Jul 28

Woningcorporaties hebben het afgelopen half jaar duizenden huurders met middeninkomens een sociale huurwoning geweigerd. Dat blijkt uit een nog niet gepubliceerd onderzoek van brancheorganisatie Aedes onder 149 corporaties.

Sinds 1 januari van dit jaar moet 90 procent van alle sociale huurwoningen (tot 652,52 euro huur per maand) worden verhuurd aan huishoudens met een inkomen tot 33.614 euro. Dat is de uitkomst van jarenlange onderhandelingen tussen Nederland en de Europese Commissie. Hogere inkomens moeten maar een dure huurwoning of een woning kopen.

Achttien procent van de corporaties wees ruim een kwart van de verzoeken uit de groep van de middeninkomens af. Vooral lagere middeninkomens krijgen geen sociale huurwoning meer toegewezen.

Lees verder op nrc.nl

Jul 25

De verlaging van de overdrachtsbelasting zal dit jaar leiden tot 25.000 extra huizenverkopen. Dat stellen economen van ING. De onderzoekers baseren zich op hun eigen huizenmarktindex. Direct na de op 30 juni aangekondigde belastingverlaging van 6 naar 2 procent, steeg de index fors. Dit meldt de Volkskrant.

zie ook: ING Marktanalyse woning- en hypotheekmarkt in Nederland

De onderzoekers doen hun metingen met behulp van zoektermen bij Google. Termen die er op duiden dat mensen een huis willen kopen, zoals ‘huis kopen‘, worden gebruikt om de index te berekenen. ‘Kijken leidt vaak tot kopen,’ stelt ING-onderzoeker Dimitry Flemings.

Google Insights zou dus duidelijk aangeven dat de Nederlanders van plan zijn een huis te gaan kopen. Wij hebben ook maar eens aantal zoekwoorden geprobeerd:

hypotheek berekenen – Nederland, Afgelopen 90 dagen

huis verkopen – Nederland, Afgelopen 12 maanden

overdrachtsbelasting – Nederland, Afgelopen 90 dagen

funda – Nederland, Afgelopen 12 maanden

hypotheek – Nederland, Afgelopen 90 dagen

makelaar – Nederland, Afgelopen 90 dagen

ING, waar komt jullie optimisme toch vandaan?

Jul 21

De Nederlandse consument is zich in juni slechter gaan voelen over de eigen financiële toekomst ten opzichte van een kwartaal geleden. De verslechtering betreft vooral jonge Nederlanders (tot 45 jaar). Bijna 20 procent van de huishoudens met volwassenen tussen 35 en 54 jaar vreest volgend jaar regelmatig niet rond te kunnen komen.  Dat blijkt uit onderzoek van Tilburg University.

De economische emoties die consumenten ervaren, hangen samen hun financiële armslag. Van de Nederlandse huishoudens verwacht 16,1 procent het komend jaar regelmatig moeite te zullen hebben om rond te komen, bijna 3 procent meer dan in maart (13,2 procent).

Binnen alle leeftijdsgroepen steeg dit percentage, maar de leeftijdsgroep tussen 35 en 44 jaar kende de grootste toename van 14,1 procent naar 19,4  procent (+5,3 procent). Binnen de middengroepen, tussen 35 en 54 jaar, is het percentage huishoudens dat financiële tekorten verwacht het grootst; het gaat om bijna één op de vijf huishoudens. Dit zijn enerzijds gezinnen met een hypotheek en thuiswonende of studerende kinderen, maar anderzijds is het de werkende generatie in de groei of zelfs op de top van hun carrière.

Nederlandse huishoudens schatten de kans dat ze een huis kopen in de komende 12 maanden in op 4,0 procent. Dat is het laagste percentage sinds het starten van het onderzoek in 2009. De kabinetsmaatregelen om de overdrachtsbelasting te verlagen kunnen een tijdelijke impuls op aankopen van huizen hebben, maar of ze een breder uitstralingseffect naar andere productcategorieën zoals auto´s, meubels en apparatuur veroorzaken is de vraag. Ook kan een herstel op de huizenmarkt worden afgeremd door de vrees voor baanverlies die op dit moment op het hoogste punt is sinds het begin van de metingen: Nederlanders schatten de kans dat ze hun baan verliezen in de komende 12 maanden in op 16,7 procent.

bron: FX.nl

Jul 21

Verkochte bestaande koopwoningen waren in juni gemiddeld 1,9 procent goedkoper dan in juni 2010. De prijsdaling is nagenoeg gelijk aan die in april en mei. Dit blijkt uit de cijfers van het CBS en het Kadaster.

Alle woningtypen waren in juni goedkoper dan een jaar eerder. Appartementen daalden met 2,4 procent het meest in prijs, vrijstaande woningen met 0,9 procent het minst.

In alle provincies daalden de prijzen. Het grootst was de afname in Friesland met 3,7 procent. In Groningen en Gelderland waren de prijzen 3,4 procent lager dan een jaar eerder. Het kleinst was met 0,1 procent de afname in Zeeland.

Ten opzichte van mei 2011 daalden de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen met 0,1 procent. Daarmee was de afname kleiner dan die in de twee voorgaande maanden.

In juni wisselden circa 9,5 duizend bestaande koopwoningen van eigenaar. Daarmee was het aantal verkopen bijna 13 procent lager dan een jaar eerder. In de eerste helft van 2011 zijn er bijna 58 duizend woningen verkocht. Dit is bijna 3 procent minder dan in dezelfde periode in 2010.

bron: CBS

Jul 19

Ernst & Young schetst een apocalyptisch scenario voor de Nederlandse huizenmarkt. In hun doemscenario dalen de prijzen tot wel 30%.

Het Financieele Dagblad

Jul 15

Deflatie in aantochtTerwijl de ECB de inflatie probeert te beteugelen, waarschuwt Mecking juist voor deflatie. ‘Economen kijken alleen naar de prijzen in de winkel. Dat is te beperkt’.

Door Frank van Alphen

Geheel tegen de stroming in voorspelt historicus Eric Mecking (52) al sinds 2005 dat we een periode van deflatie tegemoet gaan. Onlangs verscheen van hem een geactualiseerde versie van het boek Deflatie in aantocht.  ‘Economen kijken alleen naar de prijzen in de winkel. Dat is geen goede graadmeter voor inflatie.’

De Europese Centrale Bank heeft de rente met een kwart procent verhoogd om de inflatie in de kiem te smoren.

‘Die renteverhoging leidt tot een hogere hypotheekrente. Dat heeft weer een verdere daling van de huizenprijzen tot gevolg. Als dat geen deflatie is, weet ik het niet meer. Bedenk dat het huis voor de meeste mensen hun grootste bezit is’, zegt Mecking. ‘Door die onzekerheid zullen mensen meer gaan sparen en minder uitgeven. Dat heeft een deflatoir effect.’

Nout Wellink, president van De Nederlandsche Bank zei dat de invloed van een renteverhoging niet moet worden overschat.

‘Wellink spreekt wel vaker sussende woorden. Hij is meer een diplomaat  en een jurist dan een econoom.’

De meeste economen voorspellen juist inflatie als gevolg van stijgende grondstof- en voedselprijzen. Hoe valt dat te verklaren?

‘Economen kijken alleen naar de prijzen in de winkel. Dat is te beperkt. Die prijsstijgingen hollen de koopkracht van de consument uit. Hierdoor schiet de burger in de stress. Hij gaat en kan minder besteden. Dat betekent dat er minder vraag naar goederen is. Minder vraag heeft op den duur deflatie tot gevolg.

Niet alleen de koopkracht loopt terug, maar mensen hebben ook minder te besteden omdat de overheid 18 miljard moet bezuinigen. We zitten nu opgescheept met de schulden veroorzaakt door de kredietcrisis. Die moeten binnen afzienbare tijd worden afgelost als we ze niet willen doorschuiven naar de volgende generatie.’

Waarom is de  Europese Centrale Bank zo benauwd voor inflatie?

‘De ECB heeft maar een doelstelling: voorkomen dat inflatie boven de twee procent uitkomt. Met name de Duitsers vinden dat zo belangrijk dat ze bereid zijn genoegen te nemen met een lagere economische groei als dat nodig is. De euro moet koste wat kost sterk blijven. Bedenk dat een  sterke euro  ook een deflatoir effect heeft. De export lijdt onder een dure euro. Dat zet de vraag naar Europese producten onder druk.

Aan de andere kant heeft de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, ook als doel de werkgelegenheid te bevorderen. Fed-voorzitter Ben Bernanke heeft gezegd dat hij als het nodig met een helikopter dollars over het land wil rondstrooien.

Amerikanen zijn minder bang voor inflatie. Omdat ze veel schulden hebben, hebben ze  zelfs baat bij inflatie. Ze hoeven dan minder terug te betalen.’

Hoe staat het met uw vertrouwen in economen?

‘Er zijn maar een paar economen die de kredietcrisis zagen aankomen. Desondanks blijven ze erg eigenwijs. Ik mis de zelfkritiek. Hun handicap is dat ze denken dat economie een exacte wetenschap is. Dat klopt niet. Het is een menswetenschap. Ondertussen blijven economen wiskundige modellen bouwen waar geen mens in voorkomt.

‘Economen hebben ook weinig historisch besef. Ze roepen  dat landen nooit failliet kunnen gaan. Dat is niet waar. Wie verder kijkt dan tien jaar ziet honderden landen die hun schulden niet meer konden betalen. Als historicus ben ik gewend verder terug te kijken. Ik baseer mijn ideeën op de theorieën van de  Oostenrijkse School en de Rus Kondratieff. Die heeft een cyclus ontdekt bestaande uit vier golven die te vergelijken zijn met de seizoenen.’

In welke fase zitten we nu?

‘In de winter of de neergaande fase. De laatste keer duurde die van 1929 tot 1949. De huidige winter begon in 2000 en duurt zeker tot 2015, misschien 2020. Dat is een periode waarin zeepbellen barsten en schulden moeten worden afgelost. Het economisch herstel dat we nu zien is kunstmatig en tijdelijk door stimuleringsmaatregelen van overheden en verlaging van de rente.

Zodra dat besef doordringt zal de economie opnieuw gaan krimpen. Dat gaat gepaard met faillissementen, dalende huizenprijzen en minder kredieten.’

Wat kun je als consument doen als je deflatie en economische krimp verwacht?

‘Je moet je huis verkopen. Ik heb twee jaar geleden de daad bij het woord gevoegd. Verder zou ik geen vertrouwen hebben in de dollar. Je geld moet je in goud en zilver steken. De goudprijs, die nog steeds stijgt, is een goede barometer voor de onrust op de financiële markten. Als de goudprijs stijgt, is er echt iets ernstigs aan de hand. Ik  schrijf nu een boek over goud en zilver.’

Hoeveel deflatie verwacht u?
‘De deflatie zal slechts enkele procenten bedragen, maar omdat bij deflatie de schulden automatisch toenemen, zullen de gevolgen ingrijpend zijn. Verder verwacht ik economische krimp.’

Leidt de krapte op de arbeidsmarkt als gevolg van de vergrijzing niet tot inflatie?

‘Vergrijzing heeft juist meer deflatie tot gevolg omdat ouderen minder geld uitgeven en meer sparen. Japan is daar het bekendste voorbeeld van. Dat land kampt al bijna twee decennia met deflatie.’

bron: Goudtekoop’s Blog

Jul 14

In juni 2011 registreerde het Kadaster 9.549 verkochte woningen. Dit is een daling van 12,6% ten opzichte van juni 2010 (10.929). Vergeleken met mei 2011 is er sprake van een daling van 3,7%. Het Kadaster registreerde toen 10.068 verkochte woningen.

Het Kadaster registreert het moment dat de overdrachtsakte van een verkochte woning wordt ingeschreven in de openbare registers. Gemiddeld ligt dit moment 2 à 3 maanden na de ondertekening van de (voorlopige) koopakte. Dit betekent dat het effect van de verlaging van de overdrachtsbelasting waarschijnlijk pas in het vierdekwartaal zichtbaar wordt in de cijfers van het Kadaster.

Woningtypen
Van de verschillende woningtypen stijgen alleen de 2/1 kapwoningen ten opzichte van mei 2011 (1,0%). De grootste daling doet zich voor bij de vrijstaande woningen met -7,8%.

Provincies
De grootste daling van het aantal geregistreerde verkochte woningen ten opzichte van mei 2011 doet zich voor in Noord-Brabant: -11,1%. De kleinste daling is in Limburg met -2,3%.In de provincies Gelderland, Overijssel, Drenthe en Flevoland is een stijging te zien van de geregistreerde verkochte woningen ten opzichte van mei 2011 respectievelijk 1,7%, 4,4%, 5,3% en 1,0%).

Executie veilingen
In juni 2011 vonden 224 executie veilingen plaats. In juni 2010 waren dat er 195.
Lees meer in het Vastgoed Dashboard.

Jul 14
Belangenbehartiger Consumentenclaim heeft na verzekeraar ASR nu ook de eerste grote tussenpersoon aansprakelijk gesteld voor het niet nakomen van zijn zorgplicht bij de massale verkoop van woekerpolissen. Het gaat om NBG Finance. Deze heeft ruim 40.000 polissen van Falcon (100% dochter van ASR) in de boeken, zo meldt De Telegraaf vandaag.

De rechter oordeelde eerder in de Falcon-zaak dat de verzekeraar had gedwaald. ASR is tegen die uitspraak in hoger beroep gegaan. “We richten onze pijlen tevens op assurantiekantoren, de zogenoemde polisramkantoren die willens en wetens en met medeweten en ondersteuning van ASR op grote schaal woekerpolissen hebben verkocht. NBG Finance is een van die kantoren”, stelt jurist Pieter Lijesen van Consumentenclaim in De Telegraaf. “Door de hele omzet uitsluitend onder te brengen bij Falcon kreeg het een extra bonus aan het eind van het jaar. Het ontving jaarlijks 60% van de omzet als extra bonus.”
NBG laat in een reactie weten niet bekend te zijn met de aansprakelijkheidsstelling. “Als de compensatievoorstellen zijn verstuurd, zullen wij onze klanten zo goed mogelijk informeren. We nemen onze zorgplicht serieus”, aldus directeur Bart Meijerink.
(De Telegraaf, pag. 27)

bron: AssurantieMagazine

Jul 13

Nederlanders peinzen er niet over om nu een huis te kopen. Zelfs de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting kan ze vooralsnog niet over de streep trekken.

Dit blijkt uit een enquête van De Telegraaf. De woningmarkt komt met de verlaging van de verhuisboete niet uit het slop, meent het merendeel. „Huizen zijn nog steeds veel te duur. De lucht moet er uit.”

Het kabinet dekt de maatregel door de spaarloonregeling af te schaffen en met een extra belastingheffing voor de banken.

De ondervraagden zijn woedend dat de verlaging uiteindelijk op hen zal worden afgewenteld. ”De tarieven voor de dagelijkse bankzaken zullen wel omhoogschieten.”

bron: Telegraaf.nl

Jul 12
Bijna de helft (47%) van de hypotheken die Florius in juni heeft verstrekt, was aflossingsvrij. Het ABN Amro-label verwacht dat dit een van de laatste maanden is waarin de aflossingsvrije hypotheek domineert, aangezien de bankspaarhypotheek sterk in opmars is. Die had afgelopen maand bij Florius een aandeel van 43%.

De aflossingsvrije hypotheek is sinds de introductie halverwege de jaren negentig de populairste hypotheekvorm, stelt Florius. De bankspaarhypotheek biedt daar sinds 2008 tegenwicht aan en laat over de afgelopen maanden een verdere stijging zien. “De invoering van de nieuwe hypothecaire gedragscode per 1 augustus aanstaande zal de bankspaarhypotheek het laatste zetje geven om de populairste hypotheekvorm te worden.” Consumenten kiezen voor de bankspaarhypotheek omwille van “de transparantie, flexibiliteit en de hang naar veiligheid”.

Bij Florius is nog één op de duizend hypothecaire leningen een beleggingshypotheek. De annuïteitenhypotheek heeft een aandeel van ruim 2%.

bron: AssurantieMagazine

  • Pagina 1 van 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >