Feb 26

Wienke Bodewes, voorzitter van de branchevereniging voor projectontwikkelaars NepromVolgens Wienke Bodewes, voorzitter van de branchevereniging voor projectontwikkelaars Neprom, is Nederland in grote mate zelf verantwoordelijk voor de rem op de woningmarkt. Zo worden consumenten niet gestimuleerd om woningen te kopen omdat De Nederiandsche Bank en de AFM zowel `onbegrijpelijke` als `onverantwoord strenge` eisen stellen aan de hypotheken.

Daarnaast willen mensen zelf ook graag `zuur` doen over de risico`s op de woningmarkt. Volgens Bodewes worden de risico`s veel te zwaar aangezet, zeker omdat de economie juist weer aantrekt en het aantal banen ook niet afneemt. Daardoor is de koop van een huis een koop met relatief beperkte risico`s. Dat wordt benadrukt door het lage aantal gedwongen verkoepn in Nederland. Op dit moment zijn dit er 2.500. Volgens de voorzitter zijn er bijna geen landen met soortgelijke cijfers.

Dat er strengere regels gelden op hypotheekgebied snapt Bodewes dan ook niet. Hij is van mening dat niet de banken moeten bepalen of mensen risico`s kunnen nemen. Bovendien wordt zo de consument het recht ontnomen een huis te kopen. De financieringsbeperkingen kunnen het consumentenvertrouwen in de economie ook nog negatief beïnvloeden, waardoor herstel langer kan duren.

bron: Profnews

Feb 24

De betaalbaarheid van Nederlandse koopwoningen neemt dit jaar af. Dit heeft een drukkend effect op de huizenprijzen. Dat schrijven economen van de Rabobank in het vandaag verschenen Kwartaalbericht Woningmarkt.

zie ook: Kwartaalbericht Woningmarkt van de Rabobank is erg onrealistisch

Oorzaken hiervoor zijn dat onder NHG minder geleend kan worden, de mogelijke aanscherping van aflossingsvoorwaarden en de verwachte stijging van de hypotheekrente. De prijzen van woningen zullen naar verwachting in 2011 dan ook dalen met 2 procent.

Het aantal transacties blijft hoogstwaarschijnlijk constant (130.000). Dit komt deels omdat de noodzaak tot verkoop, bij lang te koop staande woningen, zal toenemen.

De Nederlandse woningmarkt vertoont duidelijke regionale onevenwichtigheden. Zo herstellen de prijzen in het noorden van de Randstad, terwijl de daling in bijvoorbeeld Zuidwest-Gelderland doorzet. Eerstgenoemde gebied wordt gekenmerkt door een relatief krappe woningmarkt, terwijl het noorden en het zuiden van ons land een aantal zeer ruime regio’s kennen. De opgave in deze (krimp-)regio’s is om overschotten te voorkomen en de bestaande voorraad aantrekkelijker te maken en te houden. In beide gevallen betekent dit een forse uitdaging. Daarbij dient gez egd dat het gaat om een gezamenlijke opgave waarbij onderlinge afstemming en het stellen van prioriteiten van het grootste belang zijn, aldus de Rabo-economen.

Prijsontwikkeling Woningmarkt 1995-2011

zie ook: Levenscyclus van een zeepbel

Het aantal transacties blijft historisch laag. In het vierde kwartaal van 2010 zijn ruim 7 procent minder huizen verkocht in vergelijking met een jaar geleden. Ongeveer 126.000 huizen wisselden op jaarbasis van eigenaar, waarmee het aantal transacties aan de onderkant van een bandbreedte schommelt die al meer dan een jaar geldt (tussen de 126.000 en 130.000). Niet alleen blijft het aantal transacties laag, ook staan woningen langer te koop.

Een van de weinige lichtpuntjes op de Nederlandse woningmarkt is dat het aantal gedwongen verkopen in december nog lager uitkwam dan in dezelfde maand vorig jaar. En dit, terwijl gedwongen verkopen internationaal gezien al zeer laag zijn met 0,05 procent van de woningvoorraad. Dit betekent dat huishoudens nog steeds goed aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. De al bijna een jaar lang dalende werkloosheid is hier mede verantwoordelijk voor.

Ook positief is dat het aantal te koop staande woningen in januari met 3.000 is gedaald ten opzichte van oktober van 2010. Maar het is nog te vroeg om van een opleving te spreken. In de voorgaande jaren was in januari immers ook sprake van een daling. Dit en het ongemoeid laten van de hypotheekrenteaftrek kunnen wijzen op een goed eerste kwartaal. Maar voor de rest van het jaar zitten nieuwe beleidsmaatregelen en andere marktfactoren een verder herstel in de weg, aldus de Rabobank.

Ondanks dat het aantal te koop staande woningen iets is gedaald, is het nog altijd hoog. Compensatie is er in de vorm van een forse afname van het aantal gereedgekomen woningen. Hierdoor verruimt het aanbod niet verder. Ook de komende jaren zal de nieuwbouwproductie naar verwachting niet snel herstellen, gezien het lage aantal verstrekte vergunningen. Met alle gevolgen van dien voor de bouwsector, die het toch al moeilijk heeft.

bron: nieuws.nvm.nl

Feb 22

VVD-minister Melanie Henriëtte Schultz van Haegen-Maas Geesteranus van Infrastructuur en Milieu snapt niets van de ophef die Jan Nagel maandag maakte in Pauw & Witteman over tophypotheken van sommige policiti.

Nagel, die op dit moment met zijn nieuwe partij 50Plus aan de Provinciale Staten meedoet, vond het belachelijk dat policiti als Piet Hein Donner (CDA) en Ivo Opstelten (VVD) enorme tophypotheken hebben.

Zo kocht Donner in 2005 een huis van 920.000 euro, en heeft daarbij een hypotheek van 1,1 miljoen euro. Opstelten blijkt nog het meest te profiteren van de hypotheekrenteaftrek: zijn hypotheek bedraagt maar liefst 1,3 miljoen euro.

Nagel vindt het niet kunnen dat rijken gesubsidieerd worden middels de hypotheekrenteaftrek, terwijl ouderen met steeds minder rond moeten komen. Premier Mark Rutte geeft overigens het goede voorbeeld, hij heeft slechts een hypotheek van 90.000 euro.

VVD-minister Melanie Henriëtte Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

“Ik begrijp het verhaal niet helemaal, de heer Donner heeft een huis van 920.000 en heeft een hypotheek van 1,2 miljoen, dat is drie ton verbouwingen en dan ben je er”, aldus VVD-minister Schultz in een reactie op Nagel. Haar liberale partij wil dan ook niets doen aan de hypotheekrenteaftrek.

Peter Berends

Nagel is wat traag, nors en onduidelijk, maar heeft zeker een punt.
(Kleuter Pauw mag nu wel eens volwassen worden
, als is hij daar bang voor…)

bron:  FOK.nl

Feb 21

Als gemeenten niet snel investeren in Vinex-wijken, trekken hoogopgeleiden weg en verpauperen de buurten. Daarvoor waarschuwen deskundigen maandag in het AD. De Vinex-wijken dreigen volgens hen achterstandsbuurten te worden.

De nieuwbouwwijken aan de rand van grote steden zijn populair bij hoogopgeleide tweeverdieners met jonge kinderen.

De wat oudere jeugd zou zich in de wijken echter stierlijk vervelen, waardoor ze voor problemen zorgen. In veel wijken klagen bewoners over inbraken, bedreigingen, vandalisme en overlast.

In de wijken IJburg (Amsterdam), Nesselande (Rotterdam), Ypenburg (Den Haag) en Leidsche Rijn (Utrecht) moet de politie regelmatig ingrijpen. Op sommige plekken geldt een samenscholings- of alcoholverbod.

Bij het opzetten van de wijken is geen rekening gehouden met de samenhang tussen wonen, werken en spelen, zegt socioloog Frits Spangenberg in de krant. Gemeenten moeten Vinex-wijken niet aan hun lot overlaten zodra de bouw gereed is, zegt directeur Olaf van de Wal van het kenniscentrum voor stedelijke vernieuwing KEI.

Negatieve tegenreactie

In de buurten worden arm en rijk gemengd. Zwakke gezinnen kunnen zich optrekken aan de anderen, maar de kloof moet niet te groot zijn, zegt stadsscocioloog Tineke Lupi. “Er is een buurt waar de sociale huurwoningen tegenover luxe villa’s staan. Dat werkt niet, want dan worden de sociale verschillen te groot en krijg je een negatieve tegenreactie.”

Juist in die buurten regent het volgens haar klachten over vervuiling, criminaliteit en overlast van jongeren. Deskundigen zouden het zien als de ’emancipatie’ van de Vinex-wijken, die steeds meer op stadswijken met alle stedelijke problemen gaan lijken.

De wijken hoeven niet te voldoen aan het Amerikaanse droombeeld van suburban leven, maar gemeenten moeten de wijken volgens Lupi wel aantrekkelijk houden. “Als je dat niet doet worden het achterstandswijken. Mensen die de keuze hebben, trekken weg. Anderen met minder keuzevrijheid blijven achter.”

Wel denkt ze dat de wijken altijd een middenklasse blijven aantrekken.

bron: Novum

Feb 21

Verkochte bestaande koopwoningen waren in januari gemiddeld 1,1 procent goedkoper dan in januari 2010. Deze prijsdaling is iets groter dan in december, toen de verkoopprijzen 0,8 procent lager waren dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster.

Alle woningtypen waren in januari goedkoper dan een jaar eerder. Tussenwoningen daalden met 1,8 procent het meest in prijs, hoekwoningen met 0,2 procent het minst.

In alle provincies daalden de prijzen, met uitzondering van Noord-Holland en Gelderland. In Friesland was de prijsdaling met 4,2 procent het grootst. In Noord-Holland stegen de prijzen met 1,3 procent, in Gelderland waren de woningen even duur als een jaar eerder.

Ook ten opzichte van december 2010 daalden de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen. Met 0,2 procent was de daling even groot als die in december ten opzichte van november.

In januari wisselden ruim 8 duizend bestaande woningen van eigenaar. Dat is bijna 9 procent meer dan in januari 2010. Van alle woningtypen was het aantal verkopen groter dan een jaar eerder. Het aantal verkopen van twee-onder-een-kapwoningen steeg met 21 procent het meest, van appartementen met 4 procent het minst.

CBS

bron: CBS

Feb 18

TROS Radar

De aflossingsvrije hypotheek heeft de huizenbezitter meer kwaad dan goed gedaan. Vroeger werd je huiseigenaar als je een huis kocht. Nu word je in veel gevallen alleen maar eigenaar van een hypotheek. Veel hypotheken zijn tegenwoordig namelijk aflossingsvrij: je leent geld van de bank, betaalt rente en aan het einde van de looptijd is het huis nog steeds van de bank.

Veel mensen weten nog niet dat de hypotheekrenteaftrek sinds 2001 is beperkt tot 30 jaar. Wie na die tijd een restschuld heeft mag gaan lenen tegen een marktconforme rente: je bruto lasten worden zo je netto lasten.

De gemiddelde woningprijs in Nederland, is na jarenlange stijging, de afgelopen 2 jaar met ruim 7 % gedaald. Daarmee is de kans op een restschuld voor mensen met een aflossingsvrije hypotheek fors toegenomen. Volgens het CBS moeten 3 op de 10 huizenbezitters rekening houden met een (forse) toekomstige restschuld.

Radar laat een aantal huizenbezitters aan het woord die in een lastige situatie zitten. In de studio spreekt Antoinette met Ronald Plasterk, Tweede Kamerlid van de PvdA.
Maandag 21 februari in Radar, 20.30 uur op Nederland 1

bron: TROS Radar

Feb 18

De woningmarkt zit op slot en volgens Dirk Brounen, hoogleraar real estate economics Tilburg University, is er een soort Marshallplan nodig om alle regelingen te herzien die al langere tijd geleden bedacht zijn maar hun functie hebben verloren, en dus ook de hypotheekrenteaftrek.

bron: Me Judice

Feb 18

De bouwsector is een belangrijke motor voor de economie. En het gaat behoorlijk slecht. Er zijn 60.000 banen verdwenen en faillismenten zijn de orde van de dag. Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, vertelt ons of het licht aan het einde van de tunnel al in zicht is. En natuurlijk is hij ook lijsttrekker van de Eerste Kamer-fractie van het CDA, dus kunnen we hem gelijk vragen wie er nou de leider is van zijn partij…

Beluister ‘Elco Brinkman’

bron: Radio 1

Feb 16

Leon Litjensom de lokale woningmarkt uit het slop te halen. Daarvoor willen B en W drie miljoen euro opzijzetten. Het miljoenenpotje, ofwel woninggarantieregeling, is onderdeel van een pakket aan instrumenten dat op de eerste plaats de verkoop van kavels en woningen in de Horster nieuwbouwwijk De Afhang II moet gaan stimuleren. Hebben de maatregelen succes, dan zullen de instrumenten ook voor andere bouwprojecten in Horst aan de Maas worden ingezet.

Volgens wethouder Leon Litjens van Horst aan de Maas zijn de maatregelen hard nodig, omdat de lokale woningmarkt maar niet op gang komt. “Het aantal transacties zit 40 procent onder het peil van voor de crisis.” Dat heeft brede, economische gevolgen die zelfs de gemeente raken, stelt Litjens. “We krijgen minder leges binnen. Bovendien wordt het risico dat de gronden in ons grondbedrijf voor De Afhang door het uitblijven van verkoop niets meer opleveren en zelfs geld gaan kosten door groeiende rentes.” CDA heeft slappe kieen

Met twee nieuwe instrumenten wil het college, mits de gemeenteraad ermee instemt, dat aanpakken. De woongarantieregeling komt uit de koker van de gemeente zelf en voorziet in contracten met burgers die hun woning willen verkopen. Als zij na twee jaar hun woning nog niet verkocht hebben, koopt de gemeente het huis voor 90 procent van de marktprijs op.

Ook wil de gemeente gaan werken met de woonketting, een concept van een Roermonds bedrijf. Daarbij worden kopers en verkopers aan elkaar gekoppeld. Elke verkoper stopt een deel van zijn opbrengst in een potje waarmee een financieringsprobleem bij een van de kopers in de ketting opgelost kan worden.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten noemt het plan van de gemeente uitzonderlijk. “Er zijn gemeenten die huizen of kantoorpanden opkopen om een maatschappelijk probleem als leegstand aan te pakken. Dit is een nieuwe variant.”

bron:  De Limburger

Feb 16

Nederland krabbelt langzaam op uit de crisis, maar woningmakelaars zijn er nog niet gerust op: zij verwachten het komende jaar een tweede dip. Er wordt nauwelijks of geen groei van omzet of winst verwacht en de werkgelegenheid zal zelfs weer licht dalen, zo schatten zij in. Dat blijkt uit de Vastgoed Trendmeter, de halfjaarlijkse barometer van de stemming in de woningmakelaardij.

Anderhalf jaar geleden leek de stemming in de woningmakelaardij al op het dieptepunt te zijn, maar in de peilingen van december 2009 en juni 2010 waren makelaars optimistischer over de ontwikkeling van met name hun omzet en winstgevendheid. Intussen is de stemming weer omgeslagen. Woningmakelaars voorzien nauwelijks of geen groei van omzet of winst en zelfs weer een licht dalende werkgelegenheid.
De verwachtingen van de makelaars lijken voor een deel gebaseerd op het aanhoudende slechte nieuws over de woningmarkt. Daarnaast speelt de – vaak tegenvallende – ontwikkeling van het eigen bedrijf in de afgelopen twaalf maanden ongetwijfeld ook een rol

Lees verder op  Vastgoedactueel

  • Pagina 1 van 2
  • 1
  • 2
  • >