Sep 30

De woningmarkt zit in een slop, maar de prijsdalingen zijn nog steeds mild in vergelijking met andere landen.

“Om één of andere reden wil de Nederlandse huizenmarkt niet luisteren [naar de somberaars]. De prijzen dalen wel, maar de kladderadatsch komt maar niet,” schrijft NRC journalist Menno Tamminga in een recensie van het boek De Schuldenberg van Jaap van Duijn. Tamminga lijkt zich niet te realiseren dat de Nederlandse woningmarkt al is ingestort, zij het op een andere manier dan in andere bubbellanden. De jaaromzet op de woningmarkt is sinds de piek in april 2008 al met 41 procent gedaald!

De daling van de jaaromzet is grotendeels te wijten aan de ineenstorting van het aantal woningtransacties, dat sinds de crisis met meer dan 40 procent is gedaald, en niet aan prijsdalingen. Het lage aantal woningtransacties heeft zich vertaald in een groeiend aanbod aan te koop staande woningen. Dit is een ander soort vastgoedcrisis dan in bijvoorbeeld de VS, waar de prijzen zich veel sneller hebben aangepast aan de achterblijvende vraag.

Nederlandse slow motion en Amerikaanse fast forward

De druk om de prijs te laten zakken is in de VS veel groter door de grote hoeveelheid gedwongen verkopen. Het schaduwaanbod aan woningen in de gedwongen verkoop is naar schatting anderhalf maal zo groot als het aanbod aan reguliere koopwoningen. Veel hypotheekleningen zijn in de VS ‘non-recourse loans’, d.w.z. dat een eventuele restschuld niet op de kredietnemer is te verhalen. Het maakt voor de kredietnemer dus weinig uit of de woning nu verkocht wordt voor 100 procent van de hypotheekwaarde of minder. Hierdoor kunnen de prijzen zich makkelijker aanpassen.

Lees verder op  Follow the Money
Sep 30

Is het als starter verstandig om nu een huis te kopen, of kun je beter wachten omdat de prijzen eventueel nog verder dalen? Oud-Robeco-topman en econoom Jaap van Duijn vertelt over de situatie op de huizenmarkt en de ontwikkelingen die ons nog te wachten staan.

Sep 29

Hugo Priemus, hoogleraar besluitvorming infrastructurele projecten aan de TU Delft, geeft aan dat de tijd voor korte maatregelen op de woningmarkt voorbij is. Nieuwe verkiezingen ziet Priemus  als de enige oplossing als dit kabinet vast blijft houden aan het regeerakkoord .

Sep 28

Jonge gezinnen met een dubbel inkomen zouden een hogere hypotheek moeten kunnen afsluiten. Dat vindt de Vereniging Eigen Huis. Volgens de vereniging moet minister Donner daarvoor zorgen.

Uit berekeningen van de Vereniging Eigen Huis (VEH) blijkt dat een gezin met twee inkomens bij de bank veel minder hypotheek kan krijgen dan een eenverdiener. Het gaat om een verschil van 27.000 euro bij eenzelfde inkomen van 40.000 euro.

Lees verder op Telegraaf.nl

Sep 27

Nieuwe gedragsregels van banken en onzekerheid over de economie zorgen voor een scherpe daling in het aantal hypotheekaanvragen.

Het aantal aanvragen is op een dieptepunt beland, meldt het Financieele Dagblad. Het effect van het verlagen van de overdrachtsbelasting lijkt daarmee na een maand al uitgewerkt.

Het kabinet verlaagde de overdrachtsbelasting per 1 juli van 6 naar 2 procent van de koopsom. In juli waren er inderdaad meer aanvragen, maar vanaf augustus ging het toch weer bergafwaarts.

Dit is slecht nieuws, zegt Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft: “Het betekent dat er de komende maanden minder transacties plaatsvinden en dat de prijzen verder onder druk komen.”

Volgens Boelhouwer snijden we onszelf in de vingers met strengere gedragsregels en het verlagen van de Nationale Hypotheekgarantie: “Je zou kunnen zeggen dat we die crisis zelf aan het organiseren zijn.”

bron: BNR Nieuwsradio

Sep 26

Banken en overheden moeten meer openheid geven over financiële risico’s van de huidige schuldencrisis. Dat bepleitte Ronald Gerritse, voorzitter van de AFM, maandag op een bijeenkomst met accountants in Den Haag.

Hij riep in zijn inleiding politici en toezichthouders op om bij te dragen aan het vertrouwen door open te zijn over de risico’s van de crisis: “De bittere werkelijkheid is dat we, na de eerdere crisis in het najaar van 2008, nu opnieuw langs het randje gaan. Het is aan verantwoordelijke politici in heel Europa en ook aan de toezichthouders in al die landen om bij te dragen aan vertrouwen. Dat vertrouwen verdien je met eerlijkheid, niet door realiteiten uit de weg te gaan.”

Afwaarderingen
Hij steunde bovendien het eerdere pleidooi van Hans Hoogervorst, tegenwoordig voorzitter van de International Accounting Standards Board in Londen. Die pleitte onlangs voor eerlijke afwaarderingen op Griekse overheids¬obligaties door financiële ondernemingen “Hoogervorst heeft groot gelijk. Het is verontrustend dat de halfjaarcijfers van financiële instellingen in Europa in het zicht van de crisis niet overal dezelfde rapportage¬standaarden lijken te respecteren. Wij hebben internationaal gekeken hoe het zit met de halfjaarcijfers van de banken in Europa. Een stuk of 10 van de 52 belangrijkste financiële instellingen in Europa blijken er bijzondere interpretaties van de boekhoudregels op na te houden en met onvoldoende afwaarderingen te rekenen.”

“Ik vind die constatering treurig. Treurig en contraproductief. Het maakt dat we een verwrongen beeld hebben van de verspreiding van risico’s in het financiële stelsel in Europa. Sommige banken denken de markten misschien te kunnen foppen, maar het maakt het wantrouwen groter en de crisis alleen maar erger.” Gerritse voegde eraan toe dat Nederlandse banken zich wel aan de internationaal afgesproken boekhoudregels houden.

Eerlijkheid
Gerritse onderschreef bovendien de uitspraken van de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot. “De nieuwe president van onze centrale bank heeft in zijn recente interviews met recht en reden gekozen voor eerlijkheid over hoe we er voor staan. Niet best, om zijn woorden kort samen te vatten. Een faillissement van Griekenland is niet onafwendbaar, maar het is ook niet ondenkbaar. En houd er rekening mee dat een faillissement van Griekenland in een geïntegreerde financiële wereld met hoge kosten gepaard zou gaan. In Griekenland, in Portugal, in Italië, maar ook hier in Nederland. Dat is geen bangmakerij en het is nog altijd tegen te houden met gecoördineerd Europees optreden. Maar zo is de werkelijkheid en zo moet hij onder ogen worden gezien.”

bron: AFM

Sep 21

Hans de Geus vertelde vandaag op RTLZ nog maar eens een keer dat de nationale hypotheekschuld een enorm risico voor de Nederlandse economie vormt. Omdat de politiek dit  jarenlang bleef ontkennen gaan we nu zeer grote problemen krijgen.

lees ook: Economie en vastgoed: terug naar 1982? en IMF bezorgd over Nederlandse huizenmarkt en De aflossingsvrije hypotheek

aflossingsvrij en geen spaarpotje
Eén op de drie hypotheeksluiters die een volledig aflossingsvrije hypotheek hebben afgesloten, geeft aan voor aflossing van de hypotheek een spaar of beleggingsproduct afgesloten te hebben. Dit betekent automatisch dat tweederde niet bijspaart voor de aflossing van de hypotheek. De hoogte van het vermogen waarvoor men spaart is in ruim de helft (53%) van de gevallen niet bekend. Ongeveer één op de vijf „bijspaarders‟ geeft aan 50% of meer van het hypotheekbedrag bij te sparen.

Sep 21

De makelaarsbranche moet drastisch inkrimpen. Er zijn zo’n tienduizend makelaarskantoren terwijl er op het moment plaats is voor hoogstens drieduizend.

Dat stelt Rolph Limpens van brancheorganisatie VastGoedPro vandaag in BNR Zaken doen met.

Door de malaise op de huizenmarkt en in het commerciële vastgoed hebben veel makelaars en taxateurs inmiddels hun reserves uitgeput. Sommigen nemen bijbaantjes om rond te komen. Omscholing is voor de meesten de enige oplossing, aldus Limpens.

bron: BNR

Sep 21

Verkochte bestaande koopwoningen waren in augustus gemiddeld 2,8 procent goedkoper dan in augustus 2010. De prijsdaling is daarmee opnieuw groter dan die in voorgaande maanden. Dit blijkt uit de cijfers van het CBS en het Kadaster.

Alle woningtypen waren in augustus goedkoper dan een jaar eerder. Vrijstaande woningen daalden met 4,5 procent het meest in prijs, tussenwoningen met 2,1 procent het minst.

In nagenoeg alle provincies waren de prijzen lager, de sterkste prijsdalingen waren in Limburg en Gelderland (ruim 5 procent). Alleen in Zeeland waren de prijzen hoger (1,7 procent).

Ten opzichte van juli 2011 daalden de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen met 0,7 procent. In negen van de twaalf provincies daalden de prijzen; in Limburg en Zuid Holland met ruim 2 procent het meest. In Utrecht namen de prijzen het sterkst toe (2,6 procent) .

In augustus wisselden circa 10 duizend bestaande koopwoningen van eigenaar. Daarmee was het aantal verkopen bijna 4 procent lager dan een jaar eerder. In de eerste acht maanden van 2011 zijn er ruim 78 duizend woningen verkocht. Dit is bijna 5 procent minder dan in dezelfde periode in 2010.

bron: CBS

Sep 19

De Autoriteit Financiele Markten (AFM) wil dat vastgoedondernemingen vanaf het jaarverslag over 2011 meer openheid geven over gegevens die de waardering van vastgoed beinvloeden, aldus hoofd toezicht financiele verslaggeving Tom Meershoek in een gesprek met Het Financiele Dagblad maandag.

Een van de zaken waarover volgens van Meershoek meer duidelijkheid gegeven moet worden, zijn de ‘huurvrije periodes’. Deze periodes worden nu niet gemeld, maar deze zijn wel direct van invloed op de waardering van het vastgoed. “Huurvrije periodes moeten transparanter worden gemaakt”, stelt Meershoek.

Verhuurders geven hun huurders vaak een dergelijke korting om daarmee de kantoren gevuld te krijgen, aldus het FD.

Volgens het FD zouden lagere waarderingen voor vastgoed, naast de ondernemingen, ook beleggers en banken kunnen treffen. De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwde in het voorjaar nog dat te hoge waarderingen het complete financiele systeem in Nederland aan het wankelen zou kunnen brengen, stelt het FD.

Vastgoedondernemingen die de regels niet goed toepassen, zullen door de AFM tot openbaarheid worden gedwongen.

bron: RTL Z

  • Pagina 1 van 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >