drie maatregelen die direct van invloed zijn op het functioneren van de koopwoningmarkt.

  1. De overdrachtsbelasting blijft op 2%. Het beperken van bijkomende kosten is belangrijk voor kopers die in de komende tijd een eerste of volgende eigen woning willen kopen. De lage overdrachtsbelasting draagt ook bij aan een betere verhouding tussen de waarde van de woning en de hoogte van de hypotheek.
  2.  Alleen voor nieuwe hypotheken wordt de renteaftrek beperkt. Vanaf januari 2013 geldt dat de hypotheekschuld “gedurende de looptijd van 30 jaar volledig en ten minste annuïtair moeten worden afgelost om in aanmerking te komen voor de hypotheekrenteaftrek”. Omdat hierdoor een tweedeling ontstaat op de woningmarkt vindt Vereniging Eigen Huis dit een slecht gekozen maatregel. Vooral starters en doorstromers betalen hiervoor de rekening. Voor hen wordt een nieuwe hypotheek duurder. Deze maatregel draagt dus bepaald niet bij aan een gezonde dynamiek op de woningmarkt. Positief is dat huishoudens door aflossen op termijn minder kwetsbaar zijn voor tegenvallers.
  3.  Nieuwe hypotheken mogen op termijn niet hoger zijn dan de waarde van de woning. Huizenkopers zullen daardoor meer eigen geld moeten meenemen. Dat raakt de starter het zwaarst omdat hij de ‘kosten koper’ voortaan uit eigen portemonnee moet betalen, naast de kosten van verhuizing en inrichting.

Vereniging Eigen Huis is vooral positief over de hervormingsbereidheid bij partijen. Maar er moet veel meer gebeuren om de woningmarkt gezond te maken. Vereniging Eigen Huis zal ruim voor de verkiezingen samen met andere organisaties een plan presenteren dat daarvoor de ingrediënten bevat.

bron: Vereniging Eigen Huis

Apr 26

Er is een kamermeerderheid behaald voor een nieuw begrotingsakkoord. De belangrijkste maatregelen uit het akkoord voor de woningmarkt:

  • Nieuwe aflossingsvrije hypotheken vallen niet langer onder de hypotheekrenteaftrek. De huren voor huishoudens met een inkomen van 33.000 tot 43.000 euro per jaar mogen verhoogd worden met de inflatie plus 1 procent.
  •  Overdrachtsbelasting blijft op twee procent. Deze kopersbelasting was sinds medio 2011 voor een jaar verlaagd van zes naar twee procent, en dit blijft nu gehandhaafd.

Het niet meer aftrekbaar maken van de rente op nieuwe aflossingsvrije hypotheken gaat in per 1 januari 2013 .

Apr 26

De economische crisis treft de woningmarkt en daarmee de banken. Zij zitten namelijk diep in Nederlandse hypotheken. Dit vormt een rem op het verschaffen van krediet aan bedrijven en huishoudens, wat de crisis verergert. Een oplossing hiervoor is de overheid de bestaande hypotheekportefeuilles te laten opkopen, stellen Arnoud Boot en Lans Bovenberg. Dit kan met de miljarden aan belastinggelden die de overheid binnenkrijgt over nog uit te betalen pensioenen.

Opgeblazen bankbalansen

De Nederlandse economie krimpt, doordat de woningmarkt zich in een diepe crisis bevindt. Burgers zijn onzeker over de nieuwe spelregels en de waarde van hun huis en houden de hand op de knip. Nederland zit ook met een erfenis van door de hypotheekberg opgeblazen bankbalansen. Banken kunnen hierdoor moeilijk hun cruciale rol vervullen als verschaffer van krediet aan bedrijven en huishoudens. Zelfs voorzitter Boele Staal van de bankenclub adviseert bedrijven te zoeken naar andere financiering dan bankleningen – de wereld op z’n kop. Een neerwaartse spiraal dreigt van een krimpende economie, dalende huizenprijzen, verslechterende overheidsfinanciën en meer bezuinigingen.

Lees verder op de site van Me Judice

Apr 22

 Willem Buiter, de topeconoom van de Amerikaanse Citigroup kwam vandaag weer metenkele scherpe uitspraken:

“The Netherlands’ problem isn’t its public debt, which was 66% of GDP last year. The budget deficit in 2013 is expected to be around 4.6% of annual output—higher than the European Commission’s 3% ceiling but hardly an outlier in Europe these days. Rather, the Netherlands’ problem is the ongoing bust in real estate, which has saddled households with mortgage debt exceeding 100% of GDP. Total household debt stands at 249% of GDP, the highest in the euro zone.”

 “But private debt has sapped consumption and investment, putting the country into recession since the third quarter of 2011.”

De Nederlandse media zullen de uitspraken van Buiter waarschijnlijk wel weer negeren.  Zij hebben andere belangen…

bron: online.wsj.com

Apr 22

De politiek moet snel duidelijkheid geven over maatregelen voor de woningmarkt. Dat vinden betrokkenen en deskundigen uit de sector. De woningmarkt zit al een tijd in het slop en door de mislukking van de Catshuisbesprekingen dreigt dat alleen maar langer te gaan duren, vinden zij.

“De politiek moet nu een knoop doorhakken over de overdrachtsbelasting. Die moet op het lage niveau van 2 procent blijven. Het zou rampzalig zijn als dat niet gebeurt”, zegt Ger Hukker van makelaarsvereniging NVM.

De overdrachtsbelasting is tijdelijk verlaagd van 6 naar 2 procent, maar die maatregel loopt per 1 juli af. Als de politiek die taks weer zou laten stijgen, dan valt de huizenmarkt gedurende een half jaar helemaal stil, verwacht Hukker. Want dan durven mensen pas na de verkiezingen weer een huis te kopen, als duidelijk wordt welke maatregelen er komen.

Positie starters

Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, vindt dat twee dingen op korte termijn geregeld moeten worden: de overdrachtsbelasting moet op 2 procent blijven of helemaal wordt afgeschaft en de positie van starters op de woningmarkt moet worden versterkt.

Volgens Boelhouwer zijn starters momenteel de achilleshiel van de huizenmarkt. Zij krijgen strengere hypotheeknormen opgelegd en kunnen daardoor moeilijker een huis kopen. Met koopsubsidies voor starters, die misschien een paar honderd miljoen kosten, kan de woningmarkt weer tot leven worden gewekt, denkt Boelhouwer. Volgens hem is die subsidie zo terugverdiend. Hij schat dat een opleving van de woningmarkt goed is voor ongeveer 1 procent aan extra economische groei.

“Mensen keken al de kat uit de boom en dat gaat nu alleen maar langer duren,” zegt Johan Conijn, hoogleraar woningmarkt aan de UvA. Hij vindt net als Boelhouwer en de NVM dat de politiek de overdrachtsbelasting blijvend moet verlagen.

Hypotheekrenteaftrek

Hij is positief over het plan uit de Catshuisbesprekingen om de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe aflossingsvrije hypotheken af te schaffen. “Dat is een stap in de goede richting. Volgens mij beseft iedereen dat het onvermijdelijk is dat we moeten gaan aflossen. Dit is een maatregel die niet heel ingrijpend is en die mensen niet in de problemen zal brengen. Het zou positief uitwerken voor de woningmarkt.”

Vereniging Eigen Huis wil juist niet dat die hypotheeksoort wordt afgeschaft. Rob Mulder, directeur belangenbehartiging, vreest dat het zou leiden tot een tweedeling tussen mensen met een nieuwe hypotheek en een bestaande hypotheek. Hij noemt het een heel slecht plan dat een echte hervorming van de woningmarkt in de weg staat.

Inkomstenbelasting

Wat hem betreft gaat een beperking van de hypotheekrenteaftrek ook voor bestaande gevallen gelden. Maar het verlies aan koopkracht zou dan wel ‘teruggegeven’ moeten worden via een lagere inkomstenbelasting.

Samen met de NVM, de Woonbond en corporatiekoepel Aedes is Vereniging Eigen Huis een eigen plan aan het uitwerken voor de woningmarkt. Ze willen dat voor de zomer presenteren en hopen dat een nieuwe regering het plan zal overnemen. Over de overdrachtsbelasting wil Vereniging Eigen Huis zo snel mogelijk duidelijkheid.

bron: NOS Nieuws

De hypotheeklasten zijn zo enorm – in totaal 278 miljard euro (inmiddels al 640 miljard!), per inwoner veruit het hoogst ter wereld – moet nu côute que côute voorkomen worden dat de huizenprijs fors keldert. ,,Het is zonde dat de politiek halverwege de jaren negentig niet begonnen is met geleidelijke beperking van de renteaftrek. Dat had de oververhitte markt kunnen afkoelen.” prof.dr. Peter Boelhouwer (2003)

Apr 20

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in maart 4,7 procent lager dan in maart 2011. De prijsdaling was hiermee aanzienlijk groter dan in februari, toen de huizenprijzen gemiddeld 3,4 procent lager waren dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster. De index geeft de prijsontwikkeling weer van bestaande koopwoningen in Nederland, die aan particulieren verkocht zijn.

In alle provincies daalden de prijzen, net als in voorgaande maanden. In Zuid-Holland en Noord-Brabant zijn de prijzen van verkochte bestaande koopwoningen al drie jaar onafgebroken lager dan een jaar eerder. Alle woningtypen waren goedkoper dan in maart 2011.

Er wisselden in maart ruim 9 duizend bestaande koopwoningen van eigenaar. Dit is 13 procent minder dan een jaar eerder. In alle provincies werden minder huizen verkocht. Alle woningtypen waren minder gewild dan een jaar eerder.

huizenprijzen CBS

bron: CBS

Apr 17

Het wetenschappelijk bureau van de VVD wil af van de NHG en ook van constructies waarbij de overheid mensen te hulp schiet als hun woning onverkoopbaar is.

Het kabinet wil de NHG, die nu nog op 350.000 euro staat, na 1 juli afbouwen, maar de liberale wetenschappers gaan een stuk verder en willen op termijn helemaal af van de NHG. ,,Omdat burgers in principe de verantwoordelijkheid moeten dragen van de financiële risico’s die ze zelf zijn aangegaan’’, aldus de Teldersstichting dinsdag in een rapport over bevolkingskrimp.

In het rapport wordt ook verwezen naar het beleid in sommige gemeenten die te maken hebben met leegstromende dorpen. Daar worden soms ‘onverkoopbare’ huizen opgekocht om ze vervolgens te slopen of te renoveren. ,,Hoewel de financiële situatie van een individuele huizenbezitter schrijnend kan zijn, is het vanuit liberale optiek onwenselijk om deze schulden op de gemeenschap af te schuiven’’, aldus het rapport.

Lees verder op de site van RTL Z

Betty de Boer NVM VVD

Betty de Boer VVD
Betty de Boer (VVD): NHG niet afschaffen
De Teldersstichting is een onafhankelijk bureau en mag dit soort standpunten innemen. Als VVD-fractie hebben wij onze eigen verantwoordelijkheid. Overigens betrof de opmerking over de NHG slechts één zin uit het rapport van de Teldersstichting.
Apr 13

Kredietbeoordelaars als Standard & Poor’s en Moody’s maken zich grote zorgen over de hoogte van de Nederlandse hypotheekschuld. Dat zei de president van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot vrijdag tijdens een bijeenkomst aan de Universiteit van Amsterdam.

”Als je met kredietbeoordelaars in de Londense City praat, gaat het over niets anders dan de hypotheekschuld”, zei Knot. Nederlandse huishoudens hebben een totale hypotheekschuld van 640 miljard euro. De schuld is ten opzichte van het nationaal inkomen de grootste van de eurozone en bedraagt nu 105 procent van het bruto binnenlands product. In 1995 was dat nog maar 43 procent.

Lees verder op de site van  Nederlands Dagblad

bron video: Room for Discussion

Apr 12

Het eerste kwartaal van dit jaar was voor de woningmarkt het slechtste kwartaal sinds de kredietcrisis in 2008 uitbrak, zegt makelaarsvereniging NVM. De gemiddelde verkoopprijs daalde 2,8% ten opzichte van een kwartaal eerder. Sinds het begin van de kredietcrisis zijn de huizenprijzen 11,7% gedaald.

Sinds het begin van de crisis zijn er nog nooit zo weinig huizen verkocht. De verkoop daalde met 14,2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De NVM ziet ook een positieve kant aan de malaise. Kopers hebben veel keuze. Een koper kan nu uit gemiddeld 28 huizen kiezen, voor de crisis waren dat er 7.

bron: NOS

Huizenprijzen dalen met bijna 6%

Apr 12

Een nieuwbouwhuis is in Nederland vrijwel onverkoopbaar. De verkoop is in het eerste kwartaal van dit jaar dramatisch gedaald.

Lees verder op de site van Het Financieele Dagblad

 

  • Pagina 1 van 2
  • 1
  • 2
  • >