Oct 30

Onder huisbezitters heerst momenteel veel klein leed. Dat constateert Harrie-Jan van Nunen, commercieel directeur van De Financiële Makelaar uit Den Bosch en columnist van de website OverGeld.nl.

„Het gaat dan vooral om zaken die voor consumenten als onbegrijpelijk worden ervaren”, aldus Van Nunen. Hij geeft komende maandag samen met experts van De Hypotheekshop antwoord op al uw hypotheekvragen. Hij ziet als directielid van De Financiële Makelaar, een inkooporganisatie voor ruim 500 onafhankelijke hypotheekadviseurs, dat de strengere kredietverlening door banken in bepaalde gevallen negatieve gevolgen heeft.

„Sommige mensen die een ander huis willen kopen, kunnen dat niet meer vanwege de verscherpte normering van de bank. Ook al hebben ze nu een hoger inkomen dan een aantal jaren geleden en is de rente mogelijk lager, toch kunnen ze de hypotheek niet krijgen omdat die volgens de bank niet betaalbaar zou zijn. Dat kan heel onwerkelijk zijn voor deze huiseigenaren”, aldus de Brabantse ondernemer, die overigens in 2006 werd uitgeroepen tot de beste hypotheekadviseur van ons land.

Hij ervaart dat ook een groot aantal Nederlanders worstelt met de vraag wat te doen als zij een nieuw huis willen kopen. „Kun je beter eerst je huis verkopen voordat je een andere woning koopt? Maar hoe lang moet je wachten op een koper? En wat als je droomhuis plotseling voorbij komt? Kun je je huis wellicht tijdelijk verhuren en wat komt daar allemaal bij kijken? En hoe los je een eventueel verkoopverlies op?”

Aflopen rentevaste periode

Een andere kwestie waar veel woningbezitters mee worden geconfronteerd, is het aflopen van de rentevaste periode van hun hypotheek. Van Nunen adviseert consumenten zeker drie maanden van te voren bij hun bank aan de bel te trekken met de vraag wat de nieuwe hypotheekrente gaat worden indien deze per vandaag zou aflopen. „De regel is dat banken dit minimaal twee maanden van te voren laten weten, maar vaak houden ze zich daar niet aan. Als consument heb je dan te weinig tijd om het aanbod van je bank te vergelijken met die van de concurrentie en is de nieuwe periode ingegaan voordat je actie hebt kunnen ondernemen.”

Hypotheekklanten die tussentijds overstappen, krijgen meestal een boete van hun oude bank aan de broek. Van Nunen heeft daar op zich weinig problemen mee, maar hij vindt wel dat banken duidelijker moeten maken welke grondslagen zij gebruiken voor het berekenen van de boete. „Want nu kan het gebeuren dat iemand bij het oversluiten van zijn hypotheek een twee keer zo hoge boete krijgt als zijn buurman. Dat zou niet moeten kunnen.”

bron:  De Telegraaf

Oct 29

Het nieuwe kabinet gaat fors bezuinigen. Zoals op bureaucratie bij de overheid, de EU, op ontwikkelingssamenwerking, de Publieke Omroep, de zorgtoeslag, het basispakket zorg, defensie, cultuursubsidies enzovoorts. Maar er zijn ook heilige huisje die regelrecht overeind blijven, zoals de hypotheekrenteaftrek. Wie hebben er het meest profijt van? En om hoeveel geld gaat het nu eigenlijk?

zie ook:  CBS – Helft belastingvoordeel hypotheekrenteaftrek naar rijkste huishoudens

bron: altijdwat.ncrv.nl

Oct 28

Rabobank subprime hypotheekDe Rabobank verstrekt geen 100 procent aflossingsvrije hypotheken meer in de krimpgebieden Noord- en Oost-Groningen. Daarmee wordt voorkomen dat mensen bij een te sterke waardedaling van de woning niet in financiële problemen komen. “Door af te lossen of verplicht daarvoor waardevast te sparen, wordt het risico voor bank en klant beperkt.

Directeur Frans Musters van Rabobank Noord-Groningen vindt dat niet meer dan logisch. “Het komt nogal eens voor dat mensen door onvoorziene omstandigheden als een echtscheiding, hun woning moeten verkopen tegen een voor hen te lage prijs. Zit je dan in een gebied waar de woningmarkt op slot zit, dan ben je financieel extra kwetsbaar.”

De sterke bevolkingsdaling in delen van Noord- en Oost-Groningen leidt tot bovengemiddelde waardedaling van woningen. Musters: “Nu al hebben sommige makelaars gemiddeld 70 procent van de aangeboden huizen langer dan een jaar in portefeuille.”

bron: Dagblad van het Noorden

Oct 27

Stef BlokKersverse VVD-fractieleider Stef Blok had gisteren geen zin om inhoudelijk in te gaan op een vraag over de gigantische Nederlandse hypotheekschuld.

Met de hand in de zij, in een nonchalante pose, strooide Blok  op verbeten toon bitse teksten  in het rond als: ‘Zo af en toe loont het toch echt om het regeerakkoord te lezen’,  ‘Meneer Cohen moet zijn eigen verkiezingsprogramma lezen’, en: ‘Ja, denkt u daar maar eens even over na.’

Halsema vroeg of Blok zich ook zorgen maakte over de gezamenlijke schuld van 600 miljard die Nederland door toedoen van de hypotheekrenteaftrek heeft opgebouwd. Blok: ‘Als u uw zin had gekregen, was de huizenmarkt ingestort.’

bron:  De Volkskrant

Oct 22

Martijn de Jong-TennekesRabobank stelt voor om in de krimpgebieden van Nederland woningen te slopen. Huizen in deze regio krijgen anders last van een sterke waardedaling.

zie ook: ‘Sloop lost problemen krimpgebied op’ | Nieuws van vandaag | Cobouw.nl

Het noorden, oosten en uiterste zuiden van het land heeft al te maken met bevolkingskrimp. De Drechtsteden, waaronder Dordrecht en Sliedrecht, krijgen volgens de onderzoekers binnen enkele jaren ook met dit probleem te maken.

Lees hier het hele rapport van de Rabobank over bevolkingskrimp

bron: Het Financieele Dagblad

Oct 21

Het percentage slechte hypotheekadviezen is in de afgelopen jaren flink gedaald. Maar nog altijd bijna driekwart van de adviezen krijgt de beoordeling matig tot redelijk, zegt toezichthouder AFM.

Het rapport Vervolgonderzoek Hypotheken van de AFM

bron: Het Financieele Dagblad

Oct 21

Verkochte bestaande koopwoningen waren in september gemiddeld 0,6 procent goedkoper dan in september 2009. De prijsdaling was iets groter dan de 0,4 procent in augustus. In de voorgaande acht maanden was de prijsdaling juist geleidelijk aan kleiner geworden. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster.

Vrijstaande woningen waren in september het meeste in prijs gedaald. De verkoopprijzen hiervan lagen 1,8 procent lager dan in september 2009. Ook hoek- en tussenwoningen waren goedkoper. Appartementen en twee-onder-een-kapwoningen waren nagenoeg even duur als een jaar eerder.

Regionaal bezien zijn de verschillen in prijsontwikkeling groot. Alleen in Friesland en Gelderland waren de prijzen hoger dan een jaar eerder, in alle andere provincies waren ze lager. In Groningen was de prijsdaling met 3,2 procent het grootst.

Ten opzichte van augustus 2010 daalden de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in september met 0,5 procent. Dit is iets meer dan de prijsdaling in augustus toen de prijzen gemiddeld 0,2 procent daalden ten opzichte van een maand eerder.

In september wisselden bijna 10 duizend bestaande woningen van eigenaar. Dat is 6,5 procent minder dan in september 2009. Het aantal verkochte vrijstaande woningen en de twee-onder-een-kapwoningen nam toe. Van de overige woningtypen lag het aantal transacties lager dan een jaar eerder.  Er werden in de eerste negen maanden van 2010 iets meer woningen verkocht dan in dezelfde periode in 2009.

bron: CBS

Oct 20

Het aantal huishoudens met problematische schulden blijft sterk toenemen. In het eerste halfjaar van 2010 hadden al vijfduizend meer mensen bij de schuldhulpverlening aangeklopt dan vorig jaar in dezelfde periode.

Dat is een groei van elf procent. Dit blijkt uit een steekproef van de Nederlandse Vereniging van Volkskrediet (NVVK). De gemiddelde schuld is 33.000 euro, verdeeld over zeventien schuldeisers.

Vorig jaar was het aantal probleemschulden al met 25 procent gestegen ten opzichte van 2008. Opvallend is dat de problemen vooral bij bovenmodale inkomens snel toenemen. In 2008 was het aandeel van bovenmodale inkomens in de schuldhulpverlening nog twee procent, vorig jaar is dat cijfer opgelopen tot 25 procent.

Crisis

Gezien de aanhoudende economische crisis verwacht de NVVK dat deze groep ook dit jaar weer fors groeit. Veel mensen verliezen hun baan of gaan er in salaris op achteruit, en daarna kan het snel gaan. Wie geen financiële buffer heeft, kan in zeer korte tijd in moeilijkheden komen.

Uit gegevens van het ministerie van Sociale Zaken blijkt dat schulden van 15.000 euro en meer vaker voorkomen bij hoger opgeleiden. Nederlanders tussen 21 en 35 jaar hebben vaker schulden dan gemiddeld, blijkt uit cijfers van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Waar het gaat om schulden tussen de 500 en 25.000 euro is deze groep het sterkst vertegenwoordigd.

Werkende jongeren

Vooral werkende jongeren raken in de problemen. Twee van de drie heeft een schuld van gemiddeld 1750 euro. Jongeren hebben ook vaker problemen met betalingen. Eén op de vier ontvangt minimaal eens per jaar een aanmaning en één op de vijf kan geregeld geen geld meer opnemen of ziet een automatische incasso geweigerd wegens tekort op de rekening.

bron: Nederlands Dagblad

Oct 18

Op de Nederlandse huizenmarkt is nu al een fors overschot aan appartementen. Leegstand dreigt, want van alle nieuwbouw bestaat zelfs de helft uit etagewoningen.

Voor projectontwikkelaars, maar ook voor de gemeente die zelf de grond bezit, zijn appartmenten vaak de eerste keus. Je krijgt immers meer vierkante meter woning op je duurdere grond.

Het leek met de vergrijzing en de pensionering van de babyboomers in aantocht, dat het met de vraag naar appartementen wel goed zou zitten.

Maar inmiddels is er een aardig overschot aan het ontstaan, zo blijkt uit gegevens die softwarebedrijf Dankers & Frank elk kwartaal verzamelt op basis van gegevens afkomstig van makelaarssites als Funda.nl.

Terwijl maar tien procent van de woningen in Nederland een appartement is, maken ze op Funda 28 procent van het aanbod uit.

Lees verder op Z24.nl

Oct 18

De snelle groei van het aantal flexwerkers is slecht voor de huizenmarkt. Door de toename van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), uitzendkrachten en werknemers met een tijdelijk contract stokt het aantal woningverkopen en daalt de gemiddelde huizenprijs.

Oorzaak is dat zij nauwelijks een hypotheek kunnen krijgen, zeggen makelaars, banken en tussenpersonen.

Een derde van de werkzame beroepsbevolking werkt op flexibele basis. Werknemers zonder vast contract kunnen zonder intentieverklaring van hun baas helemaal geen hypotheek krijgen.

Zzp’ers krijgen een hypotheek op basis van de gemiddelde verdiensten over de afgelopen drie jaar, maar dan mag het inkomen in het laatste jaar niet gedaald zijn. Het gemiddelde inkomen van zzp’ers is door de crisis afgelopen jaar echter tot wel 30 procent gedaald.

,,Ik ben ervan overtuigd dat de belabberde situatie op de woningmarkt wordt beïnvloed door de toename van het aantal flexwerkers”, stelt Marcel Hulsman, eigenaar van A&H Finance en ZZP Hypotheken. ,,Eigenlijk kan ik met mijn klanten alleen bij Westland-Utrecht, Rabo-dochter Obvion en ABN Amro-dochter Florius terecht voor een hypotheek. Maar dan moet aan alle strenge voorwaarden zijn voldaan.”

Banken moeten snel nieuwe hypotheekproducten voor flexwerkers bedenken, anders ontstaan grote problemen op de woningmarkt, zegt voorzitter Ger Hukker van makelaarsvereniging NVM. ,,Het aantal flexwerkers blijft in de toekomst groeien, zeker als ook het ontslagrecht wordt aangepakt. Als die mensen niet kunnen toetreden tot de koopwoningmarkt, dan wordt de markt steeds kleiner. Het gevolg is dat er veel minder huizen worden gekocht en de prijzen blijvend op een lager niveau liggen.”

Banken vinden dat zij binnen hun branchevereniging NVB naar een gezamenlijke oplossing moeten zoeken. Een blijvend lagere huizenprijs is slecht voor zowel de huizenbezitter als de banken. Het onderpand op uitstaande hypotheken wordt dan kleiner. Huizenbezitters hebben hierdoor meer schuld dan bezit en banken hebben op de balans hun uitstaande lening niet gedekt, stelt Michiel Meijer, hoofd productmanagement van ABN Amro Hypothekengroep. ,,Er moet iets bedacht worden om flexibele krachten gemakkelijker tot de woningmarkt toe te laten. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door een hypotheek met een risicorente en een versnelde aflossing voor het hypotheekgedeelte boven de WOZ-waarde.”

bron: Nederlands Dagblad

  • Pagina 1 van 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >