Kabinet stopt uitbreiding villabelasting

http://www.youtube.com/watch?v=FbYr7ePSo8I”

Het kabinet breekt met een belangrijk voornemen van het vorige kabinet om meer huizenbezitters onder het fiscale toptarief te brengen. Op voorstel van VVD-staatssecretaris Frans Weekers van Financiën trekt het kabinet daarom een wetsvoorstel voor uitbreiding van de ‘villabelasting’ in.… Continue Reading