Dec 15

De hypotheekrente-aftrek moet op de schop. Dat zegt de nieuwe baas van de AFM, Ronald Gerritse, op RTL Z.

Gerritse is het roerend eens met de baas van de Nederlandsche Bank, Klaas Knot. Die zei vorige maand ook al dat er iets moet veranderen aan de hypotheekrenteaftrek.

‘Het argument is vaak praat er niet over, dat maakt de markt onrustig. Ik denk dat het een illusie is door te denkend dat je bijdraagt aan rust door een probleem maar te verzwijgen. Daardoor gaat het probleem niet weg’, aldus Gerritse.

Volgens de topman is er ‘behoefte aan helderheid’. ‘Dit probleem moet getackeld worden. De politiek moet nu duidelijke besluiten gaan nemen. Dat is van het grootste belang.’

bron:  RTL Z

Dec 13

PVV-leider Geert Wilders is faliekant tegen gemorrel aan de hypotheekrenteaftrek.

De PVV is glashelder: handen af van de hypotheekrenteaftrek. Deze zekerheid moet de Nederlandse huizenbezitter niet ontnomen worden”, citeert De Telegraaf Wilders. “Ook VVD en CDA moeten hier hun rug recht houden.”

Wilders wil bij nieuwe onderhandelingen, die in februari worden verwacht, korten op ontwikkelingshulp, Europa, subsidies, de publieke omroep, milieubeleid ’en andere linkse hobby’s’.

Lees meer in De Telegraaf van dinsdag.

Dec 12

Kees de Kort had het vandaag in zijn dagelijks commentaar op de beurzen en economie op BNR Nieuwsradio over de opgeblazen hypotheekmarkt in Nederland en Denemarken. Hij schrijft:

In het proces van financiële waarheidsvinding wat zich sinds de zomer van 2007 door de wereld heen beweegt, gaat ook Nederland onvermijdelijk aan de beurt komen. En de financiële markten gaan oog krijgen voor de volledig opgeblazen huizenmarkt in ons land. Wat dat gaat betekenen, is nu niet te voorspellen, maar er kan zomaar onrust over ontstaan omdat iedereen begrijpt dat één en ander een dikke min voor de banken kan worden. Kan he, moet niet…..

De banken blijven in het middelpunt van de belangstelling staan. En terecht, want alle denkbare oplossingen van de crisis lopen via die banken. Die banken vertrouwen elkaar niet meer, zijn bang voor meer economische problemen en zijn dus vooral bezig met het versterken van hun eigen posities. Er is dus duidelijk minder belangstelling voor krediet verlenen. En dat brengt andere bedrijven in problemen die afhankelijk zijn geworden van lekker veel en goedkoop krediet. Faillissementen, here we come.

bron: Kees de Kort

Dec 11

Binnen de VVD moet de aftrek van de hypotheekrente bespreekbaar worden, vindt oud-minister Ed Nijpels

De Jager denkt dat de hervormingen van de werkloosheidswet of het ontslagrecht meer opbrengen: ‘Dat zijn echt bezuinigingen aan de uitgavenkant.’

bron:  Het Financieele Dagblad

Dec 9

slaafKleine zelfstandigen die door de crisis in de problemen komen en plotseling zonder inkomen zitten blijven in een plan van de Kredietbank Nederland  recht houden op een tophypotheek. Hun huidige subprime-hypotheek moet worden aangepast tot een hypotheek die zij waarschijnlijk nog net kunnen betalen. De Nederlandse banken vinden dit geen slecht idee.

 

 

Ger Jaarsma, directievoorzitter Kredietbank Nederland (sociale kredietverlening, budgetbeheer, preventie, schuldhulpverlening) en voorzitter VVD Friesland

.

Dec 6

Hoewel gemiddeld genomen de prijs van Nederlandse huizen aanzienlijk hoger ligt dan de bijbehorende hypotheek, bestaan tussen huishoudens grote verschillen. Terwijl ouderen over een aanzienlijk netto vermogen beschikken, is de vermogenspositie van veel jonge huiseigenaren  is juist kwetsbaar. Zij hebben veelal een negatieve overwaarde én nog weinig gespaard.

zie ook: Stenen, spaargelden en hypotheekschulden – Follow the Money

De eigen woning is voor huishoudens de voornaamste bron van zowel vermogen als schulden. De schulden zijn recent verder gegroeid: medio 2011 besloeg de gezamenlijke hypotheekschuld EUR 644 mrd. Hier staat ruim EUR 1100 mrd aan woningwaarde tegenover. Gemiddeld genomen hebben woningbezitters daarmee een aanzienlijke overwaarde op de eigen woning: meer dan 40% van de huidige woningwaarde.

De daling van huizenprijzen in de afgelopen jaren maakt de verhouding tussen schuld en vermogen echter ongunstiger. Deze ontwikkeling raakt in beginsel alle woningbezitters op dezelfde manier: de prijs van de eigen woning daalt, waardoor de overwaarde afneemt. Verontrustend is dat tussen huishoudens grote verschillen in uitgangspositie bestaan. Vooral jongere huishoudens blijken over weinig overwaarde te beschikken, terwijl bij ouderen gemiddeld juist een aanzienlijke buffer bestaat (grafiek 1).

Overwaarde per leeftijdklasse

Deze verschillen zijn voor een belangrijk deel te verklaren door de ontwikkeling van de huizenprijzen in de afgelopen decennia. Vanaf 1984 tot 2008 zijn de huizenprijzen onafgebroken en sterk gestegen. Nederlanders die relatief lang geleden een huis hebben gekocht, hebben daardoor een flinke overwaarde op hun huis zien ontstaan.

Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen juist gedaald, waardoor deze ontwikkeling is omgekeerd. Voor huishoudens die rond de top van de markt een huis hebben gekocht, is de hypotheekschuld daarom aanzienlijk hoger dan de huidige waarde van de bijbehorende woning. Dit effect wordt versterkt door de ongunstige uitgangspositie van veel Nederlanders bij het aangaan van een hypotheek. Doordat veelal een tophypotheek wordt afgesloten die hoger ligt dan de vrije verkoopwaarde van de woning, beginnen veel nieuwe huizenbezitters met negatieve overwaarde.

Opvallend is dat de groep huishoudens met een lage overwaarde ook over relatief weinig spaartegoed beschikt om de hypotheek mee af te lossen. De belangrijkste oorzaak hiervan is simpelweg dat zij relatief kort geleden een hypotheek zijn aangegaan en dus nog weinig tijd hebben gehad om vermogen op te bouwen. Deze dynamiek beperkt de ruimte om tegenvallers zoals werkloosheid op te vangen verder. Grafiek 2 illustreert dit door middel van een fictief maar realistisch voorbeeld. De grafiek toont de huidige overwaarde op de eigen woning en de daaraan gekoppelde spaartegoeden, afhankelijk van het jaar waarin de woning is gekocht en bijbehorende hypotheek is afgesloten. Hierbij wordt aangenomen dat de hypotheek bij afsluiting 112% van de woningwaarde bedraagt en aan het einde van de looptijd voor de helft wordt afgelost, terwijl de waarde van de woning zich in lijn met de nationale huizenprijsontwikkeling heeft ontwikkeld. Duidelijk zichtbaar is dat kopers die lang geleden een eigen woning hebben gekocht, een aanzienlijk netto vermogen hebben opgebouwd: zij beschikken zowel over spaartegoeden als over overwaarde. Tegelijkertijd hebben met name huishoudens die de afgelopen vijf jaar een huis hebben gekocht een negatief eigen vermogen. Deze huishoudens zijn daardoor kwetsbaar, aangezien ze achter kunnen blijven met een restschuld bij verkoop van de woning. Wanneer een betalingsachterstand op de hypotheek ontstaat en het huis gedwongen wordt verkocht neemt dit risico verder toe: in deze gevallen zal het huis immers minder opbrengen dan in de vrije verkoop.

Overwaarde en vermogensopbouw eigen woning

De daadwerkelijke kwetsbaarheid van recente huizenkopers kan in de praktijk nog groter blijken dan bovenstaande analyse aangeeft. In de periode tussen 1998 en 2007 bestond meer dan de helft van de nieuw afgesloten vermogensopbouwproducten voor hypotheken uit beleggingsproducten (noot 1). Het hierop behaalde rendement is uiteraard afhankelijk van het gekozen soort beleggingen. Gezien de ontwikkeling van de beurzen in het afgelopen decennium is het echter waarschijnlijk dat in een aanzienlijk aantal polissen minder vermogen is opgebouwd dan met een spaarproduct het geval zou zijn geweest.Daarnaast is het niet zeker dat elke huizenkoper streeft naar een aflossing van 50 procent van de hypotheek. Dit zal van geval tot geval verschillen, waarbij soms meer maar soms ook minder wordt gespaard. Anderzijds is in de bovenstaande analyse ook niet meegenomen dat huishoudens beschikken over financiële buffers die niet zijn gekoppeld aan de eigen woning, zoals beleggingen en vrij beschikbaar spaargeld. Dit zal het beeld echter niet veel veranderen: vooral ouderen hebben een dergelijke extra spaarpot terwijl juist jonge huishoudens beschikken over veel minder vrij beschikbaar vermogen.Noot: Hypotheekpolissen afgesloten bij levensverzekeraars. Bron: Verbond van verzekeraars (vanaf 2003) en CBS (1997-2002).

bron: De Nederlandsche Bank

Dec 5

De Wall Street Journal luidt de noodklok over Nederlandse hypotheekschulden.

Na de IMF, de OESO, DNB en de AFM waarschuwt nu ook de Wall Street Journal dat Nederlandse huishoudens teveel schulden hebben. ‘The title of most indebted goes to households in the Netherlands, and the main reason is the enormous mortgages that the Dutch –though frugal by reputation- take out.’

De Wall Street Journal beschrijft, na een bezoekje aan Almere, hoe Nederlandse huishoudens in de problemen kunnen raken door de grote hypotheken die zij hebben afgesloten. Overgefinancierde gezinnen zijn slechts een scheiding verwijderd van een gedwongen verkoop.

Hoewel de Wall Street Journal een aantal economen citeert die bezorgd zijn over de schuldenlast van huishoudens is premier Rutte nog karakteristiek optimistisch. “Ja, er is veel hypotheekschuld in Nederland, maar daar staan ook huizen tegenover; bezit. We hebben in Nederland ook zo’n 700 miljard in de pensioenpotten zitten. We hebben dus ook heel erg veel besparingen.”

Dec 5

De huizenprijzen in Nederland dalen sneller dan in menig ander land, zowel binnen als buiten Europa. In het derde kwartaal zijn de prijzen van Nederlandse koopwoningen op jaarbasis met 5,2% gedaald.

Lees verder op de site van  Het Financieele Dagblad

Dec 4

De Telegraaf schrijft dat VVD en CDA bij de onderhandelingen over een nieuw bezuinigingspakket ook voorstellen ter sprake gaan brengen die eerder onbespreekbaar zijn geweest.

Daaronder vallen onder meer de hervormingen van de woningmarkt en de arbeidsmarkt. De PVV is hier sterk tegen. Het kabinet stelt volgens ingewijden dat er niet aan te ontkomen valt meer te bezuinigen. Het zal meer worden dan de 18 miljard euro die is overeengekomen in het regeerakkoord.

Dec 3

Duizenden huiseigenaren hebben hun woning de afgelopen jaren met verlies verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS bij het Kadaster. Uit de gegevens blijkt dat sinds 2008 ruim 23.000 woningen voor een lagere prijs dan de aanschafwaarde zijn verkocht.

In 2008 werden ruim 3500 woningen verkocht voor een lager bedrag dan de aankoopwaarde. In 2011 is dat aantal ruim verdubbeld tot 7253. Uit de gegevens van het Kadaster blijkt dat sinds de start ruim vier procent van het totaal aantal verkochte woningen niet opbrachten waarvoor ze ooit gekocht zijn.

Een groot deel (57%) van de eigenaren was jonger dan 35 jaar. Zij hebben hun woning op een hoogtepunt gekocht en moesten de woning in de crisis met verlies verkopen. Het gaat dan vooral om woningen onder de 300.000 euro.

Restschuld

“Als verkoper heb je niet meer zoveel te zeggen,” zegt Bas Roijakkers, die onlangs zijn woning in Utrecht verkocht voor dezelfde prijs als waarvoor hij het drie jaar geleden had gekocht. “Wij wilden er snel vanaf en dat is gelukt.” Door een verbouwing en de kostenkoper schiet hij er naar eigen zeggen zo’n 20.000 euro bij in.

Matthijs Mons van onderzoeksbureau IGH meent dat de cijfers hoger zijn dan je zou verwachten op basis van gegevens van de banken. “Feit is dat dit mensen zijn die hun woning daadwerkelijk met verlies verkopen. Dat doe je niet zomaar. Daar zitten natuurlijk ook wat mensen bij die eieren voor hun geld kiezen en echte betalingsproblemen voor willen zijn, of mensen die zich de luxe kunnen permitteren om door te schuiven naar een duurdere woning en dan verlies nemen op de huidige, kleinere woning.”

Een deel van de woningen kwam in de executieverkoop terecht, maar uit de cijfers blijkt dat een grotere groep mensen het verlies in stilte heeft genomen. Tien procent heeft de woning zelfs verkocht met een restschuld. De ingeschreven hypotheek was dan hoger dan de opbrengst van de woning. In de afgelopen jaren is dat percentage licht gestegen.

bron: NOS Nieuws