Oct 31

De uitstaande hypotheekschuld is in Nederland zeer sterk gegroeid sinds 1990 Dan is natuurlijk de eerste vraag: hoe komt dit?

Het antwoord is relatief simpel: door de fiscale stimulering van hypotheekschulden. In Nederland loont het simpelweg om een zo groot mogelijke schuld aan te houden. En door de financiële innovaties van de laatste jaren is dit alleen maar sterker geworden.

Mortage Debt Outstanding (percent of GDP)

Oct 31

De dekkingsgraad van pensioenfondsen is de laatste tijd drastisch achteruitgehold. Dat is nadelig voor ouderen. Doordat banken aan starters bijna geen hypotheken meer verstrekken, veel te lage bedragen of tegen een te hoge rente, kunnen jonge starters niet langer terecht op de huizenmarkt die daardoor volledig op slot zit.

Het pensioenstelsel wankelt. Door de financiële crises zijn de buffers van pensioenfondsen uitgehold. Indexatie wordt al jaren nagelaten. Vakbonden en werkgevers zijn verantwoordelijk. Uit diverse onderzoeken blijkt dat er sprake was van ondeskundig bestuur, slecht beleggingsbeleid, onvoldoende inzicht in beleggingskosten, onjuist economisch risicomanagement en belabberde communicatie.

Oplossing
Laat de overheid aan pensioenfondsen toestemming geven zelf hypotheken te verstrekken aan startende jongeren. Dat zou kunnen met het kapitaal van de pensioenfondsen. Dat levert dan meer rente op dan de banken nu betalen. Omgekeerd kunnen jongeren genieten van een iets ruimer hypotheekbedrag tegen een lagere rente. Zo komt er meer geld binnen om pensioenen waardevast te houden en kunnen onze kinderen eindelijk beginnen aan een eigen huis.

Lees verder op DeOndernemer.nl

Oct 29

Arnoud Boot is duidelijk: werkloosheid samen met een huizenprobleem dat leidt tot harde omstandigheden voor grote groepen mensen

httpv://www.youtube.com/watch?v=Gr1_dChZhTA

httpv://www.youtube.com/watch?v=DtR27xH5p2I

Prof. Ewald Engelen: deze crisis gaat nog 10 tot 15 jaar duren

Keynesiaan Valentijn van Nieuwenhuijzen (ING) is bang voor deflatie en wil het Ponzi Scheme verder opblazen. Het bankmannetje kan niets beters verzinnen

Oct 29

Twee derde van de Nederlandse jongeren geeft momenteel de voorkeur aan een huurwoning. Dat blijkt uit een representatieve steekproef van onderzoeksbureau Markteffect. Dat ondervroeg 400 jongeren tussen 17 en 24 jaar die binnen nu en drie jaar verwachten een zelfstandige woonruimte te betrekken.

Naamsbekendheid
Invalshoek van het onderzoek dat werd gepubliceerd tijdens het Nationaal Symposium Woningcorporaties, was de naamsbekendheid en het imago van de huurmarkt onder jongeren. Ruim een derde van de ondervraagde jongeren staat ingeschreven bij een woningcorporatie. Dat geldt met name voor degenen in loondienst ouder dan 22. Driekwart van de jongeren ouder dan 19, wist spontaan één of meerdere corporaties te noemen.

Makkelijk opzegbaar
Maar liefst twee derde van de jongeren geeft momenteel de voorkeur aan een huurwoning boven koop. Vooral omdat het contract makkelijker opzegbaar is, het onderhoud wordt geregeld en ze geen hypotheek hoeven af te sluiten. Nadelig vinden ze dat er geen eigen aanpassingen uitgevoerd mogen worden en dat er geen eigen vermogen wordt opgebouwd. Naar hun idee is huren op lange termijn duurder.

Sociale media
Het overgrote merendeel van de jongeren zou een woning zoeken via websites van woningcorporaties, huizenwebsites of via vrienden en familie. Sociale media worden door bijna een op de tien jongeren als optie gezien om een woning te zoeken. Een derde van de ondervraagden zou benaderd willen worden via sociale media als Twitter, Hyves of Facebook.

Het rapport is te verkrijgen via de website van Markteffect.

bron:  Aedesnet

Oct 26

Volkshuisvestingsbeleid is gebaat bij breed draagvlak. Dus moet het kabinet een nationaal woonakkoord sluiten met woningcorporaties, makelaars, huurdersorganisaties en banken. Dat vroeg een aantal Eerste Kamerfracties tijdens de algemene beschouwingen op dinsdag 25 oktober 2011. Het kabinet liet eerder de Tweede Kamer weten zo’n woonakkoord niet nodig te vinden.

Maatregelen op huur- en koopmarkt
Een toekomstgerichte aanpak van de woningmarkt vraagt om maatregelen in zowel de huursector als de koopsector, zo stelt de motie. Gebrek aan afstemming leidt op dit moment tot maatregelen die elkaar tegenwerken.

De motie werd ingediend door de PvdA en mede ondertekend door Kamerleden van partijen die goed zijn voor 36 van de 75 zetels. De stemmen van een aantal éénpersoonsfracties in de Eerste Kamer zouden de motie bij de stemming op 1 november aan een meerderheid kunnen helpen.

‘Hypotheekrenteaftrek niet van deze tijd’
Een motie om een studie te doen naar een ‘meer toekomstbestendig stelsel van hypotheekrenteaftrek’ zal het ongetwijfeld niet halen. Iedere beweging op dat gebied is voor het kabinet nog steeds taboe.

Opvallend was wel dat de SGP, die een sleutelrol kan spelen in de Eerste Kamer, de motie medeondertekende. Dat deed de Volkskrant fijntjes opmerken dat ‘de SGP niet iedere dag de VVD verwijt niet met de tijd mee te gaan.’

Lagere overdrachtsbelasting vooralsnog tijdelijk
Premier Rutte liet ook weten dat de lagere overdrachtsbelasting voorlopig een tijdelijke regeling blijft. Het kabinet wil de effecten van de maatregel goed in beeld hebben, voordat ze besluit of de maatregel permanent moet worden. Het CDA vroeg nu al om structurele verlaging van zes naar twee procent.

bron: Aedesnet

Oct 26

Mensen met een eigen huis hebben steeds vaker problemen met het betalen van hun hypotheek, blijkt uit cijfers van het BKR. Ook is de hypotheekschuld van steeds meer huizenbezitters hoger dan de waarde van het huis.

bron: NOS

Oct 25

Dirk BrouwnenDe overheid moet zich geleidelijk terugtrekken uit de woningmarkt. De overheidssubsidies op huren (huurtoeslag) en kopen (hypotheekrenteaftrek) moeten verdwijnen. Daarmee kunnen we voorkomen dat de Nederlandse woningmarkt uitgroeit tot de kern van ons volgende economische probleem.

Dat stelt Dirk Brounen, hoogleraar Real Estate Economics aan de Tilburg University, in een opinieartikel dat verscheen in dagblad Trouw en op socialevraagstukken.nl.

De woningmarkt wordt volgens Brounen ‘van kabinet tot kabinet doorgegeven als een hete aardappel’. Ten onrechte, want het belang van een gezond gefinancierde woningmarkt is te groot voor de Nederlandse economie om nog langer te negeren, aldus de hoogleraar. ‘Nederland staat bekend als risico-avers, maar heeft in relatieve zin de grootste hypotheekschuld van de wereld. Jarenlang ging dit goed en ontstond overwaarde op de woning. Maar wie overwaarde ziet ontstaan, weet ook dat de woningmarkt onder de waarde van de schuldenlast kan duiken. Hier wordt echter niet voor gewaarschuwd en niets aan gedaan.’

Het is daarom volgens hem ‘tijd om hardop na te denken over alternatieven’. ‘Na ruim 110 verlammende jaren met lage corporatiehuren en hypotheekrenteaftrek is het nu een mooi moment om de woningmarkt in Nederland te laten afkicken van de overheid. We moeten toe naar een markt waarin consumenten niet kiezen voor een koopwoning vanwege fiscaal voordeel, maar kiezen voor wonen op basis van hun financiële en relationele situatie. We kunnen niet wachten tot de wal dit schip keert. Door de aloude regeling stapsgewijs af te bouwen ontstaat er een woningmarkt waarin een koper en huurder op eigen kracht beslissingen kan en moet nemen.’

bron:  Vastgoedmarkt.nl

Oct 25

Het CDA in de Eerste Kamer wil dat de overdrachtsbelasting structureel verlaagd wordt. Het kabinet heeft de heffing bij de aankoop van een huis afgelopen juni voor een jaar verlaagd van 6 naar 2 procent om de huizenmarkt te stimuleren.

CDA-fractievoorzitter Elco Brinkman zei dinsdag tijdens de politieke beschouwingen in de Eerste Kamer te hopen dat de verlaging structureel kan worden. In zijn rol van voorzitter van Bouwend Nederland had Brinkman eerder ook gepleit voor een langere verlaging van de overdrachtsbelasting.

De CDA’er toonde zich dinsdag bezorgd over de beperkte bewegingen op de woningmarkt. Brinkman wil dat het kabinet binnen een paar weken met banken en institutionele beleggers afspraken maakt over hun bijdragen om starters meer ruimte te geven en ondernemers meer kredieten te verstrekken.

bron: nvm.nl

Oct 24

Tienduizenden huizenbezitters in Nederland hangt een gedwongen veiling van hun woning boven het hoofd. Ze kunnen al lang de maandlasten niet meer opbrengen, maar tot nu toe hebben de banken nog niet besloten tot executieveiling. Dat kan volgens notarissen niet lang meer doorgaan, want nieuwe Europese regels verplichten banken tot ingrijpen. Een hausse aan veilingen zou daarom aanstaande zijn.

Tot nu toe gaan de banken nog niet massaal over tot executieverkoop. De banken zijn bang voor imagoschade, daling van huizenprijzen en financieel verlies als de woning voor een fractie van de aankoopprijs wordt verkocht.

Notarissen waarschuwen en pleiten voor een soepeler systeem waarbij ook particulieren zonder risico via veiling een huis kunnen kopen. Wat staat ons te wachten?

bron: EenVandaag

Oct 23

Arjo Klamer verwacht een enorme crisis in Europa. Wij gaan die crisis voornamelijk voelen door lagere huizenprijzen en pensioenproblemen. Dit komt doordat de regeringsleiders niet in staat zijn om de problemen op te lossen. Voor het zuiden van Europa verwacht Klamer drastische correcties die echt dramatisch gaan worden. Arjo is hoogleraar in de Economie van de Kunst en Cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

zie ook: ‘Europese banken zijn failliet’

In 2008 was Arjo nog een stuk positiever:

De uitzending van DLR met Arjo Klamer en Willem Middelkoop (25 januari 2008)