Sep 30

Een vrije woningmarkt is van belang maar met steun alleen voor degenen die het nodig hebben, dat staat in regeerakkoord Rutte/Verhagen.

Sociale huurwoningen
De woningcorporaties vervullen hierin een rol voor degenen die geen toegang hebben tot de koopmarkt en door investeringen van maatschappelijk belang. De sociale huursector wordt meer toegespitst op degenen die geen alternatieven hebben.

 • Het kabinet komt met voorstellen om het functioneren van woningcorporaties als ondernemingen met een maatschappelijke taak te verbeteren en het externe toezicht door een woonautoriteit te verzekeren.
 • Huurders van een corporatiewoning krijgen het recht hun woning tegen een redelijke prijs te kopen.
 • De toewijzing van sociale huurwoningen wordt stapsgewijze beperkt tot lagere inkomengroepen.
 • Voor huishoudens met een inkomen tot 43.000 euro stijgen de huren bij gereguleerde woningen niet met meer dan de inflatie.
 • De doorstroming op de huurmarkt wordt bevorderd door voor huurders van een gereguleerde woning met een huishoudinkomen van meer dan 43.000 euro een maximale huurstijging van inflatie + 5% toe te staan.
 • Samenwerking tussen woningcorporaties, thuiszorg en andere maatschappelijke organisaties wordt bevorderd door belemmerende regelgeving weg te nemen.
 • De ‘Vogelaarheffing’ wordt afgeschaft.

bron: RTL Z

Sep 29

Om de pensioenen en de gezondheidszorg in Nederland betaalbaar te houden, moet de woningmarkt worden hervormd. Zes opties.

Nederland kent net als Denemarken, IJsland, en de Angelsaksische landen VS, het Verenigd Koninkrijk en Ierland zowel hoge hypotheekschulden als omvangrijke pensioenbesparingen. Dat duidt op goed functionerende financiële markten. Enerzijds kunnen jongeren een eigen huis kopen door te lenen. Anderzijds zijn mensen op hun oude dag door het opbouwen van een eigen pensioenvoorziening niet alleen afhankelijk van overheidsvoorzieningen en hun kinderen.

Maar de kredietcrisis heeft ook de nadelen laten zien van kunstmatige balansverlening waarbij burgers hun huis vol zuigen met aflossingsvrije hypotheekschuld en hun eigen geld elders beleggen. Nederland heeft de twijfelachtige eer om met IJsland te strijden om het wereldkampioenschap hypotheekschulden.

Hypotheekschuld

We hebben dus vrij veel gemeen met IJsland…..

Lees verder op weblogs.nrc.nl

Sep 29

De partijen van een centrum-rechts minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV willen de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente handhaven. Afschaffen van de hypotheekrenteaftrek zou een forse besparing betekenen voor de overheid.

„En als nu blijkt dat deze aftrekpost een risico vormt voor de overheidsfinanciën”, probeerde D66-Kamerlid Wouter Koolmees gisteren nog. „Wilt u er dan misschien toch wat aan doen?” Nee, was het kordate antwoord van VVD-kamerlid Frans Weekers.

Bij het debat over de Miljoenennota kwamen gisteravond terloops nog nieuwe cijfers aan de orde over wat de stimulering van woningbezit kost. Dit jaar is het Rijk per saldo 9 miljard euro kwijt. Dat loopt op naar 11 miljard euro in 2015 – 2 miljard euro meer dan nu. De bezuinigingen van 2011 zijn zo in 2015 al weg, zei Koolmees. Waarom wordt er niets aan deze uitholling van de belastinginkomsten gedaan?

Doordat de kinderopvangtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget niet gebaseerd worden op het bruto-inkomen maar op het ‘verzamelinkomen’, resulteert de renteaftrek elders ook in meer financiële steun aan gezinnen. Het kabinet gaf gisteren meer inzicht hierin. Door het handhaven van de hypotheekrenteaftrek daalt het gemiddelde verzamelinkomen (het inkomen waar belasting over geheven wordt). Daardoor is de overheid 310 miljoen euro extra zorgtoeslag kwijt, 140 miljoen euro meer kindgebonden budget en 115 miljoen euro extra kinderopvangtoeslag. Samen 565 miljoen euro per jaar.

bron: nrc.nl

Sep 24

De grondopbrengsten in Eindhoven blijven door de stagnerende nieuwbouwplannen in de stad fors tegenvallen. Met nog vier maanden te gaan ontving de gemeente dit jaar tot nu toe ruim € 14,1 mln aan opbrengsten uit grondverkoop, terwijl een opbrengst van ruim € 89,9 mln was geraamd. Dat blijkt uit antwoorden van het college van B en W op vragen van raadslid Dré Rennenberg van Ouderen Appèl Eindhoven.

Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Dat de grondopbrengsten dit jaar tot nu toe bijna € 76 mln tegenvallen, wil volgens B en W nog niet zeggen dat die opbrengsten überhaupt niet meer aan de gemeente toekomen. Volgens de gemeente zeggen deze balansgegevens ‘alleen iets over de boekwaarde van projecten die in exploitatie zijn’, en dus niets over ‘opbrengstpotentie of winstgevendheid’.
De tegenvallende resultaten die de gemeente Eindhoven boekt bij de verkoop van bouwgrond, staan niet op zichzelf. Het aantal gemeenten dat met slechte resultaten van het grondbedrijf kampt, is zo groot dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onderzoek verricht naar de ernst van de verliezen. Over twee weken worden de resultaten van dat onderzoek gepresenteerd

bron: PropertyNL

Sep 23

De crisis in de bouwsector woekert verder. In Amsterdam kondigde wethouder Van Poelgeest op 2 juli  een complete ‘bouwstop’ – of liever projectenstop – af. Het zogeheten Vereveningsfonds zou namelijk Bij ongewijzigd beleid afstevenen op een tekort van 700 miljoen euro. Daarmee komt alle planvorming op losse schroeven te staan. Dezer weken komt wethouder Van Poelgeest waarschijnlijk met zijn Salomonsoordeel over elk project: doorgaan, stoppen of aanpassen.
Nu in NUL20: de achtergronden van het tekort.

Sep 21

Geluid van de dagVandaag is het Prinsjesdag en krijgt u te horen hoeveel de overheid gaat uitgeven en waaraan. Een ding is zeker, het zal minder worden, want de overheid moet flink bezuinigen. Toch is de schuldenlast van de Nederlandse overheid een schijntje als je het vergelijkt met de schulden van de Nederlandse gezinnen opgeteld. Deze schuldenlast is ruim twee keer zo groot. Als je het zo bekijkt, zou je verwachten dat ook de gezinnen besluiten te bezuinigen. Maar is dat ook zo? PREMtime een gesprek met Jaap van Duyn, oud-topman van Robeco en ir. Maartje Martens, woningmarktonderzoeker. Beide waarschuwen voor het gevaar van de enorme Nederlandse schuldenberg, dalende woningprijzen en een stagnerende economie.

Het gevaar van de enorme Nederlandse schuldenberg (deel 1)

Het gevaar van de enorme Nederlandse schuldenberg (deel 2)

bron: PREMtime

Sep 21

Verkochte bestaande koopwoningen waren in augustus gemiddeld 0,4 procent goedkoper dan in augustus 2009. De prijzen van koopwoningen zijn sinds februari 2009 onafgebroken lager dan een jaar eerder, maar de prijsdaling is in de loop van 2010 geleidelijk kleiner geworden. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster.

Vrijstaande woningen (doorgaans het duurdere type woning) waren in augustus voor het eerst in anderhalf jaar duurder dan een jaar eerder. De verkoopprijzen lagen 0,6 procent hoger dan in augustus 2009. Naast de vrijstaande woningen waren ook appartementen duurder dan een jaar eerder. Alle andere woningtypen waren goedkoper dan in augustus 2009.

Per provincie verschilt de prijsontwikkeling van koopwoningen sterk. In Groningen waren de prijzen 2,7 procent hoger dan een jaar eerder. In Limburg en Drenthe stegen de prijzen met iets meer dan 1 procent. Sterke prijsdalingen echter deden zich voor in Zeeland ( 2,8 procent ) en Utrecht ( 1,8 procent ).

Ten opzichte van juli 2010 daalden de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in augustus met 0,2 procent. In juli waren de prijzen nog met 0,6 procent gestegen ten opzichte van een maand eerder.

Ruim 10 duizend bestaande woningen wisselden in augustus van eigenaar. Dat is bijna 9 procent meer dan in augustus 2009. Van alle woningtypen werden meer huizen verkocht. Het aantal verkochte vrijstaande woningen nam met bijna 17 procent het sterkst toe. Er werden in de eerste acht maanden van 2010 iets meer woningen verkocht dan in dezelfde periode in 2009.

Centraal Bureau voor de Propaganda in actie..

bron: CBS

Sep 20

in de jaren voorafgaand aan de crisis en invoering van de bijleenregeling was het meer regel dan uitzondering om de gerealiseerde meerwaarde bij verkoop van de eigen woning te gebruiken voor consumptieve doeleinden; zoals de aanschaf van een vlotte vlet of hippe ‘hotrod’.

bron:  Het Financieele Dagblad

Sep 18

De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV overwegen in de komende kabinetsperiode een vlaktaks in te voeren. Dat hebben goed ingevoerde bronnen tegenover het Reformatorisch Dagblad gezegd.

Een vlaktaks, waarbij ieder inkomen met hetzelfde percentage belast wordt, biedt een belangrijke vereenvoudiging voor de loonadministratie van werkgevers en tevens voor de fiscus. Momenteel gelden er nog vier verschillende belastingtarieven, oplopend van 33,45 procent tot 52 procent over de top van het inkomen (boven de 54.367 euro).

Eén vast belastingtarief zal naar verwachting leiden tot lagere uitvoeringskosten bij de Belastingdienst, waardoor op termijn ambtenaren kunnen afvloeien. Daarmee kan worden voldaan aan taakstellingen met betrekking tot inkrimping van het ambtenarenapparaat. Ook zou een vlaktaks goed zijn voor de werkgelegenheid omdat hij arbeid relatief goedkoper maakt.

Bijkomend voordeel van één vast belastingtarief is dat het een oplossing vormt voor de discussie omtrent de hypotheekrenteaftrek. VVD, PVV en CDA gaven alle drie in hun verkiezingsprogramma’s aan niet aan het sys­teem van de renteaftrek te willen tornen, hoewel die populaire regeling leidt tot een groeiende kostenpost voor de overheid.

Invoering van de vlaktaks laat het systeem van de hypotheekrenteaftrek in stand, maar zorgt tegelijkertijd voor een besparing omdat hogere inkomens hierdoor niet langer hun hypotheekrente tegen het hoogste tarief in de inkomstenbelasting kunnen aftrekken.

Aan de invoering van een vlaktaks kleven echter ook nadelen, waarvan het feit dat hogere inkomensgroepen er bij ongewijzigd beleid buitenproportioneel meer van zullen profiteren dan armere huishoudens de grootste is. Dit kan worden tegengegaan door het verhogen van toeslagen en heffingskortingen, wat invoering van een plat belastingtarief tot een bijzonder complexe operatie maakt.

Bronnen geven aan dat de huidige demissionaire minister De Jager (CDA) van Financiën bereid is
de komende kabinetsperiode aan te blijven op Financiën om de grootschalige belastingherziening tot
een goed einde te brengen.

De vlaktaks stond al langer op het verlanglijstje van VVD, CDA en PVV. Zo voerde het Wetenschappelijk Instituut (WI) van het CDA zowel in 2001, 2008 als in 2009 al een pleidooi voor invoering van een plat belastingtarief van 33,25 tot 38,3 procent. In reactie hierop noemde De Jager in 2009 de vlaktaks al „zeer interessant” en gaf hij aan het „zachtjesaan weer tijd” te vinden voor een „grondige herziening” van het belastingstelsel.

De VVD nam de invoering van de vlaktaks in 2005 op in haar partijprogramma, evenals PVV-leider Wilders in datzelfde jaar in zijn onafhankelijkheidsverklaring.

bron: Reformatorisch Dagblad

Sep 14

Ed van de Bijl was te gast bij BNR voor een uitgebreid interview inzake de woningmarkt. Hij deed daar wat typische makelaars uitspraken, leuk om hem daar over een jaar of 2 mee om de oren te slaan 😉

Klik hier om het gehele gesprek te beluisteren. (kan gewoon met 1 linkje meneer van de Bijl. Gelukkig heeft u meer verstand van de makelaardij) 😉

bron:  Spacemakers Weblog

 • Pagina 1 van 3
 • 1
 • 2
 • 3
 • >