Dec 30

De Raad van State is zeer kritisch over een onlangs voorgestelde wijziging van de huurprijzenwet. De maatregel houdt in dat sociale huurders met een inkomen boven de 43.000 een extra huurverhoging krijgen. Het kabinet laat daarmee een structurele hervorming van het woonbeleid achterwege, aldus de Afdeling.

Het wetsvoorstel is nog ingediend door Piet Hein Donner, destijds Minister van Binnenlandse Zaken maar inmiddels benoemd tot vice-president van de Raad van State.

De Afdeling advisering van de Raad van State constateert dat het wetsvoorstel slechts een deelprobleem van het bredere probleem van het disfunctioneren van de woningmarkt aanpakt. De Raad wijst erop dat de problemen in de woningmarkt niet aan één bepaalde partij of aan één bepaalde factor kunnen worden toegerekend.

De raad adviseert dan ook:

het probleem van het scheefwonen te plaatsen in de context van het bredere disfunctioneren van de woningmarkt en in de toelichting te motiveren hoe de voorgestelde aanpak van de problematiek van scheefwonen past in een aanpak van die meeromvattende problematiek. Daarbij dient aangegeven te worden welke redenen er zijn om prioriteit te geven aan de aanpak van het scheefwonen en op welke wijze deze aanpak bijdraagt aan de oplossing van die problematiek. Gegeven het vereiste van een evenwichtige verdeling van de lusten en lasten dient daarbij gemotiveerd te worden, waarom de regering alleen dit deelprobleem in de huursector aanpakt en niet andere problemen in de woningmarkt, onder meer in de koopsector.

Ook heeft de de Raad van State voorgesteld het wetsvoorstel aan te passen zodat het inkomen van minder-of meerderjarige kinderen bij het berekenen van dat inkomen buiten beschouwing kan worden gelaten. De Minister stelt in antwoord daarop dat het niet meer dan redelijk is dat dit inkomen juist wel meetelt.

Een door de Raad voorgestelde hardheidsclausule is volgens de Minister eveneens niet wenselijk. “Om vast te kunnen stellen of de voorgestelde huurverhoging wel of niet redelijk is moet er zo min mogelijk discussie zijn over het gehanteerde huishoudinkomen, en moet het vooraf voor huurder en verhuurder duidelijk zijn welk jaarinkomen bepalend is voor de maximale huurverhoging.”

bron: Vrom Totaal

Dec 30

Nederlandse banken sluiten bijna geen nieuwe hypotheken meer af. De groei van hun hypothekenportefeuilles is in november nagenoeg tot stilstand gekomen.

lees verder op de site van Het Financieele Dagblad

Dec 29

Consumenten zijn eind 2011 niet optimistischer over de huizenmarkt geworden. Dat blijkt uit de ING Vraag van Vandaag van afgelopen week onder gemiddeld 56.400 respondenten per dag. Terugkijkend zien ze de prijzen en het aantal verkopen dalen. De gevolgen van de recessie temperen ook de verwachtingen voor komend jaar. Het ING Economisch Bureau verwacht dat de huizenprijzen in 2012 meer dalen dan in 2011, met 4%.

Huizenprijzen eind 2011 verder omlaag

Consumenten zien de huizenprijzen in hun straat nog altijd dalen. Zes op de tien ondervraagden (59%) zag het laatste halfjaar de huizenprijs in de eigen omgeving vooral dalen. In vergelijking met vorige maand zagen de respondenten per saldo de huizenprijzen iets harder dalen. Ook de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten een toegenomen daling van de huizenprijzen zien. Inmiddels wisselen huizen voor gemiddeld ruim 10% minder van eigenaar dan op de piek in augustus 2008.

Lees verder op ing.nl

Het economisch bureau van ING verwacht dat in de eerste maanden van 2011 de huizenprijzen door het grote aanbod nog iets zullen dalen. De daling zal halverwege 2011 tot een halt worden geroepen. In de tweede helft van 2011 verwacht ING dat de huizenprijzen gelijk blijven of zelfs weer licht gaan stijgen. Dit optimisme is verder onderbouwd in de ING Kwartaalmonitor Woningmarkt.

 

Dec 28

Ondanks herhaalde bezweringen dat, nu er waarschijnlijk extra moet worden bezuinigd, niet zal worden gerommeld met de hypotheekrenteaftrek, denkt het kabinet wel degelijk na over versobering ervan.

In de scenario’s die worden besproken, handhaaft het kabinet de aftrek, zij het niet helemaal.

Geert W.

Snoeien
Om de aftrek te kunnen behouden, zal worden gesnoeid in de franje. Dit melden diverse bronnen rond het kabinet-Rutte aan Elsevier, dat deze week het omslagartikel wijdt aan de scenario’s rond de hypotheekrenteaftrek.

De mogelijke maatregelen zijn onder meer het in de ban doen van de aflossingsvrije hypotheek. Huiseigenaren worden geacht over een periode van dertig jaar 3,33 procent van hun hypotheek af te lossen. Dat betekent dat alleen in het eerste jaar de rente voor 100 procent kan worden afgetrokken. Elk daaropvolgend jaar mag de huiseigenaar 3,33 procent minder aftrekken.

Lees verder op Elsevier.nl

Dec 22

Het plan van het CDA om het aflossen van de hypotheekschuld fiscaal meer te stimuleren, valt in goede aarde bij staatssecretaris Frans Weekers (Financiën).

”Daar is niks mee”, aldus Weekers donderdag in het radioprogramma Dit is de Dag. Nog geen jaar geleden zei Weekers bij BNR nog het tegenovergestelde.  Nu gaat hij de mogelijkheden bekijken, maar wees er wel op dat er geld voor gevonden moet worden.

Een aantal maanden geleden dacht Frans Weekers er nog heel anders over..

Elly Rabo

Dec 22

Elly RaboHet CDA wil de hypotheekschuld inperken. Huizenbezitters moeten worden gestimuleerd om sneller hun hypotheek af te lossen, zei de CDA-fractie woensdagavond in de Tweede Kamer.

Voor het CDA was de rente-aftrek tot nu toe een heilig huisje, maar ze maken zich toch een beetje zorgen om de enorme schulden van Nederlandse huishoudens.

bron: BNR

Dec 21

Verkochte bestaande koopwoningen waren in november gemiddeld 3,3 procent goedkoper dan in november 2010. De prijsdaling was beduidend groter dan die in oktober, toen de verkoopprijzen 2,8 procent lager waren dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de cijfers van het CBS en het Kadaster.

Alle woningtypen waren in november goedkoper dan een jaar eerder. Vrijstaande woningen namen met 3,9 procent het meest af in prijs, tussenwoningen met 2,9 procent het minst.

In nagenoeg alle provincies daalden de prijzen. De sterkste prijsdaling was in Friesland (met 7 procent). In Gelderland, Overijssel en Groningen waren de prijzen ook fors lager (meer dan 4 procent). Zeeland was de enige provincie waar de prijzen gelijk waren aan een jaar eerder.

Ten opzichte van oktober 2011 daalden de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen met 0,8 procent. Deze afname was tweemaal zo groot als die in oktober.

In november wisselden bijna 9,5 duizend bestaande koopwoningen van eigenaar. Daarmee was het aantal verkopen 6 procent lager dan een jaar eerder. In de eerste elf maanden van 2011 zijn er bijna 108 duizend woningen verkocht. Dit is bijna 4 procent minder dan in dezelfde periode in 2010.

bron: CBS

Dec 20

Een financieringsvorm die voor Nederlandse banken cruciaal is maar die tijdens de kredietcrisis vrijwel droog is komen te vallen, krijgt mogelijk een nieuwe kans.

Lees verder op de site van Het Financieele Dagblad

Dec 17

In het onderstaande filmpje wordt gesproken over Nederlandse Residential Mortgage Backed Securities (RMBS).  De Nederlandse huizenbubbel had zonder deze producten nooit zo groot kunnen worden.

Door securitisatie worden niet verhandelbare activa, zoals hypothecaire leningen en bedrijfskredieten, omgezet  in verhandelbare effecten. Dit zorgt ervoor de de hypotheken van de balans van de financiële instelling verdwijnen. Ondanks dat  Nout Wellink  de Nederlandse hypotheken ‘elegante subprime hypotheken’ noemde lijken buitenlandse beleggers er het volste vertrouwen in te houden. Daar kunnen ze wel eens veel spijt van gaan krijgen..

.

S&P Credit Research OVERVIEW On Dec. 5, 2011, we placed on CreditWatch negative our long-term sovereign ratings on the Netherlands. We rate a number of Dutch RMBS transactions where the underlying loans benefit from a guarantee provided under the NHG program. These guarantees are partially supported by the Dutch government. Therefore, we have placed on CreditWatch negative our ratings on all ‘AAA’ rated tranches in the 16 Dutch RMBS transactions that we rate where we give credit to the NHG guarantee in our analysis.

Dec 15

De maximale hypotheek die huizenkopers in Nederland kunnen afsluiten, moet verder omlaag. Dit zegt de president van De Nederlandsche Bank (DNB), Klaas Knot, in een interview met Vrij Nederland dat donderdag verschijnt.

Dit jaar is het te lenen bedrag ten opzichte van de woningwaarde al verlaagd naar 106 procent. Maar dit is nog steeds een ,,enorm hoge ratio” volgens Knot, die zich grote zorgen maakt over de hoge huizenschulden in ons land. ,,In het buitenland zijn percentages boven de 80 procent zeer ongebruikelijk.”

Knot: ,,Meer kunnen lenen dan het aankoopbedrag is een typisch Nederlands fenomeen, dus ik vind inderdaad dat de ratio van 106 procent verder naar beneden moet.”

Lees verder op Z24.nl

  • Pagina 1 van 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >